petek, 9. februar 2024

Rodoslovna zbirka Kraševci

Ime zbirke: KRAŠEVCI. Lokacija: Geneanet (Robert Fonda Genealogy)
© Copyright, 1997-2024.

PODATKOVNI ATRIBUTI:
Osebni podatek: ime; priimek[2]; datum rojstva-krsta, poroke, smrti-pogreba; vzrok smrti [3]; poklic oz. dejavnost[4]; družbeni status[5]; dogodki, opombe, citati, ...; fotografije, ...
Bivališče: hišne številke, domača hišna imena[6].

VIRI:[7]
Primarni: cerkvene matične knjige (krsti, poroke, smrti), cerkvene družinske knjige (Status Animarum) in civilne domovinske pole, zemljiški urbarji, urbarji cerkvenih bratovščin, ....
Sekundarni: krajevne in družinske kronike, pokopališča in nagrobniki, popisi,  seznami, podatkovne zbirke, spletne digitalne knjižnice (Dlib, Sistory, Ancestry, ....); ..., idr..

GLAVNO OBMOČJE ZBIRKE:

Glavno območje rodoslovne zbirke Kraševci
ŽUPNIJE IN PODRUŽNICE (vasi):

AJDOVŠČINA* (Šturje, Planina /Dolenje/, Lokavec, Ustje, Otlica), AVBER* (Avber, Gradnje, Raša, Ponikve), BAZOVICA* (Bazovica, Gropada, Padriče), BREZOVICA (Brezovica, Bač, Povžane, Materija, Rožice, Tublje, Hrpelje, Slope, Artviže, Ostrovica, Padež, Kozjane, Gradišica, Odolina), BUDANJE* (Budanje, Dolga Poljana), COL* (Orešje, Col, Gozd, Križna gora, Šmarje, Sanabor), ČRNI VRH NAD IDRIJO* (Črni vrh, Zadlog, Idrski log, Predgriže, Lome, Javornik, Kanji dol, Strmica, Mrzli log, Bela), ČRNIČE* (Črniče, Gojače, Kamnje, Malovše, Potoče, Ravne, Selo, Skrilje, Vrtovin), DIVAČA (Divača, Dolnje Ležeče), DOLINA* (Dolina, Boljunec, Boršt-Jezero, Brce, Brgod, Črni kal, Jelovice, Kastelec, Kroglje, Log, Mačkovlje, Prebeneg, Ricmanje, Socerb, Vodice, Zabrežec), GOČE* (Goče, Lože, Manče), DUTOVLJE* (Dutovlje, Kreplje, Godnje, Skopo, Kopriva, Brje, Krajna vas), ERZELJ* (Erzelj, Branica, Lenivec, Tabor, Mesesneli, Miški, Vovki, Hribi), GABROVICA* (Gabrovica, Coljava), GORJANSKO* (Gorjansko, Nadrožica, Škofi-Kregolišče, Brje, Klanec), GROČANA* (Gročana, Draga, Vrhpolje, Miheli, Nasirec, Lipica), HRAŠČE* (Mali Otok, Zagon, Studenec), HRENOVICE* (Hrenovice, Velika Brda, Goriče, Hruševje, Rakulik, Sajevče, Čermelice, Slavinje, Orehek), KLANEC(Klanec, Beka, Ocizla, Trpce-Petrinje, Prešnica, Podgorje, Černotiče), KNEŽAK(Knežak, Bač, Koritnice, Jurišče, Šembije), KOMEN* (Komen, Volčji Grad, Tomačevica, Sveto, Ivanji Grad, Zagrajec, Mali dol, Preserje), KOŠANA (Dolnja Košana, Buje, Gornja Košana, Kal, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Ostrožno brdo, Stara Sušica, Suhorje, Velika Pristava, Volče, Čepno), KREPLJE* (Kreplje, Godnje), LANDOL* (Predjama, Landol, Šmihel pod Nanosom, Stranje), LOKEV (Lokev, Prelože pri Lokvi), OPČINE* (Opčine, Trebče, Bani, Rojan, Ferlugi, Piščanci, Barkovlje, Grljan, Sv. Križ, Briščiki, Kontovel)OTLICA* (Otlica, Predmeja, Kovk)PLISKOVICA* (Pliskovica, Kosovelje, Veliki dol, Tublje pri Komnu), POVIR (Povir, Gorenje, Brestovica, Merče, Žirje, Plešivica), POSTOJNA* (Postojna, Stara vas, Veliki otok, Zalog), RAZDRTO* (Razdrto), REPENTABOR* (Veliki Prepen, Vrhovlje, Voglje, Col-Fernetiči). RODIK (Rodik, Dane, Kačiče, Pared, Podgrad), SENOŽEČE (Senožeće, Dolenja vas, Gabrče, Laže, Potoče, Senadole), SEŽANA (Sežana, Šmarje, Dane, Orlek), SLAVINA* (Slavina, Koče, Žeje, Selce, Nemška vas, Prestranek, Matenja vas, Rakitnik, Grobišče), PIVKA* (Pivka, Petelinje, Gradec, Hrastje, Radohova vas, Klenik, Palčje, Trnje), PODNANOS* (Podnanos, Orehovica, Porečje, Podbreg, Podgrič, Podraga, Lozice /Podbrje, Loka, Otošče, Stajice, Mislejska vas, Lipovška vas, Hrib, Žerjavska vas, Kolona, Renkovska vas, Gorenji Žvanuti, Dolenji Žvanuti/), PREGARJE* (Pregarje, Gaberk, Rjavče, Brezovo brdo, Tatre, Prelože, Huje, Zajelše), PREM* (Prem, Smrje, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Čelje, Janeževo brdo, Selce, Turn, Kilovče), SLAP* (Slap pri Vipavi), SLIVJE (Slivje, Loče, Markovščina, Hotična, Skadanščina, Kovčiče, Orehek, Mrše, Ritomeče), ŠTJAK* (Štjak, Selo, Gornja Branica /Koboli, Večkoti, Čehovini, Dolanci, Kodreti, Trebižani/, Krtinovca, Ravnje, Dolenje, Nova vas, Gradišče, Poljane, Štomaž, Razguri, Sela, Raša /Gorupi, Mahniči, Mahorčiči/, Pristava, Bogo, Hribi), TOMAJ* (Tomaj, Križ, Utovlje, Kazlje, Grahovo brdo, Filipčje brdo, Šepulje, Dobravlje), TRNOVO* (Bistrica, Harije, Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Gornji Zemon, Dolnji Zemon, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Koseze, Dobropolje, Zarečje, Brce, Topolc, Šembije, Podstenje, Mereče, Tominje), UBELJSKO* (Veliko Ubeljsko, Malo Ubeljsko, Brezje pod Nanosom, Mala Brda), ŠMARJE-GABRJE* (Šmarje, Lačenberg, Zavino, Branica /Hmeljaki/, Dolnji Lisjaki, Čipnje, Stegovci, Hrastje, Jakulini, Potok, Vrtovče /Gornji Lisjaki/, Gorjani, Vidmarji, Tevče), ŠTANJEL* (Štanjel, Kobdilj, Hruševica, Kobjeglava, Tupelče), ŠTORJE (Štorje, Podbreže, Senadolice, Majcni), ŠTURJE* (Šturje, Žapuže, Kovk), VATOVLJE (Vatovlje, Barka, Misliče, Vareje), VIPAVA* (Vipava, Gradišče, Zemono, Log, Nanos), VIPAVSKI KRIŽ* (Križ, Dobravlje, Velike Žablje, Štomaž) VRABČE* (Vrabče, Jakovce, Veliko Polje, Griže), VREME (Vremski Britof, Gornje Vreme, Gornje Ležeče. Famlje, Goriče, Škoflje, Zavrhek, Vatovlje, Misliče, Škocijan, Naklo, Matavun, Gradišče, Brežec, Betanja), VRHPOLJE* (Vrhpolje pri Vipavi, Duplje), ZAGORJE(Zagorje, Drskovče, Parje, Šilentabor, Kilovče, Ratečevo Brdo) ... poleg tega: NOVA OSELICA (Podjelovo brdo, Podlaniše, Podpleče, Nova Oselica, Hobovše, Sovodenj, Laniše, Koprivnik),  STARA OSELICA* (Stara Oselica, Hobovše, Fužine, Kladje, Podgora, Trebija) - * v pripravi

ARHIV MESTA TRST - CIVILNE MATICE (1924-1943) - poroke in smrti:

KRAŠKA DEKANIJA. LOKEV 1924-1942. TOMAJ 1924-1943, Avber 1924-1927, Kopriva 1924-1927, Dutovlje 1924-1942, Skopo 1924-1927. BREZOVICA, Rodik 1924-1926. POVIR 1924-1927, Divača 1928-1942, Štorje 1924-1927, Sežana 1924-1943. SENOŽEČE 1924-1942, Dolenja vas 1924-1926, Laže 1924-1926, Senadole 1924-1926. VREME, Vremski Britof 1924-1942, Gornje Vreme 1927-1927, Famlje 1924-1927, Naklo 1924-1927. ŠTJAK 1924-1942. DEKANIJA POSTOJNA. SLAVINA 1924-1943, Postojna 1924-1943, Pivka 1924-1943. KOŠANA 1924-1943, Šmihel 1924-1944. HRENOVICE 1924-1942, Bukovje 1924-1943.

MATRICULA ONLINE - CERKVENE MATIČNE KNJIGE

NADŠKOFIJSKI ARHIV LJUBLJANAAdlešiči, Ambrus, Babno Polje, Banja Loka, Begunje na Gorenjskem, Begunje pri Cerknici, Besnica, Bevke, Bistra, Blagovica, Bled, Bloke, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Borovnica, Boštanj, Brdo, Breznica, Brezovica, Brusnice, Bučka, Bukovščica, Čatež ob Savi, Čatež - Zaplaz, Čemšenik, Cerklje na Gorenjskem, Cerklje ob Krki, Cerknica, Češnjice, Črmošnjice, Črni Vrh, Črnomelj, Dob, Dobovec, Dobrava, Dobrepolje-Videm, Dobrnič, Dobrova, Dolenja vas, Dole pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Dovje, Draga, Dražgoše, Duplje, Fara pri Kočevju, Golo, Goriče, Gorje, Gornji Logatec, Gozd, Grahovo, Grčarice, Homec, Horjul, Hotedršica, Hotič, Ig, Ihan, Janče, Javor, Javorje pri Litiji, Jesenice, Jezersko - Sv. Andrej, Jezersko - Sv. Ožbolt, Kamna Gorica, Kamnik, Kočevje, Kočevska Reka, Kokra, Kolovrat, Komenda, Konjšica, Kopanj, Koprivnik v Bohinju, Koroška Bela, Kostanjevica na Krki, Kovor, Kranj, Kranjska Gora, Kranj - Šmartin, Krašnja, Kresnice, Križe, Krka, Krško, Leše, Leskovec pri Krškem, Leskovica, Lipoglav, Ljubljana - Črnuče, Ljubljana - Ježica, Ljubljana - Marijino Oznanjenje, Ljubljana - Polje, Ljubljana - Rudnik, Ljubljana - Šentvid, Ljubljana - Sv. Jakob, Ljubljana - Sv. Nikolaj, Ljubljana - Sv. Peter, Ljubljana - Trnovo, Ljubno, Lom, Loški Potok, Lučine, Mavčiče, Mengeš, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog, Moravče, Mošnje, Motnik, Naklo, NOVA OSELICA, Novo mesto - Kapitelj, Novo mesto - Šmihel, Osilnica, Ovsiše, Peče, Planina pri Rakeku, Podbrezje, Podgrad, Podlipa, Podzemelj, Polhov Gradec, Polica, Poljane - Dolenjske Toplice, Poljane nad Škofjo Loko, Polšnik, Prečna, Preddvor, Predoslje, Preloka, Preserje, Preska, Prežganje, Primskovo na Dolenjskem, Radeče, Radovljica, Raka, Rakitna, Rateče - Planica, Reteče, Ribnica, Ribno, Rob, Rova, Rovte, Sava, Sela pri Kamniku, Sela pri Šumberku, Selca, Semič, Šenčur, Šentgotard, Šentjanž, Šentjernej, Šentjošt nad Horjulom, Šentjurij - Podkum, Šentlambert, Šentožbolt, Šentrupert, Šenturška Gora, Šentvid pri Stični, Sinji Vrh, Škocjan pri Novem mestu, Škocjan pri Turjaku, Škofja Loka, Šmarje-Sap, Šmarjeta, Šmartno pod Šmarno Goro, Šmartno pri Litiji, Šmartno v Tuhinju, Šmihel pri Žužemberku, Smlednik, Sodražica, Sora, Sorica, Sostro, Soteska, Špitalič, Spodnji Log, Srednja vas v Bohinju, Štanga, Stara Cerkev, Stara Loka, STARA OSELICA, Stari Log, Stari trg ob Kolpi, Stari trg pri Ložu, Stična, Št. Jurij pri Grosupljem, Stopiče, Št. Peter - Otočec, Stranje, Struge, Studenec, Sv. Duh - Veliki Trn, Sveta Gora, Sv. Gregor, Sv. Helena - Dolsko, Svibno, Sv. Jakob ob Savi, Sv. Katarina - Topol, Sv. Križ - Gabrovka, Sv. Križ nad Jesenicami, Sv. Križ - Podbočje, Sv. Lenart, Sv. Planina, Sv. Rok v Hrastovici, Sv. Trojica nad Cerknico, Sv. Vid nad Cerknico, Toplice, Trata - Gorenja vas, Trebelno, Trebnje, Trstenik, Tržič, Tržišče, Tunjice, Unec, Vače, Vavta vas, Velike Lašče, Vinica, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zagradec, Žalna, Zaplana, Zapoge, Zasip, Železniki, Zgornji Tuhinj, Žiri, Žužemberk.

NADŠKOFIJSKI ARHIV MARIBORApače, Artiče, Bele Vode, Beltinci, Bizeljsko, Bogojina, Braslovče, Brestanica, Brezno, Brežice, Buče, Cankova, Celje - Sv. Danijel, Cirkovce, Cirkulane, Čadram - Oplotnica, Črenšovci, Črešnjevec, Črešnjice, Črna na Koroškem, Črneče, Dobje pri Planini, Dobova, Dobrna, Dobrovnik / Dobronak, Dol pri Hrastniku, Dolenci, Dolič, Dramlje, Dravograd, Fram, Frankolovo, Galicija, Gomilsko, Gornja Polskava, Gornja Ponikva, Gornja Radgona, Gornja Sv. Kungota, Gornji Grad, Gotovlje, Grad, Griže pri Celju, Hajdina, Hoče, Hum pri Ormožu, Jarenina, Javorje, Jernej nad Muto, Jurklošter, Kalobje, Kamnica, Kapela pri Radencih, Kapele pri Brežicah, Kapla na Kozjaku, Kebelj, Kog, Koprivna, Koprivnica, Kostrivnica, Kotlje, Kozje, Križevci pri Ljutomeru, Laporje, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Lendava - Lendva, Libeliče, Limbuš, Ljubno ob Savinji, Ljutomer, Loče pri Poljčanah, Loka pri Zidanem Mostu, Lovrenc na Pohorju, Luče ob Savinji, Majšperk, Makole, Mala Nedelja, Maribor - Sv. Janez Krstnik, Maribor- Sv. Magdalena, Maribor - Sv. Marija, Marija Reka, Marija Snežna, Marija Širje, Martjanci, Mežica, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Negova, Nova Cerkev, Nova Štifta, Ojstrica, Olimje, Ormož, Pameče, Pernice, Pertoča, Pilštanj, Pišece, Plešivec, Podčetrtek, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podsreda, Polenšak, Poljčane, Polje ob Sotli, Polzela, Ponikva, Prebold, Prevalje, Prevorje, Prihova, Ptuj - Sv. Jurij, Ptuj - Sv. Peter in Pavel, Ptujska Gora, Radlje ob Dravi, Radmirje, Ravne na Koroškem, Razbor pod Lisco, Razbor pri Slovenj Gradcu, Rečica ob Savinji, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogatec, Sv. Rok ob Sotli, Ruše, Sele, Selnica ob Dravi, Sevnica, Skomarje, Sladka Gora, Slivnica pri Celju, Slivnica pri Mariboru, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava, Spodnja Polskava, Spodnja Sv. Kungota, Središče ob Dravi, Sromlje, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Stoperce, Stranice, Strojna, Studenice, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Andraž nad Polzelo, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sv. Anton na Poh, Sv. Anton v Slovenskih goricah, Sv. Barbara v Slovenskih goricah, Sv. Benedikt v Slovenskih goricah, Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah, Sv. Danijel nad Prevaljami, Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Sv. Ema, Sv. Florijan ob Boču, Sv.Jakob v Slovenskih goricah, Sv. Jedrt nad Laškim, Sv. Jernej pri Ločah, Sv. Jošt na Kozjaku, Sv. Jurij ob Pesnici, Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Jurij ob Taboru, Sv. Jurij v Prekmurju, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Križ nad Mariborom, Sv. Kunigunda na Pohorju, Sv. Lenart - Podgorci, Sv. Lenart na Pohorju, Sv. Lenart nad Laškim, Sv. Lovrenc - Juršinci, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, Sv. Marija v Puščavi, Sv. Marjeta na Dravskem polju, Sv. Marjeta niže Ptuja, Sv. Marjeta ob Pesnici, Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, Sv. Marko niže Ptuja, Sv. Martin na Pohorju, Sv. Martin pri Vurberku, Sv. Miklavž nad Laškim, Sv. Miklavž ob Dravi, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv. Ožbalt ob Dravi, Sv. Peter na Kristan Vrhu, Sv. Peter na Kronski gori, Sv. Peter pod Sv. Gorami, Sv. Peter pri Mariboru, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Rupert nad Laškim, Sv. Rupert v Slovenskih goricah, Sv. Štefan pri Žusmu, Sv. Tomaž pri Ormožu, Sv. Trojica - Podlehnik, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Urban - Destrnik, Sv. Venčesl, Sv. Vid na Planini, Sv. Vid nad Valdekom, Sv. Vid pri Ptuju, Svečina, Svetinje, Šempeter v Savinjski dolini, Šentjanž na Vinski Gori, Šentjur pri Celju, Šentvid pri Grobelnem, Škale, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno v Rožni Dolini, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž pri Slovenj Gradcu, Šoštanj, Špitalič, Št. Ilj pod Turjakom, Št. Ilj pri Velenju - Arnače, Št.Ilj v Slovenskih Goricah, Št. Janžna Dravskem Polju - Starše, Št. Janž pri Dravogradu, Teharje, Tinje, Tišina, Trbonje, Trbovlje - Sv. Martin, Turnišče, Velenje - Sv. Martin, Velika Nedelja, Veržej, Videm - Krško, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuhred, Vurberk, Vuzenica, Zabukovje, Zagorje, Zavodnje, Zavrč, Zdole, Zibika, Zreče, Žalec, Žetale, Žiče, Žusem.

TRST in PULA (FamilySearch: Italy, Pola and Trieste, Catholic Church Records, 1593-1941) Tržaška pokrajina: Guardiella - San Giovanni Decollato (PK 1860-1929); Muggia - Santi Giovanni e Paolo (PK 1915-1936); Prosecco - San Martino Vescovo (PK 1835-1937); San Giusto Martire (PK 1848-1862); Sant'Antonio Taumaturgo (sv. Anton Novi: Greta, Škedenj, ...) (PK 1835-1841, PK 1847-1881, PK 1885-1910, PK 1911-1936). Pula in Umag: Buie (Buje) - San Servolo Martire (PK 1835-1936, MK 1835-1925); Cittanova d'Istria (Novigrad) - San Pelagio Martire (KK 1848-1900, PK 1835-1936, MK 1835-1887, MK 1835-1936); Isola d'Istria (Izola) - San Mauro Martire (KK 1834-1865, KK 1834-1870, KK 1865-1870, PK 1677-1810, PK 1785-1800, PK 1816-1846, PK 1835-1929, MK 1774-1810, MK 1815-1879, MK 1879-1902, MK 1902-1937); Materada (Materada) - Beata Vergine della Neve (PK 1835-1937, PK 1835-1941, MK 1835-1936, MK 1835-1941); Pirano (Piran) - San Giorgio Martire (PK 1593-1611, PK 1835-1879, PK 1890-1913, PK 1914-1936, MK 1835-1907); Portole (Oprtalj) - San Giorgio (MK 1835-1936); Verteneglio (Brtonigla) - San Zenone Martire (PK 1835-1936, MK 1835-1936).

-----
[1] Osnovni seznam  (ime in priimek) oseb v zbirki rojenih med leti 1900 in 1990.
[2] Imena in priimki oseb v zbirki so pisana tako, kot so bila povzeta iz vira. Osebna imena prepisana iz matičnih knjig so tako tudi v zbirki sami zapisana v latinščini (kjer je bilo mogoče, je povzet zapis ob krstu). Isto velja tudi za priimke, ki so bili za razliko od osebnih imen v matičnih knjigah pisani v kranjskem jeziku, do okoli leta 1852 sicer praviloma v bohoričici, po tem pa v današnji obliki, s šumniki. Podatki o osebah povzeti iz drugih virov, so pisani tako, kot so bili zabeleženih v teh virih. Izjemoma je zapis v rodoslovni zbirki drugačen, če je šlo pri vpisu podatka v osnovnem viru za očitno napako.
[3] Podatki za 19. stoletje.
[4] Zapisi poklicev (oz. dejavnosti) kot agricola, rusticus, villicus, ..., ki v osnovi označujejo kmeta, so v zbirki praviloma izpuščeni.
[5] Gosposki status osebe (D'nus, D'na, ...), plemiški naziv (Nob., pl. ...), pridevek (Mr'o, Rd., dr. mag., ...)
[6] Od leta 1770 dalje.
[7] Podatki v rodoslovni zbirki so skoraj v celoti povzeti neposredno iz primarnih virov. Izjema so plemiški rodovniki, ki sicer predstavljajo manjši delež zbirke. Ti temeljijo pretežno na sekundarnih virih - rodbinskih kronikah, zbirkah, družinskih genealogijah (Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem; ...); prepisih iz matičnih knjig (Schivizhoffen: Der Adel in der Matriken, ...), ... in drugih.

KRAŠEVCI - Kostner, Karstner (Krashauze)


Kraševec, W. Lazius 1561
Beseda Kras (Karst) se prvič omenja v delu “Dvcatvs Carniolae et Histriae vna cvm Marcha Windorvm" Wolfganga Laziusa (1514-1565). Zemljevid je bil natisnjen leta 1545, objavljen pa 1561. Kras (Kars) je leta 1550 kot pokrajino na svojem zemljevidu označil tudi Sebastijan Münster (1488-1552). 

Še pred objavo Lazijevega zemljevida je Kraševce leta 1555 omenil Primož Trubar (1508-1586). V predgovoru v Matejev evangelij iz leta 1555 beremo: "Mi imamo pak tukaj tri riči vom povedati: Na pervu. Kedar ta Slovenski Jezik se povsod glih inu veni viži ne govori, drigači govore zdostimi besedami Krajnci, drigači Korošci, drigači Štajerij inu Dolenci tar Bezjaki, drigači Krašovci inu Istrijani, drigači Krovati."

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) je v Slavi Vojvodine Kranjske leta 1689 Kras in Kraševce umestil na ozemlje Notranje Kranjske (Innerkrain), kamor je vključil tudi Pivko (tj. Pivško). Ime Notranjci takrat še ni bilo prepoznavno. Nadomeščala so ga ožja imena, Kraševci in Pivčani, tudi Vipavci; jedro današnje Notranjske (Cerkniško in Bloke) pa je bilo takrat umeščeno na Srednjem Kranjskem, ne na Notranjem.

Takole je pisal Valvasor[6] ...

Notranjska je v četrti petini dežele Kranjske. Kot četrti del, ki obsega Kras, Pivko in vse, kar spada zraven, ima štiri vrste prebivalcev: namreč Vipavce, Kraševce, Čiče in prave Kranjce. Te štiri vrste prebivalcev se razlikujejo tako po jeziku kot po noši in skoraj v vsem svojem žitju in bitju.

Četrta petina notranje Kranjske - Kras in Pivka, Valvasor 1689.
Das Virte Fvfftl Das Ist Inner Crain oder Karst vnd Poyg
Valvasorjev opis Dežele Kranjske. Valvasor (1689) deli Kranjsko na pet pokrajin ali na petine (Funfftl), ki niso upravne enote, ampak le zemljepisni pojmi, saj je delitev zasnovana na etnoloških, gospodarskih, kmetijskih, geografskih, hidroloških idr. značilnostih pokrajin. Das Erste Funfftl Das Ist Ober Krain (Gorenja Kranjska). Obsegala je v glavnem današnjo Gorenjsko in Ljubljansko kotlino. Meje tečejo od Ljubljane po Gradaščici, za Bohinjem in čez Triglav na Korensko sedlo, po Karavankah, mimo Motnika in Trbovelj do Save in po njej do Ljubljane. Das Andere Funfftl Das Ist Unter Krain (Dolenja Kranjska). To je ozemlje med Krko in Savo z Žumberkom. Meja je Sava od Ljubljanice do Bregane, odtod do Kolpe ter od Metlike do izvira Krke in do izliva Ljubljanice. Na jugovzhodnem obrobju leži Kostanjevica (Landstrass), še vedno precej odmaknjena od meje. Verjetno se je slovensko ime Dolenjska začelo pojavljati z nemškim poimenovanjem tega ozemlja Unter Krain, kot ga navaja Valvasor, in sicer po kombinaciji Dolenj(ja) (Kranj)ska. Das Dritte Funfftl Ist Das Mitter Krain (Srednja Kranjska). Pokrivala je ozemlje od Laz ob Savi do izvira Krke, po njej do Soteske. Odtod je šla meja na Kolpo pri Metliki in po Kolpi navzgor skoraj do izvira ter proti severu zahodno od Cerkniškega jezera do Vrhnike in po Ljubljanici do Save. Das Vierte Funfftl Das Ist Inner Krain Oder Karst und Poyg (Notranja Kranjska ali Kras in Pivško). Meja je tekla od Vrhnike po Javornikih, čez Snežnik do Voloskega zahodno od Reke. Odtod po Čičariji do področja pred Trstom in na sever proti Vipavi in Idriji ter do Vrhnike. Das Letzte Funfftl Das Ist Histereich  (Istra). - Dolenjski list, 5. februarja 1998, stran 22. (dlib)

KRAŠEVCI in KRAS


Kraševci živijo na Krasu, pri gradu Na Školju, Devinu in Štivanu; imajo pa svoj poseben jezik in posebno nošo. Njihov jezik je precej trd; ponekod govore tako nerazumljivo, da jih človek komaj razume, vendar pa s kranjskimi besedami.

Kraševci in Kraševke, Valvasor 1689
So močni, delavni, večinoma se preživljajo z vinogradi, kjer uspevajo najboljša vina, prosečan, muškat in podobna vina, ki jih vozijo v daljne dežele. Zemlja je pri njih sicer povsod kamnita in je včasih skoraj ni videti, pa vendar rodi najodličnejše vino. In dobro jim uspeva tudi živina, ki je redijo veliko in daje dobro hrano. Nimajo nobenega žita in jedo zelo suh kruh iz napol zmletega žita, podoben holandskemu. Na hrbtih nosijo po deželi cele vreče oljčnega olja in včasih najbrž tudi vina, najbolj v zimskem času. Kajti če tisti, ki to nosi, s to posodo pade, se ne bo kar tako razbila. Te vreče so narejene kot cel kozel ali odrt oven, in v takih kožah nosijo olje. Je pa to potrebno tudi zaradi neravnih poti na Krasu, ki je grozoten, nemil in slab za hojo, ker je skrajno kamnit. Ti dobri ljudje živijo prav revno in so nadvse dobre volje, če le imajo kos surove slanine (ki jim jo neutrudno delo naredi zelo dobro prebavljivo), čebulo in velik kos črnega kruha (iz grobo mlete pšenice ali s črnimi otrobi). Na mnogih krajih jim tudi hudo primanjkuje lesa, posebno poleti pa tudi sveže vode. Vendar jim to pomanjkanje ne jemlje telesnih moči, kljub temu so močni, živahni in zdravi.

V raznih krajih imajo mlake ali luže, ki se natečejo ob dežju; če taka deževnica poleti dolgo stoji, postane krvavo rdeča. Kadar dolgo ni dežja, stoji vedno kmet iz vasi, ki ji pripada luža, na straži ter varuje in brani, da ne bi morda prišli iz drugih vasi in vzeli vodo. Poleg vode manjka Kraševcem tudi lesa in polja. Pomanjkanje lesa in čiste vode pa nadomešča prebivalcem vino. Je najboljše kakovosti, rdeče in belo, vsake vrste; zato tudi gre v daljne dežele. To bo pač najtehtnejši vzrok, da stoji tukaj ne glede na ostalo nerodovitnost toliko prelepih in velikih vasi. V njih imajo večinoma zidane hiše; na njih so nekatere strehe pokrite s ploščatimi kamni. V malo hišah najdemo peči, ampak samo ognjišča.

Burja na Krasu, Valvasor 1689

Če pa vleče veter še malo močneje, potem - čeprav naši ljudje, namreč Kraševci še prav lahko gredo naprej (Česa vsega ne naredi navada?) - se ne bo dalo pregovoriti nobenega tujca več, tudi če bi ga hotel pregovarjati cel svet retorikov, da naj gre kar naprej: obrnil se bo, šel nazaj, se zahvalil za glasbo, noče več poslušati teh Eolovih pozavn in fagotov, ker ima vtis, da bi mu lahko odpihnile dušo iz telesa.

V nekaterih krajih so ti ljudje zelo urni in spretni s pračo, tako da kamen, ki ga zaženejo z zanko, le redko zgreši. Kadar so na potovanju, nosijo namesto orožja v rokah velike dolge čekane.

KRAŠKA NOŠA


Kraška moda
Kar zadeva njihovo nošo, hodijo v širokih ohlapnih hlačah iz debelega grobega sukna, ki spodaj niso zvezane. Zraven nosijo kratke telovnike, na glavi pa velike iz klobučevine narejene kape ali, bolje rečeno, majhne avbe, ženske pa bele peče ali rute, toda ne tako nabrane ali zložene kot sicer drugod. Moški so prav grobi, divjega in zoprnega videza, tudi prav temno porjaveli od sonca; medtem ko so ženske v nekaterih krajih lepo bele in prav čedne; vendar pa jih noša kar precej kazi in zatemnjuje blesk njihove naravne lepote. Vendar pa v nekaterih krajih obstaja še druga ženska noša, zlasti na Bregu (Brech, sicer imenovanem Brščica, Bersziza), ki spada pod gospostvo Socerb (S. Serv) in je precej čednejša od ostale kraške. Tamkaj si namreč mlade kmetice tako spretno ovijejo glavo z dolgo platneno platneno ruto, da naredijo iz nje štiri konce, čeprav ima ruta le dva, v tem ko jo dvakrat dvojno preganejo ter jim tako na vsaki strani visi po en konec, vendar je na levi strani precej daljši kot na desni. Spredaj nad čelom visi le malo, zadaj, proti hrbtu, pa je četrti konec precej širok in dolg. Potem nosijo čez život dolgo črno suknjo brez rokavov, spredaj pa na vsaki strani prsi visi dolg čop ali cof. Ta suknja se spredaj ne zapenja, temveč ostane čisto odpeta in se le s tankim modrim in rdečim pasom opasa k telesu. Pod to suknjo imajo drugo, še daljšo suknjo, iz belega blaga; in iz tega so tudi rokavi. Ta suknja gre spodaj in tudi zgoraj okoli vratu, potem spredaj do pasu, do koder je spredaj izrezana, nato pa od pasu navzdol« kjer pa nima nobene odprtine, vendar pa sega dol trak iz preganjene ali našite kožuhovine; tak kožuhovinast našiv je tudi spredaj na rokavih. Pod to suknjo nosijo dolgo srajco ali haljo, ki je še daljša kot suknja. Taka srajca moli ven spodaj in spredaj pri rokavih, enako pa tudi okoli vratu, tako daleč, da se je dovolj vidi. K temu obuvajo rdeče nogavice in črne čevlje, ki so spredaj čisto okrogli in imajo belo zaplato, kot se vidi na priloženi sliki. Moški pa nosijo tako obleko kot sicer Kraševci in Čiči.

KRAŠEVCI in KRAŠEVKE


Sicer pa precejšnje začudenje zbuja tole: čim bolj grobi in črni so moški v kakšnem kraju, tem bolj bele in lepe ženske najdemo tam, kakor da bi hotela narava primerjati oba spola s svetlobo in senco in tudi postaviti v tako družbo. Zlasti pri Črnem Kalu (Tschernecall) in v njegovi soseščini naletimo na oba spola tako neenake barve, da nosijo moški na obrazu tem več grdote in zoprnosti, čim več miline in prijetnosti imajo ženske. Pa vendar ženske prav enako kot moški vedno delajo na soncu. Moški na glavi ne trpijo las, temveč si jih odrežejo; prav tako tudi ne nosijo dolgih brad. O njihovih opravilih tukaj molčim, ker je bilo v sumarični topografiji o njih že dovolj povedano.

ŽENITVOVANJSKI OBIČAJI


Čeravno pa Kraševci — kot je bilo prejle povedano — nimajo povsod enake ženske noše, tako se tudi v drugih običajih povsod ne skladajo. Ob morju pri Devinu, Štivanu in tam okoli veljajo drugi običaji kot pri Črnem Kalu (Tschernecal); drugi tudi pri Novem Gradu (Castel novo); pri Pivčanih ob Pivki pa spet drugi. Zategadelj naj tu le na kratko omenim to in ono, najprej o ženitovanjih. V večini krajev, zlasti v predelih ob Pivki, z ženitovanji poteka takole: dan pred kopulacijo ali poroko pošlje ženin k nevesti po balo (balla), to je po nevestine mobilije ali premično imetje. Temu odposlancu nevesta ali njeni ljudje dajo faconetelj. Ko pride potem naslednjega dne ženin s starešino (ali mojstrom za gostijo) in drugimi ljudmi iskat nevesto, to poteka skoraj prav tako kot na Gorenjskem in Dolenjskem. Le v tem se tukaj malce spremeni, da sprva sicer pošljejo iz hiše grdo, pozneje pa lepšo. V tretje pa sunejo ali spodijo in tako rekoč poženejo pravo nevesto ven. Starešina ji vrže okoli vratu brisačo in jo tako potegne k sebi. Ko gre nevesta na pot domov, namreč v ženinovo bivališče, vrže majhen kolač (kolazh, to je pecivo okrogle oblike kot venec) čez glavo naprej; to pecivo potem poberejo dečki. Ko pride v ženinovo sobo in se tamkaj usede, ji ženinova mati da fantka na kolena ali v naročje (tako kot se je prej zgodilo tudi pri ženitovanjskih običajih Vipavcev), ki se mu dobrika in ga ljubkuje. Ko hočeta iti v poročno posteljo in skupaj leči spat, on izvleče svojo sabljo ali palaš in ji prereže venec na glavi. Nato se uležeta. Omembe vredno in nenavadno pri tem je, da se mora ženin uleči k nevesti v svojih debelih in velikih hlamudračah. Ali pa jih ponoči sleče, oziroma kako dolgo jih obdrži na sebi, tega ne vem prav točno; kdor je tako radoveden, da si želi natančnejše poročilo o tem, temu bi po mojem mnenju nevesta lahko povedala kaj zanesljivejšega. Kajti ona bo to najbolje in najbolj gotovo vedela. Možno je, da hoče svojo poročno noč najprej začeti z molitvijo in bi rada, da je medtem ne bi motil s svojo prijaznostjo. Samo o tem, ali se morda obrača na slavnega in učenega Hosiusa kot patrona, in sicer prav do svetlega jutra, pa prav močno dvomim. Najbolj verjetno pa se mi zdi, da on obdrži hlače na sebi zaradi sramežljivosti.

poročno gostijo in pojedinami pri tem pa poteka na naslednji način. Prvi dan jedo zjutraj pri nevesti, zvečer pa pri ženinu, in sicer nič prav posebnega, samo kašo. Drugi dan obedujejo pri ženinu. Tretji dan pogosti ženinov oče njegove ljudi, nevestin oče pa njene ljudi. V nedeljo zatem prideta nevesta in ženin k nevestinemu očetu, naslednjo nedeljo pa k ženinovemu očetu. S tem je ženitovanje pri koncu. Drugi dan po poroki gresta novoporočenca v cerkev in dasta brati eno ali dve maši za svoje pokojne starše ali stare starše in sorodnike.

V nekaterih krajih ob Pivki, predvsem okoli Knežaka in Trnovega, imajo poleg prejšnjega pri ženitovanjskih običajih še nekaj posebnosti. Povsod si sicer denar lasti prvenstvo, skoraj na vseh področjih, le v ljubezenskih in poročnih zadevah imajo včasih navado dajati lepoti prednost pred bogastvom. Kajti niso vsi enakega mnenja kot tisti philosophus, ki je tistim, ki so se čudili, da seje poročil z nelepo, grdo žensko, v odgovor dejal, da mora spiti le požirek vina in že v njegovih očeh dobi lepo podobo; mnogi od njih pa hočejo zadovoljiti tudi oči. In marsikatera, ki nosi lepe rože na licih, ima to srečo, da ji lepota služi za doto ali za mrežo, s katero ujame bogatega ženina. Tako tudi nekateri kmetje precej bolj gledajo na lepo, mlado dekle in dobro gospodinjo kot pa na bogato kmetico, ki je revna po lepoti. Nekateri, ki jim je pomembna čast, se za poroko ne ogledujejo toliko po taki, ki je premožnih staršev, če so jo le spočeli ugledni, ali pa jo je mogoče spoštovati in ljubiti zaradi njene spodobnosti in hvalevrednega vedenja. Ampak v teh krajih ne gledajo niti na lepoto niti na rod niti na krepostnost, temveč le na premoženje in sredstva neveste. Lepa postava brez denarja tu velja toliko kot namalana krona in kot telo brez duše. Tista, ki nima denarja, tod v teh krajih obsedi in težko dobi moža. Ne marajo ljubice brez ljube dote. Če pa je dobila dobro doto in lahko ženinu prinese več kot kos mesa, namreč dobre denarce, potem je lahko škilasta ali krivogleda, lahko ima bistre ali krmežljave oči, ali pa celo eno samo, lahko hodi ravno ali pa šepa in šanta, lahko je tako rumena kot vosek in tako grda kot smrt — pa se v očeh mladih snubcev vendarle najlepše lesketa, če le ima doto. Denar ali premoženje je njen okras. Denar jo spremeni iz zamorke v angela, pri katerem upajo, da bodo uživali nebeško življenje v zakonu. Za takšno, ki pride z nabreklo mošnjo, se vsi pulijo in bo imela deset namesto enega snubca, čeravno že lahko vzame le enega.

Kadar pa zares pride do obljube ali zaroke, se opravi z naslednjimi ceremonijami: ženin po tleh razgrne obleko, ali pa morda odejo, in se uleže nanjo; nevesta pa potem zraven njega. Nato ju okoli stoječi prijatelji pokrijejo a zunanjimi deli obleke. Ko sta tako nekaj časa skupaj ležala na tleh, vstaneta. Ženin pa, ki obstane na obleki, prime nevesto za levico s svojo desno roko in jo trikrat zasuče naokrog. Nato ji trikrat nazdravi, enako pa tudi ona njemu prav tolikokrat. Zatem si oba podata desnici, ki jima ju polijejo z vinom. Na koncu vržejo nevesti nekaj denarja v naročje. S tem je zaroka v skladu z njihovim običajem primerno končana. Razen njenega leganja na tla se sicer ravnajo po splošnih ženitovanjskih navadah.

Ko je minila poroka in ohcet, spremijo novoporočenca v njuno stanovanje skozi tista vrata, skozi katera puščajo živino, ki gre iz hleva; pri tem ženinova mati ali kaka druga bližnja sorodnica pri vratih čaka z vrčem vina in trikrat nazdravi nevesti, ki ji odvrne z enako trikratno napitnico in vrže groš ali podoben kovanec v vino. Zatem omenjena mati vrže obema poročencema ruto (ali brisačo) okoli vratu, jima želi srečo in zdravje ter ju potegne v kuhinjo. Tu potrosi nevesta (ali mlada žena) pri piskrih ali loncih nekaj denarja; potem se usede in obrne hrbet proti iste jam ter vzame v naročje majhnega fantka, počasi tudi drobi pogačo ali gibanico ter podaja koščke nazaj čez rame tistim, ki stojijo za njo; in ti prav poželjivo segajo po njih, ker mislijo, da jim bo nato lan na polju prav lepo uspeval. Ženin in nevesta pri mizi ne jesta z žlico, ker se bojita, da bi pričakovani otrok dobil velike viseče ustnice in velika usta vse do ušes. Ko postavijo na mizo jed iz dobro zabeljenega prosa, začnejo svatje z velikim vriščem vpiti: Nevesta v posteljo! Nevesta v posteljo! Kakor hitro ona to zasliši, vstane, trikrat upogne meč, ki ji ga čez mizo poda ženin, in gre nato v spalnico. Tam ona ženinu, on pa njej sezuje čevlje; medtem ga ona z roko narahlo treplja po rami. Nato se nevesta skloni in ženin ji z mečem (ali sabljo) odreže venec. Naslednje jutro nevesta brž pogoltne nekaj hrane in se medtem nagiba nad posodo, iz katere običajno žro svinje (nad svinjsko korito), povsem prepričana, da se ji zaradi tega sredstva nobena hrana ne bo zagnusila, če bi ali bo zanosila. Za jutrnjino ji ženin ali njegov brat podari vola ali kravo ali ovco. To žival ona prime za roge in jo preda nekomu od svojih sorodnikov, ki jo pelje trikrat v krogu in tako to glavo živine namesto nje vzame v posest. Po vsem tem odpeljejo nevesto k javnemu vodnjaku v vasi, kjer navzočim napije s požirkom vode in vrže v posodo ali vrč nekaj kovancev. Vse te ceremonije pa imajo svoj določeni pomen, Naklonjeni bralec pa bo, upam, potrpežljivo zdržal brez teh skrivnosti ter nam ne bo zameril, če opustimo njihovo razlago, ki se zdi nepotrebna. Toliko o ženitovanjskih običajih na Krasu in ob Pivki!

---
[6] Janez Vajkart Valvasor: SLAVA VOJVODINE KRANJSKE, 1689.V. knjiga. O starih in najstarejših prebivalcih, II. del VIII. poglavje. O jeziku, obleki in običajih tistih, ki živijo na Krasu. Prevod dela: Die Ehre dess Hertzogthums Crain (Doris Debenjak, Ervin Fritz, Andrej Perhaj in Božidar Debenjak]. - 2010).

ponedeljek, 15. januar 2024

Primorski rodoslovni biografski leksikon

(v nastajanju)

Rodoslovna zbirka Kraševci predstavljena na rodoslovnem spletišču Geneanet (Robert Fonda Genealogy) je bila od vsega začetka prvenstveno osredotočena v raziskavo rodovnikov 'običajnih'* ljudi s Krasa in bližnje okolice, oz. družin in posameznikov, ki so bili s Krasom in Kraševci kakorkoli rodoslovno povezani. Zbirka je začela nastajati sredi 90. let 20. stoletja z vasjo Lokev pri Divači in se sčasoma bolj ali manj podrobno razširila na številne okoliške župnije, vasi, kraje in mesta na območju, ki okvirno seže na severu do Križa in Štanjela, na vzhodu do Postojne, na jugu do Ilirske Bistrice in Prema in na zahodu do Doline, Bazovice in Repentabra. V zbirko sta poleg širšega območja Krasa v nekoliko večjem obsegu vključeni tudi župniji Nova in Stara Oselica v Poljanski dolini, ki sta tudi sistematično in relativno dobro raziskani.

Družbena elita. Posebna pozornost pri zbiranju rodoslovnih podatkov je bila namenjena uglednim posameznikom in ti. gosposkim družinam (D'nus/D'na). Torej lokalnim veljakom, civilnim izobražencem, duhovščini in nasploh tako ali drugače uspešnim posameznikom, ki so s svojo izobrazbo in/ali delovanjem obogatili in nadgradili oz. presegli domače okolje. Zbirka je tako postala tudi vzorčni primer za morda v bodoče novo nastale rodoslovne biografske leksikone, v katerih bi bili pomembnejši predstavniki družbe predstavljeni ne samo s svojim delom, temveč tudi z rodovniki.

Rodoslovna zbirka Kraševci poleg osnovnih podatkov o osebah, kot so ime, priimek ter datumi rojstva, poroke in smrti, in bolj ali manj raziskanim rodovnikom, torej beleži tudi njihove poklice oz. dejavnosti. Tako lahko v zbirki prepoznamo nekdanje trgovce, gostince, javne delavce, obrtnike (kovače, zidarje, kamnoseke, tkalce, krojače, mizarje, šivilje, ...), občinske in druge funkcionarje (davkarje, poštne mojstre, ...) idr. S temi informacijami zbirka posega tudi v dinamiko vsakdanjega življenja nekega kraja ali območja. Iz objektivnih (človeških) razlogov, med katere uvrščam predvsem pomanjkljive vpise v razpoložljivih virih (v glavnem so bili ti cerkvene matične knjige) in sem ter tja lastne nedoslednosti pri prepisu obstoječih podatkov, so nekatere izmed oseb v zbirki lahko tudi pomanjkljivo titulirane, se pa tudi to ves čas sproti popravlja in dopolnjuje.

Ker so imena in priimki oseb v Rodoslovni zbirki Kraševci praviloma vpisani tako, kot so bila zabeleženi v za osebo najzgodnejšem viru, kjer je bilo mogoče pri krstu, za pomoč pri njihovem prepoznavanju prilagam orientacijsko preglednico (ver. 2023-04-07) z vpisanimi imeni in priimki 2809 izbranih** posameznikov (okoli 1,5% celotne zbirke).

___

* Ker so plemiške družine v veliki meri že raziskane, te v tej zbirki nimajo posebne vloge. Nekoliko večje pozornosti so bile deležne le nekatere posamezne plemiške družine, ki so na tem območju tudi sicer živele dlje časa, med njimi npr. Bottoni, Dolenc, Garzarolli,  Hueber, Jelloushek, Kupfershein, Nicoletti, Petazzi, Premerstein, Ranier, Raunach, Schiwitzhoffen, Smuz, Uzhan, Valvasor, ...

** Za branje je datoteko potrebno uvoziti v osebni računalnik, nato pa ime in priimek iskane osebe natančno prepisati v iskalnik zbirke. Podatki o osebah v poševnem tisku (20. stoletje) v zbirki javno še niso nedostopni.

Zapisal: 15. januarja 2024.

nedelja, 5. maj 2019

Primorci v nemških taboriščih 1941-45

[Primorski Dnevnik, Trst, 8. (sobota) in 11. (torek) junija 1968]

Kakor je znano, je bil v prilogi Uradnega lista od 22. maja [1968] objavljen seznam odobrenih prošenj bivših političnih internirancev v nacističnih taboriščih in svojcev umrlih v taboriščih, ali zaradi posledic internacije, za izplačilo odškodnine, na podlagi dogovora med vladama Italije in Zahodne Nemčije. Rok za predložitev ugovorov zapade 21. junija. Po prvem bežnem pregledu seznamov smo ugotovili, da še marsikdo, ki ima pravico do odškodnine in ki je predložil prošnjo, ni v seznamih. Zaradi tega objavljamo seznam odobrenih prošenj upravičencev s Tržaškega, Goriškega, iz Beneške Slovenije, Istre in Slovenskega Primorja, da bodo lahko prizadeti tudi na ta način pravočasno obveščeni. Kdor ni v seznamu in je! vložil prošnjo za odškodnino naj ne zamudi roka za priziv. Ponovno pa opozarjamo, da imajo pravico do omenjene odškodnine bivši politični interniranci v koncentracijskih taboriščih, ki so imeli ob času aretacije italijansko državljanstvo, in svojci umrlih v taboriščih ali zaradi posledic internacije. Za podrobne informacije in pomoč pri sestavljanju ugovorov naj se prizadeti obrnejo na Združenje bivših političnih deportirancev, na jugoslovanskem področju pa na občinske Zveze borcev.

SEZNAM PREŽIVELIH


V prvem seznamu so odobrene prošnje bivših internirancev, ki so še živi. V prilogi Uradnega lista so navedeni tudi priznana doba internacije in imena taborišč. Prizadeti lahko vložijo priziv ne samo, če sploh niso v seznamu, ampak tudi glede priznane dobe internacije. Objavo seznamov smo nekoliko odložili, ker smo pozno dobili omenjeno prilogo in smo morali popraviti nekatere netočnosti glede krajevnih imen, marsikatera napaka pa je verjetno še ostala.


A

Abrami Albino, Ul. S. Michele 134 — Gorica; Adamič Sonja, Rižanska 14 - Pulj; Agapito Umberto, Ul. Sanita 12 — Tržič; Alagna Ignazio, Ul. Monteverdi 4 - Trst; Alfieri Fulvio, Ul. Panebianco 64 — TS; Altran Eugenio, S. Pier d'Isonzo; Ambrožič Matija, Sanabor 5; Ambrožič Slavica, škofije 31; Andlovič Janez, Gradišče 30 - Vipava; Andlovič Marija, Gradišče 42 — Vipava; Andolšek Ivan, Ul. Bellavista 11 — TS; Andrejevič Viktorija, Veprinac 134; Aničič Flavto, Pičan 64 — Labin; Antolovič Božo, Mali Lošinj; Arbanas Ernesta, Ul. Roncheto 67 — TS; Armani Maria Giuseppina, Milje; Arzon Eugenia, Ul. M. Gorki 12 — Reka; Ascoli Marta, Ul. Cologna 41 — TS; Auer Marta — Boršt 61; Austerlitz Laura, Ul. Marconi 16 — TS; Azzan Eugenio, Tržič.

B

Babich Elia, Ul. Timignano 48 - TS; Babos Elvira, Ul. Flavia 69 - TS; Bačac Josip, Pičan; Salt Guido — Raša; Bait Marcelio — Ronke; Bajt Matija — Maribor; Balbi (Babič) Anton, via Bergamasco 9 — TS; Balbi Spartaco, Ul. Tiepolo 9 — Milje; Balbi Stanislao, Ul. Lorenzetti 4 — TS; Baloh Frančiška, Smrekarjeva 50 — Izola; Baltayan Rosa, Ul. Valentini 38 — TS; Ban Luciano, Ul. Vergerto 18 — TS; Ban Alojzija — Prosek 261; Ban Silva, Kontovel 257; Ban Silvester (Lokev) — Kanada; Ban Vida — Prosek 261; Bančič Blaž, Ul. Pane 3 — TS; Bandelj Perina, Cesta 39 - Dobravlje; Barbaro Marija — Rovinj; Baričevič Andjelo, Labinjska 63 — Pulj; Barison Alvise, Ul. Tigor 19 — TS; Baruzza Giuseppe, Ul. Cave 22 — TS; Baša Angela — Mavhinje 15; Bašič Atillo — Buzet; Basin Zdravka, Delpinova 32 — Nova Gorica; Bassa Vladimiro, Ul. Palladio 9 - GO; Bassanese Angelo, Ul. Solferino 28 — TS; Batagelj Anion — Lokavec 99; Batič Cecilija Vižovlje — Genova; Batista Jože — Zarečiča 28; Batistič Milan, Vrtojba — Celje; Battelli Attillo, Markovci 16 — Labin; Baučer Ciril — Selo (Gorica); Belingar Ana — Kronberk 81; Belingar Marija — Kronberk 81; Bembič Mario, Ul. Castagneto 87 — TS; Benci Agostino, Trban 15 — Koper; Benčič Anton, Ul. J. Kalca 8 - Pulj; Benčič Anton, M. Gubca 6 — Poreč; Benčina Giuseppina, Ul. D’Alviano 19/1 — TS; Beneul Giuseppe, Strada del Friuli 45 — TS; Berlot Štefanija, Partizanska 8 — Kanal; Bernardis Irma, Ul. Monache 8 — GO; Bernobich Marija, Ul. Verzieri 1 — TS; Bertl Giuglielmo, Ulica Piccardo 70 — Trst; Bertoch Amelia — S. Barbara 48; Bertogna Liberale, Begliano (Gorica); Besednjak Daniela — Renče; Besednjak Štefanija, Ul. Duca d’Aosta 90 — GO; Bevčar Anton — Labin; Bicci Spartaco, Ul. Pineta 52 TS; Bičič Anton - Labin, Strmac 49; Bicic Anton — Labin, Vines 248; Bidut Mario, Ul. S. Lorenzo 47 — Ronke; Bisiacchi Matilde, Ul. Marchesetti 19 - TS; Bizjak Cvetka - Predmeja 83; Bizjak Cvetka - Predmeja 40; Bizjak Ida — Predmeja 97; Bizjak Marija - Sv. Križ 57 (Ajdovščina); Blasich Marija - Pulj; Blasina Dorotea Vizovlje 8; Blažko Bruno - Gorica; Blažič Nikola — Pulj; Bocati Luirina Maria, S. Monticollo 4 - TS; Bogatec Stanislav - Križ 39; Bogatec Viktor - Križ 99; Bolaffio Giulio, Ul. Valdirivo 6 - TS; Bonazza Edoardo, Ul. Cisternone 70 TS; Bonetti Michelangelo, Vasari 12 - TS; Bonifacio Bortolo, Via Serenissima 62 - Tržič; Bontempo Mario - Koper: Bordon Desiderio, Erta S. Anna 107 - TS; Borisi Narcisio, Greta 447 - TS; Bortolin Giuseppe, Ul. Soncini 10 — TS; Bortolus Elso, Ul. Brigata Pavia 91 — GO; Boscarol Bruno, Ul. Aris 55 — Tržič; Boscarol Rosa, Ul. Bellini 13 — Ronke; Boscarol Lorenzo — Ronke-Brazilija; Boscarol Silvana, Ul. 2. Giugno 13 — Ronke; Boschin Anna, Ul. Brigata Treviso 42 — GO; Bosich Caterina — Raspor 9, Lanišče; Bossi Antonia, Ul. Parini 12 — Milje; Bossi Luciano, Ul. Tintoretto 9 — TS; Bosich Rosa — Umag; Bozzai Emilio, Truške 68; Bradini Giovanni, Ul. Catraro 7 - TS; Braini Giordano, Ul. Bersulla 2 — Milje; Braini Giuseppe, Štandrež — GO; Braini Vilma, Ul. Carso 74 — GO, Brajkovič Rodolfo — Zoviči 35; Brajnik Maksimilijan, Štandrež, Ul. S. Michele 264; Brancovic Franc, P. Tomažiča 20 - Izola; Bratina Karmela, Prešernova 5 — N. Gorica; Bratuš Lidia, Ul. L. Frausin 10 — Milje; Brau [Mrau?] Josip — Lipica; Brau Oskar, Slomškova — Koper; Brce Franc — Zabrežec 67; Brecelj Marija, Trg Sv. Antona 9 — GO; Bressan Erminia, Rafut 45 — GO; Bressan Milovan Ul. D’Azeglio 9 — GO; Brgic Janko, Krnica — Pulj; Bronzin Adele — Devin 75; Bronzin Giovanna — Devin 61; Bronzin Vera — Devin 25; Brubnjak Ana — Ičiči 86; Bubnič Albin, T. Luciani 20 — TS; Bubnič Ivan — Pregarje 54; Budicin Alberto — Pulj; Buffon Luciano — Farra d’Isonzo; Buic Gildo — Pulj; Burgo Gastone, Ul. Don Fanin 26 — Tržič; Burigana Antonio, Ul. Ospitale 2 — TS; Buršič Fuma — Pulj; Busan Mario, Ul. S. Giacomo in Monte 15 — TS; Busatto Agnese, Ul. Boito - Tržič; Busdon Antonio — Medulin 101; Butkovich Matteo — Pulj; Buttera Enzo — Brišče 112, Podbonesec; Butulj Ivanka — Kret 46, Kobarid; Buzleta Ana - Pulj; Buzleta Marija — Pulj, Sisan 120.

C - Č

Cah Amalija - Domjo 279; Calic Anton — Pazin, Canadich Vladimir, Rujavica 1 — Reka; Canarutto Benvenuto, Ul. S. Maurizio 12 — TS; Canarutto Ofelia, Ul. Canova 26 — TS; Candian Giacomo, Chiadino in Monte 1460 — TS; Candotto Ida, Ul. Redipuglia 57 — Ronke; Candotto Mario, Ul. Redipuglia 57 — Ronke; Candusio Umberto — Zindis 32, Milje; Cantelli Alfio, Ul. Marzia 12 — GO; Capotorto Francesco, Ul. S. Nazario 32 — Prosek; Capponi Antonia — Prosek 144; Carli Albert — Trebče 119; Carli Edvard — Trebče 14, Carli Ennio, Ul. Redipuglia 220 — Ronke; Carli Gisella — Buenos Aires; Carli Raimondo, Ul. Montesanto 133-40 — GO; Carretta Antonietta, Ul. Cavazzeni 7 — TS; Cattai Corrado, Ul. Roma 1 — Milje; Cecada Enrico, Ul. Dj. Salaja 16 — Labin; Cecchi Adriana, Ul. Frescobaldi 12 — TS; Cecchi Antonio, Ul. Udine 20 — TS; Cecchini Rino, Ul. Pascoli 15 — Ronke; Ceh Erminio, Gologorica 31, Cerovlje — Pazin; Cekada Marija - Labin; Celin Maria — Fogliano; Cenčič Pavla, Kosovelova 4 — Tolmin; Cergnul Milan, Nedeljščina 108 — Labin; Čermelj Maksimiljana — Črnica; Černigoj Marija — Predmeja 116; Černigoj Nada, Trubarjeva 5 - Nova Gorica; Cernivani Andreina, Ul. Trissino 19 — TS; Cergnul Mirko, Ružiči 49 — Labin; Černuta Veronica, Ul. Ireneo della Croce 3 — TS; Cesnik Branko — Dolga Poljana 17, Vipava; Cesnik Ivan — Slomškova 6, Ajdovščina; Cesnik Pavla — Prečna 7, Portorož; Cetin Edvard - Piran; Cevnja Danica, Ul. Smareglia 18 — TS; Cherin Nicolo, Ul. 20. septembra 88 — TS; Chiucchi Nicolo — Mali Lošinj; Cian Giovanni — Fogliano; Ciani Alojzija — Prosek 97; Ciani Teodora — Kontovel 55; Čibej Ivanka, Kidričeva 15 — Ljubljana; Cibic Karlo — Prosek 305; Cigoj Danica, Ul. Don Bosco 83 — GO; Cilicar Alessandro, Ul. Eremo 175 — TS; Ciocchi Mario — Trebče 161; Ciuch Peter — Trebče 96; Clagnan Erminio, Ul. Filzi 105 — Štarancan; Clagnan Giulio — Ul. Sauro 11, S. Pier d’Isonzo; Clauci Isidoro, Ul. S. Giusto 29 — GO; Clauci Silvano, Ul. S. Giusto 29 — GO; Cleva Mirko — Krkavče 21; Coceani Luigi, Ul. Orzoni 61 — GO; Cocevar Silvio, Ul. Crisciani 2 — TS; Comuzzi Ervino, Ul. Docce 39 — TS; Cohen Tullio, Ul. Cologna 22 — TS; Cok Leo, Ul. Beato Angelico 8 — TS; Cok Svetomir — Boljunec 36; Colautti Stellio, Ul. Sanzio 19 — Tržič; Colja Alberta, Ul. Nazario Sauro 86 — GO; Collini Sergio, Ul. Carso 26 — GO; Colognatti Guido, Ul. Tor Cucherna 3 — TS; Comelli Venceslao, Ul. Trieste 160 — GO; Comin Angelo, Ul. Tigor 6 — TS; Comini Marco — Gorjani 36 (obč. Ratenj); Comparini Stellio. Ul. Beato Angelico 2 — TS; Comuzzi Ervino, Ul. Docce 11 — TS; Corradin Luigi, Ul. Gozzi 5; Corbatto Valentin — Boršt 81; Coren Luigi — Brnas 1, Špeter Slovenov; Coronica Albino — Ul. Belpoggio 15, TS; Corsi Giovanni Ugo, Ul. Fabbri 4 — TS; Cosljan Giuseppe, Ul. JNA 12 — Pulj; Coslovi Ottavio, Strada di Fiume 54 — TS; Cosma Josip — Zabrežec 20; Cossutta Ivan — Križ 28; Cossutta Laura — Nabrežina, postaja 62; Cossutta Vida, Erjavčeva 19 — Koper; Covacich Giuseppe, Ul. Colombo 12 — TS; Covacich Giuseppe, Ul. Colombo 12 — TS; Covacich Gabriella, Ul. S. Cilino 111 — TS; Crainich Giovanni — Cepletišče 45 (Sovodnje); Crevatin Branislava — Oreh 51 (Milje); Crevatin Palmira, Ul. Flavia 131 — TS; Croci Giusto — Ronke; Crucil Marcello — Linder 31 (Podbonesec); Crucil Vitale — Linder 24 (Podbonesec); Cucit Maria — Fogliano; Cudrig Ferruccio — Cepletišče 50 (Sovodnje); Cumini Romildo, Ul. Brigata Cuneo 43 — GO; Cuoco (Kuhar' Salvatore — Pulj; Cussigh Ligio — Sedigla 115 (obč. Neme); Cutrofello Ferdinando, Ul. Codelli 4 — GO; Cvečič Tomaž — Sušnjevica 6.

D

Da Bono Stelio, Boljunec 349; Danelon Ottaviano, Salita Gretta 1 — TS; Danieli Oliva, Kontovel 93; Daniotti Vincenzo, Trg Oberdan 1 — Ronke; Da Ros Teodolinda, Ul. Matteotti 15 — Ronke; Daveggia Mario, Drevored D’Annunzio 32 — TS; Debernardi Desiderio, Trg Giarizzole 17 — TS; De Bernardi Pietro, Strada di Fiume 129 — TS; Debeuz Antonia, Ul. La Guardia 2 — TS; De Franceschi Romano, Ul. Marconi 20 — TS; Degano Mario, Ul. Campanelle 116 — TS: Degrassi Giovanni, Ul. Umago 5 — TS; Deiuri Severino, Ronke; Del Monte Guido, Ul. Commerciale 21 — TS; Del Zio Raffaele, Ul. Alviano 68 — TS; De Manzini Giovanni, Campi Elisi 5 — TS; Demarchi Romano, Ul. Bonomo 4 - Milje; De Marin Antonia, Forlani 39 — Vodnjan; De Palo Aurelio, Trg Perugino 2 — TS; Deros Alfredo, Lonjerska cesta 171 - TS; D'Este Eneo, Ul. Mocenigo 6 — Milje; Devetag Alfredo, Ul. Leoni 22 — GO; Devetti Villibaldo. Gradiška; Devinar Maria, Jeretova 36 — Pulj; de Walderstein Nerina, Ul. S. Cilino 111 - TS; Di Bari Quirico, Ul. Foscolo 39 - TS; Dobrila Ferdinand, Log 86; Dodič Danica, Trg Republike 1 — Reka; Domio Florio, Koper; Doria Aldo, Ul. Galilei 6 - Tržič; Drosina Sonja, Ul. Cesca 5 — TS; Drufovka Marija, Ul. Aleardi 5 — TS; Družina Bernarda, Ul Ventura 25 — TS; Družina Gabriela, Ul. Donadoni 32 — TS; Dudine Giordano, Ul. Cancellieri s — TS; Dusan Dušica, Pazin.

E

Ervager Franc, Slomškova 37 Ajdovščina; Eržen Štefanija, Partizanska 2 — Idrija; Erzetič Adelinda, Krmin; Erzetti Eligio, Farra d’Isonzo

F

Fabčič Franc, Orehovica 19; Fabčič Štefan, Podnanos 42, Fabian Franc, Lungo Isonzo Argentina 29 — GO; Fabiani Just, Nabrežina 69; Fabjančič Ivan, Krnjevo 52 — Reka; Fabretti Bruno, Neme; Fabris Anna, Rovinj; Fabris Giuseppe, Ronke; Facchinetti Bruno, Ronke; Faggionato Giorgio, Ronke; Faraguna Antonio, Labin; Faraguna Attilio, Labin; Farra Bernardo, Drevored Sanzio 22 — TS; Fassetta Lucio, Ul. Navali — TS; Fazio Gregorio, Ul. S. Giacomo in Monte 3 — TS; Fedele Vincenzo, Ul. Rosselli 12 — GO; Feletig Gino, Grmek; Ferjančič Alojzij, Lokavec 216 — Ajdovščina; Ferjančič Frančiška, Vrhpolje 104 — Ajdovščina; Ferretti Francesca, Salita Monte Valerio 49 — TS; Ferluga Erminia, Ul. S. Giovanni 5 — Milje; Ferluga Mario, Strada Vecchia d’Istria 14 — TS; Filippi Ermanno, Ul. Revoltella 4 — TS; Filippini Giuseppe, Ul. R. Manna 18 — TS; Finotto Virginio Luigi, Križ 347; Florentin Maria, Ul. Cologna 26 — TS; Firbus Maria, Pulj; Fischetti Giuseppe, Ul. S. Cilino 6 — TS; Flego Rodolfo, Ul. Prato 8 — TS; Flora Emanuele, Ul. Valdirivo 24 — TS; Floribus Alessandro, Poreč; Floridia Graziano, Gruppo Carablnieri — TS; Fon Luigi, Ul. Molina Vento 152 — TS; Fonda Germano, Ul. D. Chiesa 72 — TS; Fonda Giuseppina, Ul. Puccini 4 — TS; Fontana Dino, Ronke; Fontanin Egidia, Fogliano; Foraus Mario, Dolina 160; Fornasar Giuseppe, Ul. Broletto 2 — TS; Fornazarič Angela, Vicolo Castagneto 191 — TS; Forza Vittorio, Ul. Rossettd 4 — TS; Fracaros Giovanni, Ronke; Framalico Bruno, Ul. Balamonti 39 — TS; Franceschi Maria, Ul. Gatteri 23 — TS; Francesconi Osvaldo, Ul. Pola 45 — TS; Francesconi Umberta, Ul. Roncheto 17 — TS; Franco Almo, Ul. Campanelle 43 — TS; Franco Renato, Ul. Vespuccl 8 — TS; Frank Ivan, Rjavče 3; Frankel Lidija, Drevored Sanzio 20 — TS; Franza Josip, Poletiči — Koper; Franzi Rodolfo, Ronke; Fratnik Tereza, Idrsko; Frausin Guglielmo, Ul. Udine 23 — TS; Frlin Maria, Moše Pijade 33 — Maribor; Fumis Giovanni, Ronke; Fumis Norma, Ul. Rossetti 58 — TS; Fumolo Giorgio, Ul. Stampa 7 — TS; Furlan Aleksander, Selo 76 — Črniče; Furlan Antonija, Ajdovščina; Furlani Mario, Ul. Trieste 20 — Milje.

G

Gabrielcic Dorotea, Capriva del Friull; Gabrielcic Gabriela, Ul. Piave 6 — GO; Gallopin Gastone, Ul. Marco Polo 14 — TS; Gallovics Attllio. Tržič; Gardiman Federico, Ronche; Gaspard Maria, S. Giacomo in Monte 6 — TS; Gasperi Antonio, Ul. Tarabocchia 3 — TS; Gasperi Domenico, Ul. Bonomea 105 — TS; Gellini Carlo, Ronke; Gellini Olimpia, Ronke; Gensabella Mario, Ul. Zeno 1 — TS; Geracci Antonino, Ul. Combi 9 — TS; Ghergolet Giovanni, Ul. Dalmazia 15 — Ronke; Germani Giuseppe, Ul. C. Battisti 10 — TS; Geromella Francesco, Ul. Colombo 12 — TS; Giacomini Guido, Ul. Roncheto 17 — TS; Giacuzzo Irma, Tržič; Giampaoletti Alvaro, Ul. S. Davis 130 — TS; Gleftich Riccardo, Ul. Flavia Stramar 97 — TS; Giorgi Antonio, Ul. Italo Svevo 15 — TS; Glovannini Speranza, Pulj; Giubilo Francesco, Ul. Universita 12 — TS; Glugovaz Giovanni, Ul. B. Casale 102 — TS; Giuliani Vita — Ricmanje 55; Glavina Eugenio, Kontovel 442; Gobina Giuseppe, Ul. Conti 4 — TS; Gobbo Ivan, Raša; Godina Francesco, Ul. Zanella 54 — TS; Godini Jolanda, Nabrežina, kamnolomi 62; Goglia Anton, Labin; Golja Andjelo. Labin; Golop Ivan, Trčmun 31 — Sovodnje; Golob Josip, Podar 2 — Sovodnje; Gorian Ivan, Ul. Scogli 53 — GO; Goriup Mira, Ul. Roncheto 3 — TS; Gorlato Omero, Tržič; Goruppi Rihard, Narodna ulica 41 — Opčine; Grabar Dušan, Pazin; Grassi Giovanni, Ul. Mocenigo 4 — Milje; Grasso Renato, Ul. Capuano 8 — TS; Grbac Ruggero, Ketejeva 5 — Koper; Gregorčič Josipina, Vrsno; Gregoretti Ernesto, Ul. Monte Cengio 8 — TS; Gregori Aurelia, Ul. Bonomea 169 — TS; Gregori Ljudmila Vera, Bazovica 97; Gregori Rafael, Padriče 52; Gregorin Aldo, Trg Oberdan 6, Ronke; Gregoriš Tullio, Ul. Carmelitani 3 — TS; Grgič Miroslava, Nabrežina; Grilanc Carlo, Salež 4; Grillo Romano, Štarancan; Grini Carlo, Ul. Sergio Laghi 3 — TS; Grisoni Stelio, Padriče 77; Gropuzzo Evelino, Pulj; Gržinčič Matija, Klana 176; Gulin Zora, Ul. Mazzini 6 — GO; Gulja Jožef, Velike Žablje 58; Guštinčič Martin, Rjavče 9; Guštini Bruna por. Carli, Ul. Molino a Vento 152 — TS.

H

Harej Alojz, Ul. Schiapparelli 50 — TS; Hervatič Josip, M.M. Spodnja 557 — TS; Hojak Marija, Ul. Brigata Pavia 33 — GO; Hratič Margerita, Labin; Hrobat Maksimilijan, Bazovica 4; Hrovatin Guerrino, Ul. Smareglia 14 — TS; Hrvatin Ivan, Lovran; Huber Adele, Ul. Eriča 5 — TS; Hvala Blaž, Sebrelje 22; Hvala Emilij, Ul. Brigata Cuneo 5 — Podgora; Hvala Matilda, Logaršče, Pošta Klavže; Hvalič Alojzij, Ul. Monte Calvarlo 40 — GO.

I

Iacobuzio Giona, Sv. Peter 68 Fojda; Iaksetich Spartaco, Piazzale Gioberti 10 — TS; Iozzo Maria, Ul. Foschiatti 6 - TS; Iskra Albin, Sv. Marija M.M. gornja 813 — TS; Iuretig Guido, Mersin 31 — Podbonesec; Iurincich Vittorio, Frankovec 352 — Dolina (TS); Iurman Eugenio, Ul. Pieta 29 — TS; Iussa Elda, Ul. Roma 160 — St. Peter Siovenov; Ivančič Emilija, Marčenkova 13 — Ljubljana; Ivančič Nevenka, Petrinška 11 — Zagreb; Ivančič Pavlina, Ul. V. Čara Emina 20 — Reka; Ivančič Zora, Ul. La Marmora 9 — TS; Ivancich Bernardina, Vrdela 1836 — TS; Ivic Rudolf, Kraška ulica 25 — Pulj.

J

Jačič Adolf, Ul. 9. Rujna — Opatija; Jacopic Daniela, Ul. Trissino 4/1 — TS; Jadreško Miro, Matuljska 11 — Pulj; Jadreško Pasquale Lino, M. Vlačiča 55 — Pulj; Jakšetič Milan, Podgraje 44 — Ilirska Bistrica; Jani Emilio Gustavo, Via Valdirivo 13 — TS; Jarc Elena, Ul. Roma 7 — Doberdob; Jarz Giuseppina, Ulica Brig. Modena 40 — Ronke; Jelen Emilija, Ul. Argonauti 31 — Tržič; Jelenič Matteo, Stoja — Pulj; Jelinčič Anda, Trg Cornelia Romana 2 — TS; Jenček Franc, Zalog 21 — Postojna; Jercog Vito, Dolina 131; Jerman Ada, Ul. Vergniellis 10 — TS; Jeva Vito, Ul. P. Drapšlna 25 — Raša; Jug Anton, Partizanska 104 — Solkan; Julllen Giulia, L.go Pestalozzi 2 — TS; Jurca Alojz, Volčji grad 53 — Komen; Jurchich Giuseppina, Ul. dello Scoglio 205 — TS; Jurič Luigi, Ul. Bancarla 6 — Krmin; Jurman Josip, Sesljan 55 a; Jursic Antonio, Ul. Smareglia 14 — Vodnjan (Pulj); Juršič Josip, Cukriči 10 Vodnjan (Pulj); Jurzola Slava, Cerišnjevica 39 — Pazin.

K

Kafol Marko, Kajuhova 50 — Maribor; Kaporalin Ivan, Medulin — Pulj; Karmasin Luigi, Istrska ulica 46 — TS; Kaučič Ivanka, Ul. Gravisi 28 — TS; Keber Perina, Bukovica 66 — Volčja draga; Kenda Ivan, Tolmin; Kenda Ivana, Kobarid; Keriak Giordano, Labin; Kerti Anton, Labin; Kirn Anton, Bač 5; Kirn Antonia, Čelje 9; Kirn Maria, Prešernova 26 — Il. Bistrica; Kirn Pavla, Reka; Klanjšček Federico, Ul. Conigo 4 — GO; Klapčič Ivan, Labin; Klapčič Štefan, Labin; Klemenčič Štefan, Šebrelje 52; Klemše Valeria, Ul.  Matteotti 24 — TS; Knez Walter, Nabrežina 156; Kobal Anton, Vojsko, Idrija; Kobal Dominik, Planina pri Ajdovščini; Kobal Franc, Dobravlje; Kobal Ivanka, Lukežiči 19 — Renče; Kobal Alojzij, Planina — Ajdovščina; Kobal Alojz, Bela — Ajdovščina; Kobal Stanislav, Planina pri Ajdovščini 84; Kocjančič Veronika, Lonjerska cesta 121 — TS; Kodelja Antonija, Vrhpolje 38; Kodelja Nada, Dolga poljana 19; Kodrič Ladislav, Ul. Mascagni 7 — TS; Kodrič Natalija, Stara Istrska cesta 80 — TS; Kodrič Stojan, Ul. Montesanto 183 — GO; Kogovšek Jože, Pregarje 9; Kokot Libera, Labin; Kolar Marija, Ul. Zevenzoni 4 — TS; Komac Giovanni, Ul. Zorutti 1 - TS; Komel Helena, Piazzutta 5 — GO; Komel Marija, Ul. Coroneo 32 — TS; Komel Paola, Riva Piazzutta 5 — GO; Kompara Avguštin, Stomaž 45 — Dobravlje; Konestabo Josio, Pregarje 91; Konestabo Ivan, Pregarje 71, Konestabo Viktor, Pregarje 41; Koradin Alojz, Straža - Rihemberk; Koren Josip, Podkraj 36; Koren Rudolf, Levstikova 12 — Il. Bistrica; Koren Zofija, Gozd 27 — p. Orešje; Koruza Cvetko, Gabrje 43; Koruza Venceslav, Gabrje 45; Košir Marta, Nova Gorica; Kosmač Anton, Zabrežec 20; Kovač Albina, Križ pri Ajdovščini 15; Kovač Benjamin, Lokavc 78; Kovač Josip, Ul. Scala Eriča 9 — TS; Kovačič Amalija, Ul. S. Maurizio 12 — TS; Kovačič Boris, Izola; Kovačič Silva, Škofije — Sežana; Kovšca Alojz, Vojkov drevored 24 — Il. Bistrica, Kozlin Stanislav, Ul. Monte Calvario 38 — GO; Kračina Marija Volaričeva 1 — Kobarid; Krajcar Jovakin, Narciljani 21 — Labin; Krajcar Stana, Rovinj; Kranjc Marija, Trnovo 17 — p. Srpenica; Krapenc Cita, Ajdovščina; Krasna Pavel, Budanje 36; Kravanja Ana, Ul. Morelli 34 — GO; Kravos Karla, Dimnikarska 3 — Koper; Kravos Alojz, Ul. Genova 13 — TS; Kravos Milan — Dobravlje 81; Krečič Ivanka, Grivce — Ajdovščina; Križmančič Marija, Bazovica 193; Krmec Peter, Boljunec 254; Krpan Vida, Kolodvorska 3 — Nova Gorica; Kuščar Ernesta, Potoki 17 — Kobarid; Kuščer Stanislav, Potoki 16 — Kobarid; Kutič Fumica, Rukavac 119 — Matulji; Kutič Marija, Vodnjan; Kutin Ivan, V. Repen 70.

L

Labud Ludvik, Medulin 199 — Pulj; Ladavac Josip, Ul. S. Markoviča 5 — Pulj; Laera Cesario, Ul. Moreri 7 — TS; Laharnar Ana, Pečine 51 — Slap ob Idrijci; Langella Salvatore, Ul. V. Bersezio 2 — TS; Lapanja Peter, Šebrelje 12 — Idrija; Lapo Bartolomeo, Ul. Madonna del Mare 4 — TS; Laurini Mario, Ul. Giulia 74 Tržič; Lavrenčič Olga, Ul. R. Manna 22 — TS; Leban Jožefa, Volče 52 — Tolmin; Leghissa Enrico, Devin 16; Leghissa Maria, Vižovlje 4; Leghissa Stanislao, Sabljiči 3 — Doberdob; Legovich Nerina, Ul. S. Cilino 81 - TS; Lenardon Antonio, Ul. Industria 6 — TS; Lenardon Cesare, Ul. Matteotti 18 — Ronke; Lenardon Guido, Ul. Matteotti 48 — Ronke; Leopoli Radislao, Ul. Brig. Pavia 46 — GO; Levak Redina, St. Pazin 14 — Pazin; Ličan Antonia, Levstikova ul. 22 — Ilirska Bistrica; Ličen Josipina, 12 Bruce Street West Coburg Victoria — Avstralija; Ličen Natalia, Majstrova 28 — Maribor; Liebmann Erminia, Ul. XXX. Ottobre 19 — TS; Lisjak Srečka, Slomškova 55 Ajdovščina; Lizzul Ottavio, Sumber 108 — Nedeljščina - Labin; Logan Franc, Ul. Dj. Salaja 28 — Labin; Lombardo Giacomo, Ul. C. Monteverdi 10 — TS; Longo Emilija, Salita S. Michele 5 — Zagraj; Loredan Onesimo, Zindis 11 — Milje; Loredan Vittoria por. Ellero, Farnej 44 — Milje; Lovrecich Angelo, Ul. B. Gortana 14 — Pulj; Lovrica Mario, Ul. Sulpicio Gallo 6 — TS; Lozar Marija, Saksid 9 — Dornberk; Lozar Marta, Spodnje Škofije 69 — Koper; Lucatello Bruno, Scala Belvedere 4 — TS; Luis Sergio, Ul. Bancaria 6 — Krmin; Lulik Jožef, Vipavski križ 8 — Dobravlje; Lupine Zvonimir — Šempolaj 19; Lusnich Giuseppe, Ul. Casentino 1 — GO; Lust Zoe, Ul. Roma 17 — TS; Lutman Luigia, Ul. Monte Cosich 112 — Ronke; Lutman Teresa, Ul. Rossini 15 — GO; Luxa Emilia, Kraška ulica 34 — Opčine.


Macchini Maria, Sv. Barbara 41 — Milje; Magaina Antonio, Ul. F. Crispi 60 — TS; Magrin Bruno, Ul. Gioberti 6 — Tržič; Mahne Ivan, Rjavče 8 — Obrov; Mahnič (Slavic) Ernesto, Ul. Marconi 36 — TS; Maier Bruno, Ul. G. Pitacco 9 — TS; Maljevac Anton, Kuteževo 24 — Ilirska Bistrica; Mandusič Josip, Loborika 17 — Pulj; Manfreda Viktorija, Idrija pri Bači 90 — Most na Soči; Mania Domenico, Ul. Monte Cosich 14 — Ronke; Manir Renato, Ul. S. Lorenzo 67 — Ronke; Manzan Aliče, Ul. Oberdan 57 — San Pietro d'Isonzo (GO); Manzan Maria, Ul. Dante 104 — Zagraj; Manzini Antonio, Ul Zeiaz 143 — Podbonesec; Maraldo Luigi, Ul. Soncini 42 — TS; Marc Cirila, Ul. Pavla Papa 9/1 — Beograd; Marc Florjana, Duplje 8 — Ajdovščina; Marc Marija, Planina 21 — Ajdovščina; Marchesich Oscar, Bukovačka b.b. — Zagreb; Marchiol Bruno, Ul. S. Francesco 66 — Tržič; Marcuzzi Carlo, Ul. T. Vecellio 34 — Tržič; Marcuzzi Guido. Ul. S. Elia 7 — Fogliano (GO); Marcuzzi Tarcisio, Ul. S. Elia 15 — Fogliano (GO); Marečič Miljka, Ul. A. Medica 17 — Umag; Marega Anton, Dolina 345 — TS; Marega Carlo, Ul. J. Kalca 62 — Pulj; Marega Rinaldo, Faiti 38 — GO; Margon Antonija, Snežniška 3 — Pivka; Margon Marija, Javorniška 9 — Pivka; Margon Slava, Kolodvorska 25 — Postojna; Markič Ljudmila, Deskle 60 — Anhovo; Marič Ivan Buriči 22 — Kanfanar-Pulj; Marinig Bruno, Cite de Beligny, Villefranche-Vrhone, Francija; Martellani Sergio, Strada del Friuli 225 — TS; Martini Antonio, Ul. Schmidl 3 — TS; Martini Vittorio, Ul. Diaz 21 — TS; Martinuzzi Ausilio Primo, Ahten — Videm; Marušič Carolina (ali Marussig), Tržaška cesta 31 — Doberdob; Marušič Ivan, Strunjan 82, Marussi Andrej, Doberdob; Marussich Pietro, Androna C. Colombo 2 — TS; Marži Rudolf, Bazovica 30 — TS; Matcovich Aldo, Ul. Dell'Agro 3/2 - TS; Matetich Vincenzo, Ul. Cicerone 8 — TS; Matijašič Ivan, Medicinski centar — Pulj; Mattiussi Gino, Ul. Conti 8 — TS; Mauri Antonija, Boljunec 266 — Dolina; Mauri Basilio, Ul. Barzellini 32 — Krmin, Mauro Enzo, Ul. Garzarolli 40 - GO; Mavar Katica, Omladinska 4 — Opatija; Mavrich Antonio, Djure Djakoviča 20 — Reka; Mazora Marija, Staro selo 60 — Kobarid; Mazzilli Cataldo, Ul. Campagnola 10 — Gradiška; Mazzucchin Bruno, Ul. Monte Sei Busi — Ronke; Mecchia Alessandro, Ul. Matteotti l6 — TS; Medica Ivan, Vinogradska 3 — Pulj; Medizza Maria, Ul. Guerrazzi 15 — TS; Medizza Rodolfo, Ul. L. Ricci 6 — TS; Medves Natalio, Ul. Cicigolis 22 - Podbonesec; Mele Alfredo, Ul. Della Pineta 22 — TS: Mercandel Barbara, Škofije 241 — Koper; Mercandel Maria, Drevored Frausin 8 — Milje; Mercandel Olimpio, Sv. Barbara 68 — Milje; Merljak Dušan, Orehovlje 46 — Nova Gorica; Mermolja Danila, Selo 68 — Črniče; Mesini Santo, Ul. Cordaroli 14 — TS; Metlica Libera, Lonjerska cesta 173/2 — TS; Micca Paola, Ul. Ricci 6 — TS; Michelli Maria, Ul. Pascoii 39 — TS; Michelus Anna, Monte Calvario 22 — GO; Micheluzzi Carlo, Scala dell'Erica 24 — TS; Micor Nerino, Salita di Zugnano 63 — TS; Mihalaic Anton, Tublje 21 — Sežana; Mihelčič Josip, Ul. Del Prato 5 — TS; Mihelj Josip, Ul. Alfieri 6 — TS; Mihelj Vladimir, Ul. Nemea 47 — Rim; Miklavič Almira, Idrsko 102/93 — Kobarid; Miklavič Ema, Idrsko 102/93 — Kobarid; Miklavič Ivanka, Idrsko 15 — Kobarid; Miklavič Alojz, Idrsko 91 — Kobarid; Mikoli Attilio, Roč 26 — Istra; Milanovič Marcelo, Mirna 11 — Pulj; Milanovich Antonia, Ul. Industria 63 — TS; Milavec Karol, Istrska cesta 61 — Koper; Miletich Guerrino, Nedeljščina 2 — Labinj; Miletič Josip, Mali Turini štev. 33 — Labin; Miletič Vittorio, Ulica Borisa Kidriča 10 — Raša; Milevoj Aleksander, Giadreschi 6 — Pulj; Milič Anton, Prosek 169 — TS; Milič Josip, Saleš 64: Millo Giovanni, Campi Elisi 53 — TS; Millo Giovanni, Strada della Rosandra 30 — TS; Milošič (Milašič) Viktor, Semari 71 — Labin; Mini Giuseppe, Savornjano 9 — Neme; Miotti Arnaldo, Ul. Tenente Loria 10 — Foljan; Misculini Vittoria, Ul. Pieta. 31 — TS; Mišič Petar, G. Kovačiča ul. 24 — Pulj; Misigoj Francesco, Ul. Ascoli 16 — GO; Mlinar Giuliana, Ul. XX. septembra 77 — TS; Modesti Guido, Ul. Cornat 23 — Foljan; Mohorovič Andjelo, Čemparovica 40 — Labin; Mohorovič Anton, Čemparovica 40 — Labin; Mohorovich Lucia, Ul. Aris 60 — Tržič; Molmas Angelo, Ul. Div. Julia 1 — Ronke; Molmas Carlo, Ul. Fornaci 53 — Ronke; Molaroni Elso Attilio, Ul. Cossetti 1 — Pordenone; Monica Antonio, Ul. M. Gorki 1 — Buje; Morati Bruno, Skedenjska cesta 23 — TS; Moreale Renato, Valle del Natisone 26; Moretti Guido, Sv. Ivan 49 — Krmin; Moro Valerio Santo, Ul. Scalo Vecchlo 13 — Sv. Ivan ob Nadiži; Morpurgo Bianca Maria, Ul. Castaldl 5 — TS; Mosetic Gisella, Bokalce 32 — Volčja draga; Mosetti Martino, Ul. Pasubio 1 — GO; Mosetti Vida, Ul. Industria 11 — TS; Mrak Milan, Jerebova 3 — Novo mesto; Mrevlje Slavka, Partizanska 2 — Sežana; Mršnik Viktor, Vojkov drevored 20 — Ilirska Bistrica; Mucohiutti Enno, Ul. Combi 24 — TS; Murovec Floretta, Ponte del Torrione 1 — GO; Muset Rinaldo, Ul. Carducci 7 Biljana (GO); Musina Antonio, Ul. Gorizia 22 — Moša; Musina Giuseppe, Ul. Santo 10 — GO.

N

Nabergoj Francka — Ajdovščina; Nacson Rebecca, Ul. Zanetti 5 - TS; Naida Pietro - S. Giorgio di Resia; Nanut Vilhelm, Ul. Attimis 31 — GO; Nardini Carolina (Tesi Leopoldo), Ul. P. Diacono 116 — GO; Negri Bruno, Ul. Foschiatti 13 — TS; Nemaz Giuseppe, Furlanska cesta 144 — TS; Nežič Domenico, Urbina 10 — Krško; Novak Giuseppe, Ul. Rossetti 29 — TS; Novel Rosina, Ul. Frescobaldi 2 — TS; Noviello Giovanni, Elizejske poljane 40 — TS.

O

Ogrizek Jakob, Kolodvorska 3 — Postojna; Okroglic Edvino. Ul. Pasubio 2 — GO; Olivo Bruno, Ul. Isonzo 5 — Moša; Olivo Ermenegildo, Ul. Puccini 29 — Biljana, Škocjan; Omari Ladislao, Ul. Schiaparelli 15 — TS; Ordinanovich Angelo, Ul. Baiamonti 99 — TS; Orel Albin, Reška cesta 439 — TS; Oriani Lodovico, Ul. R. Manna 14 — TS; Orlando Bruno, Ul. Economo 12-9 — TS: Ostrouška Maks, Gregorčičeva 41 — Ajdovščina; Ostruzzi Emilia — Salež 8; Ota Rudolf - Dolina; Ozebek Angel, Dovje 81 — Slovenija.

P

Pacor Angelo, Ul. Romana 130 — Tržič; Padovan Luciano — Trebče 37; Pagani Giulia, Cologna 73 — TS; Pagon Viktor, Tumov drevored 15 — Tolmin; Pahor Luigia, Biljana 7 — Štarancan; Pahor Maria, Ul. Alfieri 14 — GO; Pahor Vida, Škedenjska cesta 36 — TS; Palich Giustina, Renče 25 — Nova Gorica; Pallavicini Bruno, Ul. Ciotti 40 — Gradiška; Panunzio Vincenzo, Largo della Fontana 26 — Tržič; Paoli Angelo, Ul. Sergio Forti 74 — TS; Papa Carminc, Ul. Pucino 21 — Tržič; Papais Vittorio, Ul. Romana 207 — Tržič; Papo Maria, Drevored 20. septembra 83 — TS; Paronitti Giovanni, Ul. Oscar Cosulich 2 — Tržič; Passudetti Alessandro, Ul. Desena 8 — Tržič; Pauletig Eligia — Dolenje (GO); Pavlica Josip. Bazovica 56; Pavlin Marija, Kromberk 83 — Nova Gorica; Pavlin Valerija, Potoki 29 — Kobarid; Pavšič Francesco, Ul. Čampi 54 — GO; Pečar Stanislav, Valvazorjeva 2 — Koper; Pecchiari Mario, Ul. Fusinato 6 — TS; Peciarich Michele, Ul. Cereria 15 — TS; Pecorari Fausta, Ul. C. Battisti 5 - TS; Pelicon Pavla, Mladinska 8 — Koper; Peljhan Marta, Slomškova 7 — Ajdovščina; Pellegrini Maria, Nedeljščina 93 — Labin; Pellizon Danilo, Ex Impero 114 — Sovodnje (GO); Peloi Natalina, Ul. Marconi 21 — Turjak (GO); Peluchetti Giovanni, Ul. Duca d’Aosta 107 - Tržič: Percich Emilia, Čepiči 35 — Labin; Percon Giuseppe, Ul. D. Pozzo 7 — Podgora (GO); Peric Albert, Salež 27; Perini Enrico, Ul. S. Martino 6 — TS; Perlovv Mira, Ul. Marchesetti 19-11 — TS; Pernarčič Josip — Vižovlje 3; Persi Giacomo, Strmac 47 — Pulj; Persich Giovanni, Ul. K. Kranjca 36 — Labin: Pertot Danilo, Križ 132 - TS; Pertot Ida, Nabrežina 65; Pertot Mario, Kontovel 7 — TS; Pertot Stanko, Ul. Bovedo 82 — TS; Peruč Marija, Stubište Lipovica 1 — Opatija; Perusco Andrea, Peruški 67 — Pulj; Peruško Amalija, Koromačno 39 — Labin; Peruško Emilija, Peruški 85, Krnica — Pulj; Peruško Josip, Koromačno 5 — Pulj; Peruško Roza, Peruški 62 — Pulj; Peruško Valentin, Peruški 62 — Pulj; Pestotti Giovanni, Ul. del Pozzo 4 — TS; Peteani Ondina, Drevored 20. septembra 11 — TS: Petelin Marija — Slivje 21; Petris Giovanni, Ul. G. Matteotti 42 — Ronke; Petronio Aldo, Ul. Capodistria 10 — TS; Petronio Sergio, Ul. G. Verga 30 — TS; Petirosso Antonio, Boršt 71; Petirosso Sofia, Boršt 12; Pezulic Ivan, Triglavska 6 — Pulj; Pilat Danilo, Ul. Settefontane 52 — TS; Pin Marcello, Ul. Soleschiano 16 — Ronke; Pinat Pietro, Ul. A. Volta 18 — Tržič; Pintar Maria, Pevma 40 — GO; Pinzin Mario, Ul. C. Rossi 58 — TS; Pirman Giovanna, Ul. P. Revoltella 113 — TS; Pisani Arnaldo — žavlje 91; Pisent Lidia por. Tommasini, Ul. Flavia 36 — TS; Pisent Maria, Ul. Della Guardia 2 — TS; Pišot Josip, Selo 59 — Črniče; Pizent Stanislav, Črniče 64 — Ajdovščina; Pizzamus Edoardo, Sv. Barbara 49 — Milje; Pizziga Vladimiro, Ul. Baiamonti 8 — TS; Pizzin Leonardo, Ul. Brunner 10 — Pieris; Pizzoni Luigi, Verdijeva 54 - Biljana; Plahuta Maria, Ul. Chiesa 16 — TS; Pletikoš Aldo, Kaštanjer 2 — Pulj; Pletikoš Josip, Muntič 68, Pulj; Počkaj Jeronin, Šembilje-Knežak; Poden Avguštin Nikolaj, Škofije 40; Podberšič Emma, Ul. T. Luciani 6 — TS; Podgornik Ivan, Vrtovin 127 — čmlče; Podgornik Jože, Slap 9 — Vipava; Poljach Ivan, Rajci 7 — Pulj; Polani Carlo, Ul. Brg. Pavia 93 — CK); Polanc Angela, Otlica 41 — Ajdovščina; Poldrugo Mario, P. Giarizzole 17 — TS; Poljšak Marija, Lokavec 28 — Ajdovščina; Polo Giuseppe, Ul. Rabatta 19 — GO; Poropat Rosalia, Ul. Brg. Casale 131 — TS; Poropat Sava, Dane 45 — Slum; Portolan Nives, Ul. 27. marta 64, Beograd; Postogna Giovanni, Zindis-Stradella A 9 — Milje; Potočnik Ivan Kuteževo 18 — Il. Bistrica; Prandstetter Bruno, Ul. Abbazia 7 — Tržič; Prandi D’Ulmhort Bernardino, Ul. Gatteri 5 — TS; Prašel Bruno, Dolina 351; Prašel Stanislav, Dolina 159; Premrl Raffaele, Ul. Villa Vasi 4 — GO; Pribac Avgust, Sergaše 5 — Šmarje-Koper; Pribaz Giovanni, Ul. Del Molini 7 — TS; Pribaz Mario, Stritarjeva 6 — Koper; Primosich Vittorio, Ul. Commercialle 96 — TS; Primožič Slava, Drevored Venezia 15 — GO; Primožič Vera, Pevma 28 — GO; Princi Matilde, Ul. T. Tasso 9 — GO; Privato Antonio, Ul. B. Kidriča 23 — Raša; Prodan Carlo, Ul. Frausin 10 — Milje; Prodan Desiderio, Ul. B. Benuzzi 29 — TS; Prodan Nerina, Ul. Parini 14 — Milje; Prodan Nives, Ul. Valmaura 3 — TS; Prodan Pietro, Zindis, Stradello A 56 — Milje; Prodan Silvan, Puntarska 5 — Koper; Prosen Antonio, Strada dl Guardiella 54 — TS; Prosen Emilia, P. Giarizzole 21 — TS; Prosen Sofia vd. Giustini, P. Giarizzole 21 — TS; Pucer Giovanni, Villa Morosa 18 — Buje; Pucer Michele, Krkavče 138 — Šmarje; Pugliese Domenico, Ul. Verga 18 — TS; Pulgher Silvano, Ul. Parini 15 — Milje; Puntar Albin, Prosek 202; Puntar Mario, Prosek 252; Pupis Emilio, Vicolo del Castagnetto 87 — TS.

Q

Quaranta Abramo, Labinska 2 Pulj; Quarantotto Giorgio, Ul. Delle Linfe 8 — TS.

R

Rabario Elisabetto, Ul. Colonna 2 — TS; Racchi Giustina, Medulin 105 — Pulj; Rade Ana Petra Levaka 14 — Pulj; Rade Petar, Petra Levaka 14 — Pulj; Radigna Bruno, Ul. Colobini 10 — GO; Radoicovich Amalia, S. Giacomo in Monte 15 — TS; Radolovič Blaž, Marzan 154 — Pulj; Radolovič Grgo, Jadreski 55 — Pulj, Radolovič Ljubo, Ul. N. Tesla 52 — Pulj; Ragusa Anna, Ul. Palmanova 19 — Gradiška; Raicovic Giuseppe, Maršala Tita ul. 72 — Raša; Rajkovič Anton, Solakovci 11 — Labin; Rasman Giovanni, Škorklja 68 — TS; Rašpor Vjekoslav, Klana 154 — Reka; Rauber Mario, Ul. A. Emo 2b — TS; Ravasini Gioconda, Ul. Morelli 54 — GO; Ravasini Mafalda, Ul. Morelli 34 — GO; Ravnič Josip — Goeteborg (Švedska); Ravnič Vera, Ul. Pitacco 23 - TS; Rebula Francesco, Ul. Padovan 10 — TS; Reganzin Marco, Ul. Pondares 5 — TS; Reggente Giovanna, Kontovel 181; Reggente Rosalia, Prosek 216; Reggente Vera, Strada del Friuli 513 — TS; Rejc Marija, Gradnikova ul. 28 — Tolmin; Repič Josip, Slomškova 62 — Ajdovščina; Revelant Bonaventura, Ul. Fornaci 69 — Ronke; Ribarich Maria, Ul. Matteotti 26 - TS; Ricciardelli Feliciano, Ul. Roma 17 — TS; Rigotti Aldo, Ul. Trissino 29 — TS; Rigotti Giovanni, Ul. S. Martino 3 — TS; Rijavec Emilij, Batuje 40 — Ajdovščina; Rimanič Dorotea, Vlaha Vuka 3 — Reka; Rinaldi Sergio, Ul. Negrelli 11 — TS; Rivoli Gennaro, Rade Končara 6 — Labin; Rivolti Vittorio, Ul. Guerrazzi 15 — TS; Riz Augusto, Ul. del Pozzo 3 — GO; Robba Dario, Ul. Dei Berzulla 2 — Milje; Rojc Marija Uda, Ul. Mazzini 1 — GO; Rojnich Giovanni, Lavarigo 72 — Pulj; Romanin Giovanni, Trg S. Stefano — Ronke; Rosanda Lodovico, Ul. J. Rakovca 36 — Pulj; Rosolen Francesco, Ul. Pozzo 4 — GO; Rossi Ferdinando, Ul. D’Lsella 24 — TS; Rovan Rosa. Orešje 37 — Col; Rovati Rodolfo, Campo S. Giacomo 19 — TS- Rubini Josip, Risank 26 — Pulj; Rudolf Maria, Ul. Delle Docce 11/1 — TS; Runco Evgenij, Nova vas 40 — Šušnjevica; Rupelli Slavica, Prosek 105; Rupeno Angela, Pajonar 20 — Pulj; Rusich Giacomo, Rade Končara ul. 20 — Labin; Rusig Elio, Trg S. Stefano 8 — Ronke; Russignan Francesco, Ul. Parini 19 — Milje; Rustia Stanislava, Ul. Brigata Treviso 26 — Podgora; Rustia Ema, Vojkovo nabrežje 1 — Koper; Rutar Ivan, Trg 1. maja 2 — Tolmin; Rutar Ivan, Nožiče 62 — Rodomlje; Rutar Urška, Bazoviška — Tolmin: Ružič Josip, Vodnjanska 3 — Pulj; Ruzzier Giovanni, Aškerčeva 12 — Piran.

S - Š 

Šabec Alojz, Bač 63 — D. Bistrica; Sain Gino, Ul. Colarich 41 — Milje; Saina Stipe, Puliči 79 — Pazin; Saiz Anton, Klapčiči 29 — Labin; Šajn Jožef, Tabor 4 — Pivka; Salvi Josip, Boljunec 302; Samez Zuliella, Belpoggio 112 — Milje; Samsa Andrej, Stritarjeva 17 — Ilirska Bistrica; Samsa Ana, Ul. M. Gorkega 35 — Reka; Samsa Draga, Komenskega 13 — Ljubljana; Sancin Karlo, Boljunec 259; Saponeri Gino, Ul. Granatieri 6 — Ronke; Sartori Mario, Ul. Colombo 3 — GO; Savarin Vito, S. Cilino 2011 — TS; Savorgnan Remo, Ul. Sv. Frančiška — Tržič; Šavron Anton, Škofije 120; Šavron Silvano, Ul. Dell’Acqua 45 — TS; Scandul Ottavio, Nedelščina 122 — Labin; Scherlich Giuseppe, Doberdobska ulica 8 — Opčine; Scomersich Ettore, Ul. 29. novembra 24 — Pulj; Scopaz Antonio, Salakovci 17 — Labin; Scrobe Albert, Nova vas 9 — Koper; Scukovt Daniel, Preserje 80 — Branik; Sdrigotti Massimo, Ul. Romana 6 — GO; Secoli Salvatore, Ul. Metastasio 17; Sedmak Anton, Rutarjeva 10 — Koper; Sedmak Pierina, Ul. Torricelli 4 — TS; Seffin Angelo, Ul. A. Diaz 9 — S. Pietro d'Isonzo; Segulin Silvana, Ul. Catalani 5 — TS; Semeja Galliano, Ul. Diacono 7 — TS; Semenič Franc, Orehovica 1 — Ajdovščina; Semula Ermanno, Ul. Matteotti 3 — TS; Seppilli Livia, Ul. Ginestre 2 — TS; Sepuka Ivan, Novaki 33 — Pazin; Sergas Eiminio, Ul. D. Chiesa 51 — TS; Sergas Francesco, Ul. D. Chiesa 53 — TS; Settomini Stelio, Ul. Garibaldi 92 — Ronke; Sever Amalia, Ul. 24. maja 39 — Ronke; Sever Danilo, Slomškova 81 — Ajdovščina; Sfiligoj Ana, Ul. Modena 2 — Ronke; Sgubin Francesco, Bodigoj 3 Praprotno; Škamperle Carolina, Besnica 26 — Kranj; Škapin Marija, Cankarjev trg 2 — Ajdovščina; Škarabot Anton, Rocol 1035 — TS; Škerk Anton, Mala Trnovca 7; Škrlj Alojz, Zgonik 52; Silič Lidija, Šempeter 213 — Nova Gorica; Silile Milena (Ferego Mario), GO; Sillic Vida, Ul. Ugo Foscolo 25 — TS; Simac Cilka, Breginj 76; Simac Dana, Breginj 51; Simaz Mario, Ul. Monte Santo 17 — GO; Simčič Federico, Corso Verdi 75 — GO; Simoni Rosa, Ul. Gramsci 23 — Štarancan; Simonič Angela, Ul. 24. septembra 7 — Ajdovščina; Simčič Ana, Kromberk 15; Šinigoj Andrej, Gregorčičeva 32; Sinjoreli Leandro, Dolinska ulica 2 — Labin; Sivec Terezija, Renče; Sluga Giovanni, Ul. Bonomea 115 — TS; Smotlach Maria, Plavje 45; Smrekar Amalija, Volčja Draga 53; Soranzio Ermete, Ul. Della Sanita 5 — Tržič; Soranzio Igino, Ul. Cascata 40 — Ronke; Šorli Pietro, Trg Gioberti 10 — TS; Spada Lucia, Ul. Foscati 1 Milje; Spadaro Ruggero, Ul. Della Tesa 10 — TS; Specogna Alcide, Tavorjana — Čedad; Spessot Bruno, Ahten 43 — GO; Sponder Fanny, Ul. Milano 1 — TS; Stanich Rudolf, Lanišče 12; Starc Andrej, Kontovel 55; Starec Karla, Argentina; Stefani Alberto — Križ 107; Stefani Graziano, Ul. Capitelli 9 — TS; Stekar Avgust, Valerišče 11 — Števerjan (GO); Stemberga Emilij, Marčiljani 6 — Labin; Stenberga Ivan, Marčiljani 49 — Labin; Stepančič Silvijo, Belaj 24 — Boljun-Pazin; Stepčič Luciano, Nedeljščina 107 — Labin; Stermotic Joakin, Ul. Tesla 58 — Pulj; Štibilj Zofija, Miklošičeva 10 — Koper, Stocca Bruno — Kontovel 126; Stocca Natale, Kontovel 216; Stocca Teodora, Prosek 336; Stocchi Paolo, Col 19 — Repen; Štok Mario, Ul. Madonnina 9 — TS; Stojnič Marcelo, Tar — Istra; Stoppari Emma, Raštel 53 — GO; Štor Giovanna, Cesta 28 — Dobravlje; Strain Angelo, Reška cesta 340 — TS; Štrukelj Giovanni, Ul. Molino a vento 5 — TS; Štrukelj Jožef, Prešernova 2 — Nova Gorica; Štubelj Karlo, Salež 49; Stuzzin Raffaela, Ul. Balilla 19 — GO; Stuparich Elvino, Ul. Pane bianco 11 — TS; Šturm Marija, Tomšičeva 10 — Idrija; Sturmi Egone, Ul. Chiesa Antiča 12 — GO; Šuligoj Alojzija, Gargar 158; Sulini Laura, Nabrežina 131; Sulini Renato, Vicolo delle Rose 1 — TS; Suran Petar, Senari 62 — Labin; Sverco Mario, Ul. Mazzini 129 — Ronke;

T

Talamo Giuseppe, Ul. Belpoggio 21 — TS; Tanasco Giovanni, Ul. Carducci 6 — TS; Tancovich Giovanni, Ul. Apiari 1 — TS; Tanganelli Primo, Ul. G. Solitru 3 — TS; Tarabocchia Milena, Ul. delle Cave 21 — TS; Tardivo Giacomo, Garibaldijeva 83 — Ronke; Tardivo Mario, Garibaldijeva 85 — Ronke; Tellini Licio, Ul. Combi 8 — TS, Tencic Ivan, Paz 12 — Pazin; Tencic Mario, Ul. M. Tita 76 — Raša; Terbizan Franc, Lokavec 32 — Ajdovščina; Tercic Zora, Poljane 48 — Opatija; Terčon Ludvik, Klanec 9 — Komen, Tessaris Leonardo, Corso del Popolo 31 — Tržič; Tiberio Marino, Ul. Smareglia 8 — TS; Tiberio Mario, Corso Italia 65 — GO; Tiepolo Giovanni, Ul. Colarich 31 — Milje; Toffoli Marcello, Ul. Smareglia 12 — Tržič; Tolloi Ferruccio, Ul. Giulia — Tržič; Tomasin Nerino, Ul. Matteotti 57 — Ronke; Tomažič Filippo, Ul. Del Poggio 8 — GO; Tomažič Josip, Oslavje 20 — GO; Tomažič Alojz, Gaberk 2 — Obrov; Tominez Wilma, Ul. Venezia 11 — Tržič; Tommasi Angelo, Ul. Torrebianca 21 — TS; Tomšič Franc, Bač 114 — Knežak; Tomšič Frančiška, Bazoviška 11 — II. Bistrica; Tonchella Fausto Stelio, Nabrežina, Kamnolomi 86; Tončič Marija, Črni vrh 56 — Idrija; Tonel Angelo, Čampore 7 — Milje; Tonini Carmen, Ul. Matteotti 48 — Ronke; Tonini Giuseppina, Valon 23 Doberdob; Tonsing Rosa, Ul. 3. armade 4 — Fogliano; Tonzar Valentino, Ul. Isonzo — Sv. Kancijan; Torkar Adolf, Podbrdo 35 — Tolmin; Torossi Rosa, Ul. Conti Zucco 16 — Krmin; Torre Bianca, Ul. Roma 15 — Turjak; Tortul Giuseppe, Ul. Don Bosco 1 — GO; Tramontin Guglielmo, Stupica 20 — Podbonesec; Trampi Emilia, Nabrežina 52; Trampuž Josip, Drevored XX. septembra — GO; Trampuž Ivan, Zupančičeva 2 — Izola; Trampuž Marija, Temenica 17 — Nova Gorica; Tretjak Albin, Križ 119; Trevisan Norma, Kuvelčeva 6 — Reka; Trevisan Teofilo, Šalita Polonio 14 — Ronke; Tronchin Giuseppe, Largo Isonzo 7 — Tržič; Trpin Andrej, Podbrdo — Trtenik 6 — Podbrdo; Tul Ema, Mačkovlje 32; Tul Guglielma, Lakotišče 293 — Domjo; Tul Vincenc, Mačkovlje 51; Turk Giuseppe, Ul. Aleardi 4 — TS; Turola Gianfranco, Ul. Coroneo 10 — TS; Turra Luigi, Ul. Canova 22 — TS.

U

Uberti Bruno, Ul. Stuparich 13 — TS; Ukmar Elica Kopriva 50 — Dutovlje; Ukusic Stanko, Jeseni 34 — Pazin; Ujcic Ivan, Poljane 27 — Raka; Ullianich Anna Valeria, Ul. Coroneo 41 — TS; Urbančič Nada, Selo — Kobarid; Urbancig Danilo, Ul. Stretta 11 — Manzan; Urbani Rodolfo, Ul. Belpoggio 7 — TS; Urbiha Antono, Trnje 34 — Pivka; Urbinz Argea, Ul. JNA 42 - Pulj; Ursic Giovanna, Ul. Del Poggio 4/b — GO; Ursic Karel, Sveto 19 — Komen; Ursic Vladimir, Slape 47 — Vipava; Urti Giovanni, Medulin 145 — Pulj; Užila Valerio, Ul. A. Butorac 33 — Pulj.


Valabrega Stella, Ul. G. Basso 7 - Izola; Valantič Marija, Ul. 11. julija 2 — Izola; Valcovich Mario, Ul. S. Paolo 78 — Tržič; Valenti Lidia, Ul. Madonna 24 — TS; Valentinčič Ernest, Podbrdo 2 — Tolmin; Valerio Ennio, Corso del Popolo 4 — Tržič; Vales Maria, Podgrad 101 — D. Bistrica: Valkovic Danica, Ul. C. Dušana 84 — Beograd; Varesco Luigi, Vareschi 3 — Krnica-Pulj; Vascotto Italo, Ul. Revoltella 4 — TS; Veglia Darinka, Ul. del Rivo 3 — TS; Veglia Felice Carlo, Štramar 7 — Milje; Veglia Rodolfo, Ul. Flavia 95 — Štramar - Milje; Velišček Maria, Praprotno — Čedad; Ventura Vito, Ul. Puccini 12 — TS; Verbanac Karlo, Zelenice, 7/3 — Labin; Verbanaz Giovanni, Maretiči 21 — Labin; Verbanaz Josip — Labin; Veronese Saverio, Ul. Parini 7 — GO: Versa Giovanna, Ul. Moreri 165 — TS; Vescovo Francesco, Borgo Trevisan 39 — Gradiška; Vesel Emilio, Ul. Catterini 25 — GO; Vesnaver Francesco, Ul. Machlig 4 — TS; Vicic Marija, Bazoviška 10 — II. Bistrica: Vicic Miroslava, Gregorčičeva 13 — H. Bistrica; Vidic Anica, Cesta 49 — Dobravlje; Vidmar Alfreda, Predmeja 148 — Ajdovščina; Vidmar Franc, Branik S9 — Nova Gorica; Vidmar Franc, Šibeniška 34 — Ajdovščina; Vidmar Alojzija, Otlica 14 — Ajdovščina; Vidrih Edvard, Slape 14 - Ajdovščina; Vidrih Miroslav, Ul 24. septembra 1 — Ajdovščina; Vigini Marcella, Ul. A. Grandi 4 — TS; Viscovich Giovanni, Omladinska 15 — Pulj; Visentin Leopoldo, Palkišče 34/a — Doberdob; Visintin Domenico, Stavagnan 9 — Krmin; Visintin Giacomo, Timavo 2 — Tržič; Visintin Paolino, Ul. Savoia 20 — Štarancan; Visintin Pietro, Vismtini 12. — Oprtalj; Vitasovic Lucia, Ul. A. Frlin 33 — Vodnjan; Vitasovic Vili, Jadreski 3 — Pulj; Viti Angelo, Lonjerska cesta 116 — TS, Vizin Avgust, Ul. 9. korpusa 59 — Solkan; Vlach Bruno, Prešernova 19 — Reka; Vlacich Domenica, Barbiči 12 — Labin; Vladovich Relija Marija, Ul. Manzoni 107 — Neme; Vogrič Emilio, Ul. B. Pavia 33 — GO; Vogrič Francesca, Ul. Baiamonti 6 — GO, Vogrig Angelo, Ul. D. Alighieri 1 — Terracina; Vogrig Giulio, Trčmun 18 — Sovodnje; Vogrig Umberto, Ul. Veltro 17 — TS; Vojic Drago, Sumber 112 — Nedelščina; Vojič Milan, Senari 48 — Labin; Volčič Marija, Vrtača 8 — Ljubljana; Volk Ana, Prešernova 12 — Il. Bistrica; Volk Andrej, Ozeljan 77 — Šempas; Vončina Zorka, Ul. Trento 9 — TS; Vrabec Vladimir, Ul. Carmelitani 20 — TS; Vrtovec Marija, Ul. Bovedo 25; Vuga Pietro, Ul. J. Davanzo 123 — Padova. 

W

Winkler Egidio, Ul. Cattarini 21 — GO.

X

Xulli Umberto, Ul. Rittmeyer 4/311 — TS.

Z - Ž

Zaban Anilina Marcella, Ul. Genova 14 — TS; Zabric Sonja, Na Jami 3/11 — Ljubljana; Zaccaria Dora, Ul. Monte S Gabriele 23 — TS; Zacchigna Amalia, Ul. Udine 25 — IS; Zacchigna Vittorio, Sesljan 208; Zadnik Anton, Pregarje 83; Žagar Avgust, Žaga 66; Zagric Ivan, Ul. B. Kidriča 6 — Raša; Zajc Dora, Bovec 379; Zamar Virgilio, Ul. Matteotti 59 — Ronke, Zampar Pietro — Ronke, Južna postaja 4; Zanet Adelchi, Ul. Soleschiano 23 - Ronke; Zanet Adorino, Ul. Matteotti 31 — Ronke; Zanet Severino, Ul. Cascata 24 — Ronke; Zankovic Ferruccio, Ul. Matije Vlačiča 57 — Pulj; Zaricli Ettore, Kršan 5 — Labin, Zavadlav Vittorio, Ul. della Guardia 14 — TS; Žbogar Alma, Tomaj 12; Zega Miroslav, Velike Žablje 41; Žele Josip, Bazovica 60; Zerial Miroslav, Boljunec 256; Zerial Stanislao, Boljunec 110; Zariali Maria, Ul. Vignano 3 — Milje; Zeriali Teodoro, Zabrežec 19; Zeriac Luigia, Križ 99; Zetko Ana Kidričeva 38 — Koper; Zetko Marija, Lazi 16 — Senožeče; Zgolja Giuseppe, Ul. G. Gozzi 5 — TS; Ziani Iolanda, Ul. Cappuccini 2 — GO; Žiberna Josip, Erjavčeva 22 — Ljubljana; Zidar Ferdinand, Ul. Molino a Vento 152 — TS; Zidarich Armando, Ul. Frausin 3 — Milje; Zidarich Ondina, Ul. Palmanova 3 — TS; Ziffer Emilio, Ul. Ginnastica 42 — TS; Zigante Maria, Triban 17 — Buje; Ziganto Milan, Gortanov trg 5 — Opatija; Zigman Ivan, Zagon 28 — Postojna; Žigon Marija, Vilharjeva 15 — Ajdovščina; Žigon Miroslav, Vipavska 3 — Ajdovščina; Zilli Olimpia, Ul. Vittori - Zagraj; Zimic Olga Hilde, Ul. Tominz 11 — GO; Zimolo Vittorio, Ul. D’Annunzio 15 — Ronke; Zivec Riccardo, Koludrovica — Zgonik; Zivoli Antonio, Vines 268 — Labin; Zizich Francesco, Ul. Del Pesce 2 — TS. Zlobec Luigi, Ul. Giacinti 4 — TS. Znidarsic Anka, Ul. Bratstva i Jedinstva 47 — Reka; Zocchi Angela, Piaira 131 - Milje; Zocchi Olga, Domjo 76 — TS; Zocchi Vladimiro, Ul. Lavareto 10 — TS; Zoppolato Giuseppe, Ul. Foscolo 25 — TS; Zorat Ferruccio, Ul. Trinita 5 — Ronke; Zornada Emilia, Passeggio S. Andrea 26 - TS; Zorz Ciril, Slap 62 - Vipava; Zorz Marija, Volčja draga — Nova Gorica; Zorzenon Arnaldo, Ul. Galilei 11 - Gradiška; Zorzenon Guido, Ul. Zorutti 1 Moša; Zorzin Giuseppe, Ul. Gorizia 18 — Ronke; Zorzut Metodia, Campagna 6 — Ločnik; Zotti Egidio, Ul. Redipuglia 72 - Ronke; Zovic Josip Ul. Petra Levaka 11 - Pulj; Zuber Julka, Potoki 36 — Kobarid; Zuccareto Francesco, Ul. Baiamonti 26 - GO; Zuccheri Rosa, Ul. Grubis 9 — Pulj; Zucchiac Elvira (sedaj Cucat), Corso Friuli 6 — Medea; Zuccon Antonio, Maršala Tita ul. 97 - Labin; Zugna Policarpo, Ul. A. Volta 16 - Trzic; Zuliani Giuseppe, Senari 53 — Labin; Zuliani Guerrino, Sv. Martin — Labin; Zulijan Drago, Ul. A. Ferlin 17 - Dinjan; Zupanic Romano, Ul. Dj. Salaja 21 - Labin; Zupicic Anton, Istrska 22 Raša; Zuri Otello, Ul. Tre Bachi 5 - GO; Zuttioni Ermanno, Ul. Gelsi 21 - GO; Zuzek Berta, Ul. G. Matteotti 48 — TS; Zvan Alma, Ul. Feluga 6 - TS; Žvab Ludmilla, Ul. Ronchetto 24 - TS; Žvab Miran, Ul. Antenord — TS; Žvanut Francesco, Otošce 5 - Podnanos: Zvanut Ivan, Ložice 54 - Podnanos.

SEZNAM UMRLIH


V drugem seznamu so odobrene prošnje svojcev umrlih v taboriščih, ali zaradi posledic internacije. Iz tega seznama objavljamo samo imena, leto in kraj njihovega rojstva, ne pa imen upravičencev, ki pa so objavljena v prilogi Uradnega lista. Kdor je vložil prošnjo in ima po zakonu pravico do odškodnine, ni pa v objavljenem seznamu navedeno ime umrlega svojca, lahko vloži priziv do 21. junija. Za umrle je priznana doba internacije 12 mesecev.

A

Adami Giovanni Battista — Čedad, 1926; Adamič Ivan — Škrbina, 1899; Aiello Egone — Trst, 1909; Albreht Marija — Spodnja Idrija, 1896; Aler Emilio — Reka, 1924; Altman Giuditta — Reka 1932; Altman Giuliana — Reka 1937; Ambroset Silvano — Sv. Kvirin, 1926; Ambrosich Angela — Idrija, 1900; Ambrosic Franc — Sanabor, 1924; Ambrosic Milan — Ilirska Bistrica, 1900; Amigoni Pietro — Trst, 1916; Amodeo Giorgio — Trst, 1926; Ancona Ada — Trst, 1896; Anglovic Ana — Gradišče pri Prvačini, 1903; Andrejasic Ivan — Podgorje, 1891; Andrejasic Sebastjan — Podgorje, 1928; Andri Pietro — Trst, 1908; Andriani Albino — Trst, 1921; Anicic Josip — Kukurini, (Pula) — 1913; Anicic Luigi — Kukurini, 1911; Antolovic Edvard — Bariči (Tinjan), 1914; Antonini Attilio — Pazin, 1909; Antonini Giordano — Buje, 1920; Anzil Ugo — Tarčent, 1915; Arban Mercedes — Reka, 1907; Arnoldi Guido — Trst, 1905; Ascoli Giacomo, Trst, 1890; Attimis Nicolo, Neme — 1909; Aver Štefanija — Dekani, 1911; Azzano Adelchi — Gorica, 1910; Azzano Fausto Augusto — Reka, 1892.


Babic Agipit — Koper, 1912; Babich Agostino — Izola, 1882; Babich Nazario — Marezige, 1892; Babich Rodolfo — Marezige, 1914; Babici Giorgio — Kaštelir, 1922; Babuder Giovanni — Trst, 1920; Badalich Luigi — Trst, 1914; Bakjac Anton — Matuhanci (Rovinj) — 1910; Baissero Guido — Trst; 1896; Bajc Alojz — Podkraj 1894; Balanrin Silvano — Višnjan, 1927; Balbi Bonifacio — Milje, 1901; Bancovini Antonio — Grožnjan, 1926; Bandelj Alojz — Tomaševica, 1894; Bani Carlo Alberto — Trst, 1927; Bani Luigi — Trst, 1890; Banovac Leopoldo — Gljušiči, 1919; Baolini Luigi — Čedad, 1915; Barba Franc — Pregarje, 1885; Barbancich Giuseppe — Balici, 1919; Barbarino Luigi — Rezija, 1914; Barbaro Ivan — Rovinjsko selo, 1903; Barbaro Ivan — Rovinjsko selo, 1922; Barbis Ivan — Šembije, 1901;, Baricevic Michele — Vranja, (Pazin), 1888; Barnaba Giovanni — Brtonigla, 1922; Barnobi Pietro — Kaštelir-Vižinada, 1904; Baron Giovanni — Sv. Kvirih, 1916; Bartoli Giuseppe — Motovun, 1905; Barut Josip — Gabrovica, 1890; Barut Servolo Herpelje-Kozina, 1906; Bas Štefanija — Dunaj, 1881; Bassi Ettore — Pula (Raša), 1878; Basiani Anton — Vrtojba, 1906; Bastiani Ivan — Sv. Martin, 1913; Batelic Anton — Labin, 1891; Batelic Josip — Cer (Pula), 1907; Batelic Mate — Sv. Bartolomej (Raša, Labin), 1893; Batelli Antonio — Labin, 1925; Batič Branko — Boljunec, 1925; Batič Slavica — Trnovo, 1926; Batič Venceslav — Črniče, 1909; Batovac Ivan — Raša, 1888; Batti Bruno Trst, 1925; Batistella Angelo — Ronke, 1925; Batistig Marcello — Podbonesec, 1924; Bavčar Alojz — Batuje, 1916; Baucer Anton — Ajdovščina, 1905; Bazec Danilo — Trst, 1911; Bech Irma — Reka, 1900; Behar Eliza — Trst, 1892; Behar Rachele — Trst, 1908; Bellani Emilio — Pazin, 1928; Beltram Mario — Gradišče pri Prvačini, 1893; Belusic Anton — Padena, 1898; Belusic Anton — Zupaniči (Labin), 1903; Belusic Gaspar — Sv. Martin (Labin), 1909; Bembic Anton — Kature 7, (Labin), 1904; Benati Antonio — Tavorjana, 1918; Benazic Josip — Balobani, 1912; Benčič Giovanni - Sanvincenti, 1922; Bende Ivan — Sanvincenti, 1885; Benčič Josip — Vela Trava, 1896; Bencich Antonia — Cerovlje, 1904; Bencich Santo — Poreč, 1900; Benko Josip — Lisjaki, 1898; Benko Stanislav — Trst, 1927; Benleva Vito — Vižnjan, 1925; Benporath Abramo Lazzaro — Trst, 1852; Bensa Antonio — Podgora, Gorica — 1891; Bensa Zaira — Gorica, 1896; Benusi Anton — Vršar, 1909; Benussi Carlo — Zadar, 1883; Benvenuti Gildo (Ermenegildo) — Piran, 1925; Beroe Lovrenc — Dornberk, 1927; Berdon Vladislav — Prosteo, 1918; Bergen Jakob — Pecs, 1867; Berginc Anton — Žaga, 1898; Berini Aristide — Ronke, 1920; Bernazri Ottavio — Labin, 1912; Bernobich Benjamin — Višnjan, 1903; Berra Valentino — Neme 1921; Bertazzoni Vittorio — Trst, 1904; Bertogna Alberto — S. Canzian d'Isonzo, 1910; Bertolla Giovanni — Neme, 1911; Bertolla Paolo — Neme, 1911; Bertosa Anton — Pazin, 1913; Bettiga Carlo — Pula, 1921; Bevk Franc — Lokavec, 1892; Bevk Josip — Lokavec; 1904; Bevk Pavla — Vipavski Križ, 1908;  Bevilacqua Antonio — Ronke, 1895; Bevilacqua Leda — Ronke, 1922; Bevilacqua Mario — Dolina, 1908; Biasizzo Luigi — Tarčent, 1904; Bicic Josip — Strmec (Raša), 1911; Billi Giovanni — Rezanci, 1907; Birsa Jožef — Gorica, 1894; Bisiacchi Rodolfo — Trst, 1909; Bitežnik Franc — Banjščice, 1896; Bitežnik Stefan — Grgar, 1891; Bisiach Giovanni-Tasiči (Livada), 1902; Bisiak Anton, Podgora, 1883; Bizjak Anton — Rihenberk, 1887; Bizjak Henrik — Vipavski Križ; 1897; Bizjak Henrik — Vipavski Križ, 1927; Bizjak Franc — Postojna, 1913; Bizjak Leopold — Osp, 1902; Bizjak Ludvik — Zagon (Postojna), 1922; Bizjak Viktor — Zagon (Postojna), 1903; Blanchin Mario — Špeter Slovenov, 1913; Blaschich Mario - Opertalj, 1910; Blascovi Giuseppe — Cerre (Labin), 1921; Blascovich Beniamino - šumberk, 1913; Blascovich Giovanni — Keršan (Labin), 1913; Blasco Edvard — Lokavec, 1899; Blaskovic Humbert — Kršanci, Zminj (Rovinj), 1928; Blasina Maksimiljan — Devin-Nabrežina, 1913; Balzutig Natale — Špeter Slovenov, 1908; Blasic Karel — Lovran, 1914; Blasina Josip — Stalije, 1914; Blasina Jakob — Vines (Labin), 1903; Blecic Anton — Vettua (Labin), 1910; Blecic Josip — Šumberk, 1913; Blecic Mario — Labin, 1914; Bloccari Albino — Trst, 1923; Bobek Ivana — Ilirska Bistrica, 1903; Bobek Josip — Trst, 1921; Bodi Luciano — Pulj, 1926; Bogatec Ivan — Trst, 1887; Bolčina Ivana — Otlica, 1923; Bolčina Marija — Ajdovščina, 1912; Bolis Dante — Pula, 1902; Bologna Guerrino — Izola, 1915; Bolsi Vladimiro — Milje, 1914; Bon Albert — Kal-Koritnica pri Bovcu, 1926; Bon Giovanni — Višnjan, 1914; Bon Mario — Dolenje v Brdih, 1925; Bončina Ivan — Čekovnik pri Idriji, 1891; Bonkompanjo Vincenzo — Vršar, 1899; Bordon Anton — Pobegi, 1902; Bordon Eugenio — Dreka, 1920; Bordon Josip — Kocjančiči pri Kopru, 1913; Borghese Mario — št. Lenart, 1924; Borstnic Rosina — Deskle, 1923; Bosazzi Angelo — Rovinj, 1911; Boscarol Felice — Ronke, 1920; Bosich Ivan — Raspor pri Buzetu, 1897; Bosico Matteo — Pazin, 1895; Bosac Ivan — Jadreski pri Pulju, 1909; Bosic Anton — Rovinj, 1921; Bozri Mario Nello — Sagrado, 1923; Braicovich Ermano — Trst, 1924; Braikovich Antonio — Trstenik, 1896; Braini Ermenegildo — Milje, 1901; Brana Mario — Trst, 1900; Brans Aldo — Tarčent, 1925; Bratkovič Fortunat — Renče, 1907; Bratuš Anton — Cepovan, 1893; Braun Roberto — Reka, 1937; Braut Giovanni — Poreč, 1894; Braz Josip — Bovec, 1908,; Bregant Mario — Ločnik pri Gorici, 1909; Brence Ivan — Krnice, 1897; Brencac Karlo — Trst, 1904; Brenčič Ivan — Ružiči (Labin), 1921; Bresaz Giovanni — Labin, 1915; Breščak Viktor — Štanjel, 1896; Bresciani Beniamino — Gorica, 1928; Bressan Iolanda — Gorica; 1926; Bressanutti Nicollo — Trst, 1926; Brezac Josip — Kapeliči (Raša), 1919; Brezovec Franc — Trst, 1891; Brne Josip — Jasen pri Ilirski Bistrici, 1917; Brnjac Jakob — Santalesi (Istra), 1912; Brnovic Anton — Kaštelir (Poreč), 1905; Brosic Ivan — Baredine (Buzet), 1911; Brumat Andrej — Šempeter pri Novi Gorici, 1898; Brumat Marino — Ločnik pri Gorici, 1902; Brumini Amalija — Fučiči (Istra), 1914; Brunjak Albina — Mumetiko (Istra), 1924; Bubnič Ivan — Poljane pri Obrovem, 1905; Bucci Vittorio — Vines pri Labinu, 1914; Buda Bernard — Gorjansko, 1889; Budicin Luciano — Pulj, 1911; Budin Ivan — Zgonik, 1902; Bugarin Ivan — Zlatini (Rovinj), 1912; Bulessi Martin — Sikuti (Pulj), 1894; Buletic Berto — Gajana (Pulj), 1927; Buletich Marko — Cukarici, 1898; Burnik Franc — Spodnja Idrija, 1898; Burnik Ivan — Spodnja Idrija, 1923; Burra Tarcisio — Tavorjana, 1912; Busan Pietro — Milje, 1913; Bussani Giovanni — Koper, 1902; Bussani Rino — Koper, 1926; Butcovich Vito — Butkovici (pri Pulju), 1892; Butinar Anton — Pregarje, 1896; Butinar Franc — Pregarje, 1892; Buttignon Carlo — Tržič, 1907; Buttignon Lino — Tržič, 1926; Buzdon Ivan — Pulj, 1922.

C - Č

Cadez Ferdinand — Košana v Brdih, 1886; Cagli Guido — Trst, 1885; Cagli Laura, — Trst, 1938; Calcich Antonio — Tupliaco, 1916; Calcich Francesco — Tupliaco, 1913; Calderani Giovanni — Neme, 1908; Calic Ivan — Jadreški (Pula), 1912; Calini Franc — Trst, 1913; Caliz Pio — Tarčent, 1915; Calligaris Angelo — San Canziano dTsonzo, 1907; Calligaris Silvio — San Canziano dTsonzo, 1926; Calzi Karel — Trst, 1904; Cambi Gisella — Trst, 1897; Camerini Corinna Trst, 1865; Camerini Emilia — Trst, 1894; Caherino Iole — Trst, 1894; Canarutto Anna — Trst 1892; Canarutto Giuseppe — Trst, 1881; Canarutto Leone — Trst, 1895; Canarutto Marcella Nina — Trst, 1903; Canciani Franc — Sežana, 1907; Cancani Palmiro — Dolenje v Brdih, 1923; Cantarutti Carlo — Gradiška, 1896; Cante Ivan — Devin-Nabrežina 1898; Canziani Friderik, Dolina, 1917; Canziani Susana-Dolina, 1921; Carcassoni Tulilo — Trst, 1926; Cargnel Virgilio — Ločnik pri Gorici, 1896; Carini Giovanni — Trst, 1903; Caris Karlo — Trst, 1899; Carl Anton — Spodnja Kanomlja, 1899; Carli Alessandro — Trst, 1912; Carli Antonio — Trst, 1898; Carli Giovanni — Tupljak pri Labinu, 1900; Carli Oskar — Trst, 1919; Carli Teodor — Trst, 1915; Carli Vittorio — Trst, 1916; Carpenetti Antonio — Vršar, 1900; Carusi Maurizio — Apostag, 1883. Cassini Argla — Gorica, 1887, Castelli Aron Guido — Trst, 1881; Castelli Laura — Trst, 1889; Castelig Venerino — Krmin, 1925; Caucci Josip — Boljun, 1896; Caucig Giovanni — Srednje 1924; Cavalic Edoardo — Kavaliči pri Kopru, 1912; Cebron Rafael — Rihemberk, 1906; Cech Anton — Borut 1892; Ceglar Anton — Hrušica, 1911; Ceglar Dario — Trst, 1925; Čehovin Beniamino — Čehovini. 1900; Cek Jože - Huje (Obrov), 1892; Cekic Ivan — Sosiči (Rovinj), 1914; Cekic Matej — Villa Bubani (Rovinj), 1890; Cei Josip — Gorica, 1928; Cej Engelbert — Ajševica, 1891; Čelik Janez — šebrelje, 1889; Celin Alojz — Kuteževo (II. Bistrica), 1902; Cencic Amalija — Robedišče, 1920; Čendak Josip — Materija, 1924; Cergol Ivan — Lonche (Istra), 1911; Cergolj Olivo — Trst, 1915; Cergolj Carla — Trst 1891; Cerkvenik Anton — Gornje Vreme, 1921; Čerin Grgo — Mrgani (Rovinj), 1884; Černač Alojz — Zagon, 1898; Černe Alojz — Tomaj, 1890; Cerneaz Ernesto — Ahten, 1899; Černetič Anton — Knežak, 1912; Černigoj Anton — Štomaž, 1897; Černigoj Franc — Vrtovin, 1885; Černigoj Franc — Stomaž, 1900; Cerniul Emilio — Kapelica (Labin), 1920; Cerv Anton — Idrija, 1894; Cervai Domenico — Vršar, 1921; Cesana Davide — Trst, 1916; Cesana Giacomo — Trst, 1914; Cesana Rachele, Trst, 1919; Cesar Antonija — Trst, 1869; Ceschia Aldo — Neme, 1912; Ceschia Giacomo — Neme, 1913; Ceschia Giuseppe Valentino — Neme, 1905; Cesnich Pietro Giovanni — št. Lenart, 1916; Cesnik Bogomil — Dolga Poljana (Ajdovščina) 1927; Cesnik Josip — Otlica, 1907; Cesnik Pavel — Otlica, 1899; Cetin Josip — Kovčiče, (Obrovo), 1907; Cetina Božo — Krvaviči (Pula), 1913; Cetina Ivan — Orbaniči (Pulj), 1926; Cherin Eugenia — Vršar, 1908; Chermaz Raimond, Marezige, 1914; Cherpan Alfredo — Gorica, 1920; Cherpan Mario — Gorica, 1924; Chersicla Ernesto - Pulj, 1902; Chetti Mario — Gorica, 1893; Chiabudini Aurelio, Podbonesec, 1926; Chiabudini Oreste — Podbonesec, 1914; Chiacig Alfredo — št. Lenart, 1920; Ciacchi Bruno — Trst 1908; Ciacchi Giuseppe — Milje, 1889. Cichin Geiindo — Krmin, 1908; Cijak Emil — Sovodnje, 1911; Cijan Avgust — Vrtojba, 1883; Cimadori Alfredo — Buje, 1885; Cimprič Ciril Viktor — Kamnje pri Kobaridu, 1926; Cipulat Edoardo — Trst, 1925; Ciuk Raffaele — Trebče, 1905; Cobal Carlo - Vipava, 1913, Cochietto Pietro — Pulj, 1909; Cociancich Marino — Vižinada, 1924; Cocon Giovanni — Reka, 1910; Coen Bianca — Trst, 1862; Coen Luzzatto Giacomo — Trst, 1881; Coffol Josip — Osp, 1911; Coni Alberto — Foljan, 1912; Cohen Manlio — Trst, 1905; Colarich Costantino — Milje, 1902; Colarich Milan — Dolina, 1926; Collodi Michele — Gorica, 1922; Colmani Sauro — Trst, 1923; Comelli Antonio — Neme, 1906; Comelli Antonio Francesco — Neme, 1902; Comelli Giovanni — Neme, 1919; Comuniaro Silvio — Tavorjana, 1908; Coneliano Giulio — Trst, 1894; Coneliano Italo — Trst, 1900; Coppi Giovanni — Wonia (Rovinj), 1918; Corer Giovanni — Špeter Slovenov, 1896; Corenica Fedor — Milje, 1922, Coretti Friderik — Ricmanje 1900; Coretti Josip — Dolina, 1903; Coretti Stanislav — Trst, 1908 Coretti Komar Ludvik — Dolina, 1908; Corsi Giuseppe — Gorica, 1928: Cosina Giuseppe — Milje, 1913; Coslovi Luigi — Castel venere, 1913; Coslovich Marco — Materada, 1879; Coss Antonio — Rezija, 1906; Costantini Vittorio - Čedad, 1915; Cramer Natalia — Trst, 1371; Crebel Ivan — Lovrečiči, 1910; Cresciutti Carlo - Gorica, 1905; Crevatin Giovanni — Oskorus, 1910; Crevatin Maria — Milje, 1905; Cricco Giovantr Battista — Neme, 1899; Crisrnn Josip — Dekani, 1910; Crnatič, Kristina — Ravne, 1913, Crnatič Stanislav — Ravne, 1903; Crucil Agostino — Podbonesec, 1915; Crucil Walter - Podbonesec, 1917; Cucit Walter — Krmin, 1924: Cuciz Giovanni — Neme, 1915; Cudiz Aldo — Fojda, 1920, Cudrič Eugenio — Sovodnje, 1919; Čufar Ludvik (ali Zuffar), Trst, 1924; Cufer Emilija — Jeserici, 1929; Cuhar Jakob — Krnica, 1887; Cuhar Josip — Krnica, 1919, Cukeric Božo — Cukeri, 1886; Cukeric Martin — Cukeri, 1914; Cukon Anton - Medolin, 1923; Cujec Mihael — Gabrije, 1899; Cupic Ivan — Rovinjsko Selo, 1903; Curatolo Antonio — Reka, 1889; Curiel Achille - Trst, 1871; Curiel Alberto - Trst, 1888; Curiel Attilio — Trst, 1912; Curiel Gentile Amelia — Trst, 1869, Curiel Livia — Trst, 1915; Custrin Francesco — Gorica, 1900; Cvek Katerina - Podleskovica, 1891; Cvek Josip - Kavranici (Pulj), 1922; Cvek Miho — Kavranici (Pulj), 1901; Czerkl Alberto - Reka, 1928; Czerkl Elvira — Reka, 1926; Czerkl Enrico — Reka, 1918; Czerkl Margerita — Reka, 1924.

D

Dakskobler Josip — Hum pri Podmelcu, 1911; Dalla Torre Bruno — Trst, 1907; Dalla Torre Giacomo — Trst, 1905: Dalla Torre Vittorio — Trst, 1905; Damian Peter — Vršar, 1896; Damianich Antonio — Motovun, 1904; Damianic Ivan — Žminj, 1894; Danev Marija — Dolina, 1887; Danieli Guerrino — Trst, 1921; Da Pra Carlo — Ronke, 1925; Daris Virgilio — Trst, 1910; Daus Andreja — Borut, 1880; Debeljuh Mate — Debeli, 1926; De Carli Attilio — Gorica, 1919; De Carli Ermanno — Csap, 1890; Decovich Josip — Poreč, 1891; Defar Pietro — Trst, 1912; De Forte Giovanni — Opatija, 1926; Dejuri Guglielmo — Ronke, 1901; Del Bello Attilio — Brtonigla, 1910; Delcaro Giacomo — Tinjan, 1890; Del Conte Giuseppe — Trst, 1924; Del Giusto Ruggero — Sečovlje, 1922; Della Giusta Gino - Tarčent, 1924; Della Pietra Giovanni - Rovinj, 1926; Della Pergola Steno - Gorica, 1907; Del Moro Antonio — Pulj, 1908; Del Negro Francesco — Dolenje, 1897: Del Piero Umberto — Gorica, 1899; Delton Andrea — Vodnjan, 1902; Delton Ferruccio — Vodnjan, 1926; Del Treppo Giuseppe — Pazin, 1904; Delzotto Josip — Vodnjan, 1919; Delzotto Lorenzo — Vodnjan, 1911; Demarchi Anna — Milje, 1892; Demarchi Giorgio — Milje, 1925; Demark Aleksander — Dolenja vas, 1923; Dr Marin Pasquale — Pulj, 1881; De Marin Vittorio — Pulj 1908; De Marsanich Armida — Reka, 1914; Demetlica Giovanni — Vines (Labin), 1912; Demetlika Mate — Labin, 1908; De Nardo Bruno - Trst, 1923; Depase Mario — Izola, 1903; De Piera Anton — Gradišče (Istra), 1883; Deponte Mario - Koper, 1926; De Privitellio Giovanni — Vršar, 1904; De Rosa Leandro — Ronke, 1910; Derossi Attilio — Kršan, 1922; Derossi Giovanni — Labin, 1907; De Sabormani Antonio — Šempeter, 1877; De Sabornian Giuseppe — Gorica, 1908; Digiotto Stanislav — Divača Škocijan, 1909; Di Maria Annioale — Tarčent 1880; D Italia Girolamo - Trst, 1854; Dobravec Franc — Čadrg, 1893; Dobrovic Anton — Rovinjsko selo, 1907; Dobrovich Antonio — Rovinjsko selo, 1927; Dobrovnik Marija — Lepa njiva, 1885; Doczi Alfredo — Reka, 1893; Doles Anton — Senožeče, 1917; Donati Ottorino — Čedad, 1921; Dordolo Vaierio — Tarčent, 1925; Dotto Angelo — Trst 1902; Drandic Ivan - Rovinj, 1906; Dreconia Mario - Pulj, 1897; Drekonija Ivan — Kneža, 1889; Drešček Ivan - Livek, 1889; Drole Anton - Trtnik (Baca), 1906; Drole Ivan — Podmelec, 1900; Drole Peter - Podbrco, 1895; Druzeta Mate - Juršiči (Pulj), 1882; Dubrovic Ivan — Varien pri Reki, 1905; Ducci Eva — Opatija, 1922; Duiz Amedeo — Reka, 1913; Duiz Nereo — Reka, 1921; Dujmovic Ivan — Ostrovica, 1885; Dundara Ivan — Zupanič-Labin, 1913; Dundera Francesco — Zupanič-Labin, 1894; Dusman Mario — Vines (Labin), 1912.

E

Emili Anna — Zgonik, 1903; Emili Ivan Edvard — Zgonik, 1900; Emili Marija — Repentabor, 1904; Engrassi Pio — Tavorjana, 1908; Erjavec Jakob — Šebrelje, 1909; Ermacora Romano Severino — Čedad, 1926.

F

Fabec Franc — Knežak, 1906; Fabian Leopold — Komen, 1915; Fabietti Tulio — Reka, 1923; Fabijan Viktor-Borut — Cerovlje (Istra), 1895; Fabretti Giovanni — Neme, 1903; Fabris Aldo — Neme, 1925; Fabris Peter — Rovinj, 1922; Fabris Pietro — S. Pier dTsonzo, 1896; Fabris Valerio — Roč (Istra), 1904; Facchin Antonija — Pulj, 1902; Faletič Luigi — Sturmi, 1926; Faraguna Dušan — šumtoerg (Labin), 1923; Faraguna Francesco — Faraguni (Labin), 1911; Faraguna Mario — Vines (Labin), 1913; Farber Davide — Gorica, 1906; Favretto Luigi — Umag, 1925; Fazarinc Vladimir — Trst, 1912; Farbero Rosa — Widrinka, 1883; Fattor Vittorlo — Fojda, 1909; Feietti Giovanni — Tavorjana, 1914 Felician Giuseppe — Milje, 1891; Feletig Natale — Grmek, 1926; Feluga Umberto — Izola, 1893; Feremac Tomo — Ferenci, 1905; Ferencic Liberato — Pazin, 1876; Ferfoglia Josip — Doberdob, 1902; Ferfolja Avgust — Sella delle Trincee (Kostanjevica). 1895; Ferfolja Josip — Miren, 1901; Ferfolja Vladimir Novo mesto, 1918; Ferletič Josip — Doberdob, 1908; Ferluga Antonio — Trst, 1913; Ferluga Vittorlo — Trst, 1920; Ferrari Benito — Gorica, 1928; Filic Ivan — Kanfanar, 1910; Filipčič Anton — Kozjane, 1887; Filipič Francesco — Grmek, 1905; Fink Isacco — Gorica, 1907; Finzi Moise Roberto — Trst, 1881; Fioranti Antonio — Dinjan, 1904; Firm Mihael — Kozjane, 1925; Flander Ivan — Zakojca, 1903; Flandia Ivan — Praproče, 1901; Flebus Olivo — Tavorjana, 1923; Floreancig Valentino — Grmek, 1902; Floris Luigi — San Vincenti, 1906; Floreani Luigi — Tržič, 1925; Fodor Lilly — Pulj, 1914; Fogar Pietro — Pulj, 1903; Floridan Ivan — Fuškulin, 1905; Fon Andrej — Trnovo, 1885; Fon Peter — Sela pri Volčah, 1899; Fonda Rodolfo — Piran, 1884; Fonda Vittorio — Trst, 1907; Fontanin Augusto — Fogliano, 1892; Fontanot Giovanni — Milje, 1873; Foraus Karel — Dolina,1903; Foschia Alfredo Tarčent, 1925; Foschlatti Gabriele — Trst, 1889; Franca Jožef — Gračišče (Dekani), 1902; Frančeškin Angel — Sella delle Trincee (Kostanjevica), 1907; Francetic Ivan — Boljun, 1903; Franchi Maria — Trst, 1902; Franco Carlo — Gorica, 1922; Franco Emilio Trst, 1920; Franco  Enrichetta, Trst 1880; Franco Girolamo Carlo — Trst, 1873; Frandolic Andrej — Doberdob, 1899; Franetič Rudolf — Trst, 1902; Frank Anton — Trst, 1893; Frank Anton — Brezovo, 1893; Frank Edmund — Sušak, 1866; Franza Josip — Dol (Dekani), 1911; Franza Mario — Poletiči (Dekani), 1920; Franzi Antonio — Ronke, 1911; Franzin Giuseppe — Pazin 1884; Fratina Franc — Kreda (Kobarid), 1892; Frausin Mario — Milje, 1924; Freiberger Ada — Ada, 1876; Frelberger Aliče — Trst 1870; Freiberger Gilda — Trst, 1871; Freiberger Olga — Trst, 1867; Frleta Giovanni — Majkusi, 1909; Frol Ivan — Jelšane, 1906; Fuccaro Ermenegildo — Rekianska dolina, 1908; Furlan Ivan — Devin-Nabrežina, 1920; Furlan Felice Rodolfo — Ločnik, 1889; Furlan Italo — Fogliano, 1920; Furlan Lino — Ronke. 1919; Furlan Ludvik — Slap, 1898; Furlani Francesco — Milje, 1902; Furlanič Bruno — Manzan, 1919.

G

Gabai Carlo — Trst, 1938; Gaai Luisa — Trst, 1941; Gaberscik Branko — Tolmin, 1912; Gabrieli Carlo — Trst, 1917; Gabrielli Massimiliano — Devin-Narežina; 1906; Gadnik Franc — Grgar, 1908, Gandusio Giovanni - Koper, 1904; Garbelis Livia - Trst, 1921; Garribba Giuseppe — Čedad, 1921; Gaspardis Vittorio — Trst, 1893; Gasparič Josip — Moncalvo (Pazin), 1885; Gasparini Giuseppe — Pulj, 1891; Gaspercic Josef — Čezsoča, 1880; Gaspercic Josef — Bovec, 1898; Gaspich Giuseppe — Milje, 1892; Gatej Vincenc — Gornji Novaki (Idrija), 1911; Gaus Giovanni — Klana (Reka), 1891; Gentili Arigo — Trst, 1907; Gentilli Davide — Trst, 1869; Gentilli Giudita - Trst, 1870; Gentilomo Adele — Trst, 1883; Gentilomo Gisella — Trst, 1891; Gentilomo Iolanda - Split, 1905; Gervasi Guido — Neme, 1908; Gervasi Pietro — Neme, 1904; Gerzetic Antonio - Podgorje, 1929; Gerzina Jure — Rovinj, 1891; Gessi Romolo — Milje, 1922; Gherghetta Ferdinando — Pulj, 1900; Ghergolet Angelo — Štarancan, 1891; Gherlani Giuseppe — Zgonik, 1910; Gherli Antonio — Castelnuovo d'Istria, 1885; Ghermi Giuseppe — Tržič, 1900; Ghersi Giuseppe — Trst, 1883; Giacorruni Antonio — Rovinj, 1904; Giaiotto Augenio - Folda, 1904; Gilli Francesco — Fazana, 1915; Giomi Luciano — Trst, 1908; Giraldi Paolo - Trst, 1912; Giuliani Giuseppe — Dolina, 1887; Giurissevich Benedetto — Materada, 1908; Giusto Guido — Neme, 1921; Glavic Francesco — Pazin, 1899; Glusic Romano — Glusiči, 1925; Glusic Vincenzo Paolo — Labin, 1926; Gobo Josip — Krpan (Labin), 1905; Godini Carlo — Kostanjevica, 1908; Gojtanic Miro — Jerolimi (Pazin), 1925; Golcich Artibano — Poreč, 1921; Goldfrucht Lea - Trst, 1903; Goldschmied Livio — Trst, 1913; Goldschmied Stefania — Trst, 1886; Goldschmiedl Giorgio — Trst, 1890; Golja Alojz — Ljubinj (Tolmin), 1890; Golja Petar - Veli Boljun, 1907; Golob Francesco — Idrija, 1925; Gombač Anton — Podgrad, 1921; Gombač Francesco — Javorje (Obrov), 1907; Gorchic Angela — Vrtojba, 1871; Gorkič Giovanni — Sovodnje, 1894; Gori Italico — Neme, 1913; Gorian Cristina — Krmin, 1907; Gorjan Tereza — Opatje selo, 1899; Gorlato Giovanni — Dinjan, 1907; Govek Kancijan — Rečica, 1900; Grahelj Peter — Pečine, 1913; Grahor Franc — Šmarje, 1926, Grandi Nicolo — Rovinj 1919; Graziani Miroslavu — Podgora, 1908; Gregorač Enrico — Idrija, 1904; Gregorčič Jožef — Vrsno, 1883; Gregori Francesco — Trst, 1905; Gregori Mario — Podbonesec, 1922; Gregorič Jožef — Prvačina, 1879; Gregorin Angelo — Turjak, 1883; Gregorin Gagliano —  Štarancan, 1913; Gregorin Umberto — Ronke, 1924; Gregorovic Josip — Draguč, 1907; Gri Antonio — Gorica, 1889; Grimaz Pietro — Ahten, 1913; Grinover Josip — Dolenje, 1906; Grion Luigi — Capriva del Friuli, 1920; Grmek Nikolaj — Auber 1911; Grobisa Anton — Temenica 1884; Grossa Floriano — Trst, 1914; Grossa Luigi — Capriva del Friuli, 1886; Grskovic Andjelo — Moščenice, 1908; Gruden Albert — Devin-Nabrežina, 1913; Gruden Federica — Devin-Nabrežina, 1918; Gruden Jožef — Drobočnik, 1906; Gruden Alojz — Šmihel, 1900; Gruden Rudolf — Vitovlje; 1915; Grusovin Mario — Gorica, 1921: Grzinich Karlo — Padna, 1922; Gubana Luigi — Podbonesec, 1907; Guerra Carlo — Fojda, 1915; Guion Ernesto — Podbonesec, 1914; Gulic Ludvik — Tomaj, 1913; Gustin Ivan — Trst, 1928; Guštincic Anton — Tatre, 1884; Guštincic (Guštini) Evgen — Zavrh 1928; Gustinčič Jožef — Tatre 1901; Guštini Antonio — Podgrad, 1905.

H

Hering Natale — Trst, 1906; Hering Samuele Umberto — Trst, 1869; Hero Primo - Reka, 1926; Hervatic Giuseppe — Dolina, 1887; Hervatič Pierina — Dolina, 1921; Holzner Fabio — Trst, 1921; Hrast Andrej — Borjani, 1928; Hrast Giulio — Čiginj, 1914; Hresciak Antonio — Sežana, 1896; Hrvatic Antonio — Gornje Ležeče, 1926; Humar Anton — Sv. Duh pri Banjšici, 1887; Humar Ivan — Kneža, 1911; Humar Josef — Banjšice, 1882; Humar Julka — Lom pri Kanalu, 1908; Humar Stefan — Livek pri Kanalu, 1904.

I

Iacoboni Gisella — Tret, 1921; Iacoboni Sofia — Tret, 1920; Iacobuzio Giuseppe — Fojda, 1912; Iacuzzi Gino — Tavorjana, 1903; Iaconcich Gualtiero — Trst, 1926; Ianni Giacomo — Trst, 1953(?); Iavornich Giuseppe — Koper, 1904; Ierina Riccardo — Trst, 1902; Ilijasic Conrad — Reka, 1891; Inamo Ivan — Vipavski Križ, 1909; Ipavec Ana — Kuk-Ajdovščina, 1924; Ipavec Anton — Renče, 1891; Ipavec Stefania — Kuk, 1920; Iskra Anton — Podgraje, 1905; Iskra Anton — Žabiče, 1891; Iskra Franc — Rovinj, 1886; Iskra Ivan — Rovinj, 1903; Iskra Jožef — Sušak, 1909; Italla Raffaele — Tret, 1904; luretig Gildo — Podbonesec, 1910; Iussa Basllio — Špeter Slovenov, 1914; Iussa Orazio — Špeter Slovenov, 1909; Ivančič Anton — Huje, 1910; Ivančič Franc — Gabrovica, 1898; Ivančič Franjo — Žmin, 1912; Ivančič Maria — Kobarid, 1919; Ivančič Rudolf — Ladra, 1896; Ivancich Erminia — Mali Lošinj, 1911; Ivosic (Givossi) Attilio — Pulj, 1919.

J

Jadresko Anton — Jadreški, 1894; Jadresko Antonio — Jadreski, 1901; Jagodnik Giuseppe — Podgrad Ilirska Bistrica, 1901; Jaksetic Giovanni — Vrbica, 1905; Jakus (Giacuzzi) Giacomo — Korojba, 1895; Janko Sime — Urbani Poreč, 1896; Janovitz Silvio — Trst, 1869; Jarach Giulia — Trst, 1883; Jarc Ottone — Doberdob 1928; Jardas Mario — Reka, 1914; Jardas Ottavio — Reka, 1926; Jasnic Francesco — Vipolže, 1909; Jedrejcic Franjo — Ltndar Pazin, 1891; Jelen Luigi — Doberdob, 1904; Jelenič Basilio — Padena, 1903; Jelenič Ivan — Halužina, 1906; Jelenič Mario — Trst, 1926; Jelenich Jožef — Kukurini Pičan, 1924; Jelercic Ivan — Renče, 1892; Jelinčič Giovanni Casarsa, 1912; Jereb Blaž — Spodnja Kanomlja (Idrija), 1892; Jericijo Karel — Avče, 1897; Jerman Antonio — Trst, 1929; Jerman Francesco, Pomjan (Koper), 1904; Jerman Francesco — Pomjan (Koper), 1912; Jerman Giovanni — Šmarje pri Kopru, 1909; Jermol Viktor — Tolmin, 1908; Jerončič Miroslav — Potravno (Nova Gorica), 1913; Jez Filippo — Gornja Kanomlja, 1903; Jez Luigi — Podbreg (Ajdovščina), 1891; Jona Elde — Trst, 1886; Jug Andrej — Čiginj, 1896; Jug Luca — Čiginj,1885; Jurcan Pietro Rakovci (Pulj), 1922; Juricic Anton — Veli Turini (Labin), 1922; Juricic Martin — Kapelica (Labin), 1908; Jurincich Silvestro — Boršt (Marezige), 1908; Jurisevic Jožef — Golac, 1913; Jurissevich Antonio — Dolina, 1924; Jursic Rudolf — Borut (Pazin), 1891.

K

Kacin Jernej — Gornja Kanomlja, 1906; Kalc Anton — Kuteževo, 1898; Kanalec Anton — Volarji, 1899; Kandare Antonio — Zarečje (Il. Bistrica), 1902; Kante Vincenzo — Šmarje-Branik, 1896; Kapelj Jože — Kal-Postojna, 1909; Karis Carlo — Trst, 1912; Karlic Franjo — Brjani (Istra), 1882; Karoli Federico — Kal-Postojna, 1924; Kastelic Victor — Knežak, 1889; Katicic Attilio — Kržišče (Labin), 1915; Kaučič Angelo — Lipa-Komen, 1907; Kavalic Mirko — Butari, 1522; Kavčič Alojz Ciril — Ljubinj, 1895; Kavčič Andrea — Ljubinj, 1911; Kavčič Francesco — Zibrše-Goše, 1896; Kavčič Giovanni — Zabče-Tolmin, 1883; Kavčič Ivan — Ljubinj, 1893; Kavčič Ludvik — Gorica, 1908; Kavs Giovanni — Soča-Tolmin, 1895; Kazalac Josip — Bregi-Črišnjevica, 1912; Keber (ali Cheber) Alberti — Vrtojba Rožna dolina, 1907; Kemperle Janez — Bača (Podbrdo), 1911; Kenda Justina — Poljubinj (Tolmin), 1905; Kenda Maria — Sužid-Kobarid, 1892; Kenda Venceslav — Lisec (Grahovo ob Bači), 1907; Kete Federico — Rihemberg, 1895; Kikelj Antonio — Stržišče, 1892; Kirn Rozalija — Čelje, 1926; Kirsic Anton — Kržišče (Labin), 1921; Klaj Anton — Miheliči (Poreč), 1927; Klapcic Josip — Nedelščina (Labin), 1921; Klarič Ivan — Buzet, 1904; Klaucic Felice — Podgora, 1912; Klavžar Ivan — Zakojca (Idrija), 1873; Klein Norberto — Reka, 1927; Klein Oscar — Osek, 1892; Kleva Antun — Karinga (Pazin), 1911; Kliman Antonio — Jadreski-Pulj, 1908; Kliman Giacomo — Jadreski Pulj, 1900; Klinkon Peter - Zatolmin, 1892; Klobas Miro — Drobezija (Buzet), 1908; Klobučar Franc — Prapetno, 1924; Kmet Justo — Zrenj, 1919; Knez Ana - Trnovo pri Kobaridu, 1876; Knez Anton — Srpenica, 1895; Knez Giovanni — Zgonik, 1885; Kobal Albino — Planina-Ajdovščina, 1927; Kobal Francesco — Erzelj-Ajdovščina, 1882; Kobal Giovanni — Erzelj-Vipava, 1910; Kobal Janez — Šentviška gora-Slap ob Idrijci, 1904; Kodelja Ivan — Duplje-Ajdovščina, 1922; Kofol Avrelija — Grudnica, 1922; Kofol Lodovico — Selo pri Tolminu, 1899; Kogej Ivana — VojskoIdrija, 1889; Kogej Leopold — Vojsko-Idrija, 1905; Kogoj Nikolaj — Bilje-Nova Gorica, 1927; Kogovšek Carlo — Pregarje-Obrov, 1887; Kokot Franjo — Bregi (Labin), 1905; Kokot Ivan — Kokoti, 1913; Kokot Josip — Ceri (Istra), 1904; Kojanec Edoardo — Devin-Nabežina, 1939; Kolmanich Nicolo — Poljane, 1892; Komac Giovanni — Jablanica (Bovec), 1900; Komel Giovanna — Kromberk, 1925; Komel Giuseppe — Kromberk, 1919; Komel Ivan — Solkan, 1887; Komjanc Francesco — Šterverjan (Gorica), 1895; Komparic Josip — Mržan (Istra), 1916; Konestabo Franc — Pregarje (Obrov), 1884; Konestabo Franz — Pregarje (Obrov), 1904; Konic Antonio — Ozeljan (N. Gorica), 1910; Konjedic Giuseppe — Deskle (N. Gorica), 1910; Konjedic Stanislao — Plave, 1919; Koradin Albino — Selo, 1908; Koren Anton — Kosci, 1878; Koren Giuseppe — Podgorje, 1886; Koren Giuseppe — Magozd (Kobarid), 1898; Koren Marija — Kosci, 1888; Koren Pavla — Kosci, 1922; Korlevic Ivan — Jehnici (Poreč), 1892, Korva Andjelo — Mržan, 1914; Kos Daniele — Dolina, 1922, Kos Jakov — Sumber (Labin), 1904; Košanc Pietro — Dekani (Koper), 1892; Kosara Josip — Rovinj, 1905; Koseto Anton — Labinci (Kaštelir), 1894; Kosmač Franc — Slap ob Idrijci, 1879; Kosmina Goffredo — Gorica, 1904; Košuta Marija — Bukovica, 1894; Kovač Francesco — Postojna, 1884; Kovačič Andrej — Drobočnik, 1895; Kovačič Franc — Dornberg, 1906; Kovačič Giuseppe — Idrija, 1882; Kovačič Henrik — Komen, 1888; Kovačič Luigi — Smrje (Prem), 1895; Kovsca Anton — Col, 1896; Kozljan Giuseppe — Golesovo (Istra), 1898; Kozljan Matteo — Golesovo (Istra), 1924; Kozorog Giuseppe — Volče (Tolmin), 1907; Kracina Jožefa — Stanovišče 1917; Kragelj Andrej — Poljubinj, 1895; Kragelj Ivan — Čiginj, 1900; Kragelj Miroslav — Sela pri Volčah, 1920; Kraicar Giuseppe — Boljunec, 1896; Kralj Giovanni — Dornberg, 1921; Kranjc Franc — Staro Selo (Kobarid), 1898; Kranjc Luigi — Opatje selo, 1904, Kravanja Franc Čezsoča, 1886; Kravanja Vilivald — Kal Koritnica, 1921; Kravos Ana — Male Žablje, 1895; Kravos Giuseppe — Trst, 1908; Kristančič Antonio — Višnjak, 1879; Križaj Anton — Orehek, 1895; Križaj Friderik — Zagon, 1905; Križaj Raffaele — Stara gora, 1904; Krizanac Josip — Križanci, 1902; Krnjus Josip — Pazin, 1910; Krosnjak Edvard — Cerovlje, 1920; Krosnjak Rudolf — Cerovlje, 1922; Krsevan Dominik — Branik, 1902; Krsulja Albert - Mali Turni, 1924; Krutej Giuseppe — Trst, 1915; Kruzic Giovanni — Lovran, 1906; Kugler Maddalena — Reka, 1933; Kumar Albin — Gorica, 1914; Kumar Ludvik — Trst, 1881; Kupez Giuliano — Trst, 1895; Kurinčič Ignac — Idrsko, 1885; Kunz Carlotta — Reka, 1901; Kuščer Andrea — Potoki, 1893; Kutin Gabriele — Žaga, 1911.

L

Labignan Pietro — Berkaz (Pazin), 1925; La Coppola Carmine — Ortanova, 1912; Ladavaz Jožef Pazin, 1901; Lampronti Marco — Trst, 1873; Lapanje Filip — Srednja Idrija, 1882; Laparini Ermanno — Trst, 1919; Lascak Srečko — Ročinj, 1926; Lasič Angela — Graben (Vrtojba), 1917; Lasič Camillo — Vrtojba, 1909; Lasič Stanislav — Tolmin, 1910; Laufer Blanca — Bolho, 1881; Laurencig Pietro — Neme, 1918; Lavrenčič Benedetto — Potoki (Kobarid), 1896; Lavrenčič Marijan — Trst, 1914; Lavrenčič Mario — Doberdob, 1903; Lavrenčič Rodolfo — Doberdob, 1895; Lavrenčič Rodolfo — Doberdob, 1924; Lazaric Anton — S. Vincenti (Istra), 1906; Lazaric Ivan — Kršan, 1885; Leban Aleksander — Col, 1909; Leban Alfonz — Devin-Nabrežina. 1903; Leban Anton — Kambreško, 1893; Legovich Giraldo - Kaštelir, 1912; Legovich Metodio — Višnjan, 1904; Leksan Anton — Bukovje, 1909; Lemut Janez — Gozd, 1913; Lena Luigi — San Canzian d'Isonzo, 1909; Lena Luigi — Reka, 1923; Lenardon Armando — Ronke, 1914; Lenič Josip — S. Vincenti, 1920; Lettig Odorico — Rezija, 1923; Levi Alberto — Trst, 1876; Levi Alfredo — Trst, 1908; Levi Amelia — Trst, 1864; Levi Angelo — Trst, 1882; Levi Emilia — Trst, 1906; Levi Raffaele Attilio — Trst, 1892; Levi Raffaele Carlo — Trst, 1892; Levi Riccardo — Trst, 1879; Levi Sergio — Trst, 1911; Levi Simone Mostar, 1869; Levi Zoe — Trst, 1885; Liber Riccardo — Zagreb, 1917; Licen Giovanni - Trst, 1910; Ličen Luigi — Rihemberk, 1886; Licul Anton — Šumber (Labin), 1901; Licul Ivan — Labin, 1906; Licul Josip — Šumber (Labin), 1926; Liebman Pietro — Trst, 1867; Liebman Pietro — Trst, 1894; Ligovic Anton — Flengl (Vrsar), 1909; Ligovic Antonio - Flengi (Vrsar), 1909; Ligovich Antonio — Prodani, 1904; Likar Ivana — Vojsko 1919; Likar Peter — Vojsko, 1887; Lipold Giovanni — Podgrad, 1900; Lipschitz Eugenio — Reka, 1883; Lipušček Maria — Zadlaz (Tolmin), 1928; Locchi Antonio — Pazin, 1880; Logar Anton — Vrbica, 1902; Logar Stanislava — Ajdovščina, 1928; Lonzar Nevio — Koper, 1921; Loredan Guido — Milje, 1919; Loria Guido — Trst, 1904; Lo Russo Natale — Trst, 1926; Lovriha Vittorlo — Dolina, 1910; Lowenthal Eugenia — Trst, 1880; Lowenthal Paolina — Trst, 1872; Lowenthal Vittorio — Trst, 1874; Lowy Enrico — Trst, 1876; Lowy Lidia — Trst, 1901; Lozar Vera — Vrtovin, 1920; Luca Giuseppe — Trst, 1923; Ludvik Anton — Rjavče, 1898; Ludvik Martin — Rjavče, 1881; Luft Adolf — Rovinj, 1888; Lukač Jordan — Tinjan (Dekani), 1926; Lukan Pavel — Godovič, 1902; Lukez Ivan — Padena, 1878; Lunetta Giuseppe — S. Pietro Patti, 1899; Lupini Federico — Mavhinje, 1924; Lussi Edoardo — Pulj, 1912; Lust Fanni — Trst, 1903; Lutman Remigio — Trst, 1909; Lužnik Viktorija — Usnik (Tolmin), 1914; Luzzatto Anna Paolina — Gorica, 1864; Luzzatto Eugenia — Gorica, 1863; Luzzatto Rosalia — Trst, 1871.

M

Macan Michelo — Vodnjan 1911; Machne Olga — Tatre, 1903; Machnich Giovanni — Dekani 1879; Macor Esmeraldo — Trst, 1921; Macorig Giuseppe — Farra, 1913; Madussi Davide — Rstenj 1893; Maestro Gemma — Trst 1907; Maestro Ida - Trst, 1910; Maglica Giovanni — Golac, 1915; Maglica Giuseppe — Golac, 1908; Maglica Pietro — Dobriči, 1915; Mahne Antonio — Tatre, 1909; Mahne Giacomo — Tatre, 1901; Mahne Mario — Trst, 1914; Makarovic Francesco — Avče, 1898; Makarovič Jožef — Kanal, 1909; Makuc Angel — Pratetno (Trebuša), 1923; Makuc Franc — Kromberk, 1891; Makuc Ludvik — Logaršče, 1912; Maiani Vittorio — Trst, 1919; Mainardis Dante — Gradiška, 1899; Maion Paolo — Podbonesec, 1905; Maizan Umberto — Trst, 1911: Malic Claudio — Ronke, 1927; Malic Pavel — Vrtojba, 1927; Maligoj Pavla — Smast (Tolmin), 1S19; Maljevac Stanislav — Kuteževo, 1918; Mamilovic Martin — Jelovice, 1915; Manetti Carlo — Trst, 1901; Manfreda Andrej — Poljubinj (Tolmin), 1886; Manfreda Ivan — Poljubinj, 1881; Manfreda Rozina — Poljubinj, 1917; Monganaro Luigi — Manzan, 1920; Mania Dario — Ronke, 1869; Manjas Vito — Tavorjana, 1881; Manzin Antonio — Dinjan, 1904; Manzocco Giacomo — Neme, 1909; Marassi Francesco — Gorica, 1901; Maraston Anton — Vižinada, 1910; Maraž Luigi — Grahovo, 1919; Marc Franc — Planina, 1896: Marc Rudolf — Kozina, 1915; Marcatt Giovanni — Tržič, 1920; Maicharia Ernesto — Trst, 1898; Marcheria Raffaele — Trst, 1927; Marchese Natale — Troina, 1893; Marebesi Stanislav — Oprtalj, 1923; Marehi Luigi — Gorica, 1902; Marchig Angelo — Sovodnje, 1909; Marcocchia Bruno — Zauer, 1905; Marcolin Renato — Trst, 1912; Marcuzzi Olinto — Brdo, 1920; Marcuzzi Sergio — Fogliano, 1927; Marfan Leopold — Bregi, 1907; Margutti Luciano — Čedad, 1917; Markezic Dominik — Pregara (Istra), 1897; Markezic Florjan — Pregara (Istra), 1908; Markic Anton - Ukanje, 1904; Markočič Alberto - Slapnik (Brda), 1913; Markočič Anton — Fojana, 1921; Maric Antonio — Marici (Kanfanar), 1389 Marini Corrado — Krmin, 1397 Marinze Ottavio, Milje, 1913, Marion Vladko — Buzet, 1923; Mariotti Attilio — Fogliano, 1921, Mariotti Italo — Čenta, 1926 Marolt Sigismondo — Padena, 1903; Marsetic Emanuele - Osp, 1912; Marsiglio Gino — Trst, 1883; Martellanc Josip — Šempeter pri Gorici, 1893; Martellani Vladimiro - Trst, 1905; Martinčič Leon — Močeniška Draga, 1906; Martinčič Romualdo — Cerovo, 1906, Martinelli Rodolfo — Tržič, 1890; Martinello Ernesto - Čenta, 1922 Martinig Antonio — Sovodnje, 1908; Martinig Giuseppe — Sovodnje, 1926; Martinuzzi Faiiero — Turjak, 1910; Marušič Andrea - Štandrež pri Gorici, 1886, Marušič Franc — Opatje selo 1890; Marušič Stjepan — Musalec (Poreč) 1920; Marussi Mario — Trst, 1883;  Maruzin Antonio — Maruzini (Kanfanar), 1904; Marvini Italo — Gorica, 1926; Marzari Giovanni — Buje, 1903; Mase Cornelio — Trst, 1925; Masseni Francesco — Vrsar, 1896; Masserotti Antonio — Trst, 1905; Matko Alojz — Zarečje, 1894; Matkovič Franjo - Gračišče (Pazin), 1922; Matika Guglielmo — Kanfanar, 1913; Mattarelli Enea — Benkovac, 1902 Mattersdorfer Alfredo — Resa, 1685, Mattessich Giorgio — Zadel 1920; Mattioli Albino — Boljunec, 1900; Matuchina Pietro — Reka, 1901; Mauri Maria — Bača 1906; Mauri Mario — Gorica, 1922, Mauri Nikolaj — Bača, 1903; Mauri Štefan — Bača, 1879; Mavec Anton — Lokev, 1919; Maver Pierina — Piave, 1900; Maurencic Cirillo — Gorica, 1902; Mavri Anton — Jesenica (Ponikve), 1905; Mavri Mihael — Gorje, 1902; Mavric Basilia — Dobrovo, 1908; Mavric Emil — Pleovo, 1909; Mavric Terezija — Vrtojba, 1899; Mayer Guido — Trst, 1910; Mayer Rosa — Trst, rojena l. 1874; Mayer Grego Elda - Trst, 1885; Mazgon Josip — Idrija, 1905; Mazora Ana — Breginj, 1921; Mazzalors Emilio — Trst, 1895; Mazzan Antonio — Bokordiči (Istra), 1898; Mazzi Carlo — Trst, 1899; Mazzucco Italo — Brigi (Istra), 1926; Medeot Igino — Farra d'Isonzo, 1921; Medos Just — Dvori, 1914; Medvedic Zora — Klana, 1920; Medvešček Ivan — Deskle, 1905; Melinc Martin — Trnovo pri Kobaridu, 1874; Melinc Tereza — Rožek (Trnovo), 1909; Melissa Remo — Podbonesec, 1923, Melli Bella Vittoria — Trst, 1875; Melon Giovanni — Novigrad (Istra), 1904; Menasse Davide Vittorio - Trst, 1876; Menna Claudio — Reka, 1921; Menon Maria — Krmin, 1894; Mercandel Celestina — Milje, 1905; Merlich Antun — Buzet, 1918; Mersecchi Francesco — Komen, 1896; Mervič Bogomir — Ozeljan, 1920; Mervič Francesco — Ozeljan, 1899; Merzek Andrea — Komen, 1916, Merzek Luigi — Hruševica, 1900; Metlika Ernesto — Trst, 1908; Metlikavec Anton — Volčji grad, 1889; Mezgec Anton — Mrše, 1921; Mezgec Giuseppe — Trst, 1904; Mezghez Giuseppe — Vižinada, 1891; Mezzetti Giusto — Sv. Anton (Koper), 1912; Mezzorana Francesco — Gorica, 1907; Miani Guerrino — Grožnjan, 1911; Miazzi Mario — Trst, 1886; Micali Mattla — Zabrežec, 1896; Michelstaedter Rachele — Trst, 1877; Michlstaedter Ada — Trst, 1890; Miedi Augusto — Trst, 1891; Mihalič Anton — Podgrad, 1905; Mihelj Danilo — Solkan, 1919; Mihelj Romano — Trst, 1927; Miklavec Carlo — Podgrad, 1916; Mikuljan Zvonimir — Faraguni (Labin), 1908; Mikus Alojzij — Gozd (Ajdovščina), 1887; Milanovic Basilio — Padena (Labin), 1926; Milch Desiderio — Reka, 1923; Milch Emilio — Komaron, 1882; Miletič Anton — Sumber, 1913; Miletič Giovanni — Labin, 1907; Miletič Giuseppe — Marčiljani, 1910; Miletič Stefan — Marčiljani, 1913; Milevoj Carlo - Kranci (Labin), 1907; Milevoj Milan — Vines, 1920; Milevoj Pasquale — Jadreski 1908; Milkovič Angela — Trst, 1907; Milic Vladimir - Rasa, 1912; Millo Giuseppe — Milje, 1914; Milost Franc — Grgar, 1889; Milostnik Viktor — Reka (Il. Bistrica), 1925, Milovan Michele — Zabroni (Istia), 1896, Minerbi Menotti Moise — Trst, 1875; Miniussi Alida — Tržič, 1923; Miniussi Angelo — Fogliano, 1914; Misan Clara — Trst, 1902; Miscic Giuseppe — Senik (Gorica), 1909; Miskovic Antonio — Banjole (Pula), 1909; Misigoi Evaristo - Trst, 1905; Mislej Ivan — Velike polje, 1898; Mizzan Mario — Pazin, 1903; Mladenich Marcelin — Reka, 1920; Mlakar Anton — Porezen, 1907; Močnik Franc — Idrija, 1912; Mocolo Mario — Cres 1925; Modesti Antonio — Tržič, 1925; Modrijan Henrik — Idrija, 1905; Modrusan Antonio - Modrusani (Kanfanar), 1894; Modrusan Božo — Krmed, 1897; Modrusan Ivan — Modrusani (Rovinj), 1899; Modrusan Josip - Modrusani, 1920; Modrusan Petar - Modrusani 1902; Mofardin Božo — Mofardini (Pazin), 1925; Mohorovic Giuseppe — Sv. Martin (Labin), 1901; Mohorovic Ivan - Veli Turini, 1907; Mohorovic Ivo - Mali Turini (Labin), 1921; Mohorovic Josip — Veli Turini, 1915; Mokole Andrea — Nabrežina, 1915, Moimas Giorgio — Ronke, 1927; Montanan Alberto — Trst, 1936. Montiglia Aliče — Split, 1902; Montiglia Elda — Split, 1894; Montiglia Giulia — Split, 1888, Montiglia Irma - Split, 1905; Montiglia Lina — Split, 1884; Moraldi Carlo — Trst, 1890; Moratti Giovanni Pietro — San Pier d'Isonzo, 1915; Morich Onorino - Tržič, 1923; Morpurgo Abram Alberto — Trst, 1863; Morpurgo Aliče Annetta — Trst, 1891; Morpurgo Carlo — Trst, 1890; Murpurgo, Elda - Gorica, 1883; Morpurgo Elena — Trst, 1875; Morpurgo Emina — Gorica, 1866; Morpurgo Emina — Trst, 1891; Morpurgo Carlo — Gorica, 1920; Morpurgo Gina — Trst, 1887; Morpurgo Marco — Trst, 1861; Morpurgo Maria Giorgina - Trst 1908; Morpurgo Miriam Marianna — Trst, 1857; Morpurgo Umberto — Trst, 1913; Moscarda Giuseppe - Fazana, 1904; Moscarda Roceo — Pulj, 1910; Moschion Massimiliam: Sv. Kancjan, 1907; Mosetti Giuseppe — Vrtojba, 1901; Mozetič Kamila — Bilje, 1927; Mozetič Jožef - Renče, 1395; Mozetič Mario — Vrtojba, 1915; Mozetič Vilma — Renče, 1925; Možina Andrea — Trst, 1918; Možina Boleslavo — Trst, 1914; Mrak Pierina - Trst, 1890; Mrsnik Ivan — Prem, 1903; Mugerli Antonio — Vrhovlje, 1896; Mukerli Sirio — Krmin, 1921, Murer Vittorio — Trst, 1919; Murovec Agostino — Grahovo, 1929; Muzlovic Severin — Škofije, 1927.

N

Nacinovic (Nacinelli) Albino — Labin, 1919; Nacinovic Andjelo - Strmac, 1922; Nacinovic Anton — Sumbrezi, 1906; Nacinovic Giacomo — Strmac, 1925; Nanut Angelo — Štandrež pri Gorici, 1905; Nanut Boris — Sovodnje, 1925; Nanut Guglialmo — Štandrež, 1899; Nanut Ludvik — Sovodnje, 1899; Nathan Rogers Romeo — Trst, 1878; Negrisin Bruno — Tržič, 1926; Nemac Giuseppe Planjave, 1904; Nemaz Roko — Planjave 1902; Nemec Franc — Šempeter, 1896; Nemec Rok — Bukovica, i890; Neri Ernesto — Trst, 1904; Nezich Mate — Nugla, (Roč), 1887; Nimis Antonio Leonardo — Neme, 1907; Nimis Antonio — Neme, 1912; Nimis Domenico — Neme, 1924; Noacco Gaetano — Tipana, 1908; Norbedo Celio — Kaštelir, 1919; Novacco Giuseppe — Izola, 1922; Novello Antonio — Milje, 1914. 

O

Oblath Bianca Maria — Trst, 1907; Okmaca Srečko — Kringa, 1900; Ongaro Federico — Krapna (Raša), 1901; Orel Giovanni — Gradnje (Sežana), 1908; Osmo Davide — Trst, 1901; Ostruzzi Maria — Zgonik, 1922; Ota Daniele Krogi je, 1925: Otočan Mario — Sanvincenti, 1894.

P

Pachlich Giovanni — Materada, 1904: Pacor Giuseppe — Ronke, 1921; Pahor Anton — Selo na Krasu, 1895; Pahor Antonio — Dol, 1892; Pahor Danica — Selo, 1925; Pahor Federico — Opatjeselo, 1921; Pahor Franc — Renče, 1890; Pahor Ivan — Opatjeselo, 1892: Pahor Jožef — Selo na Krasu 1900; Pahor Stanislav — Opatje selo, 1893; Pahor Stanislav — Korita na Krasu, 1904; Pajer Raimondo — Trst, 1903; Palcich Natale — Buzet, 1915; Paliska Anton — Pregarje, 1884; Paliska Ivan — Pregarje, 1889; Palmich Roberto — Lovran, 1910; Palmieri Carlo — Reka, 1907; Palombito Antonio — Zader, 1910; Paluzzano Duilio — Tavorjana, 1923; Pamic Antun — Otičani, (Žminj), 1895; Pamic Maria - Pazin, 1882; Paoletti Gugliemo — Vič, 1918; Paoletti Ildegardo — Štandrež, 1894; Parenzan Josip — Labin, 1889; Paronic Ivan — Golešovo, (Istra), 1902; Paronuzzi Fortunato — Trst, 1925; Pastorelli Giuseppe - Vižnjan, 1896; Pauletic Anton - Karinga, 1893; Pauletic Blaž — Kunelj, (Šušnjiči), 1920; Paulin Andrej — Vrtojba, 1884; Paulin Vittorio - Fojda, 1915; Paulina Giovanni — Devin, 1888; Paulina Giovanni - Prečnik, 1919; Pauluzzi Giuseppe — Čedad, 1922; Pauro Anton — Muntič (Istra), 1908; Pavia Egidio — Gorica, 879; Pavletič Petar — Kotle (Istra), 1878; Pavlic Jože — Črni kal, 1902; Pavlic Leopold — Vipavski Križ, 1891; Pavlin Andrej — Ozeljan, 1897; Pavlin Daniela — Grgar, 1927; Pavlin — Drežnica, 1905; Pavlovčič Anton — Senožeče, 1881; Pavšič Rafael — Carbonari, 1897; Pavšič Zofija — Kromberk, 1915: Pečar Alojz — Gabrovica, 1889; Pecar Ivan — Gabrovica, 1895; Pecchiar Mario — Trst, 1903; Pečenko Stanislav — Batuje, 1906; Pecenik Mario — Dolina, 1914; Pegan Franc — Senožeče, 1885; Pelos Roberto — Ronke, 1925; Peloz Jožef — Vrtojba, 1895; Penco Giovanni — Savudrija (Piran), 1923; Penko Bortolo — Cepno, 1905; Penko Franc — Cepno, 1902; Penko Janez — Slavina, 1926; Penso Nicolo — Mali Lošinj, 1901; Perazzi Stanislav — Komen, 1893; Perco Bruno - Ronke, 1920; Perco Quirino — Turjak, 1911; Perco Umberto — Podgora, 1914; Perdec Ivan — Selo na Krasu, 1894; Perdec Luigi — Korita, 1904; Peressin Enrico — Dolenje (Brda), 1907; Perhat Josip — Barani (Istra), 1898; Perkovič Ivan — Stokovci, 1920; Peric Giuseppe — Valtura, 1917; Parlotti Giuseppe — Zader, 1885; Perlow Ernesto — Windrinka, 1906; Perlow Giuseppe — Reka, 1913; Perlow Paola — Windrinka, 1910; Perlow Sonja — Windrinka, 1902; Pernic Stefano — Roč, 1910; Perello Alba — Trst, 1922; Peršič Jožef — Vitovlje, 1883; Peruc Francesco — Učka, 1880; Perugia Margherita — Trst, 1878; Peruško Ivan — Peruški, 1901; Peruško Ivan — Peruški, 1925; Peruško Mate — Perušlti, 1900; Perzan Anna — Raša, 1924; Peteh Maria — Modrušani, 1925; Peterlin Jožef — Koseze, 1903; Peternelj Jernej — Doljnji Novaki, 1908; Petrič Mario — Petriči (Žminj), 1926; Petricig Luigi — Sovodnje, 1918; Petricig Zaccaria — Šempeter Slovenov; Petrinja Jožef — Ocizla, 1911; Petris Stefano — Krk; Pettirosso Antonio — Boršt, 1914; Piazza Bruno — Trst, 1899; Piazza Elisa — Trst, 1857; Piazza Rachele — Trst, 1870; Piazza Umberto — Trst, 1878; Piccaro Venusto — Tavorjana, 1922; Pick Nathan Oscar — Trst, 1862; Pick Vittoria — Trst, 1888; Pilleppich Carlo — Reka, 1921; Pincherle Lina Dina — Gorica, 1855; Pintar Elena — Gorica, 1925; Pippan Alfonso — Trst, 1902; Pirih Jožef — Šentviška gora, 1890; Pirini Umberto — Trst, 1919; Pisa Ida — Trst, 1865; Pisani Ermenegildo — Gorica, 1902; Pisent Luigi - Otlica, 1902; Pisk Viktor — Pečine, 1889; Pisson Sadok (Vittorio) - Arta, 1892; Pitacco Domenico — Piran, 1892; Piuca Renato — Pivki (Grožnjan), 1924; Plahuta Ivan - Gorica, 1907; Pleničar Giuseppina - Štandrež, 1892; Pletikos Ivan — Krnica, 1926; Plezzani Milano — Gorica, 1910; Pobega Marijan — Pobegi, 1912; Pobega Vladimiro — Pobegi, 1908; Poberaj Alojz — Solkan, 1891; Poccecai Spartaco — Umag, 1925; Podobnik Jernej — Mazore, 1879; Podobnik Luka — Čekovnik (Idrija), 1890; Podrecca Elio — Speter Slovenov, 1912; Pogatschnig Giuseppe — Poreč, 1896; Pohlen Edoardo - Dekani, 1921; Pohlen Francesco — Milje, 1908; Poklar Anton — Podgraje, 1913; Pokrajac Josip — Rovinjsko selo, 1907; Pokrajac Josip — Rovinjsko selo, 1922; Pojavnik Martin — Šempeter, 1907; Polacco Marcello - Trst, 1906; Polacco Mario — Trst, 1875; Polane Luigi — Predmeja, 1920; Poldrugo Josip — Santalesa (Istra), 1911; Poldrugovac Antun — Zlepčari (Pazin), 1890; Polgar Emerico — Reka, 1897; Poljanec Felice - Vojsko, 1896; Poljšak Albino — Rihemberk, 1925; Poljšak Francesco — Zagon, 1900; Polla Mario — Tarčent, 1924; Pollak Giacomo — Hotzemplotz, 1865; Pollauszach Luigi — Podbonesec, 1903; Pompilio Cesare — Trst; Pontoni Emilio — Trst, 1909; Pontoni Santo — Umag, 1897; Poropat Antonio — Lanišče, 1913; Poropat Giovanni — Vodice, 1906; Posarelli Felice — Avče, 1901; Posega Antonio — Strane, 1908; Possega Piero — Trst, 1908; Potleca Guerrino — Buje, 1914; Požar Antonio — Cepno, 1894; Prasel Aldo — Trst, 1912; Praselj Giovanni — Zgonik, 1928; Pregarc Emilia — Trst, 1930; Pregelj Ivan — Sanabor, 1892; Prekali Antonio — Dračevac, 1907; Prem Angelo — Dol (Otlica), 1919; Premrov Filippo — Ubeljsko, 1904; Premru Guido — Trst, 1912; Premc Gasparo — 1894; Primosig Antonio — Grmek, 1902; Primozig Giuseppe — Grmek, 1908; Primožič Ivan — Žaga, 1884; Prodan Mario — Volovsko, 1921; Prosen Andrea — Vrbica, 1906; Prosen Antonio — Jablanica, 1910; Prsuric Anton — Prsuriči, 1883; Persuric Petar — Prsuriči, 1893; Pucic Josip — Pucici, 1905; Pupis Giuditta — Tomaj, 1919; Purger Clara — Gabrovica, 1926; Purger Spira — Gabrovica, 1923; Purger Spiridione — Gabrovica, 1892; Purkeljc Andrej — Cepno, 1906; Puri Mario — Zgonik, 1911; Putinja Ivan — Levini, Pazin, 1913; Putzolu Lorenzo — Tržič, 1927; Puzzer Egidio — Buje, 1922. 

Q

Qualizza Gildo Antonio — Sovodnje, 1907.

R

Rabak Vladimir - Brgudac (Poreč), 1925; Race Angel — Sv. Anton (Koper), 1906; Radetič Martin — Barat (Rovinj), 1900; Radin Santo — Buje, 1908; Radina Luigi — Žužemberk, 1914; Radosevic Giovanni — Medulin, 1920; Radovcic Biagio — Bačva, 1905; Radovič Ottavio — Šumebr (Labin), 1928; Raffin Stefano — Reka, 1904; Rahamin Alice — Trst, 1904; Rakovac Ivan — Radovci (Poreč), 1872; Raiz Giovanni — Podbonesec, 1914; Rajnik Elizabeta — Budimpešta, 1906; Ramani Giovanni — Marezige, 1905; Rener Carin — Tinjan (Koper), 1923; Ranut Servigliano — Trst, 1926; Rapotec Giuseppe — Dolina, 1902; Rasoni Nazario — Gabrovica, 1885; Raspor Drago — Klana, 1920; Raspor Franjo — Klana, 1914; Raspor Ivan — Vrbica, 1906; Rava Renato — Trst, 1909; Ravbar Emil - Voglje, 1914; Razloznik Giovanni — Zala pri Idriji, 1907; Raspet Francesco — Otalež, 1894; Razza Pietro — Kaštelir, 1913; Rea Romano — Trst, 1913; Rebec Viktor — Trst, 1915; Rechnitzer Luciano — Ronke, 1925; Rege Aldo — Škocjan ob Soči, 1919; Reich Alessandro — Bougod, 1898; Rejc Ivan — Poljubinj, 1887; Rejc Jožef - Poljubinj, 1894; Remec Karlo — Vitovlje, 1897; Remec Ivan — Vitovlje, 1894; Repic Franc — Čedno, 1899; Revere Alessandro — Trst, 1892; Riaviz Cesare — Moša, 1390; Richetti Enrico — Gorica, 1910; Rieppi Alfeo — Torjan, 1921; Rijavec Giuseppe — Grgar, 1914; Rijavec Jožef — Trnovo, 1907 Riosa Teodoro — Dekani, 1924; Ristits Alessandro — Gorica, 1914; Ritosa Sime — Cipri, 1886; Rizzotti Emilio - Trst, 1902; Robba Carlo — Milje, 1918; Robba Vittorio — Milje, 1879; Rodella Erminio — Dekani, 1903; Rojc Peter — Kubed, 1904; Rojc Stanislav — Gornji Zemon (Il. Bistrica), 1925; Rojnic Ivan — Gabri, 1896; Ronchi Giuseppe — Ahten, 1904; Rose Remigio — Trst, 1927; Rot Anton — Žaga, 1899; Rot Florjan — Žaga, 1878; Rot Franc — Trnovo ob Soči, 1879; Rot Franj - Žaga, 1880; Rotta Giovanni — Pulj, 1903; Rovina Giovanni — Grožnjan, 1922; Ruggero Antonio — Kanfanar, 1884; Rukli Alojz — Staro selo, 1915; Rupil Josip — Sanvicenti, 1910; Rupnic Anton — Strmica, 1899; Rupnik Ivan — Zadlog, 1893; Rupnik Jože — Zadlog, 1890; Rusac Antonio — Pazin, 1923; Russian Francesco — Moša, 1904; Rutar Andrej — Čadrg, 1889; Rutar Franc — Čiginj, 1895; Rutar Ivan — Doblar, 1923; Rutar Leopold — Krn, 1920; Ruzic Giuseppe — Pazin, 1897; Ruzic Ivan — Sv. Martin, 1913; Ruzzier Giovanni — Piran, 1884.

S

Sabadin Ivan — Marezige, 1907; Sabatti Antemore — Pulj, 1919; Sadini Giordano, Trst, 1923; Sagi Nicolo — Reka, 1896; Sajina Liberat — Katun, 1909; Saladin Pietro — Semiški breg, 1909; Salamon Gastone —  Gračišče, 1902; Salvi Agostino — Dolina, 1901; Salvi Metodio — Trst, 1910; Samarin Adolfina — Trst, 1923; Samez Angela — Milje, 1912; Samsa Ivam — Šembije, 1904; Sancin Avguštin — Boljunec, 1908; Sancin Karlo — Dolina, 1913; Sancin Jožef — Dolina, 1882; Sanguinetti Bruno — Trst, 1891; Sanguinetti Renato — Trst, 1892; Sankovič Andria — Žejane, 1900; Sanic Emil — Orlek, 1914; Sansa Pietro — Vodnjam, 1906; Saraval Bruno — Trst, 1904; Saraval Ida — Trst, 1886; Sardo Ivan — Zgonik, 1891; Sasso Pietro — Milje, 1913; Saulig Jožef — Podgrad, 1889; Savio Luigi — Konzenberg, 1912; Savle Ivan — Rožiči, 1885; Sauli Jožef — Ladra, 1892; Savorgnan Mario — Pulj, 1893; Scalamera Antonio — Trst, 1914; Scek Maria — Gradišče, 1871; Schergat Francesca — Kubed, 1919; Soheriamz Antonio — Kozjane 1885; Schloss Iolanda — Trst, 1904; Schott Alberto — Trst, 1880; Scolaris Giuseppe — Vipolže, 1875; Scrobogna Oscar — Reka, 1888; Scuka Romano — Ajdovščina, 1917; Scuka Viktor — Trst, 1914; Sedej Jakob — Crkljanski vrh, 1901; Sedevcic Rafael — Grgar, 1912; Sedevcic Rudolf — Bate (Grgar), 1909; Sedmak Adolf Albin — Trst, 1927; Sedmak Franc — Škocjan, 1900; Sedmak Franc — Križ (TS), 1914; Sega Giovanni — Milje, 1922; Segaja Bruno — Tret, 1923; Segon Martin — Kmačiči, 1887; Segot Antonio — Segoti pri Vodnjanu, 1883; Segre Girolamo — Trst, 1881; Seldmec Amalia — Cepovan, 1895; Semerl Bernardo — Trst, 1916; Senizza Ezio — Trst, 1922; Sepilli-Muzaltom Emma — Trst, 1857; Serbo Eugenio — Pulj, 1912; Sergas Antonio — Sergaši, 1924; Sergovic Paulo — Kršan, 1912; Seriau Albino — Dekani, 1924; Sestani Francesco — Sestani, 1925; Setic Mate — Krmed, 1895; Sette Giorgio — Canaro, 1911; Sfiligoj Enrico — Gorica, 1920; Sfiligoi Erica — Vipava, 1916; Sfiligoi Ferruccio — Dolenje (Brda), 1925; Sfiligoi Maria — Como di Rosazzo, 1917; Sfiligoi Marta — Vipava, 1918; Sgarban Eugemio — Gorjani, 1896; Sgiarovello Marino — Fojda, 1924; Sgualdino Guido — Fojda, 1903; Shaurli Luigi — Fojda, 1903; Skapin Adolf — Tomaj, 1891; Skerk Avgust — Devin-Nabrežina, 1912; Skerlavaj Mario — Trst, 1925; Skocaj Giacomo — Krmin, 1908; Skočir Anton — Vrsno, 1896; Skocdr Ivan — Potoki, 1884; Škodnik Alojz — Avče, 1907; Skok Adolt — Santa Cruz, 1901; Skok Dominik — Vojsko, 1901; Skok Filip — Dolenja Trebuša, 1890; Skok Gregor — Gornja Trebuša, 1993; Skopec Ivan - Labin, 1921; Škrbec Franc — Zavino (Branik),1893; Skrt Marko — Levpa, 1904; Sibelja Anton — Škrbina, 1885; Signoretti Luigi — Vrsar, 1905; Signori Matteo — Rovinj, 1903; Signoriello Giulio — Trst, 1921; Simčič Jakob — Studeno, 1901; Simi Giuseppe — Šempas, 1922; Simomettig Leopold — Dolenje (Brda), 1892; Sinigaglia Vittoria — Trst, 1863; Sirca Ljubomir — Marselllesau Aubigne, 1924; Šircelj Ivan — Knežak, 1906; Širok Friderik Silvester — Števerjan, 1928; Širok Leopold — Gorica, 1906; Sirotnjak Mario — Lovran, 1925; Sitar Rudolf — Lukovci, 1900; Sladonja Grgo (Ladogna Gregorki) — Valtura, 1900; Sladonja Martin — Valtura, 1897; Slavec Eugen — Knežak, 1923; Slavec Jožefa — Dekani, 1897; Slavec Ivan — Bač, 1905; Slavik Slavoj — Trst, 1896; Siene Ludvik — Il. Bistrica, 1902; Slokar Ludvik — Trst, 1918; Slokar Romana — Lokovec pri Ajdovščini, 1927; Slokar Valeria — Tret, 1920; Slosar Jožef — Podgraje, 1904; Smoljan Miha — Juršiči, 1903; Smotlach Alessandro — Trst, 1905; Smotjak Avguštin — Mačkovlje, 1912; Smotlak Karl — Mačkovlje 1909; Smrdelj Franc — Selce, 1895; Snajdar Franjo — Klana, 1908; Snajdar Ivan — Klana, 1898; Snajdar Vladimir — Klana, 1921; Soave Virgilio — Trst, 1928; Sokolich Giuseppe —  Tuljaki, 1926; Sodani Luigi — Neme, 1922; Solar Ivan — Kaštelir, 1891; Sommermann Carlo — Sloczotva, 1890; Sonino Guido — Trst, 1871; Soranzio Alfredo Severino — Ronke, 1906; Soranzio Fortunato — Ronke, 1905; Šorli Jožef — Tolmin, 1901; Sosič Albert Silvij — Sosiči, 1924; Sosič Anton — Matuhanci, 1919; Sosič Anton — Sosiči, 1927; Sosič Ivan — Rovinjsko selo, 1916; Sosič Jadre — Rovinjsko selo, 1922; Sossi Maria — Opčine, 1923; Sovdat Andrej — Sužid, 1892; Sovdat Franc — Idrsko, 1894; Špacapan Anastazij — Ozeljan, 1904; Špacapan Emil — Ozeljan, 1923; Špacapan Silvester — Ozeljan, 1894; Špacapan Venceslav — Ozeljan, 1923; Špacapan Vladimir — Ozeljan, 1893; Spada Ivan — Spadiči, 1915; Spagnul Silvio — Trst, 1894- Spanger Vojmir — Trst, 1919; Spataro Vincenzo — Trst, 1925; Specogna Secondo — Podbonesec, 1923; Spiegel Gionata — Dunaj, 1878; Spimpolo Alberto — Tržič, 1924; Spontan Olimpio — Tržič, 1913; Sponza Giordano — Rovinj, 1927; Srednik Jožef — Kojsko, 1909; Staineri Carlo — Gorica, 1884; Stanič Feliks — Ukanje, 1924; Stanič Ivan — Gradnje, 1925; Starc Jožef — Smokvica (Kubed), 1894; Starc Josip — Sv. Anton (Koper), 1904; Starc Silvan — Trst, 1925; Stasi Filippo — Gioia dei Colle, 1899; Stefan Nada - Reka, 1922; Stefančič Franc — Podkraj, 1897; Steffe Emilio — Izola, 1903; Steffe Giordano — Koper, 1922; Stefi Giuseppe — Zader, 1917; Stegel Franc — Čelje (Ilir. Bistrica), 1900; Steingler Giuseppe — Trst, 1880; Steingler Lina — Trst, 1866; Steinmann Filippo — Trst, 1903; Stelli Mario — Pulj. 1924; Stemberger Ivan - Jadreški, 1928; Stepančič Ivan — Renče, 1895; Stepančič Jožef — Movraž, 1884; Stepcic Dušan — Nedelščina, 1920; Stergar Giovanni — Trst, 1910; Sterle Mario — Umag, 1910; Sterpini Ettore — Pulj, 1899; Stibilj Ivan — Ajdovščina, 1907; Stipcevich Antonio — Zadar, 1923; Stipcic Otto Eugenio — Reka, 1917; Stocca Emilio — Trst, 1913; Stocca Vittorio — Tomaj, 1884; Stocchi Paolo — Trst, 1901; Stocovaz Giovanni — Mušiči, 1913; Stocovich Orfeo — Reka, 1922; Stojsic Josip — Gologorica, 1894; Štolfa Ernest — Koman, 1914; Storni Francesco — Ronke, 1924; Stradi Libero — Miljo 1926; Strain Jožef, Dolina — 1898; Strani Antonio — Pulj, 1913; Stransciach Giuseppe — Nigrignano, 1896; Štrukelj Elizabeta — Tolmin, 1921; Štrukelj Franc — Šempas, 1900; Štrukelj Karolina — Šmihel, 1914; Strukel Ivan — Ozeljan, 1905; Štucin Alojzij — Orehek, 1890; Stuparich Antonio — Reka, 1926; Stuparich Ettore — Trst, 1898; Sturm Jernej — Senožeče, 1892; Sturm Paolo — Podgora, 1902; Sturma Domenico - Neme, 1909; Sturman Lovrenc — Dolina, 1902; Sudic Carlo — Trst 1902; Sugar Giorgio — Gorica, 1905; Šuligoj Blaž — Podmelec, 1896; Šuligoj Jožef — Solkan, 1925; Sulin Jožef — Žaga, 1896; Sulini Romano — Trst, 1904; Susmel Albin — Šempeter pri Gorici, 1927; Susmelj Anton — Lokev, 1923; Šušteršič Jožef — Devin Nabrežina, 1904; Svagelj Emanuel — Kobdilj, 1912; Švara Ernesta — Dolina, 1919; Švara Rudolf — Komen, 1926; Szorenyi Adolfo — Lugas, 1879; Szorenyi Carlo — Reka, 1925; Szorenyi Rosalia — Reka, 1927; Szorenyi Stella — Reka, 1919.

T

Tamaro Nicolo — Piran, 1897; Tambarin Argo — Ronke, 1925; Tavčar Albin — Kreplje, 1915; Tavčar Ivan — Dutovlje, 1900; Tavčar Jožef — Dutovlje, 1866; Tedeschi Ermenegilda — Trst, 1866; Tedeschi Irene — Trst, 1868; Tedesco Lodovico — Pobeghi, 1902; Tence Jožef — Trst, 1897; Tencic Anton — Krpani, 1896; Terčon Milan — Trst, 1914; Terkuc Bruno — Gorica, 1912; Terpin Pietro — Podgora, 1883; Terconi Antonio — Devin-Nabrežina, 1906; Tiano Raffaele — Carigrad, 1871; Tiano Salomone — Trst, 1915; Tiano Sara — Sarajevo, 1903; Tijan Matteto — Modrusani, 1910; Tirreni Umberto — Trst, 1905; Tisminiezky Boris - Trst, 1924; Toffolo Bruno — Ronke, 1925; Tolloi Lucio — Ronke, 1920; Tomada Giuseppe — Neme, 1905; Tomasella Emilio — Turjak, 1900; Tomasich Marija — Gabrovica, 1887; Tomasini Valdi — Ronke, 1928; Tomad Bruno — Pulj, 1912; Tomažič Anton — Gaberk, 1895; Tomažič Jožef — Snežatno, 1899; Tomažič Rafael — Trst, 1914; Tomisic Anton — Tomišiči (Žminj), 1904; Tomisic Franc — Tomišiči (Žminj), 1903; Tomisic Mate — Žminj, 1890; Tomisic Natale — Vodnjan, 1888; Tomisic Vittorio — Tomišiči (Žminj), 1897; Tommasini Teresa — Sovodnje ob Soči, 1896; Tončič Anton — Žminj, 1904; Toplikar Antonia — Osek, 1926; Toplikar Radislav — Osek, 1922; Toros Friderik — Medana, 1910; Toros Stanislav — Medana, 1912; Tossi Giovanni — Kanfanar, 1909; Tramer Alfred — Trst, 1903; Tratnik Ernestina — Idrija, 1898; Tratnik Jožef — Col, 1906; Trebeč Anton — Gornje Ležeče, 1914; Trento Jure — Materada, 1891; Treves Giuseppe — Trst, 1880; Trevi Giacomo — Trst, 1856; Trevi Valerio — Trst, 1887; Trevi Zoe — Trst, 1891; Trevisan Arduino — Foljan, 1912; Trevisan Tersilia — Škocjan ob Soči, 1892; Trinco Giovanni — Sovodnje (Trčmun), 1898; Trinco Giulio — Sovodnje (Trčmun),1906; Trinco Guido (Trčmun) — Špeter Slovenov, 1926; Trobec Franc — Veliki dol, 1894; Tromba Antonio — Sisan (Motovun), 1890; Trost Ivan — Orehovica, 1914; Trusnovec Ivan — Gorenja Trebuša, 1887; Tul Franc — Herpelje, 1913; Tuli Antonia — Milje, 1914; Tuntar Anton — Vižinada, 1905; Turad Renata — Maribor, 1891; Turak Emilia — Klana, 1893; Turchi Giuseppe — Trst, 1904, Turchi Ladislao — Devin-Nabrežina, 1898; Turina Mario — Trst, 1927; Tušar Franc — Idrija, 1900.

U

Ugrin Anton — Rovinjsko selo, 1870; Ugrin Antonio — Rovinj, 1909; Ugrin Giorgio — Rovinjsko selo, 1882; Ukmar Enrico — Trst, 1909; Ukota Antun — Pekasi, 1905; Ukotic Petar — Ugoti, 1908; Ujcic Albin — Zazid, 1924; Ujcic Valentin — Jadreški, 1886; Ulian Ottorino — Ronke, 1923; Uljancic Mate — Filipini, 1893; Uljanic Antonio — Borut, 1879; Urbani Mario — Tinjan (Dekani), 1909; Ursic Anton — Staro selo, 1897; Ursic Jožef, — Kozina, 1908; Ursic Peter — Raccogliano, 1904; Ursini Virgilio — Trst, 1912; Usic Karlo — Valtura, 1892; Usic Jerolino — Valtura, 1895; Usiglio Bondi — Trst, 1863.

V

Valda Eugenio — Reka, 1897; Valcic Antonio — Labin, 1889; Valdemarin Emilio — Trst, 1906; Valencic Anton — Podgrad, 1882; Valencic Ivan — Brezovo (Podgrad), 1905; Valobra Elsa — Trst, 1895; Varin Luigi — Novigrad, 1927; Vecchiet Bruno — Trst, 1924; Vecchiet Giusto — Trst, 1913; Vegliac Guido Giovanni — Milje 1898; Velicaz Giovanni - Sovodnje, 1898; Velicogna Mario — Trst, 1919; Velikonja Edmund — Dol (Predmeja), 1908; Vellescig Giacomo — Sent Lenart, 1905; Vellescig Lamberto Giuseppe — Sent Lenart, 1909; Vellico Mario — Vodnjan, 1925; Venerio Pietro — Neme, 1898; Veniča Luigi — Dolenje (Krmin), 1894; Venturi Luciano — Trst, 1928; Venturini Lino — Neme, 1912; Venturi Eugenio — Zagraj, 1904; Venuti Izidoro — Špeter Slovenov, 1906; Verbana Giuseppe - Labin, 1912; Verbanac Anton — Sv. Martin, 1894; Verbanaz Domenico — Santalesi, 1896; Verbanaz Giacomo — Labin, 1902; Vercon Cirillo — Trst, 1908; Verdini Ercole — Reka, 1913; Vergan Jožef — Popetre (Marezige), 1901; Versa Luigi — Trst, 1894; Vesnaver Luciano — Trst, 1929; Vianello Donato — Reka, 1909; Vidali Paolo — Trst, 1907; Videz Bernard — Slap, 1879; Vidic Ivana — Predmeja, 1927; Vidmar Jožef - Bočen, 1905; Vidmar Alojz — Rihemberk, 1898; Vidmar Marija - Kopriva na Krasu, 1915; Vidulin Pietro — Cervar, 1923; Vigna Arrigo — Trst, 1922; Vihtelic Jožef — Mrzeli (Črni vrh), 1896; Villa Luigi — Gorica, 1896; Vinci Marino — Ronke, 1920; Viola Giovanni — Milje, 1909; Viscovich Nilo — Sv. Lovrenc pri Labinu, 1909; Viskovic Anton — Valtura, 1905; Viskovic Clemente — Kršan, 1901; Viskovic Ivan — Viscovi, 1901; Visintin Giovanni — Zagraj, 1909; Visintin Ivan — Oprtalj, 1901; Visintin Stanislav — Dobravlje, 1919; Vitasovic Martino — Jursiči, 1894; Vitasovic Viktor - Jadreški, 1925; Vitelli Nevio — Reka, 1928; Vitez Alojz — Sela, 1880; Vivante Angelo — Trst, 1882; Vivante Carmen — Trst, 1885; Vivoda Giacomo — Buzet, 1875; Vizin Jožef — Loke, 1906; Vižintin Franc — Zalošče, 1915; Vlach Arrigo — S. Polten, 1917; Vlacic Ivan — Krnica (Pulj), 1884; Vlacic Ivan — Krnica (Pulj), 1913; Vogrič Karel — Prapetno, 1889; Vogrig Angelo — Grmek, 1912; Vogrig Francesco Cepovan, 1893; Vogrig Rinalcio - Sovodnje (Čedad), 1910; Voivoda Emilio — Vodnjan, 1900; Volarič Franc — Idrsko 1914; Volčič Josip — Trst, 1893; Volk Franc — Ajševica, 1890; Vouk Andrej — Gradišče (Sežana), 1907; Vovk Anton — Gradišče (Sežana), 1908; Vremec Giovanni — Trst, 1888. 

W

Weiss Amalia — Trst, 1887, Werk Albin — Trst, 1904.


Zacchigna Antonia — Lovrečiča pri Umagu, 1885; Zacchigna Libero Antonio — Umag, 1926; Zaccigna Ottavio - Umag, 1928; Zadnik Anton — Pregarje, 1895; Zadnik Blaž — Pregarje, 1889; Zadnik Ivan — Kozjane, 1899; Zadnik Mihael — Pregarje, 1331; Žagar Alojz — Žaga, 1894; Žagar Andrej — Žaga, 1891; Zagolin Domenico — Vrsar, 1893; Zagolin Giuseppe — Vrsar; 1921; Zaharija Jakov — Krnicarji, 1911; Zaharija Josip — Žminj, 1906; Zahtila Josip — Labin, 1911; Zamar Giuseppe — Ronke, 1906; Zamar Leonardo — Ronke, 1907; Zamparin Marino — Tolmin, 1923 Zanco Albino — Lubjani (Livade), 1928; Zanetic Antun — Rakalj, 1899; Zanette Agostino — Ronke, 1923; Zanolla Renato — Ronke, 1921; Zavalli Marcello — Devin-Nabrežina, 1907; Žbogar Anton — Banjšice, 1887; Zei Valentin — Kromberk, 1905; Zelenc Stefan — Idrija, 1898; Železnik Gašper — Artviže, 1902; Zelinscek Franc — Anhovo, 1907; Zeriali Vittoria — Boljunec, 1919; Zetto Alberto — Koper, 1924; Žgavec Ivan — Mrzli log, 1904; Zgonik Anton — Bukovica, 1903; Zgrabljič Feliks — Kršanci (Kantanar), 1915; Ziani Federico — Gabrije, 1900; Žiberna Jožef — Cesta, 1901; Zidarich Maria — Milje, 1922; Ziffer Oscar — Trst, 1903; Žigon Andrej — Renče, 1889; Žigon Anton — Renče, 1912; Žigon Jožef — Ajdovščina, 1889; Zimic Avgust — Deskle, 1901; Živec Franc — Šempas, 1886; Zivolic Božo — Pohmani (Žminj), 1913; Živolc Ivan — Barat, 1913; Žižmond Jožef — Vogrsko, 1895; Zlatoper Ivan — Idrija pri Bači, 1890; Žnidarčič Alojz — Anhovo, 1913; Žnidarčič Stefan — Kanal, 1898; Znidercic Alojz — Števerjan, 1926; Zobec Karel — Dolina, 1899; Zobec Danijel — Boršt, 1922; Zonta Gino — Ronke, 1929; Zonta Lodovico — Poreč, 1903; Zorato Mario — Trst, 1911; Zorc Jožef — Soča, 1905; Zorini Alberto — Trst, 1936; Zorzenon Marcello — Foljan, 1912; Zotti Ferdinando — Vrh, 1913; Zotti Luigi — Dornberg, 1907; Zovic Eufemia — Pazin 1881; Zuber Andrej — Potoki, 1899; Zucchiatti Augusto — Šempeter pri Gorici, 1915; Zucchiatti Giuseppe — Šempeter pri Gorici, 1885; Zucco Luigi — Čedad, 1923; Zudich Emesto — Piran. 1914; Zuliani Giuseppe — Ružiči pri Labinu, 1911; Zuliani Icilio — Reka, 1909; Zuliani Pietro (Zuljani Petar) — Sv. Martin, 1915; Zulijani Lucano Nedelščina — (Labin), 1929; Zuppel Ernesta — Gradiška, 1917; Zuppel Silvio — Capriva, 1925; Zuzic Vittorio — Zuziči, 1922.


S tem smo zaključili objavo izvlečka iz seznama odobrenih prošenj za izplačilo bivšim internirancem v nacističnih taboriščih in svojcem umrlih v taboriščih ali zaradi posledic internacije. Ponovno poudarjamo, da imajo pravico do odškodnine samo bivši interniranci v koncentracijskih taboriščih in umrli v takih taboriščih, med katere spada tudi Rižarna. Prizadeti, ki so v določenem roku vložili prošnje in imajo pravico do odškodnine, njihove prošnje pa niso bile ugodno rešene, morajo vložiti priziv do 21. junija. Že po prvem pregledu smo ugotovili, da je precejšnje število prizadetih. Svetujemo jim, naj se obrnejo na Združenje bivših političnih deportirancev (v Trstu v Ul. Zonta 4 — tel. 69-119), na jugoslovanskem področju pa na občinsko združenje borcev.

ARHIV AROLSEN
Zbirka Arolsen predstavlja najobsežnejši arhiv o nacionalsocialističnem preganjanju med 2. svetovno vojno. Zbrani dokumenti pojasnjujejo usode žrtev pregona in vsebujejo informacije o žrtvah  holokavsta, zapornikih v koncentracijskih taboriščih, o tujih prisilnih delavcih in o preživelih, ki so poskušali obnoviti svoje življenje kot razseljene osebe.

Danes je več kot 30 milijonov izvirnih dokumentov uvrščenih v UNESCO-ov register dokumentarne dediščine Spomin na svet. So pomemben vir znanja, hkrati pa služijo danes kot opozorilo družbi.

Spletni arhiv se sproti dopolnjuje, izboljšujejo pa se tudi možnosti iskanja po ključnih besedah.