sobota, 29. september 2012

Prispevki h drugim projektom


@ Božidar Premrl: Kraški kruh. Vas Kopriva - njeni kamnolomi in kamnarji: Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2016. COBISS

Pomoč pri pripravi rodovnikov kamnosekov.

@ Dr. Dragica Čeč: Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom. Kronika 63: Iz zgodovine Krasa, 2015. COBISS, PDF

 Uporabljen zapis odkrit v lokavski krstni knjigi o srečanju upornikov pri Muhovih v Lokvi.

@ Magdalena Svetina Terčon: Igra kresnic. Mojim prednikom, pesniška zbirka, 2015.  COBISS, PDF

  Rodoslovni del pesniške zbirke. Rodovnik.

@ Božidar Premrl: Podpisano s srcem: Kraška kamnoseška rodbina Guštinov skozi stoletja, 2014. COBISS, PDF 

Pomoč pri pripravi rodovnikov kamnosekov.

@ Dr. Drago Papler: Ohranjanje vrednot prednikov za življenjska sopotja in dediščino potomcem, 3. konferenca VIVUS, 2014. COBISS, PDF

 Komentar na razpravo o zapisovanju imen, priimkov in krajevnih imen.

@ Marija Terpin Mlinar: Smuggling Anthologies/Antologije tihotapljenja International project about Smuggling/Mednarodni projekt o tihotapljenju, 2014. COBISS, PDF, BLOG

 Prispevek k projektu: Amalija Kacin-Debelak in Kacinov rod iz Sovodnja.

Piero Luchesi: L’Ing. Antonio Polley Imprenditore, Studioso Idrologo. Monografie della Societa adriatica di speleologia n.1/2013, Trieste, Maggio 2013. PDF

V monografiji je predstavljen rodovnik Polley iz Sežane, ki je v celoti - vključno z internimi oznakami - povzet iz rodoslovne zbirke Kraševci. V knjigi vir ni naveden, avtor ga je navedel kasneje, v osebnem pismu. .... Looking for info in the Internet we found your job about the research of Sezana's family Polley. It was very useful for our research and we collect some data on our specific research.(Piero Luchesi, Italija, 10. julij 2016, E-mail).

@ Boris Čok: V siju mesečine: ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice, 2012. COBISSPDF

  Str.  20:  Jožefa Zatler (1896–1943), po domače Pepa Ukova
  Str.  34:  Dvojni umor v Lokvi, 14. novembra 1667
  Str.  36:  Stari Tonjevec (fotografija)
  Str.131:  Zahvala.

@ Dr. Ladislav Placer: Triglavca, kraj češčenja plodnosti. Poizkus etimologije Divače, 2010. COBISSPDF

  Str. 315: Fonda v spletni rodovniški zbirki podatkov iz matičnih knjig 16., 17. in
       18. stoletja, navaja Deuazza, Divazza, Divaza, Diuazza, Diuaza in Divazha.
  Str. 316: Fonda: Silverinus Resauer ex Deuazza /Pouir/, rojen okoli 1630.

@ Franc Jan: Izseljevanje iz Žirov v Združene države Amerike (1892-1924)COBISS, PDF

  Str. 215: Rodovnik Podobnikov iz Nove Oselice.

@ Jože Kocijan: Kronika vasi Leše pri Tržiču, 2009. COBISS, PDF

  Str. 209: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta ... mama Sunite Willliams 
       Slovenka, po svoji materi Bohinc iz Leš pri Tržiču.

Ni komentarjev:

Objavite komentar