sreda, 25. februar 2015

Plemeniti Barbo-Waxenstein

-----

Izdelano 5.9.2014: Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti ali je mogoče rodoslovno povezati beneško linijo rodbine Barbo in številne ugledne osebnosti, ki iz nje izvirajo: Petra Barbo-a (1417-1471), papeža Pavla II., (svaka) papeža Evgena IV. in (domnevno) cesarja Nerona, z linijo rodbine Barbo, ki je živela v Istri (1315), torej z rodbino Barbo-Waxenstein z gradu Kožljak (1525) katere potomci živijo tudi v Sloveniji. Raziskava se, z dobršno mero previdnosti, omeji na analizo številnih spletnih virov in se na koncu opredeli za dva glavna:

Beneška linija je povzeta po rodovniku papeža Pavla II., ki ga je leta 1904 v svoji knjigi naslovom "Le Vite di Paolo II" (v prevodu: Življenje Pavla II.) na osnovi zapisov dveh papeževih kronistov in sodobnikov: Gaspara da Verone (ok. 1400-1474) in Michela Canensija (ok. 1430-1480), sestavil Giuseppe Zippel (1865-1929).

Istrska linija je povzeta po spletnem rodovniku "Patricius", ki je podatke črpal iz knjige z naslovom "Schauplatz des landsässigen nieder-oesterreichischen Adels vom Herren und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten: Bd.I-V." iz leta 1794 (v prevodu: Predstavitev Dolnje-avstrijskega plemstva od 11. stoletja do današnjih dni). 

Obe rodovni liniji Barbojev se časovno prepletata a medtem, ko v beneški ni zaslediti nikakršne povezave z istrsko vejo rodbine, je v istrsko linijo vpleten tudi rod Petra Barboja, papeža Pavla II.. V slednjem gre morda za (namerno?) napako, saj je prvi mnogo bolje podprt z viri in povzetimi zapisi o številnih papeževih sorodnikih. V obeh pa je kot papežev oče predstavljen Nikolaj.

-----

Beneška linija


Kronologija oseb


V zapisih na spletu se pojavljajo zapisi o naslednjih osebah iz beneške linije rodbine Barbo.


1034

Pietro Barbo, v Benetkah

1178, 1205

Paolo (Pietro) Barbo med 40 kandidati izvoljen za beneškega doža.

1204

Piantaleone Barbo (avtor grba) postal poslanik pri cesarju Konstantinu v Carigradu. 

1235

Marco Barbo, član volilne skupine pri izvolitvi beneškega doža Rainera Zena.

1275

Marco Barbo, član volilne skupine pri izvolitvi beneškega doža Jacoba Contarena.

1275, 11. februar

Pangratio Barbo, podpisnik listine iz Benetk

1297

Barbo – Barbolani iz Parme

1328, 26. marec

Francesco Barbo, duhovnik v cerkvi Sv. Evstahija v Benetkah

1370

Pantaleone Barbo, iz Benetk, poslanik pri avstrijskih vojvodah in ogrskem kralju. 

1397, 1404

Giacomo Barbo, beneški admiral, premagal ladjevje milanskega in nato ferarskega vojvode ter zavzel otok Ciper. 

1400

Hieronim Barbo postal kardinal.

1447-1458

Pietro Barbo bio je opat-komendator benediktinskoga samostana sv. Krševana u Zadru od 1447. do 1458. U to se doba kao opati zaredom javljaju znameniti humanisti, najprije zadarski plemić Petar Kršavić (Petar de Crissava), potom Pietro Barbo, a za njim Deodat Venier. Mora se priznati da se kardinal Pietro Barbo nije ozbiljnije zauzeo za zadarski samostan. Živio je u Veneciji i Rimu, a zanimao ga je u prvom redu godišnji prihod, pa se u redovničkoj zajednici osjetila kriza.

Portret kardinala Pietra Barba, 1455
Pietrus Barbus Venetus Cardinalis S Marci - Hasaedes Condidit Anno Christi MCCCLV

1464-1471

Pietro Barbo (23.2.1417-26.7.1471), sin Nikolaja postal papež Pavel II., tiskal prve knjige. Papež je bil med leti 1464 in 1471. Njegov pečatni prstan[1] se je po naključju ohranil. Leta 1969 so ga našli ob odprtju sarkofaga s posmrtnimi ostanki sv. Nazarija v koprski stolnici. Koper je bil takrat beneško in ne avstrijsko mesto. Zanimivo bi bilo raziskati kako je prstan po odkritju leta 1969 prešel v last potomke rakovniške linije rodbine Barbo Livie Barbo Reden, oziroma njenega očeta Roberta. Povsem mogoče je, da so se sklicujoč na (avstrijski) rodovnik iz leta 1794, predstavili za sorodnike papeža Pavla II..

Pietro Barbo kot papež Pavel II.

1465-1468-1491

Marco Barbo iz Benetk, sorodnik Pietra postal oglejski patriarh. Postavil cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem, kjer se je kasnje naselila tudi ena izmed družin Barbo (grobnica Barbo). … Obitelj Barbo bila je povezana i s Trogirom, jer je u tom gradu opat benediktinskoga samostana sv. Ivana Krstitelja 1468. bio kardinal Marko Barbo, koji je uz Trogir imao još četiri dalmatinske opatije u komendi (Pašman, Osor, Supetarska Draza, Sv. Srđ na Bojani). -----
[1]  
Gre za repliko t.i. Neronovega pečata (Sigillum Neronis), ki naj bi ga Neron sam uporabljal pri svoji administraciji. Motiv s tega pečata so povzemali kasnejši papeži, med drugimi tudi Pietro Barbo, kot papež Pavel II.. Primerjaj: Renesansa u Zadru, Grad medaljona (http://www.matica.hr/vijenac/296/GRAD%20MEDALJONA/), kjer med drugim piše: Osvrnimo se i na antički model koji je poslužio kao predložak pri izradi medalje u drugoj polovici 15. stoljeća. Gliptičar Dioskurid, jedan od najčuvenijih majstora Augustova doba, izradio je gemu koja prikazuje Apolona, Marsiju i Olimpa. Ta je gema u renesansi postala iznimno popularna. Vjerovalo se da ju je Neron rabio kao pečat, pa je i bila poznata kao Neronov pečat (Sigillum Neronis). … Prvi poznati vlasnik geme bio je akvilejski patrijarh Ludovico (Alvise) Trevisan (c. 1402-1465), poznatiji kao kardinal Mezzarota Scarampo. Trevisan je bio istaknuti lik u Crkvi prve polovice 15. stoljeća. Rođen u Veneciji, odgojen u Padovi, bio je prijatelj pape Eugenija IV. To mu je pomoglo u napredovanju: imenovan je biskupom u Trogiru 1435, nadbiskupom u Firenci 1437, patrijarhom u Akvileji 1439. te kardinalom 1440. godine. Njegov je izravni suparnik, prema kojemu je iskazivao mržnju, bio mletački kardinal Pietro Barbo. Vjeruje se da je izbor Barba za papu Pavla II 1464. ubrzao smrt kardinala Trevisanija 1465. godine. Mezzarotin lik sačuvan je na glasovitom portretu koji je izradio Andrea Mantegna, vjerojatno 1459-1460. u Mantovi. Taj je portret (Berlin, Gemäldegalerie) ocijenjen remek-djelom renesansne portretne umjetnosti. Nakon njegove smrti Neronov pečat ulazi u sastav zbirke pape Pavla II. Dobro je poznato da je Pietro Barbo (Venecija, 1417-Rim, 1471), kardinal od 1440, a od 1464. papa pod imenom Pavao II, bio jedan od najvećih sakupljača antičkih umjetnina. Barbova zbirka grčkih i rimskih gema bila je znamenita te je izazivala najneobičnije komentare. Njegova je zbirka bila veća od svih drugih. … Nakon pape Pavla II Barba vlasnik slavne geme postaje Lorenzo Medici (Magnifico). Na Neronov pečat Lorenzo je ponosno dao urezati svoj monogram (ex gemmis) LAV.R.MED..


Rodovnik (register)


Prva Generacija

1. Gabriele BARBO, * __.~.1177, zabeležka (glej opombo 1).
Otroci:
+ 2 i. Marco2 BARBO * __.~.1203.


Druga Generacija

2. Marco BARBO (Gabriele1), * __.~.1203.
Otroci:
  3 i. Enrico3 BARBO.
+ 4 ii. Paolo BARBO * __.~.1230.


Tretja Generacija

4. Paolo BARBO (Marco2, Gabriele1), * __.~.1230.
Otroci:
+ 5 i. Piero4 BARBO.
  6 ii. Marco BARBO.
+ 7 iii. Pantaleone BARBO * __.~.1255.
  8 iv. Jacopo BARBO.


Četrta Generacija

5. Piero BARBO (Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
+ 9 i. Piero5 BARBO.
  10 ii. Antonio BARBO.
+ 11 iii. Marco BARBO.
  12 iv. Pantaleone BARBO.

7. Pantaleone BARBO (Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1255.
Otroci:
+ 13 i. Pancrazio5 BARBO * __.~.1280.


Peta Generacija

9. Piero BARBO (Piero4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  14 i. Marco6 BARBO.

11. Marco BARBO (Piero4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  15 i. Giovanni6 BARBO.
+ 16 ii. Paolo BARBO.
+ 17 iii. Piero BARBO.

13. Pancrazio BARBO (Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1280.
Otroci:
+ 18 i. Marco6 BARBO * __.~.1303.


Šesta Generacija

16. Paolo BARBO (Marco5, Piero4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  19 i. Piero7 BARBO.
  20 ii. Giovanni BARBO.

17. Piero BARBO (Marco5, Piero4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  21 i. Niccolo7 BARBO.
  22 ii. Marino BARBO.

18. Marco BARBO (Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1303, zabeležka (glej opombo 2).
Otroci:
+ 23 i. Francesco7 BARBO * __.~.1325.
+ 24 ii. Pancrazio BARBO.
+ 25 iii. Pantaleone BARBO * __.~.1330.
+ 26 iv. Nicolo BARBO il Blanco * __.~.1330.
+ 27 v. Tomasso BARBO.Sedma Generacija

23. Francesco BARBO (Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1325.
Otroci:
+ 28 i. Pantaleone8 BARBO * __.~.1348.
  29 ii. Bernardo BARBO.
  30 iii. Paolo BARBO.
  31 iv. Giovanni BARBO.

24. Pancrazio BARBO (Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (2) <2. žena>, __.__.1397.
Otroci:
+ 32 i. Tommaso8 BARBO.
Otroci z <2. žena>:
  33 ii. Catterina BARBO di Canea.

25. Pantaleone BARBO (Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1330, † 24.01.1367.  On poročen(a) (1) Elisa TREVISAN, * __.~.1333.  On poročen(a) (2) Agnesina, * __.~.1342.
Otroci z Elisa TREVISAN:
+ 34 i. Marco8 BARBO * __.~.1354.
  35 ii. Andrea BARBO.
  36 iii. Alvise BARBO.
  37 iv. Elisabetta BARBO. Ona poročen(a) Zanachi CORNARO.
  38 v. Cristina BARBO. Ona poročen(a) Michele DOLFIN.

26. Nicolo BARBO il Blanco (Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1330.
Otroci:
  39 i. Pantaleone8 BARBO.
  40 ii. Marco BARBO.
+ 41 iii. Pietro BARBO * __.~.1355.
+ 42 iv. Giovanni BARBO.
+ 43 v. Paolo BARBO * __.~.1360.

27. Tomasso BARBO (Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  44 i. Seriola8 BARBO.


Osma Generacija

28. Pantaleone BARBO (Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1348.  On poročen(a) Maddalena, * __.~.1349.
Otroci:
+ 45 i. Paolo9 BARBO.
  46 ii. Maria BARBO * __.~.1370.  Ona poročen(a) Rizzardo Xaver da CAMINO di Ceneda, * __.~.1372.
+ 47 iii. Francesco BARBO * __.~.1373.
  48 iv. Cristina BARBO.
  49 v. Francescina BARBO. Ona poročen(a) Giusto CONTARINI.
  50 vi. Andreola BARBO.
+ 51 vii. Andrea BARBO * __.~.1375.

32. Tommaso BARBO (Pancrazio7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  52 i. Cecilia9 BARBO.
  53 ii. Bertuci BARBO.

34. Marco8 BARBO (Pantaleone7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1354, † __.__.1409.  On poročen(a) <F>__________ CAPELLO.
Otroci:
  54 i. Ludovico (Luigi)9 BARBO * __.__.1381, poklic škof v Trevisu, Avguštinski menih (samostan na otoku San Giorgo in Alga) (glej opombo 3), † 19.09.1443 v Venezia.
  55 ii. Pantaleone BARBO.
  56 iii. Francesco BARBO.
+ 57 iv. Marino BARBO * __.~.1385.
  58 v. Pietro BARBO.

41. Pietro BARBO (Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1355.
Otroci:
  59 i. Nicolo9 BARBO * __.~.1376.  On poročen(a) Pellegrina FRANCESCHI, * __.~.1385, † __.__.1462.
  60 ii. Giovanni BARBO * __.~.1378, poklic kanonik v Padovi.

42. Giovanni BARBO (Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Fiordelisa.
Otroci:
  61 i. Jacopo9 BARBO. On poročen(a) Maria PRIULI.
  62 ii. Paolo BARBO. On poročen(a) <F>__________ PISANI.
+ 63 iii. Andrea BARBO.
+ 64 iv. Niccolo BARBO.
+ 65 v. Marco BARBO.

43. Paolo BARBO (Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1360.
Otroci:
+ 66 i. Niccolo9 BARBO * __.~.1390.
+ 67 ii. Giovanni BARBO * __.~.1392.
+ 68 iii. Daniele BARBO * __.~.1394.
  69 iv. Marco BARBO * __.~.1396.


Deveta Generacija

45. Paolo BARBO (Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  70 i. Giovanni10 BARBO.

47. Francesco BARBO (Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1373.
Otroci:
+ 71 i. Niccolo10 BARBO.
  72 ii. Alessandro BARBO.

51. Andrea BARBO (Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1375.  On poročen(a) (1) Quirinia QUIRINI.
Otroci z Quirinia QUIRINI:
+ 73 i. Francesco10 BARBO * __.~.1400.
+ 74 ii. Marco BARBO * __.~.1404.
  75 iii. Giovanni BARBO * __.~.1410.
Otroci:
  76 iv. Eustachio BARBO.

57. Marino BARBO (Marco8, Pantaleone7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1385.  On poročen(a) Filippa della RIVA, __.__.1419, * __.~.1398.
Otroci:
  77 i. Marco10 BARBO * __.__.1420 v Venezia (glej opombo 4), poklic oglejski patriarh-1470, kardinal, † 02.03.1491 v Roma.

63. Andrea BARBO (Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (1) Maria BARBO (hči od Giovanni BARBO in Franceschina CONDULMER).  On poročen(a) (2) Maria CANAL.
Otroci z Maria BARBO:
  78 i. Paolo10 BARBO † __.__.1509.  On poročen(a) (1) <F>__________ ZULIAN.  On poročen(a) (2) Suardamore GARZONI, __.__.1457.
  79 ii. Niccolo BARBO.
+ 80 iii. Giovanni BARBO.
+ 81 iv. Marco BARBO.

64. Niccolo BARBO (Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Camilla MIANI.
Otroci:
  82 i. Marco10 BARBO.
+ 83 ii. Jacopo BARBO.

65. Marco BARBO (Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (1) <F>__________ BEMBO.  On poročen(a) (2) <F>__________ CAPELLO.
Otroci z <F>__________ BEMBO:
+ 84 i. Gaspare10 BARBO.

66. Niccolo BARBO (Paolo8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1390 v Venezia, ITA, zabeležka v beneški admiral, † __.__.1434.  On poročen(a) Polissena CONDULMER, __.__.1410, * __.~.1390 v Venezia, ITA (hči od Angelo CONDULMER in Caterina CONDULMER), zabeležka: sestra papeža Evgena IV. (1431-1447), † __.__.1467 v Roma.
Otroci:
+ 85 i. Paolo10 BARBO * __.__.1416.
  86 ii. Pietro BARBO p. Pavel II. * 22.03.1417 v Venezia, zabeležka 01.07.1440 v postal kardinal (pri 23 letih!), poklic 30.08.1464 papež Pavel II. (do 1471), † 26.07.1471 v Rome.
  87 iii. Elisabetta BARBO * __.~.1418, † __.__.1480 v Rome, ITA.  Ona poročen(a) Nicolo ZENO, __.__.1438, * __.~.1415, † 18.06.1465.
  88 iv. Nicolosa BARBO * __.~.1420. Ona poročen(a) (1) Giovanni BRADAGIN, * __.~.1415, † __.  <.1443.  Ona poročen(a) (2) Lorenzo MICHIEL, __.~.1443, * __.~.1415.
+ 89 v. Giovanni BARBO * __.~.1421.

67. Giovanni BARBO (Paolo8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1392 v Venezia, ITA, † __.__.1457.  On poročen(a) Franceschina CONDULMER, * __.~.1396 (hči od Angelo CONDULMER in Caterina CONDULMER).
Otroci:
  90 i. Franceschina10 BARBO * __.~.1418.  Ona poročen(a) Beneditto BAROZZI, * __.~.1412.
  91 ii. Alvise BARBO. On poročen(a) <F>__________ BARBO.
  92 iii. Maria BARBO (Glej poroko k številki 63.)
  93 iv. Pantaleone BARBO * __.~.1428.  On poročen(a) Polissena BARBO, * __.~.1436 v Venezia, ITA (hči od Paolo BARBO in Orsa SORANZO).

68. Daniele BARBO (Paolo8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1394.  On poročen(a) <F>__________ QUIRINI.
Otroci:
  94 i. Biaggo10 BARBO.


Deseta Generacija

71. Niccolo BARBO (Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
+ 95 i. Piero11 BARBO.

73. Francesco BARBO (Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1400.  On poročen(a) Bianca LEONARDI.
Otroci:
  96 i. Niccolo11 BARBO.
  97 ii. Marco Antonio BARBO.
  98 iii. Paolo BARBO.
  99 iv. Santo BARBO.
+ 100 v. Eustachio BARBO.
  101 vi. Leonardo BARBO.
  102 vii. Alvise BARBO.
  103 viii. Domenico BARBO * __.~.1440.  On poročen(a) <F>__________ ORSINI, * __.~.1456 (hči od Nicolo ORSINI).

74. Marco BARBO (Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1404.  On poročen(a) Paola LEONARDI.
Otroci:
+ 104 i. Lorenzo11 BARBO.
  105 ii. Girolamo BARBO † 21.11.1476.
  106 iii. Agostino BARBO † 20.11.1470.
+ 107 iv. Benedetto BARBO.
  108 v. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Niccolo CORNARO.

80. Giovanni BARBO (Andrea9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (1) Maria LOREDAN.  On poročen(a) (2) Orsa BERNARDO, __.__.1479.
Otroci z Maria LOREDAN:
+ 109 i. Alvise11 BARBO.
  110 ii. Orsa BARBO. Ona poročen(a) Pietro CONTARINI.

81. Marco BARBO (Andrea9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  111 i. Girolamo11 BARBO.

83. Jacopo BARBO (Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Maria VENIER.
Otroci:
+ 112 i. Marco11 BARBO.
  113 ii. Barbone BARBO.
  114 iii. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Bartolomeo PISANI.

84. Gaspare BARBO (Marco9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  115 i. <F>__________11 BARBO. Ona poročen(a) Antonio LIPPOMANO.

85. Paolo BARBO (Niccolo9, Paolo8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.__.1416 v Venezia, ITA, † 19.11.1462.  On poročen(a) (1) <F>__________ LASCARIS di Ventimiglia, __.__.1434, * __.~.1417, † __.  <.1443.  On poročen(a) (2) Orsa SORANZO, __.__.1443, * __.~.1421.
Otroci z Orsa SORANZO:
  116 i. Polissena11 BARBO * __.~.1436 v Venezia, ITA.  Ona poročen(a) Pantaleone BARBO, * __.~.1428 (sin od Giovanni BARBO in Franceschina CONDULMER).

89. Giovanni BARBO (Niccolo9, Paolo8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1421.
Otroci:
  117 i. Giovanni11 BARBO.
  118 ii. Andrea BARBO.
  119 iii. Tolosia BARBO † __.__.1462.  Ona poročen(a) Andrea di VETTOR Marcello.


Enajsta Generacija

95. Piero BARBO (Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (1) <F>__________ LANDO.  On poročen(a) (2) Chiara BOCHO, __.__.1406.
Otroci z <F>__________ LANDO:
+ 120 i. Niccolo12 BARBO * __.~.1420.
+ 121 ii. Francesco BARBO.
  122 iii. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Alvise CONTARINI.

100. Eustachio BARBO (Francesco10, Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Paola MINIO.
Otroci:
+ 123 i. Piero12 BARBO.
  124 ii. Francesco BARBO.
  125 iii. <M>__________ BARBO. On poročen(a) Giovanna Maria ZORZI.

104. Lorenzo BARBO (Marco10, Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), † 01.12.1467.  On poročen(a) Bianca BARISANI.
Otroci:
  126 i. Giovanni Battista12 BARBO.

107. Benedetto BARBO (Marco10, Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Maria Agnese TREVISAN.
Otroci:
  127 i. Antonio12 BARBO † __.06.1556.
  128 ii. Piero BARBO.
  129 iii. Benedetto BARBO † __.__.1536.  On poročen(a) <F>__________ MICHIEL.
  130 iv. Giovanni BARBO. On poročen(a) <F>__________ LOREDAN.

109. Alvise BARBO (Giovanni10, Andrea9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Gabriella PARUTA.
Otroci:
  131 i. Giovanni12 BARBO. On poročen(a) (1) <F>__________ CONTARINI.  On poročen(a) (2) <F>__________ MALIPIERO.
+ 132 ii. Andrea BARBO.
  133 iii. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Giacomo BARBARO.
  134 iv. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Luigi ZORZI.

112. Marco BARBO (Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Elena MALIPIERO.
Otroci:
+ 135 i. Vincenzo12 BARBO.
+ 136 ii. Faustino BARBO * __.__.1478.
  137 iii. Marco BARBO † __.__.1538.
  138 iv. <M>__________ BARBO. On poročen(a) <F>__________ LIPPOMANO.


Dvanajsta Generacija

120. Niccolo BARBO (Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1420.  On poročen(a) Pellegrina FRANCESCHI.
Otroci:
+ 139 i. Piero13 BARBO.
  140 ii. Agostino BARBO † __.__.1521 v Padova.
+ 141 iii. Marino BARBO * __.~.1450.
  142 iv. Girolamo BARBO.

121. Francesco BARBO (Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Cecilia ARIMANDO.
Otroci:
  143 i. Bernardino13 BARBO.
  144 ii. Leonardo BARBO.

123. Piero BARBO (Eustachio11, Francesco10, Andrea9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).
Otroci:
  145 i. Maria13 BARBO. Ona poročen(a) Antonio COCCO.

132. Andrea BARBO (Alvise11, Giovanni10, Andrea9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Leonella CONTARINI.
Otroci:
  146 i. <F>__________13 BARBO. Ona poročen(a) Benedetto BAROZZI.

135. Vincenzo BARBO (Marco11, Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), † __.__.1517.  On poročen(a) Giulia ZANCAROLO.
Otroci:
  147 i. Alvise13 BARBO. On poročen(a) <F>__________ PESARO.
  148 ii. Girolamo BARBO. On poročen(a) <F>__________ MINIO.
  149 iii. Antonio BARBO.

136. Faustino BARBO (Marco11, Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.__.1478, † __.__.1524.  On poročen(a) Loredana LOREDAN.
Otroci:
  150 i. Piero13 BARBO.
  151 ii. Jacopo BARBO. On poročen(a) Suordamore RUZINI.
+ 152 iii. Gianfrancesco BARBO.
  153 iv. Alessandro BARBO † __.__.1569.  On poročen(a) Isabella MICHIEL.
  154 v. Sebastiano BARBO.
  155 vi. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Giampiero BEMBO.


Trinajsta Generacija

139. Piero BARBO (Niccolo12, Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), † __.__.1513.  On poročen(a) (1) Chiara GARZONI.  On poročen(a) (2) Suordamore GARZONI, __.__.1453.
Otroci z Chiara GARZONI:
  156 i. Niccolo14 BARBO † __.10.1512.
  157 ii. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Giovanni Agostino PIZZAMANO.

141. Marino BARBO (Niccolo12, Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), * __.~.1450, † __.__.1512 v Pola.  On poročen(a) Francesca GARZONI.
Otroci:
+ 158 i. Agostino14 BARBO.
  159 ii. Alvise BARBO † __.__.1512 v Pola.
  160 iii. Filippo BARBO † __.__.1512 v Pola.

152. Gianfrancesco BARBO (Faustino12, Marco11, Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Paola BON.
Otroci:
+ 161 i. Faustino14 BARBO.
  162 ii. Marco Antonio BARBO.
  163 iii. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Francesco MALIPIERO.


Štirinajsta Generacija

158. Agostino BARBO (Marino13, Niccolo12, Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), † __.__.1556.  On poročen(a) Maria VALIER.
Otroci:
+ 164 i. Marino15 BARBO.
  165 ii. Francesco BARBO.
  166 iii. Bianca BARBO. Ona poročen(a) Lorenzo BAROZZI.
  167 iv. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Antonio SAGREDO.

161. Faustino BARBO (Gianfrancesco13, Faustino12, Marco11, Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) (1) Lucrezia CAVALLI.  On poročen(a) (2) Maria ZAN.
Otroci z Lucrezia CAVALLI:
+ 168 i. Gianfrancesco15 BARBO.
  169 ii. Giacomo BARBO.
  170 iii. Giulia BARBO. Ona poročen(a) Girolamo VENIER.
  171 iv. <F>__________ BARBO. Ona poročen(a) Domenico LOREDAN.


Petnajsta Generacija

164. Marino BARBO (Agostino14, Marino13, Niccolo12, Piero11, Niccolo10, Francesco9, Pantaleone8, Francesco7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1).  On poročen(a) Adriana MORO.
Otroci:
  172 i. Agostino16 BARBO * 15.08.1566, † __.__.1647.
  173 ii. Giampaolo BARBO * 22.06.1568, † __.__.1638.
  174 iii. Leonardo BARBO * 08.12.1572, † __.__.1645.
  175 iv. Laura BARBO. Ona poročen(a) Marco Antonio QUERINI.

168. Gianfrancesco BARBO (Faustino14, Gianfrancesco13, Faustino12, Marco11, Jacopo10, Niccolo9, Giovanni8, Nicolo7, Marco6, Pancrazio5, Pantaleone4, Paolo3, Marco2, Gabriele1), † 03.04.1638.  On poročen(a) Lucrezia FALIER.
Otroci:
  176 i. Faustino16 BARBO * 24.09.1598.
  177 ii. Elisabetta BARBO * __.__.1613, † __.__.1707.
  178 iii. Marco BARBO * 14.09.1615.
  179 iv. Giovanni BARBO * 15.02.1616.  On poročen(a) Francesca Maria SALVADEGO.
  180 v. Giacomo BARBO * 26.11.1618, † 06.04.1699.
  181 vi. Piero BARBO + * 04.07.1621, † __.04.1623.

-----
Opomba 1  Vir: Gaspare da Verona, Michael Canensius Title: Le Vite di Paolo II di Gaspare da Verona e Michele Canensi, Coi Tipi dell'editore S. Lapi, 1904;
Opomba 2  The Cardinals of the Holy Roman Church, Biographical Dictionary Pope Paul II (1464-1471) Consistory of September 18, 1467 (I) Celebrated in Rome: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1467.htm: "Several sources indicate that Marco Barbo (1420-1491) was a nephew of Pope Paul II = Pietro Barbo (1417-1471). The Enciclopedia de la Religión Católica (7 volumes, Barcelona : Dalmau y Jover, 1950-1956) seems to provide a solution to this problem. According to this work, Marco Barbo was not a nephew of Pope Paul II, but of Ludovico Barbo, bishop of Treviso, which seems likely not only by the matter of dates, but because Marco Barbo was also bishop of Treviso (although not the immediate successor of his uncle) and because Chacón does not call him "nepos" (nephew) of Pope Paul II but "patruelis" (that means first cousin). He was not that, but rather a distant cousin (in third degree). This is what suggests the epitaph of the funeral monument of Pope Paul II, in Chacón, Vita, et res gesta Pontificvm Romanorum et S. R. E. Cardinalivm, II, col. 1078, which calls him "consanguineo" (and not "nepos" or "fratris filius") of this pope."
Opomba 3  Benedettino e grande riformatore della Regola di S. Benedetto, nato a Venezia nel 1382. Abbate dell'Abbazia di S. Giustina a Padova. Dal 1437 Vescovo di Treviso, muore nel 1443.
Opomba 4  po drugi verziji sta starša: Paolo Barbo in hči grofa Lascaris-a di Ventimiglia.


Istrska linija - Barbo pl. WaxensteinGrb rodbine Barbo-Waxenstein, 1674


1537 vitezi Waxenstein: Kastelan II. (~1480-1549) Kožljak.
1632 baroni Waxenstein: Andrej Danijel (~1595-1638) Moravče; brata Žiga (~1580-?) in Bernard (~1585-?) Paz.
1674 grofje Waxenstein: Bernard IV. (1631/2-1677) Čušperk; Valerij (Ulrik) Maksimilijan (1633/4-1699) Rakovnik.


O izvoru


PRVI VIR: Barbo - Waxenstein, plemiška rodbina na Kranjskem, izvira iz Beneške republike. V 15. stol. so se naselili v beneški Istri, pozneje so dobili posestva tudi na Kranjskem. Imenujejo se po gradu Kožljak (Waxenstein) v Istri. V 16. stol. se je rodbina razdelila na 3 veje: rakovniško, gotniško in paško. Člani rodbine so opravljali pomembne upravne funkcije na Kranjskem. Bili so imetniki več zemljiških gospostev: Škrljevo, Moravče, Kostanjevica, Pobrežje, Rakovnik, Čušperk, Dragomelj, Matena, Prestranek, Slatna, Luknja, Belaj[2], Kožljak, Paz itd. - vir: AS 799 BARBO-WAXENSTEN, RODBINA, 1936 - 1938

DRUGI VIR: Družina Barbo izhaja iz Benetk, po drugih virih iz Lombardije, se je v Istri najprej naselila v Pulju in se od tam razširila na posesti v Kožljak (Cosliaco), Motovun  in Buje. Postali so tudi lastniki gradov in gospostev Cepich, Bellay in Paz, in na Krasu dvorec Slatna.

TRETJI VIR: Barbo mletačka plemićka obitelj, koja se u XVI. i XVII.st. u Istri vezuje za Kopar i Motovun. Jedna obiteljska loza po ženskoj je liniji dobila u vlasništvo feud. gospoštiju Kožljak, koja je pripadala Pazinskoj knežiji. Braća Giorgio i Francesco (XVI.st.), vlasnici Kožljaka, kao zaštitnici reformacije u Istri istupaju na saboru staleža u Ljubljani 1579. Sudjeluju i u borbama protiv Osmanlija, na strani Habsburgovaca. Messaldo (XVI.st.), suvlasnik kaštela Kožljaka i vlasnik Paza, bio je veliki zagovaratelj reformacije. God. 1589. osuđen je u Ljubljani na smrt, jer je ubio sina Kastelmana (XVI.st.), koji se zauzimao za kat. vjeru. Za istar. su povijest važni i pićanski biskupi Giovanni i Daniele te zapovjednik Pazinske knežije Bernardino (XVI–XVII.st.). Daniele (XVI–XVII.st.), bio je od 1590. do 1601. senjskim kapetanom. Nekoliko nobila obitelji Barbo (Angelo, Barbo, Gerolamo, Zuanna) spominje se i u puljskim matičnim knjigama.[3]

ČETRTI VIR: Rodbina Barbo[4] (tudi Barbo zu/von Waxenstein) je kranjska (kasneje slovenska) plemiška rodbina, ki izhaja iz Italije. Izvira iz Benečije (v zgodovinopisju velja za beneško patricijsko rodbino). Domnevno izhaja iz časa Klavdijcev, rodu znanega rimskega cesarja Nerona[5]. Prvič se je v zgodovinskih zapisih rodbina Barbo pojavila ob naselitvi v Parmi, v 8. stoletju v Benetkah (izumrla leta 1740) in v 15. stoletju v Istri. Leta 1547[6] so se naselili v istrskem gradu Kožljak (nemško Waxenstein) pri Plominu, kar predstavlja začetek uporabe teritorialnega predikata Waxenstein [váksenštajn]. Do druge polovice 16. stoletja se je že toliko razvejila, da se je razdelila na tri glavne veje (rakovniška, gotniška in paška) in več stranskih linij. V letih od 1622 do 1651 so vse tri veje dosegle naziv baronov, leta 1674 pa je bila vsa družina povišana med grofe. Poleg naziva grof Barbo Waxenstein so imeli naziv baronov še na Gotniku, Pazu in Čušperku, naziv gospodov pa na Kiselštajnu, Rakovniku in Dragomlju. V 16. stoletju so se naselili na Dolenjskem, kjer so posedovali več posesti, med njimi: Grad Rakovnik (od 1665 do 1943), Radeljca, Podsreda, Pobrežje, Prestranek, nekaj dvorcev kot so Slatna in Dob, graščino Kot in druge. Vse ostale veje so po moški strani izumrle do sredine 18. stoletja.

- Gotniška linija: imenovana po gradu Gotnik je izumrla leta 1621 s Francem Jurijem.

- Paška linija: imenovana po Pazu, mestu in gospostvu v neposredni bližini grada Kožljak. Najbolj razvpit član paške linije je bil Sebald Barbo v zadnji četrtini 16. stoletja. Bil je v večnih sporih s stricem Francem in njegovimi sinovi. Maja leta 1573 je v neki krčmi na Vrhniki po naključju srečal bratranca Kastelana. Prišlo je do hudega prepira in skupaj z ostrim nožem je Kastelan Barbo obležal v mlaki krvi. Sebald je bil nato več mesecev zaprt v Ljubljani. Zaradi Franca, očeta umorjenega Kastelana, se je sojenje kar nekaj časa vleklo in nazadnje je bil Sebald obtožen na smrt z obglavljenjem. Kazni se mu je uspelo izogniti ob pomoči žene Ane Marije Lamberg in cesarja Maksimilijana II. Bil je pomiloščen, dobil je denarno kazen, povrh vsega pa je moral do konca življenja na lastne stroške služiti na eni od obmejnih postojank. Kazen mu ni ravno koristila, saj je leta 1589 umoril svojo ženo. Obglavljen je bil marca istega leta. Njegova smrt je vplivala tudi na njegove sinove. Janez Ludvik Barbo je bil umorjen v Galignanu v Istri, Bernardin pa je zaradi zadolževanja in grdega vedenja med študijem v Tübingenu moral za zapahe. Reševal ga je Primož Trubar s pismom kranjskim deželnim stanovom junija 1583. Paška linija se je v moški liniji izčrpala sredi 18. stoletja s smrtjo Karla Hanibala, ki je bil kanonik v bavarskem Passauu.

- Rakovniška linija: imenovana po gradu Rakovnik pri Šentrupertu na Dolenjskem, ki je bil od druge polovice 17. stoletja v lasti Maksimilijana Valerija Barbo Waxensteina in njegovih potomcev, dokler ni bil s strani partizanov požgan v drugi svetovni vojni. Rakovniška veja grofov Barbo je bila zlasti v 19. stoletju zelo povezana s slovenskim življenjem in je dala nekaj za slovensko zgodovino pomembnih mož. Dizma Barbo Waxenstein (1737–1802) je bil tajnik in direktor Kranjske kmetijske družbe, katere glavna naloga je bila pospeševanje in razvoj kmetijstva. Dizmov pravnuk je bil Jožef Emanuel Barbo Waxenstein, ki je imel sina Jožefa Antona. Bil je ravno tako politik in poslanec veleposesti v kranjskem deželnem zboru. Jožef Anton se je v nasprotju z očetom zavzemal bolj za nemške interese, čeprav je bil vzgojen v slovenskem duhu in je bil že v mladosti član Sokola. Razlog za to je najverjetneje njegova mati Roza Sternberg, ki Slovencem ni bila naklonjena. Kljub postopnem izginjanju plemiškega načina življenja se je močno oklepal pravil, ki mu jih je narekovalo njegovo poreklo. Leta 1904 se je zapletel v prepir s poslancem Katoliške narodne stranke, Ivanom Šusteršičem, in da bi opral svojo omadeževano viteško čast, je grof slovenskega poslanca izzval na dvoboj. Afera je bila mesec dni zelo odmevna, a se je v grofovo nezadovoljstvo polegla brez pištol. Grof Jožef Anton Barbo Waxenstein je po razpadu Avstro-Ogrske ostal v Sloveniji. Iz prvega zakona je imel sina Roberta, v drugem pa so se mu rodile tri hčerke. Najmlajša je imela največjo smolo v življenju. V drugo je bila poročena z avstrijskim grofom Felixom Logothettijem ter imela sina Deodata. Živeli so na gradu Dob, nedaleč od Rakovnika, ki je bil ravnotako v lasti družine Barbo. Konec leta 1942 je bila v gradu nastanjena italijanska posadka, zato je grad napadla skupina partizanov in ga zažgala. V spopadih je izgubila življenje večina italijanskih branilcev gradu in tudi graščaki Logothettiji. Danes na mestu gradu stoji zapor.

Posesti


GRADOVI


Gotnik (Gutenegkh) - Leta 1551 sta od gospodov Sara kupila grad Jurij in Franc Barbo. Leta 1580 je postal lastnik Karel Franc pl. Barbo. V začetku 17. stoletja je Gotnik prejel deželnoknežji fevd Jurij pl. Steinberg.

Kožljak (Waxenstein) - Cesar Maksimilijan je leta 1518 podelil grad v fevd Juriju Moysseju. Njegova sestra in dedinja Marta se je poročila z Janezom Bernardom pl. Barbo in mu Kožljak prinesla za doto. Grad je bil nato v lasti Barbov več generacij. Jurij, ki je postal utemeljitelj rakovniške linije Barbov, je Kožljak prepustil mlajšemu bratu Francu, ki je bil tudi lastnik gospostva Gotnik. Franc je imel dva sinova, Kastelana in Krištofa. Kastelan je bil leta 1573 umorjen na Vrhniki, ko je potoval na deželni zbor v Ljubljano. Ker je bil brez otrok, mu je sledil mlajši brat Krištof; po njegovi smrti leta 1607, sta obe gospostvi pripadli njegovemu sinu Francu, ki je umrl leta 1621 kot zadnji od gotniške linije Barbov. Gospostvo Kožljak je pripadlo pasberškim Barbom. Zebaldov pravnuk Franc Karel grof Barbo ga je leta 1692 prodal Francu Ferdinandu knezu Auerspergu.


Grad Kožljak (foto: Goran Moravček)

Škrljevo (Grailach) - Grad je imela od leta 1585 v lasti Ana Wernegkh, poročena z Rudolfom grofom Barbo Waxensteinom. Leta 1613 ga je prodala Janezu Ruessu pl. Ruessensteinu.

Belaj (Waxenstein) - Po Valvasorju so bili prvotni lastniki gradu gospodje Barbo. Franc Karel grof Barbo je gospostvo leta 1666 prodal Auerspergom.

Čušperk (Zobelsberg) - Volf Engelbert grof Auersperg je gospostvo leta 1652 prodal Bernardinu grofu Barbo, ki je umrl leta 1677. Gospostvo je prevzel njegov sin Ernest Gotlib grof Barbo, ki pa je umrl leta 1684.

Dragomelj (Dragembel) - Volf Engelbert grof Auersperg je leta 1669 ponovno sklenil posel (kot pri gradu Čušperk) in grad prodal svojemu svaku Bernardinu grofu Barbo. Njegov sin Vajkard Ferdinand grof Barbo ga je leta 1699 prodal Volfu Sigmundu baronu Stroblhofu.

Kompolje pri Gornjih Ravnah (Gimpelhof) - V 17. stoletju je bil lastnik gradu Janez Krištof baron Barbo, ki ga je leta 1651 ali 1657 prodal Juliju Henriku baronu Apfaltrerju.

Kostanjevica (Landstrass) - Vid pl. Moscon je leta 1636 grad zastavil Andreju Danijelu grofu Barbo, ki je bil praproščak kranjske deželne konjenice in je ostal imetnik gospostva do svoje smrti leta 1639. Njegova vdova Katarina ga je dala v zakup svojima sinovoma baronu Janezu Krištofu in grofu Bernardu. Bernard grof Barbo je leta 1652 zamenjal Kostanjevico z Volfom Engelbertom grofom Auerspergom za gospostvo Čušperk.

Luknja (Luegg) - Gospostvo je od Gallov prešlo na rodbino Barbo s poroko Andreja Danijela grofa Barbo in Katarine Gall leta 1624. Njun sin Janez Jurij Maksimilijan grof Barbo z Moravč je podedoval gospostvo Luknja in ga sporazumno s svojo ženo Elizabeto, rojeno baronico Egkh, postopoma leta 1646, 1647 in 1649 prodal Francu Gašperju baronu Brennerju. V last Barbov je ponovno prišel 6. avgusta 1738, ko je Luknjo od grofa Gallenberga kupil vnuk Maksimilijana Valerija grofa Barbo, Jožef Viljem. Ta je grad zapustil svojemu mlajšemu sinu Evgenu, ki je prevzel dediščino 25. februarja 1786. Evgen, ki ni bil poročen, je v oporoki napisani 10. septembra 1801 določil za svojega naslednika Vincenca barona Schweigerja pl. Lerchenfelda; oporoka je bila izvršena 3. avgusta 1813.

Rakovnik Šentrupertu (Kroissenbach) - Janez Adam baron Gall je gospostvo leta 1665 prodal Maksimilijanu Valeriju grofu Barbo. Po njegovi smrti 16. oktobra leta 1699 je gospostvo podedoval njegov sin Andrej Danijel, ki je umrl pred letom 1752 in gospostvo zapustil svojemu sinu Joštu Vajkardu. Tako se je lastništvo gradu prenašalo iz roda v rod vse do leta 1943, ko so grad požgali partizani.

Pobrežje (Freithurn) blizu Adlešičev - Leopold grof Purgstall je leta 1738 gospostvo zastavil Andreju Danijelu grofu Barbo. Leopoldov sin Janez Krstnik je grofu Barbo leta 1743 prepustil grad v popolno last. Od grofa Barbo je gospostvo leta 1752 kupil Jožef Leopold pl. Bonazzi.
Grad Tržič pri Bistrici (Neuhaus) - Okoli 1695 je dobil Vajkard Ferdinand grof Barbo grad v zakup. Umrl je leta 1710 kot lastnik gospostva.

Krško (Gurckfeld) - Volf Herbert Barbo grof Waxenstein je leta 1702 podedoval grad od grofice Katarine Elizabete Auersperg skupaj s Francem Adamom Ursinom grofom Blagajem in Ditrihom grofom Auerspergom. Slednji je leta 1705 kupil deleža svojih sodedičev in tako postal edini lastnik gospostva.

Podsreda (Hörberg) - Grad je podedovala grofica Eleonora Barbo leta 1701. Po njeni smrti je grad podedovala njena hči baronica Marija Apfaltrer leta 1731. Nato je grad leta 1787 pridobil baron Franc Lazzarini.

Prestranek (Pröstranegg) - V lasti ga je imel Bernardin grof Barbo od okoli 1656 do 1669, ko ga je prodal Andreju Bernardinu baronu Oberburgu in njegovi ženi Katarini.

Radeljca (Radelstein) - Valvasor pravi, da so Radeljco šele v 17. stoletju sezidali Barbi, vendar je ta podatek najverjetneje napačen, saj obstajajo viri, ki nakazujejo, da so bili pred njimi lastniki tudi Sauraui in Galli. Sicer pa je bilo gospostvo od 7. januarja 1871 v lasti Valeske grofice Barbo pl. Waxenstein. Prodala ga je 14. maja 1898 ljubljanskemu trgovcu Karlu Kavšku.

Graščina Kot (Winckel) pri Mirni na Dolenjskem - Po letu 1685 je imel graščino v lasti Maksimilijan Valerij Barbo, ki jo je leta 1696 prodal baronu Volfu Engelbertu Gallu.


DVORCI


Litija (Litey) - Po Valvasorju je bila lastnica dvorca do konca 17. stoletja Ivana Kordula grofica Barbo, rojena Apfaltrer. Od nje ga je podedoval Bernardin baron Apfaltrer.

Matena (Höfflein) blizu Iga - Od Krištofa Portnerja je gospostvo leta 1617 kupil Bernard baron Barbo. Leta 1652 je postal lastnik Janez Sigfrid Portner. V last Barbov je prišel spet leta 1676, ko ga je podedovala Marija Izabela Auersperg, ki se je poročila z Gotlibom grofom Barbom. Leta 1679 ga je prodala Marku Antonu baronu Tauffererju.

Moravče (Moräutsch) - Okoli 1630 se je Katarina Gall poročila z Andrejem Danijelom grofom Barbom in mu prinesla gospostvo za doto. Po njegovi smrti leta 1639 je gospostvo pripadlo njegovemu najstarejšemu sinu Janezu Juriju Maksimilijanu, ki je umrl leta 1649. Valvasor pravi, da je lastnik nato postal njegov najstarejši brat Janez Herbert, vendar ostali viri nakazujejo, da ta podatek morda ni točen. Maksimilijanov naslednik naj bi bil njegov edinec Franc Herbert. Le-ta je bil v času, ko je podedoval dvorec še mladoleten. Njegov stric po očetu, Valerij grof Barbo, stotnik deželne konjenice, je bil njegov varuh in si je po njegovi polnoletnosti z njim delil gospostvo, ki sta ga leta 1677 zastavila Vajkardu Eberhardu baronu Busetu, leta 1679 pa prodala Karlu baronu Valvasorju. Baron Valvasor je moral gospostvo Moravče nato iz neznanega razloga vrniti Maksimilijanu Valeriju grofu Barbo, saj so mu bili s fevdnim pismom leta 1684 priznani vsi fevdi, pripadajoči gospostvu Moravče.

Slatna (Slateneg) - Jurij Krištof Otto baron Ottheimb je leta 1692 gospostvo odstopil Mariji Izabeli baronici Wernegkh, vdovi Barbo Wachsensteinovi, ki je umrla leta 1694. Sledil ji je njen sin iz drugega zakona z Ernestom Gotlibom grofom Barbom, Ernest Sigmund. Po njegovi smrti ga je podedoval njegov sin Leopold Eberhard, ki je bil poročen z Ano baronico Wintershofen, vendar je umrl leta 1753 brez moških potomcev.

Novi grad v Peščeniku, Turn pri Višnji gori ali Višnje (Weichselbach) - Alojz baron Taufferer je 23. avgusta 1788 gospostvo prodal Julijani grofici Barbo za 23.698 goldinarjev. Z izročilno pogodbo z dne 10. septembra 1793 je Julijana izročila gospostvo svojemu vnuku Alojzu baronu Tauffererju mlajšemu s pogojem, da ji bo od 1. oktobra 1793 pa do njene smrti nakazoval vsakega pol leta znesek 530 goldinarjev.

Dvorice ali Čatež (Dvoritzhof) - Leta 1759 sta sklenila kupno pogodbo za Čatež, Jošt Vajkard Anton grof Barbo in Anton Medard pl. Wiederkehr.

Dob v Straži (Aich, Wazenberg) blizu Rakovnika - Dob je kupil Jošt Vajkard Barbo grof Wachsenstein leta 1740 in ga združil s svojim gospostvom Rakovnik pri Mirni na Dolenjskem. V njihovi lasti je ostal vse do leta 1942, ko je bil požgan s strani partizanov.


GOSPOSTVA


Klana ali Nova Kračina (Khlan, Klano) - Rodbina Barbo ga je imela v lasti v začetku 16. stoletja.

Paz (Passberg), grofija - Gospostvo je bilo v lasti baronov Barbo. Od leta 1601 do 1624 ga je imel v lasti Bernard baron Barbo pl. Waxenstein. Pravnuk Bernardovega brata Sigmunda, Franc Karel, ki je bil leta 1674 povzdignjen v grofa, je leta 1666 prodal gospostvo bratoma Janezu Vajkardu I. knezu Auerspergu in Volfu Engelbertu grofu Auerspergu. Leta 1692 je bila ponovno sklenjena kupna pogodba med Francem Karlom grofom Barbom in Janezom Vajkardom knezom Auerspergom, ki je nato gospostvo Paz inkorporiral v pazinsko grofijo.

Padež (Padesch) - Leta 1760 sta za to gospostvo sklenila kupno pogodbo Jošt Vajkard grof Barbo ter Janez Jožef Čop.


OSTALA POSLOPJA


Barbova graščina, Vesela gora – Zgrajena je bila leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Po letu 1825 je prešla v last družine Barbo, ki si je v njej uredila bivališče.


Barbova palača, Ljubljana – Največje delo arhitekta Matije Perskija. Zgrajena po naročilu Jošta Vajkarda Barbo Waxensteina.

-----
[2]   1367 je navedeno pod imenom »villa Bray«
[3]  S. Bertoša: http://istrapedia.hr/hrv/167/barbo/istra-a-z/ - LIT.: C. De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, AMSI, Venecija, 1963, 10–12; I. Grah, Izvještaji pićanskih biskupa Svetoj Stolici: 1589–1780., Croatica Christiana periodica, 1980, 6; isti, Pazinski kraj u izvještajima pićanskih i porečkih biskupa Svetoj Stolici (1588–1780), Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 1983, 26; S. Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća, Pazin 2002; E. Orbanić, Katedra Sv. Nicefora, Pazin 2002; G. Radossi, Monumenta Heraldica Iustinopolitana. Stemmi di rettori, di famiglie notabili, di vescovi e della città di Capodistria, Rovigno-Trieste 2003.
[4]  Wikipedia: http://sl.wikipedia.org/wiki/Barbo_Waxensteini
[5]  Dvomim, da ima Neron kakšno povezavo z beneškimi Barboji. Zdi se, da gre v tem primeru le za eno izmed številnih imen Nerona (37-68), katerega polno ime se je glasilo: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Domicijan Barbo Lucio, alias Nero. Tako so ga poimenovali v neki sodbi priti njem zaradi štirih umorov, ki jih je zagrešil. Glej tudi: Pedro Mexia: Zgodovina rimskih cesarjev od Julija Cezarja do Karla V., 1561 (v izvirniku: Historia imperial y cesarea, en la qual en summa se contienen las vidas y hechos de todos los cesares emperadores de Roma, desde Iulio Cesar hasta el emperador Carlos Quinto), kjer je Neronovo ime zapisano kot Dominco Neron Aneo Barbo in zraven pripisano, da ga njegov stric (=Claudio) kliče po imenu Domicio Neron -  http://books.google.si/books?id=reRc2uB3J2oC&pg=RA1-PA34-IA1&lpg=RA1-PA34-IA1&dq=%22Neron+Barbo&source=bl&ots=QfFOkf16dg&sig=7RcVuUApaZ8qNWhc82Iu2hq9wRg&hl=sl&sa=X&ei=icoEVNmyGcOyPPPmgOAE&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=%22Neron%20Barbo&f=false)
[6]  Povzeto po Valvazorju, kar pa verjetno ne drži povsem.


Kronologija oseb


V zapisih na spletu se pojavljajo zapisi o naslednjih osebah iz linije rodbine Barbo v Istri.


1315

Ser Barbo iz Boljuna, občina Lupoglav v Istri.[7]

1318, 22. september

Francesco Barbo, priporni nalog. 

1327, 22. junija

Po nalogu senata prestopnika Francesco in Paolo Barbo zaprta, 15. julija izgnana iz beneške države.

1333, 28. november

Nicolo Barbo, izvoljen za podestata v Izoli.

1374

Grad Kožljak preide v last Habsburžanov.

1388

Beneška državljana Ser Zanino (~1350-?) in Ser Nicoletto Barbo izgubita pravico (poteče jima pogodba) do uporabe mlina v Motovunu[8]  v Istri [9]

Okoli 1415

Blancus Collomanus Barbo (~1390-?), sin Zanina. Začetnik Kranjske veje iz rodu Barbo v Istri (gospostvo Klana).

1433, 4. marec

Catarino Barbo, stražnik (žandar) iz Motovuna v Istri poroči Marijo, vdovo po Paulu de Peregrinu.


Konec 15. stoletja

Več plemiških družin v Pulju[10] konec leta 1500 (Benintendi, Bonassi, Condulmieri, Gali, ...). Med njimi tudi Barbo.

1501-1544

Castelan Barbo II. (~1480-1549), pok. Jo. Bernardina.

Povzetek iz Vicedomnega arhiva v Trstu (http://triestestoria.altervista.org/famiglie/barbo.html)
 • 1501, 22 Julij: pridobi mestne pravice v sv. Vidu (Rijeka?)
 • 1507, 1517 državni tožilec v Trstu (procuratore generale a Trieste)
 • 1507 Castelan Barbo spisal l' Ornadigo (zemljiški urbar)
 • 1509 Cons. maj. 
 • 1514 odšel v Devin za glavnega notarja (Banco de Maleficio)
 • 1516 plača najemnino za hišo
 • 1518 Gospod Castellan Barbo …
 • 1522 … odšel v Gorico
 • 1523 Castelan Barbo šel za veleposlanika v Ljubljano
 • 1524 9. marec od tržaškega škofa Petra Bonoma prejme mestne pravice v Trstu (meščan Trsta)
 • 1524 Castellan Barbo v Gorici
 • 1525 Castelano Barbo šel za veleposlanika v Benetke
 • 1525 25 Julij Barbo najel hišo in s kamnom pozidal dve stranski steni in 3 stolpe kot utrdbo (Fontego)
 • 1525, 3. oktober ima vinograd v c. Cedasi 
 • 1526 Gospod Castelano de Barbo se naseli v Kožljaku (Cosliach)
 • 1529 plača najemnino v Malcantonu (predel Trsta) 
 • 1536 Kastelan Barbo, v viru zapisan s predikatom zu Waxenstein.
 • 1540 22 Julij, Kastelan s Kožljaka (D.no Castellano de Coslacho) odda v najem brajdo (trtni nasad) v c. Balderivo (Valderivo = Predel Trsta) 
 • 1544 17. maj ... Kastav in Rijeka

1511-1547

Joanne (Ivan) Barbo (~1480-1547), sin Ivana Bernarda, brat Kastelana, škof v Pićanu pri Pulju.

 • 1511, 24. februar kanonik v Trstu (canonico Tergestino)
 • 1525 kanonik v Ospu (canonico dell'Osp)
 • 1528-1547 Bernardin Barbo  (1502-1551), sin Kastelana.
 • 1528 poslan kot avstrijski odposlanik na Ogrsko in Češko (S.mo Re de Hungaria et Boemia)
 • 1528, 3. december: odšel v Koper kot španski vojak
 • 1534/5 v Ljubljani
 • 1538, 18. marca za 40 dukatov kupi skladišče v c. Malcanton (predel Trsta) ob svojem domu
 • 1538, 13. maj od P. Staierja v dar sprejme vinograd v c. Camarty in prevzame stroške v zvezi z njim
 • 1538, 27. maj proda svoj oljčni nasad v c. Ursinigis
 • 1539, 28. januar kupi vinograd v c. s. Andrea
 • 1539 od Pietra Staierja odkupi v najem vinograd in travnik v Ruzoli
 • 1539/41 živi v c. Malcantoni (predel Trsta) ima hišo v c. Portica Riburgi
 • 1542, 26. februar kupi vinograd in travnik v Škocjanu sive ponte Grignani /=poleg Grožnjanskega mostu?/
 • 1547, 7. marec ima hišo v c. Malcanton (predel Trsta).

1528-1547

Bernardin Barbo[11]  (1502-1551), sin Kastelana.

Povzetek iz Vicedomnega arhiva v Trstu (http://triestestoria.altervista.org/famiglie/barbo.html)

 • 1528 poslan kot avstrijski odposlanec na Ogrsko in Češko (S.mo Re de Hungaria et Boemia)
 • 1528, 3. december: odšel v Koper kot španski vojak
 • 1534/5 v Ljubljani
 • 1538, 18. marca za 40 dukatov kupi skladišče v c. Malcanton (predel Trsta) ob svojem domu
 • 1538, 13. maj od P. Staierja v dar sprejme vinograd v c. Camarty in prevzame stroške v zvezi z njim
 • 1538, 27. maj proda svoj oljčni nasad v c. Ursinigis
 • 1539, 28. januar kupi vinograd v c. s. Andrea
 • 1539 od Pietra Staierja odkupi v najem vinograd in travnik v Ruzoli
 • 1539/41 živi v c. Malcantoni (predel Trsta) ima hišo v c. Portica Riburgi
 • 1542, 26. februar kupi vinograd in travnik v Škocjanu sive ponte Grignani /=poleg Grožnjanskega mostu?/
 • 1547, 7. marec ima hišo v c. Malcanton (predel Trsta)


1539, 3. aprila

Razprava o meji med Kožljakom in Moščenicami: sodelujoči Joannes Barbo, škof v Pičanu, Castellano Barbo, njegov brat, Jacob Nikolich, grof Lazarini, ...

1540

Deželni vladar Daniel pl. Barbo Bellaj po drugem premirju v Beneški vojni proti Turkom pridobi velik del vojnega plena.

1551

Franc in Jurij Barbo, Bernardinova brata kupita grad Gotnik (Gutteneg) pri Pazinu. Jurij ima v posesti tudi grad Kastav. Georg (Jurij) Barbo je ustanovitelj šentruperske veje, katere zadnji moški potomec je bil grof Robert Barbo.

1560-1589

Sebald (Messaldo) Barbo, grof s Paza in Kožljaka.
 • 1560 prva omemba njegovega imena v tržaškem vicedomnem arhivu
 • 1565, 28. januarja sodni spis o tihotapljenju koruze
 • 1567 spor z Aleksandrom Goino zaradi denarja
 • 1573, 28 marca ima hišo v c. Malcanton 
 • 1585, 15. junija omenjen kot Signor di castro Pasperg
 • 1588, 12. oktober ima hišo v c. Purticie Riborgo 
 • 1589, 24. marec obglavljen na mestnem trgu v Ljubljani
1562

Franc Barbo[12] (? - 1583), brat Jurija, grof s Kožljaka (Waxenstein) in kapitan v Rijeki (1566) pokaže veliko zanimanje za hrvaški prevod Trubarjeve Biblije in spodbuja njen ponatis.[13]

1570, 9. oktober

Nagrobnik Barbare Barbo, rojene Waldenstein, pod oltarjem župnijske cerkve sv. Vida v Pazu. Mož Bernardin Barbo od njenih staršev s poroko prevzel Paz in postal začetnik linije Barbo z gradu Paz. Nagrobnik posvečen Barbarinim prednikom, ki so prišli v Istro v 15. stoletju s Švabske (Baldassare Walterstein letnica 1496, vklesan grb). 

Napis materi naročil sin Sebald Barbo. … Barbara rojena Walderstain gospa s Paza, žena pl. Bernardina Barba s Kožljaka …:

me. QVIESCIT. Q. NOBILIS. ET. PIA. MATRONA. DNA
BARBARA. NATA. DE. WALDERSTAIN. NOBILISS.^
SVEVIAE. FAMILU. DNA. CASTRI. PASSPERG. OLI.
VXOR. NOBILIS. ET. PSTATISS. VIRI. DNT, BERNARDINI
BARBO. EX. DNIS. ARCIS. WACHSESTAIN. ET. Q. OBHT.
IN. CASTRO. PASSPERG. ANO. DNI. MDLXX. DIE. IX.
OCTOB.

MESSALDVS. BARBVS. FILIVS. POSVIT.

1617

Gospostvo Matena, 1564 – 1895: Gospostvo je zraslo sredi 16. stol. na vicedomskih tleh iz vasi Matena in Iška Loka. Leta 1564 ga je cesar Ferdinand prodal kranjskemu vicedomu Juriju Höferju, 1591 je lastnik postal Krištof Portner. Od njega je nekoliko okrnjeno gospostvo Mateno 1617 kupil baron Bernard Barbo in od tega 1652 Janez Friderik Attems. Leta 1676 ga je podedova-la Marija Izabela Attems in prodala baronu Tauffererju. Od Tauffererjev so ga 1699 ku-pili pl. Ottheimbi in od njih 1718 grofi Engelshauserji. Staro rodbino Engelshauserjev so 1771 zamenjali grofje Auerspergi, ki so ostali lastniki do 1848.

1620-1666

Družina Barbo zapusti Kožljak in se preseli v Belaj. Barbo so v Belaju živeli do 1666.

1652-1656

Osem družin Barbo živi v Bujah[14]:
 • 1652., 1655. In domo Ambrosii Barbo: Cattarina coniux eius, Leo † filius, Cornelius frater Ambrosi, Givia frater Ambrosii
 • 1652., 1655., 1656. In domo Francisci Barbo a quondam /pokojnega/ Francisco: Cattarina uxor, Maria eius filia, Petrus filius (1655., 1656.), Angela filia (1655., 1656.)
 • 1652., 1656. In domo Luciae viduae a quondam Ioanne Francisco Barbo: Reverendus Augustinus Stella Mansionarius filius (samo 1652.), Bernardinus filius, , Cecilia filia, Allexander filius
 • 1655., 1656. Cattarinae viduae /vdova/ quondam Nicolai Barbo: Antonia filia (1656.), Pellegrina filia., Franciscus filius (1656.).
 • 1655., 1656. In domo Cornelii Barbo: Goia soror, Leo nepos C: Petrus Brazzati, 35, Maria soror huius.
 • 1656. Joannis Barbo quondam Francisci: Cattarina uxor
 • 1652. In domo (Sanctae Barbo), 22, Sancta Barbo.
 • 1655. In domo Barbi Barbo, Pellegrini, Cattarina de Ambrosiis socrus, Joannes filius hjius, Paulinae relictae a quondam Nicolai Barbo, Leo filius.
1665

Maks Valerij Barbo Waxenstein (1634-1699), ima nagrobnik v cerkvi v Šentrupertu. Začetnik Rakovniške linije - 1665 kupil od Janeza Adama Gall-a.

Nagrobnik M.V. Barbo-Waxenstein

1674, 10. april

Bernardin IV. Barbo zu Waxenstein, Herr auf Gutteneck u. Zobelsberg /=Čušperk/: Diploma

1692

Gospostvo Slatna, 14. stol. – 1945: Valvasor omenja kot lastnike pl. Slattengkhe že v 14. stol. V 16. stol. so bili lastniki pl. Wazenbergi, ki so gospostvo prodali Juriju pl. Scharffenbergu. Po njegovi smrti je pri-padlo njegovi hčerki poročeni Graffenweger. Leta 1692 ga je kupil Krištof Otto baron Ottheimb in ga odstopil Mariji Izabeli grofici Barbo-Waxenstein; 1753 je s prisojilno listino postala lastnica posestva Notburga baronica Gusič, rojena Barbo-Waxenstein. Gusiči so ga 1845 prodali Matiju Pehaniju, ta pa 1847 baronom Steiger-Montricher. Na-slednji kupec, Avgust Krištof Degenfeld pl. Schönburg je kupno pogodbo za gospostvo sklenil 1853 in ga že 1855 prodal Verijandu knezu Windischgrätzu. Windischgrätzi so ostali lastniki do 1945.

1699, 16. oktober

Gospostvo Rakovnik pri Šentrupertu, 1193 - ? V virih se omenja od 1193 dalje kot dedina Kroissenbachov. V 16. stol. so bili lastniki pl. Apfalterji, njih so nasledili Gusiči, Tadjoloviči, baroni Galli in grofje Barbo; 1766 so ga podedovali grofje Dizma in v njihovi lasti je ostalo tudi po letu 1879. 

1706, 25. december

Umrl Franz Engelbert Barbo-Waxenstein (1664, Ljubljana – 1706, Wroclaw), škof v Dari in pomožni škof v Wroclawu.

18. stoletje

Podbrežje sredi 18. stol. po sorodstvenih zvezah preide na grofe Barbo.

18.-19. stoletje

Josef Em. Barbo s sinom Antonom(?)
Grad Neuhaus v Tržiču se omenja kot dedina pl. Neuhausov v 14. stol. V 16. in v prvi polovici 17. stol. jeBarbo, baroni Egkhi, pl. Erbergi, grofje Auerspergi, Frančiška grofica Strassoldo, Jožef grof Radetzky, Jožef baron Dietrich, Jožef Marija knez Sulkowski, Kranjska industrijska družba; 1891 je gospostvo kupil Julij baron Born, njegovi dediči so si ga leta 1902 med seboj razdelili.
bil last pl. Paradeiserjev. Od njih ga je podedoval Herman Jurij baron Wernegkh. Tekom stoletij so si po rodbinskih dedovanjih ali nakupih kot lastniki sledili grofje
Osmrtnica
Jožef Emanuel Barbo-Waxenstein (1825-1879). Slovenski deželni in državni poslanec (1867-1879). Zavzemal se je za rabo slovenščine na Dunaju in je podpiral slovenske kulturne ustanove (čitalnice, Slovenska matica). Josip Jurčič ga je označil kot človeka, ki je od začetka odločno predstavil slovensko stališče in značajno vztrajal do konca, česar ni prikrival niti v aristokratski družbi. Kot državni poslanec je leta 1867 obenem z drugimi Slovenci glasoval za dualizem, a proti decembrski ustavi. V zvezi z drugimi avstrijskimi federalisti je leta 1870 izstopil iz državnega zbora, enako leta 1873, ko je bil sprejet nov zakon o direktnih volitvah. Bil je konzervativen politik in član Hohenwartovega kluba. Gospodarsko je sodeloval pri Kranjski kmetijski službi - bil je njen predsednik. Njegova dva sinova Henrik (1859-1879) in Jožef Anton (1863-1930) sta obiskovala slovensko telovadno in narodno društvo Sokol. Kot njun oče sta se družila predvsem s Slovenci in postala slovenska narodnjaka. Henrik je umrl v zgodnji mladosti, Anton (* 1862, † 1930) pa je nasledil službo očeta kot državnega poslanca na Dunaju. Na sejah državnih odbornikov je dosledno poročal v slovenskem jeziku. Poročil se je z Margit Vidats, hčerko madžarskega revolucionarja Janoše Vidats. V tem zakonu se je rodil Robert Barbo Waxenstein, ki je bil kot ded ponosen Slovenec.

Josef Anton Barbo (1863-1930) 

Robert Barbo-Waxenstein (1889-1977), pisatelj, pesnik in filozof. Avtor romana Bela krogla, v katerem opisuje svoje plemiško in hazardersko življenje.

-----
[7]  Kandler, Fasti profani di Trieste e dell'Istria
[8]  Meja med Pazinsko pokrajino pod upravo Huga Devinskega in Puljsko upravo z Motovunom pod beneško upravo.
[9]  Carlo de Franceschi : L' Istria - Note storiche, Parenzo 1879: https://archive.org/stream/listrianotestor00frangoog/listrianotestor00frangoog_djvu.txt
[10]  Carlo de Franceschi : L' Istria - Note storiche, Parenzo 1879: https://archive.org/stream/listrianotestor00frangoog/listrianotestor00frangoog_djvu.txt.
[11] Iz zapisa na njegovi grobnici v cerkvi starega Sv. Antona v Trstu je razvidno, da je umrl leta 1551 v starosti 49 let.
[12] Kožljak i protureformacija: http://heartofistria.org/fileadmin/documents/brosure/kasteliHR_ITL.pdf: Obitelj Barbo, koja je živjela u kaštelu, pripadala je starom venecijanskom patricijskom rodu tijesno vezanim uz katoličku crkvu. Istarski dio obitelji u 16. stoljeću dijelom prelazi u redove protestanata i upravo je jedan od najistaknutijih zaštitnika reformacije u Istri Franjo Barbo-Waxenstein. On u Kožljaku prima istaknute propovjednike i pisce pomažući protestantima. No, naravno da Crkva to nije dugo trpjela te je protjerale sve propovjednike i pisce iz Kožljaka od kojih su neki prepušteni na milost i nemilost inkvizicije.
[13] Trubarjev zbornik: http://sl.wikisource.org/wiki/Trubarjev_zbornik: Odlučio je, da pronadje več gotovu bibliju kapetan rječki Franjo grof Barbo od Waxensteina. U lipnju (juniju) god. 1561. doznao je Barbo od njekog čovjeka sa otoka Raba, da se ondje u samostanu nahodi hrvatska biblija, kojoj je bio vlastnikom fra Nikola Moisses, koji je došao sa otoka Krka. U studenom (nov.) god. 1562..doveo je Barbo ovog fratra u Ljubljanu, gdje se je konstatovalo, da je taj prievod još djelomično onaj Frankopanov. Ovu bibliju su bez dvojbe prepisivali razni fratri, a tako i po svoj prilici i onaj, koji ju je donio (donesel) u Tübingen. Na dan sv. Katarine god. 1562. skupiše se (so se zbrali) radi toga u Ljubljani u gradskoj vlečnici staleži i plemstvo Kranjske, a Barbo dovede tamo tog fratra. Fratar je tamo tvrdio, da je taj prievod njegovo djelo, te da je potrošio mnogo godina, prievodeči iz originala. On bi to dielo odstupio, ako bi mu izhodili mjesto biskupa u Trstu ili u Pičnu kraj Pazina. Ako mu dadu 300 dukata provizije, on da če tu bibliju prepisati za tri godine i prirediti za štampu. Pošto su to bili zahtjevi pretjerani, ne bude od svega toga nista, te se fratar povrati kuči (domov), ali umre na putu na otok Krk. Barbo je, začuvši za to, poslao skoroteču, ne bi li dobio tu bibliju, ali bez uspjeha. Barbo se je nato bio obratio i na njekog prijatelja tog fratra, na Hanibala de Commitibus iz Gradišča (koji je možda ipak došao do te biblije, pošto je jednu bibliju uručio g. 1563. Trubaru, kad se je isti ponovno nalazio u Ljubljani).
[14] Jakov Jelinčič: Tri knjižice stanja duša župe Buje za 1652., 1655. I 1656. godinu: http://hrcak.srce.hr/file/142094

Rodovnik (register)Prva Generacija

1. Colando BARBO, * __.~.1290.
Otroci:
+ 2 i. Pietro2 BARBO * __.~.1320.


Druga Generacija

2. Pietro BARBO (Colando1), * __.~.1320, zabeležka (glej opombo 1).
Otroci:
+ 3 i. Giovanni (Zanino)3 BARBO * __.~.1350.
  4 ii. Marco BARBO.


Tretja Generacija

3. Giovanni (Zanino) BARBO (Pietro2, Colando1), * __.~.1350, zabeležka __.__.1388 poteče mu pogodba za najem mlina v Motovunu (Istra).  On poročen(a) Giulia SORZI.
Otroci:
  5 i. Belando4 BARBO.
  6 ii. Marco BARBO.
  7 iii. Pietro BARBO.
+ 8 iv. Blanco Collomano BARBO * __.~.1390.


Četrta Generacija

8. Blanco Collomano BARBO (Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1390, zabeležka v začetnik rodu Barbo na Kranjskem (Istra).  On poročen(a) Violanta BETTINY.
Otroci:
  9 i. Antonio5 BARBO.
+ 10 ii. Castellanus BARBO * __.~.1420.


Peta Generacija

10. Castellanus BARBO (Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1420.  On poročen(a) Margaretha DONDI.
Otroci:
+ 11 i. Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6 BARBO * __.~.1450.
  12 ii. Marco BARBO † __.__.1491.
  13 iii. Giovanni BARBO.
  14 iv. Blanca BARBO.


Šesta Generacija

11. Ivanus (Ioanes) Bernardinus I. BARBO (Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1450, družbeni razred vitez, † 1490 - 1501.  On poročen(a) Martha (Margaretha) MOYSSE pl. Moisevich, __.~.1480, * __.~.1455 (hči od Martino MOYSSE), zabeležka __.__.1525 v od brata prevzame grad Kozljak in ga prepusti sinu.
Otroci:
+ 15 i. Castellanus II.7 BARBO-Waxenstein * __.~.1480.
  16 ii. Johanne BARBO * __.~.1480, zabeležka 24.02.1511 v canonico Tergestino, 1525-canonico dell'Osp (glej opombo 2), poklic škof Pičanski (1525-1547) /= Pičan pri Pulju v Istri/ (glej opombo 3), † 16.01.1547.


Sedma Generacija

15. Castellanus II. BARBO Waxenstein (Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1480, zabeležka __.__.1501 v in oppido S. Vito (Rijeka?) riceve Privilegio di Tabellionato (glej opombo 4), hišno ime > "Grad Kozljak (Waxenstein)"-1526 (glej opombo 5), družbeni razred vitez, zabeležka __.__.1534, † __.__.1549.  On poročen(a) Coletta von MESSALDIS.
Otroci:
+ 17 i. Bernardinus II.8 BARBO Waxenstein * __.__.1502.
+ 18 ii. Georg I. BARBO Waxenstein * __.~.1510.
+ 19 iii. Franz Georg BARBO Waxenstein * __.~.1515.


Osma Generacija

17. Bernardinus II. BARBO-Waxenstein (Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.__.1502, hišno ime "Gospostvo Paz" <- pristopil, zabeležka __.__.1528 v kot avstrijski ambasador poslan na Ogrsko in Češko (glej opombo 6), † __.__.1551.  On poročen(a) Barbara von WALDENSTEIN, * __.~.1510 (hči od Gaspar WALDENSTEIN), † 09.10.1570.
Otroci:
  20 i. Johannes9 BARBO.
+ 21 ii. Sebaldus (Messaldo) BARBO * __.~.1540.
  22 iii. Valerio BARBO.
  23 iv. Colleta BARBO.
  24 v. Ursula BARBO.

18. Georg I. BARBO Waxenstein (Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1510, zabeležka v Pfandinhaber von Khestau /=Kastav/, družbeni razred vitez.  On poročen(a) Elisabeth EDLING, * __.~.1530 (hči od Georg EDLING in Sholastika RABATTA).
Otroci:
  25 i. Anna9 BARBO.
  26 ii. Katharina BARBO Waxenstein * __.~.1550.  Ona poročen(a) Philippus Jacobus RAUNACH, 10.04.1572 v Gutenegkh /=Gotnik/, * __.~.1545 (sin od Jacob III. RAUNACH [Hauptmann von Fiume, Viertelshauptmann am Karst] in Anna Maria LAMBERG von Scheenberg), hišno ime Schillertabor, zabeležka __.__.1569 v Hauptmann von Fiume.
  27 iii. Juliana BARBO * __.__.1550.  Ona poročen(a) Friedrich III. Heuss von KHÜENBURG, 04.01.1573 v Wippach, Krain, * __.__.1540 (sin od Georg Heuss von KHÜENBURG in Margarita von WESTERNACH).
+ 28 iv. Rudolf BARBO von Waxenstein * __.~.1555.
  29 v. Joseph BARBO.
  30 vi. Ludwig BARBO.
  31 vii. Ursula BARBO * __.~.1560, † __.__.1634 v Laibach.  Ona poročen(a) Stephanus ZWETKOVIZH, * __.~.1560 (sin od CVETKOVIČ), † __.  <.1611.
  32 viii. Johann Baptist BARBO † __.  <.1596.
  33 ix. Daniel BARBO * __.~.1560, hišno ime "Gospostvo Belaj" - 1600, poklic poveljnik Senjskih Uskokov (1590-1601).

19. Franz Georg BARBO von Waxenstein (Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1515, hišno ime "Grad Kozljak (Waxenstein)", zabeležka v Gospostvo Gotnik kupil 1551 z bratom Jurijem, družbeni razred vitez, † 28.01.1583.  On poročen(a) Eleonora von LAMBERG, * __.~.1520 (hči od LAMBERG).
Otroci:
  34 i. Castellanus9 BARBO * __.~.1540, † 17.05.1573 v Vrhnika, vzrok smrti v neki krčmi ga je z nožem umoril bratranec Siebald.
+ 35 ii. Johann Christoph BARBO * __.~.1545.


Deveta Generacija

21. Sebaldus (Messaldo) BARBO (Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1540, hišno ime "Paška linija", zabeležka __.__.1560 (glej opombo 7), † 24.03.1589 v Ljubljana, vzrok smrti obglavljen na mestnem trgu v LJ, potem, ko je umoril svojo ženo (glej opombo 8).  On poročen(a) Anna Maria LAMBERG, * __.~.1550 (hči od LAMBERG), † __.__.1589, vzrok smrti umoril jo je mož.
Otroci:
+ 36 i. Bernardin III.10 BARBO von Waxenstein * __.~.1565.
  37 ii. Anna Felicitas BARBO. Ona poročen(a) <M>__________ SCHWAB von Lichtenberg, * __.~.1570 (sin od ŠVAB pl.).
  38 iii. Balthasar BARBO.
  39 iv. Justina BARBO * __.~.1580.  Ona poročen(a) Franz Georg BARBO, * __.~.1575 (sin od Johann Christoph BARBO), hišno ime "Gospostvo Gotnik" (zadnji predstavnik linije), † __.__.1621.
+ 40 v. Sigismund BARBO * __.~.1580.
  41 vi. Johann Ludwig BARBO vzrok smrti umorjen v Galignanu /=Grožnjan/ v Istri.
  42 vii. Johann Andreas BARBO.

28. Rudolf BARBO von Waxenstein (Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1555, hišno ime "Grad Škrljevo (Grailach)" (glej opombo 9), družbeni razred vitez, † __.  <.1613.  On poročen(a) Anna WERNEG, * __.  =.1570 (hči od Balthasar WERNEG in Anna ZWETKOVIZH Semenizh), † 06.11.1640.
Otroci:
  43 i. Maria Anna10 BARBO. Ona poročen(a) Casper von RASP, * __.~.1590 (sin od RASP).
  44 ii. Sidonia BARBO.
  45 iii. Franz Rudolf BARBO * __.~.1590.
+ 46 iv. Andreas Daniel BARBO von Waxenstein * __.~.1595.
  47 v. Rosina (Regina) BARBO von Waxenstein * __.~.1600.  Ona poročen(a) Wolfgang Andreas SCHWAB von Lichtenberg, __.__.1621, * __.~.1595 (sin od Daniel SCHWAB von Lichtenberg in Anna Katharina SEMENIZ), † __.__.1629.

35. Johann Christoph BARBO (Franz Georg8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1545, hišno ime "Gospostvo Gotnik", † __.__.1607.
Otroci:
  48 i. Franz Georg10 BARBO * __.~.1575, hišno ime "Gospostvo Gotnik" (zadnji predstavnik linije), † __.__.1621.  On poročen(a) Justina BARBO, * __.~.1580 (hči od Sebaldus (Messaldo) BARBO in Anna Maria LAMBERG).


Deseta Generacija

36. Bernardin III. BARBO von Waxenstein (Sebaldus (Messaldo)9, Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1565, hišno ime "Gospostvo Paz" (1601-1624), † __.__.1608 v Capodistria (glej opombo 10).  On poročen(a) (1) Catharina NICKOLITSCH, * __.~.1565 (hči od Giuseppe NICOLICH).  On poročen(a) (2) Benigna von STEGER.
Otroci z Catharina NICKOLITSCH:
  49 i. Anna Barbara11 BARBO. Ona poročen(a) <M>__________ WERNECK.
  50 ii. Maria Anna BARBO. Ona poročen(a) Antonio SAVORGNANO.

40. Sigismund BARBO (Sebaldus (Messaldo)9, Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1580, hišno ime "Paška linija".  On poročen(a) Clelia ZERGONIO.
Otroci:
+ 51 i. Valerius11 BARBO * __.~.1605.
  52 ii. Ludwig Ambrosius BARBO.
  53 iii. Georg BARBO.

46. Andreas Daniel BARBO von Waxenstein (Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1595, poklic Deputierter /= praproščak kranjske deželne konjenice/der Provinz Krain, zabeležka __.__.1636 v vzame v zakup grad Kostanjevico (glej opombo 11), družbeni razred Freiherr /=baron/, † 01.09.1638.  On poročen(a) Katharina GALL von Rudolfsegkh, 20.10.1619, * __.~.1595 (hči od Maximillianus GALL pl. Rudolfseck in Anna RASP), † __.__.1654.
Otroci:
+ 54 i. Joannes Georg Maximillian11 BARBO Waxenstein * __.~.1620.
  55 ii. Anna Rosina BARBO * __.  =.1621, † 03.07.1702.  Ona poročen(a) Johann Karl VALVASOR, 27.02.1650, * __.  =.1620 (sin od Bartholomaus VALVASOR in Maria Elisabetha DORENBERG), hišno ime "Belneška veja", zabeležka __.__.1667 v povzdignjen v barona, † 03.01.1697.
  56 iii. Sidonia Regina BARBO von Copenstein * __.__.1622, † 30.05.1708.  Ona poročen(a) Johann Bapt. Adam VALVASOR, __.__.1644, * __.  =.1615 (sin od Adam VALVASOR in Sidonia GUSSICH), † 10.06.1650 v Zavrh.
  57 iv. Johann Franz BARBO.
  58 v. Sophia Dorothea BARBO * __.  =.1628, † 18.02.1696.  Ona poročen(a) Johann Siegismund GUSSICH, * __.~.1630, † __.__.1684.
+ 59 vi. Bernhard IV. BARBO Waxenstein * __.  =.1632.
+ 60 vii. Valerius (Ulrich) Maximilian BARBO * __.  =.1634.
  61 viii. Ernst Rudolf BARBO * __.~.1635, † __.__.1659, vzrok smrti umrll v bitki.
  62 ix. Johann Christoph BARBO + * __.~.1636, zabeležka v student, † __.__.1651.
  63 x. Karl BARBO * __.~.1638, † __.__.1651, vzrok smrti v boju.


Enajsta Generacija

51. Valerius BARBO (Sigismund10, Sebaldus (Messaldo)9, Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1605, hišno ime "Paška linija", † __.  <.1639.  On poročen(a) Lucretia EDLING, * __.~.1600 (hči od Johann Jakob EDLING in Margaretha MOSCON).
Otroci:
+ 64 i. Franz Karl12 BARBO von Waxenstein * __.~.1630.
  65 ii. Margaretha BARBO.
  66 iii. Wilhelm BARBO.
  67 iv. Bernardinus BARBO.
  68 v. Johann Jakob BARBO.
  69 vi. Johann Sigismund BARBO.

54. Joannes Georg Maximillian BARBO Waxenstein (Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1620, hišno ime "Moravče:", zabeležka 11.01.1632 v baron di Parperg in Waxenstein, † 30.09.1650.  On poročen(a) Elizabeth EGKH Hungerspach, 03.09.1650, * __.~.1620 (hči od Veit Jakob EGKH-Hungerspach), † __.01.1667.
Otroci:
  70 i. Franz Johann Herbard12 BARBO * __.~.1640, † 25.09.1684.
  71 ii. Georg Maximilian BARBO * __.~.1640, † 25.09.1684.  On poročen(a) Maria Renata Susana PARADEISER, * __.~.1630 (hči od Henricus PARADEISER in Anna Katharina SCHWAB pl. Lichtenberg).
  72 iii. Katharina BARBO Waxenstein * __.~.1650.  Ona poročen(a) Jacob RAUNACH, * __.~.1650 (sin od RAUNACH pl.).

59. Bernhard IV. BARBO Waxenstein (Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.  =.1632, zabeležka v Herr auf Gutteneck u. Zobelsberg /=Čušperk/ (glej opombo 12), družbeni razred __.__.1674 grof, † 13.04.1677.  On poročen(a) (1) Katharina Marta CASSINEDI, * 15.05.1635.  On poročen(a) (2) Anna Helena von SCHERENBURG, 26.05.1654.  On poročen(a) (3) Renata Leopoldine AUERSPERG, 07.02.1666, * 21.05.1650 (hči od Johann Andreas AUERSPERG in Maria Anna Elisabeth LAMBERG), † __.__.1702.
Otroci z Anna Helena von SCHERENBURG:
  73 i. Maria Judita12 BARBO * 01.04.1655.
+ 74 ii. Ernest Gotlieb (Theophilus) BARBO Waxenstein * __.__.1656.
  75 iii. Justus Valerianus BARBO * 18.11.1658.
  76 iv. Judita Theresia BARBO * 03.01.1660.  Ona poročen(a) Wolfgang Friedrich JURITSCH, 09.12.1677, * __.~.1655 (sin od JURIČ).
+ 77 v. Weikard Ferdinand BARBO von Waxenstein * __.__.1661.
Otroci z Renata Leopoldine AUERSPERG:
  78 vi. Anna Maria Isabella BARBO * 12.07.1667.  Ona poročen(a) Wolfgang Siegmund Herbard APFALTRERN, 07.05.1690, * __.~.1665 (sin od Ferdinand Ernst APFALTRER in Regina Dorothea GALL von Rudolfsegg), † 16.05.1723.
  79 vii. Wolfgang Andreas BARBO * 04.08.1668.
  80 viii. Maria Konstanzia BARBO * 29.09.1669, poklic monaca /=nuna/.

60. Valerius (Ulrich) Maximilian BARBO (Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.  =.1634, hišno ime "Rakovniška linija" - 1665 kupil od Janeza Adama Gall-a, poklic stotnik deželne konjenice, družbeni razred __.__.1674 grof, † 16.10.1699.  On poročen(a) Anna Maria Christina BREUNNER, * __.~.1640 (hči od Franz Kasper BREUNNER in Anna Maria EGKH Hungerspach).
Otroci:
  81 i. Anna Maria Christine12 BARBO.
  82 ii. Johann Franz Engelbert BARBO * 27.07.1664 v Ljubljana, poklic Coadiutore del Vescovo di Breslavia /=koadj. vroclavskega škofa/, † 25.12.1706 v Wroclaw, Polska.
+ 83 iii. Johann Just Bernardin Anton BARBO * 03.09.1665.
  84 iv. <otrok> BARBO + * __.__.1666, † __.  =.1667.
  85 v. Elisabeth Isabella BARBO * 18.03.1668.
  86 vi. <otrok> BARBO + * __.__.1669, † __.__.1669.
  87 vii. <otrok> BARBO + * __.__.1670, † __.__.1670.
  88 viii. Ernest Weikhard BARBO von Waxenstein * 02.07.1671, zabeležka v Chierico Regolare Teatino a Monaco, † __.__.1713.  On poročen(a) Aloisia JURITSCH, 08.03.1698, * __.  =.1674 (hči od JURIČ).
  89 ix. Johanna Leopoldine BARBO * 07.03.1672, † 09.08.1750.  Ona poročen(a) (1) Dietrich Theodor AUERSPERG, 03.10.1696, * 16.03.1662 (sin od Herbart Dietrich AUERSPERG in Anna Elisabeth MOSCON auf Gurkfeld), † 28.08.1732.  Ona poročen(a) (2) Ferenz RATKAY.
+ 90 x. Andreas Daniel BARBO Waxenstein * 03.12.1673.
  91 xi. Maria Theresia BARBO * 28.10.1675, † 29.12.1742.  Ona poročen(a) (1) Franz Johann Sigismund GUSSICH zu Graditz, 14.08.1699, * __.__.1675 (sin od Johann Siegismund GUSSICH in Sophia Dorothea BARBO), hišno ime "Gradac" 1693-1720, † __.__.1720.  Ona poročen(a) (2) Georg Sigismund SCHWAB von Lichtenberg, * 06.01.1669 v Morauzh (sin od Franz Bernhard SCHWAB von Lichtenberg in Anna Felzitas GALL), družbeni razred grof.
  92 xii. Maximilian Valerius Anton BARBO * 04.05.1677.
  93 xiii. Franziska Barbara BARBO * 09.03.1679, † 09.04.1703.
  94 xiv. Marianna Katharina BARBO * 15.12.1680.
  95 xv. Georg Siegismund Joseph BARBO * 24.04.1685.


Dvanajsta Generacija

64. Franz Karl BARBO von Waxenstein (Valerius11, Sigismund10, Sebaldus (Messaldo)9, Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1630, hišno ime "Paška linija", družbeni razred baron, 1674-grof, zabeležka v 1666-proda grad Belaj, 1687-Štajerski dežela 1693-proda Paz, † __.__.1701.  On poročen(a) Maria Felicita URSINI von Blagay, 19.04.1653, * __.~.1636 (hči od Eberhard Leopold URSINI von Blagay in Anna Maria PARADAISER), družbeni razred grofica, † __.05.1693.
Otroci:
+ 96 i. Wolfgang Eberhard13 BARBO Waxenstein * 18.05.1656.
  97 ii. Maria Romana Alemana BARBO von Waxenstein * 26.03.1659, zabeležka 16.07.1684 v krstna botra v Prestranku (Slavina) Oberburgu, † __.05.1693.  Ona poročen(a) Johann Jakob RAUNACH, * __.~.1655 (sin od RAUNACH pl.).
  98 iii. Anna Lucrezia BARBO * __.~.1663.
  99 iv. Maria Francisca Elisabetha BARBO * 28.07.1667, † 25.11.1706.  Ona poročen(a) Carolus Boromeus Joannes Josef BENAGLIA, 07.01.1700, † 10.06.1713.
  100 v. Elisabeth Theresia BARBO * __.~.1670.
  101 vi. Franz Anton BARBO * 21.09.1672.

74. Ernest Gotlieb (Theophilus) BARBO Waxenstein (Bernhard IV.11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.__.1656, † 24.07.1684.  On poročen(a) Maria Isabella Dorothea AUERSPERG, 22.11.1677, * 13.04.1649 v Laibach (hči od Johann Andreas AUERSPERG in Maria Anna Elisabeth LAMBERG), † 04.09.1693 v Laibach.
Otroci:
  102 i. Maximillian Ernest13 BARBO * 02.10.1678.
+ 103 ii. Ernest Sigmund BARBO * __.__.1679.
  104 iii. Josephina Leopoldina BARBO * 21.11.1680.

77. Weikard Ferdinand BARBO von Waxenstein (Bernhard IV.11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.__.1661, hišno ime "Tržič:", družbeni razred grof, † 30.11.1709.  On poročen(a) Maria Johanna Renata WELZ, __.__.1694, * 23.06.1679 (hči od Siegmund WELZ in Francisca Clara GROTTA), † 20.03.1770.
Otroci:
  105 i. Maria Josefa Leopoldine Renate13 BARBO * 24.10.1694, družbeni razred grofica, † __.__.1745.  Ona poročen(a) Karl Anton Franz Josef POSARELLI, 18.07.1723, * __.~.1690 (sin od Franz Josef POSARELLI in Anna Maria -).
  106 ii. Renata Henrika pl. BARBO Waxenstein * 16.10.1696.
  107 iii. Maria Anna Antonia BARBO * 13.10.1698, † 05.03.1750.  Ona poročen(a) Karl Josef FLÖDNIG, 04.05.1732 v B. M. V. Annunc. zu Michelstetten (glej opombo 13), * __.~.1700 (sin od Johann Adam FLÖDNIGG von Pernburg in Maria Anna Theresia ODKOLEK), družbeni razred Freiherr /=baron/.
  108 iv. Maria Franziska BARBO * 21.09.1699, poklic monaca /=nuna/.
  109 v. Karl Dismas Anton Leonhard BARBO * 06.11.1700, poklic diacono /=diakon/, † 29.07.1772.
  110 vi. Ferdinand Leopold Kajetan Nep. Martin BARBO + * 15.11.1701, † 30.11.1701.
  111 vii. Maria Katharina Ursula BARBO * 02.01.1703, poklic monaca /=nuna/.
  112 viii. Wolfgang Bernhard Sebastian BARBO * 04.04.1704.
  113 ix. Nothburga Maria Konstanzia Franziska Antonia BARBO * 01.06.1705.  Ona poročen(a) Franz Karl Josef RECHBACH, __.__.1735, * 22.11.1699.
  114 x. Kajetan Ignaz Eugen BARBO + * 25.10.1707, † 10.05.1710.

83. Johann Just Bernardin Anton BARBO (Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 03.09.1665, † 11.11.1734.  On poročen(a) (1) Franziska Barbara STEINBACH, 05.05.1704, * __.~.1680, † 11.10.1720.  On poročen(a) (2) Anna Johanna Magdalena Maria STRUPP, † 21.04.1757.
Otroci z Franziska Barbara STEINBACH:
+ 115 i. Johann Peter13 BARBO * __.~.1705.
  116 ii. Anna Francisca Maria Regina Thereisa BARBO * 02.11.1706, † __.08.1748.  Ona poročen(a) Maximilan Rudolf Gaetan PARADEISER, 25.03.1733, * __.~.1705 (sin od PARADAJZER).
  117 iii. Maria Josefina Venceslava BARBO * __.__.1708, † __.__.1787.  Ona poročen(a) Jan Frantisek Josef Leopold SCHIRNDINGU, 26.02.1737, * __.~.1705, † __.__.1756.
+ 118 iv. Josef Willhelm BARBO * 07.04.1709.
  119 v. Cecilia Rebecca BARBO * 30.11.1710.
  120 vi. Maximilian Friedrich Ignaz BARBO * 25.12.1713, zabeležka v Chierico Regolare Teatino e Priore a Vienna, † __.__.1765.
  121 vii. Maria Elisabeth BARBO * 16.09.1715.

90. Andreas Daniel BARBO Waxenstein (Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 03.12.1673, hišno ime "Grad Rakovnik", zabeležka __.__.1733 (glej opombo 14), † __.  <.1752 (glej opombo 15).  On poročen(a) Anna Katharina Elizabeth PURGSTALL, 20.01.1700, * __.__.1679 (hči od Johann Adam von PURGSTALL in Anna Ellisabetha von GALLENBERG), † __.__.1738.
Otroci:
  122 i. Anna Maria Leopoldine13 BARBO * 20.11.1700, † 02.09.1763.  Ona poročen(a) Ferdinand Ernst GALL von Gallenstein, 01.03.1734 v St. Rupert, * __.~.1695 (sin od GALL pl.).
+ 123 ii. Just Waikhard Anton BARBO Waxestein * 27.09.1702.
  124 iii. Franziska Xaveria BARBO * 15.09.1705, † 17.10.1775.
  125 iv. Karoline BARBO * 12.02.1708, † 04.08.1772.
  126 v. Maximilian Joseph Gaetan BARBO * 08.08.1709.
  127 vi. Franz Xaver Richard BARBO * 28.07.1715, poklic Commendatore e Cavaliere dell'Ordine Teutonico, † 18.09.1790.
  128 vii. Johann Karl Joseph BARBO * 26.06.1717, poklic Arcidiacono, † 31.03.1755.
  129 viii. Maria Anna Rebecca BARBO * 18.07.1718, poklic monaca clarissa /=nuna/, † 06.06.1765.
  130 ix. Wilhelm Guidobaldo Siegmund BARBO * 24.05.1721, † __.__.1758.
  131 x. Maria Caecillia BARBO Waxenstein * 05.07.1723, † 04.01.1749.  Ona poročen(a) Alexander Anton Innocenz Karl AUERSPERG, 30.01.1745, * 14.09.1702 (sin od Dietrich Theodor AUERSPERG in Johanna Leopoldine BARBO), † 13.06.1759.


Trinajsta Generacija

96. Wolfgang Eberhard BARBO Waxenstein (Franz Karl12, Valerius11, Sigismund10, Sebaldus (Messaldo)9, Bernardinus II.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 18.05.1656 v Laibach, hišno ime "Paška linija", † 17.05.1730 v Krainburg.  On poročen(a) Eleonora Elizabeth SCHRATTENBACH, 14.10.1685, * 24.06.1663 v Graz (hči od Johann Balthasar SCHRATTENBACH in Anna Elizabeth WAGEN von Wagensperg).
Otroci:
  132 i. Karl Hanibal14 BARBO * 21.07.1686, hišno ime "Linija Paž" (zadnji predstavnik), poklic decano del duomo di Passau, † __.__.1751.
  133 ii. Johann Joseph BARBO * __.__.1687.
  134 iii. Franz Ferdinand BARBO * 04.08.1688.
  135 iv. Maria Karolina Elisabeth BARBO * 14.02.1690.
  136 v. Julianna Maximiliana BARBO * __.__.1691.  Ona poročen(a) Rudolf August von CRAMM.
  137 vi. Maximilian Ernest BARBO + * __.~.1692.
  138 vii. Raimond Leopold BARBO + * __.~.1693.
  139 viii. Ludwig Ernest BARBO + * __.~.1694.
  140 ix. Leonhard BARBO + * __.~.1695.
  141 x. Renate Maria Ignazia Henriette BARBO * 16.10.1696.  Ona poročen(a) Johann Josef Siefried pl. APFALTRERN, * 08.07.1696 (sin od Wolfgang Siegmund Herbard APFALTRERN in Anna Maria Isabella BARBO), † __.__.1740, družbeni razred baron.
  142 xi. Siegismund Anton BARBO * __.  >.1697.

103. Ernest Sigmund BARBO (Ernest Gotlieb (Theophilus)12, Bernhard IV.11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.__.1679, hišno ime "Slatenska linija" (glej opombo 16), † 02.08.1715.  On poročen(a) Maria Anna Leopoldina KAYSELL, 19.02.1708, * 05.07.1691.
Otroci:
+ 143 i. Wolfgang Leopold Eugen Eberhard14 BARBO * __.  =.1709.
  144 ii. Maximilian Joseph BARBO * __.~.1711, poklic monaco cistercense a Sittich /=menih v Stični/.
  145 iii. Karl Otto Siegfrid BARBO * 04.03.1713, poklic monaco cistercense a Landstrass.

115. Johann Peter BARBO (Johann Just Bernardin Anton12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.~.1705, † 21.04.1757.  On poročen(a) Sylvie Marketa KYPERSKA z Vresovic, 08.05.1723 v Pretice, * 03.12.1706 v Privozec (hči od Jan Maximilian KYPERSKY z Vresovic in Maria Elisabeth Zdislava de WALDERODE), † __.__.1743.
Otroci:
  146 i. Maria Katharina14 BARBO * 19.11.1724.
  147 ii. Johanna Nepomucena BARBO * 26.05.1727.
  148 iii. Emanuel Maria Joseph BARBO * 25.04.1730.
  149 iv. Maximilian Wenzel BARBO * 05.07.1734.
  150 v. Gaetan Justus BARBO + * 26.09.1736, † 29.01.1741.

118. Josef Willhelm BARBO (Johann Just Bernardin Anton12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 07.04.1709, † 20.11.1760.  On poročen(a) (1) Anna Maria Regina RATKAY, 11.06.1735, * __.~.1708, † 15.03.1748.  On poročen(a) (2) Maria Anna Elisabetha Franziska Constanza AUERSPERG, 12.09.1750, * 16.11.1726 (hči od Josef Nikolaus AUERSPERG in Maria Maximiliana Elisabeth SCHWAB von Lichtenberg), † 10.12.1750.  On poročen(a) (3) Julia Apolonia Regina MORDAXT Portendorf <?, 05.08.1753, * 09.02.1706 (hči od Ferdinand Ernest MORDAXT von Portendorf in Izabela (Maria) Francisca THURN Valsassina), † 21.07.1800.
Otroci z Anna Maria Regina RATKAY:
  151 i. Franz Leopold Daniel Gaetan14 BARBO * 07.04.1736, † 28.08.1780.
  152 ii. Eugen Joseph Nikolaus BARBO * 24.02.1742, † 18.06.1813.
  153 iii. Maria Anna Franziska Xaveria Josephine Nothburga BARBO * 07.12.1743.
  154 iv. Franz Adam Hubert BARBO * 23.12.1745, † 10.06.1800.
  155 v. Maria Hedwig Leopoldine BARBO * 14.03.1747.

123. Just Waikhard Anton BARBO Waxestein (Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 27.09.1702, hišno ime "Grad Rakovnik", † 18.05.1775.  On poročen(a) (1) Maria Elisabeth Rosina AUERSPERG, 22.04.1736, * 24.05.1714 (hči od Dismas Andreas AUERSPERG in Anna Borbála ERDÖDY), † 01.03.1738.  On poročen(a) (2) Anna Maria Kajetana WILDENSTEIN, 16.09.1748, * 07.05.1715, † 25.05.1750.
Otroci z Maria Elisabeth Rosina AUERSPERG:
+ 156 i. Maria Dismas Maximilian14 BARBO * 26.06.1737.
  157 ii. Maria Guidobaldo Balthasar Joseph Johann Nepomucenus Simon BARBO + * 18.02.1738, † 16.05.1746.
Otroci z Anna Maria Kajetana WILDENSTEIN:
  158 iii. Maria Gaetane Josephine Felicitas Johanna Anna BARBO * 18.05.1750, † 01.09.1822.  Ona poročen(a) (1) Jodok Anton Xaver URSINI, 22.05.1766, * 14.01.1736 (sin od Siegismund Anton Josef URSINI von Blagay in Caecilia Suzanna TEUFFENBACH), † __.__.1771.  Ona poročen(a) (2) Joannes Paulus Aloysius AUERSPERG, 16.05.1771, * 03.07.1729 (sin od Achatz Adam Anton Siegfried AUERSPERG in Maria Anna GIOVANELLI), † 05.06.1810.


Štirinajsta Generacija

143. Wolfgang Leopold Eugen Eberhard BARBO (Ernest Sigmund13, Ernest Gotlieb (Theophilus)12, Bernhard IV.11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * __.  =.1709, hišno ime "Slatna" (zadnji iz te linije), † __.__.1753.  On poročen(a) Maria Anna WINTERSHOFFEN, * __.__.1715 (hči od Johann Jacob Joseph WINTERSHOFEN in Maria Anna Franziska von RECHBACH), † 15.05.1777.
Otroci:
  159 i. Johann Nepomucen Maria Justus15 BARBO + * 30.06.1738, † 16.05.1740.
  160 ii. Maria Anna Leopoldina Karolina Nothburga BARBO + * 11.01.1740, † 15.05.1740.
  161 iii. Maria Anna Leopoldina Karolina Nothburga BARBO + * __.__.1741, † 08.04.1744.
  162 iv. Maria Nothburga Theresia Nepomucena Anna BARBO * 06.10.1746, † 21.05.1774.  Ona poročen(a) Sigismund Johann Adam GUSSICH, 09.01.1764, * __.__.1742 (sin od Maximilian Adam GUSSICH in Maria Anna THURN), † 28.04.1798.
  163 v. Franz Xaver Leopold BARBO + * 30.11.1749.

156. Maria Dismas Maximilian BARBO (Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 26.06.1737, hišno ime "Grad Rakovnik", † 08.03.1802.  On poročen(a) (1) Maria Anna Johanna Nepomucena Eleonore Rosalia BILLICHGRÄZ, 20.10.1764, * 10.04.1737 v Laibach (hči od Marcus Anton BILLICHGRÄZ in Rosalia QUELLENBURG), † 20.02.1787.  On poročen(a) (2) Wilhemina Josephina Antonia Franziska Maria Anna AUERSPERG, __.__.1789, * 10.03.1768 (hči od Dietrich Daniel Reichard Joseph Franz von Paula AUERSPERG in Antonia G. PALFFY), † 18.07.1807.
Otroci z Maria Anna Johanna Nepomucena Eleonore Rosalia BILLICHGRÄZ:
  164 i. Maria Elisabeth (Izabela)15 BARBO * 14.05.1765.
  165 ii. Maria Rosalia Anna Johanna BARBO * 15.04.1766, † 08.01.1831.  Ona poročen(a) Wenzel Wolfgang Michael GANDINI von Lilienstein, 01.03.1791, * 27.09.1759 (sin od Sigismund Andreas GANDINI in Josepha Carolina DINZL pl. Angerburg), † 10.01.1834.
+ 166 iii. Johann Maria Weikhard Franz BARBO von Waxenstein * 01.04.1767.
  167 iv. Maria Anna Carolina Vinzentia Christiana BARBO * 25.07.1769, † 08.09.1818.  Ona poročen(a) Maria Johann Nep. GANDINI von Lilienstein, 14.11.1797, * 21.10.1765 (sin od Sigismund Andreas GANDINI in Josepha Carolina DINZL pl. Angerburg), † 09.01.1850.
  168 v. Maria Anton Vinzent Franz Xaver Aloys BARBO + * 28.07.1770, † __.__.1779.
+ 169 vi. Johann Nepomucenus Maria Carl BARBO * 22.10.1771.
  170 vii. Maria Anna Margaretha Walburga Rosina Franziska Romana BARBO * 23.02.1773, † 14.11.1820.  Ona poročen(a) Georg Sigismund GUSSICH, 01.03.1802 v S. Nicolai, Laibach, * 21.04.1765 (sin od Sigismund Johann Adam GUSSICH in Maria Nothburga Theresia Nepomucena Anna BARBO), hišno ime "Gradac, Vinica", † 24.03.1831.


Petnajsta Generacija

166. Johann Maria Weikhard Franz BARBO von Waxenstein (Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 01.04.1767, hišno ime "Rakovnik:", † 24.08.1811 v Kroisenbach.  On poročen(a) Maria Katharina Aloisia JURITSCH, 08.03.1798, * 07.11.1774 v Strugg (hči od Alois Nikolaus JURITSCH in Maria Franziska Felizitas BRECKERFELD), † 07.05.1843.
Otroci:
  171 i. Johanna Nepomucena16 BARBO * 15.05.1799, † 25.11.1863.
+ 172 ii. Maria Dismas Wencelaus Otto Karl BARBO von Waxestein * 23.03.1801.
  173 iii. Ernestine BARBO * 29.03.1806 v Kroisenbach, † 26.11.1872 v Kronberg.  Ona poročen(a) Friedrich Peter BELLEGARDE, 01.10.1832 v Kroisenbach, * 29.06.1791 v Des Marches,Savoy (sin od Friedrich Anton Gabriel BELLEGARDE in Adelheid BELLEGARDE), † 01.11.1848 v Graz.

169. Johann Nepomucenus Maria Carl BARBO (Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 22.10.1771, † 18.12.1817.  On poročen(a) Maria Elpidia KAPPUS pl. Pichlstein <?, 24.01.1801, * 02.09.1782 (hči od Ignatius KAPPUS in Catharina GARZAROLI), † 10.10.1832.
Otroci:
  174 i. Johanna Nepomucena Petronilla Maria Raimonda16 BARBO + * 07.01.1802, † 07.01.1802.
  175 ii. Franz Xaver BARBO * 25.01.1804 v Laibach /=Ljubljana/, † 31.07.1868.  On poročen(a) Maria Anna ETRAICH Kroger, 06.05.1854.
  176 iii. Maria Karoline Theresia BARBO * 11.09.1807, † 26.09.1833.


Šestnajsta Generacija

172. Maria Dismas Wencelaus Otto Karl BARBO von Waxestein (Johann Maria Weikhard Franz15, Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 23.03.1801, hišno ime "Rakovnik:", poklic k. k. Kammerer und Herrschaftsbesitzer, † 26.03.1848.  On poročen(a) Adelheid BATTHYANY de Német-Újvár, 14.07.1822, * 11.10.1801 (hči od Jozsef Emanuel Nemetujvari BATTHYANY de Német-Újvár in Maria Anna OTTENFELS Gschwind), družbeni razred grofica, † 30.12.1889 v Graz.
Otroci:
  177 i. Maria Dismas Anna Aloisia Silveria Adelheid Ida17 BARBO von Waxenstein * 29.06.1823, † 05.03.1909.  Ona poročen(a) Josef Filibert Franz LAZARINI von Jablanitz, 13.07.1843 v Kroisenbach, * 23.08.1816 (sin od Josephus Salesius LAZARINI in Katharina HERZOG), zabeležka v Hudea Viena, † 31.07.1895 v Graz.
  178 ii. <F>__________ BARBO + * 09.06.1824, † 10.06.1824.
+ 179 iii. Maria Dismas Otto Vincenz Joseph Emanuel BARBO * 26.10.1825.
  180 iv. Maria Dismas Aloisia (Albina) Adelheid Franziska Johanna Nepomuzena Wunibalda BARBO * 18.12.1826, † 28.04.1893 v Freudenberg, Kärnten.  Ona poročen(a) Adolf von LANG, 19.04.1854 v Kroisenbach /=Šentrupert/, * __.~.1810 v Verona, ITA (sin od Thomas LANG in Theresia MARONI).
  181 v. Maria Dismas Aloisia Anna Adelheid Ernesta Franziska de Paula BARBO + * 29.06.1828, † 09.09.1829.
  182 vi. Maria Dismas Ernesta Cäcilia Adelheid BARBO + * 28.10.1830, † 28.09.1841.
  183 vii. Adelheid Aloisius Dismas Maria BARBO * 28.10.1832, † 03.08.1910 v Lahenrotte.  Ona poročen(a) Maria Titus Friedrich APFALTRETEN, 05.08.1863, * 06.04.1825 v Dixenberg, † 19.04.1878 v Krems.
  184 viii. Maria Dismas Florentina Ottilia BARBO + * 23.05.1834, † 10.06.1849.
  185 ix. Maximilian Valerius BARBO * 08.10.1835, † 16.07.1909 v Graz.  On poročen(a) (1) Maria BENCSIK, 09.11.1861 v Wien, * 06.08.1836 v Nagy-Abony, † 11.11.1886 v Füss.  On poročen(a) (2) Malwina SZILY de Nagy-Szigeth, 02.04.1888, * 18.03.1841, † 23.02.1910 v Graz.
  186 x. Maria Dismas Josef Otto Franz Robert BARBO * 05.12.1841, † 17.12.1907.


Sedemnajsta Generacija

179. Maria Dismas Otto Vincenz Joseph Emanuel BARBO (Maria Dismas Wencelaus Otto Karl16, Johann Maria Weikhard Franz15, Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 26.10.1825 v Rakovnik, Šentrupert, hišno ime "Rakovnik", poklic politik (drž. poslanec na Dunaju) (glej opombo 17), † 23.11.1879 v Wien.  On poročen(a) Valesca Caroline Antonie Henriette Ludmille ARCO, 05.08.1856 v Wien, * 16.09.1837 v Hoálkovy (Gotschdorf) (hči od Georg Karl Joseph Leonhard Heinrich II. von ARCO in Antonia STRACHWITZ von Gross-Zauche un Camminetz), † 15.08.1907 v Pörtschach am Wörthersee.
Otroci:
  187 i. Maria Weikhard Anton Josef Heinrich Otto18 BARBO + * 20.02.1859, † 09.06.1879 v Radelstein bei Bucka.
  188 ii. Maria Gabriella Karoline Antonia BARBO + * 09.07.1860, † 03.03.1862 v Kroisenbach.
  189 iii. Otto Maria Joseph Adolf Albino BARBO + * 19.10.1861, † 30.10.1861.
+ 190 iv. Maria Josef Anton BARBO * 20.02.1863.
  191 v. Maria Anna Josepha Elisabeth BARBO * 01.07.1866, † 06.04.1959 v Wien.  Ona poročen(a) Josef Frantiek Rudolf WARLICH z Bubna, 16.08.1888 v Radelstein, * 27.11.1852 v Wien (sin od Frantiek Xaver WARLICH in Gabrielle Anna TSCHOFF), † 08.10.1934 v Wien.
  192 vi. Maria Josefa Leontina Angela Pia BARBO * 30.04.1871, † 19.03.1889 v Arco.
  193 vii. Maria Josef Anton Guido Leo Joachim BARBO + * 15.08.1872, † 26.08.1872.


Osemnajsta Generacija

190. Maria Josef Anton BARBO (Maria Dismas Otto Vincenz Joseph Emanuel17, Maria Dismas Wencelaus Otto Karl16, Johann Maria Weikhard Franz15, Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 20.02.1863 v Kroisenbach, hišno ime "Rakovnik:", poklic politik (drž. poslanec na Dunaju) (glej opombo 18), † 09.05.1930 v Rudolfswerth /=Novo mesto/.  On poročen(a) (1) Margaritha VIDATS, 19.01.1887 v Fügen, * 18.06.1865 v Budapest, HUN (Fügen) (hči od Janos VIDATS [madžarski revolucionar] in Josefa CZERNUS), † 02.04.1890 v Krosienbach.  On poročen(a) (2) Maria Rosa Valeria Georgia Kamilla STERNBERG, 25.05.1891 v Innsbruck, * 26.10.1872 v Scharnitz (hči od Ludwig Anton Jaroslaw Maria von STERNBERG in Rosa Josephine Georgine Albertine ANDRÁSSY), † 14.06.1933 v Ljubljana.
Otroci z Margaritha VIDATS:
  194 i. Maria Corrado (Conrad) Heinrich19 BARBO + * 14.11.1887, † 03.01.1890.
+ 195 ii. Maria Robert Josef BARBO Waxenstein * 02.10.1889.
Otroci z Maria Rosa Valeria Georgia Kamilla STERNBERG:
  196 iii. Maria Gertrude Valeska Rosa Aloisia BARBO * 21.06.1892 v Kroisenbach, Krain.  Ona poročen(a) (1) Gilbert Heinrich Karl MAUER von Strelburg und Freyfelt, 17.09.1910 v Kroisenbach, * 15.08.1887 v Vaduz.  Ona poročen(a) (2) Marino PACE, 19.10.1920 v Wien, * 28.03.1892 v Deutsch-Landsberg, Steirmarkt (sin od Rudolf PACE in Rosa von LAPENNA), † 17.02.1963 v Tapogliano.
  197 iv. Maria Edeltraud BARBO * 16.06.1895.  Ona poročen(a) Alfred Franz Seraph Josef von WINZOR, 12.11.1917 v Kroisenbach, * 26.10.1889 v Wien, † 04.08.1963.
  198 v. Maria Stella Leonie Valeska BARBO * 02.05.1898, † 24.12.1942 v Mokronog (=Castello Dob, Watzenberg), vzrok smrti žrtev 2.sv. - umorjena.  Ona poročen(a) (1) Richard von MATTENCLOIT Ubelli, 16.07.1917 v Kroisenbach, * 09.03.1891 v Orlová /=Orlau/ (sin od Richard MATTENCLOIT in Helena TAAFFE).  Ona poročen(a) (2) Felix Ferdinand Hugo Deodatus von LOGOTHETTI, 20.02.1935 v Pástó, * 19.02.1893 v Ramleh, Alexandria (sin od Hugo Wladimir Emanuel Karl Borromäus Franz de Paula Johannes Nepomuk LOGOTHETTI in Frida von ZWIEDINEK), † 24.12.1942 v Mokronog (=Castello Dob, Watzenberg), vzrok smrti žrtev 2.sv. - umorjena.


Devetnajsta Generacija

195. Maria Robert Josef BARBO Waxenstein (Maria Josef Anton18, Maria Dismas Otto Vincenz Joseph Emanuel17, Maria Dismas Wencelaus Otto Karl16, Johann Maria Weikhard Franz15, Maria Dismas Maximilian14, Just Waikhard Anton13, Andreas Daniel12, Valerius (Ulrich) Maximilian11, Andreas Daniel10, Rudolf9, Georg I.8, Castellanus II.7, Ivanus (Ioanes) Bernardinus I.6, Castellanus5, Blanco Collomano4, Giovanni (Zanino)3, Pietro2, Colando1), * 02.10.1889 v Rakovnik, hišno ime "Rakovnik:", † 09.06.1977 v Klosterneuburg, Wien.  On poročen(a) Maria Carmen Amalia Agnes Charlotte CODELLI pl. Fahnenfeld, 14.10.1926 v Šentrupert, * 27.06.1901 v Dvorec Kodeljevo (hči od Anton III (V) CODELLI von Codellisberg [k. u. k. Kammerers] in Maria Concepta CODELLI von Fahnenfeld), † 11.11.1965 v Trst.
Otroci:
  199 i. Livia Maria Gertruda BARBO Waxenstein * 21.08.1927 v Thurn, † 12.04.2018 Dunaj. Pogrebna slovesnost 13.10.2018 Ljubljana, Sv. Nikolaj (družinska grobnica v Štepanji vasi). Ona poročen(a) Claus von REDEN, 19.06.1951, * 10.02.1917 v Šibenik, Dalmacija.


-----
Opomba 1  Orsa Contarini dalla contrada di San Severo di Venezia ed ora castellana di Corone e Modone costituisce suo procuratore generale suo nipote Maffeo Contarini dalla contrada di San Felice di Venezia. ... KALENDIS.a 1343, mensis octubris die XV intrante, indicione XIIa, Mothoni, domina Ursa Contareno de confinio Sancti Severi et nunc castellana Coro(no)ni et Mothoni, rogavit fieri cartam conmissionis Mafeo Contareno, nepoti suo de confinio Sancti Felicis, ad plenum. Testes: Petrus Barbo de Candia, Bernardus Vallaresso. ... a Al f. 42v, ll. 8-12: l’atto e inquadrato e contrassegnato con una crocetta; gia scritto ma cancellato: si veda il doc. 02.086.
Opomba 2  ima vinograd v Chiarvulle /=Čarbola pri Trstu/
Opomba 3  1526,14. februar: omenjen kot škof (vescovo)
Opomba 4  Tržaški vicedomni arhiv - http://triestestoria.altervista.org/famiglie/barbo.html
Opomba 5  1518 Grad Kožljak pri Plominu v Istri (Waxenstein) - Cesar Maksimilijan je leta 1518 podelil grad v fevd Juriju Moysseju. Njegova sestra in dedinja Marta se je poročila z Janezom Bernardom pl. Barbo in mu Kozljak prinesla za doto. Grad je bil nato v lasti Barbov več generacij. Jurij, ki je postal utemeljitelj rakovniške linije Barbov, je Kožljak prepustil mlajšemu bratu Francu, ki je bil tudi lastnik gospostva Gotnik. Franc je imel dva sinova, Kastelana in Krištofa. Kastelan je bil leta 1573 umorjen na Vrhniki, ko je potoval na deželni zbor v Ljubljano. Ker je bil brez otrok, mu je sledil mlajši brat Krištof; po njegovi smrti leta 1607, sta obe gospostvi pripadli njegovemu sinu Francu, ki je umrl leta 1621 kot zadnji od gotniške linije Barbov. Gospostvo Kozljak je pripadlo pasberškim Barbom. Zebaldov pravnuk Franc Karel grof Barbo ga je leta 1692 prodal Francu Ferdinandu knezu Auerspergu. ... 1526 prva omemba Barbo (Kastelan) v povezavi s Kožljakom ... 1534 prvi Barbo zapisan s predikatum zu Waxenstein. ... 1547 so se Barbo naselili v istrskem gradu Kozljak pri Plominu - po Valvazorju.
Opomba 6  Tržaški vicedomni arhiv - http://triestestoria.altervista.org/famiglie/barbo.html
Opomba 7  1560 prva omemba ... 1565, 28. januarja listina o tihotapljenju koruze ... 1567 Spor z Aleksandrom Goino zaradi denarja ... 1573, 28 marca ima hišo v c. Malcanton ... 1585, 15. junija omenjen kot Signor di castro Pasperg ... 1588, 12. oktober ima hišo v c. Purticie Riborgo ... 1589, 24. marec obglavljen na mestnem trgu v Ljubljani.
Opomba 8  viene impiccato sulla piazza a Lubiana
Opomba 9  grad last Ane Wernegkh, ki ga 1613 proda
Opomba 10  verjetno
Opomba 11  od Vida pl. Moscona. Po njegovi smrti ga prevzameta sinova
Opomba 12  kupi 1652 od grofa Volfa Engelberta Auersperga
Opomba 13  1732 — 4. Mai verm. Josef Kari Freiherr von Flodnig mit Maria Anna Antonia Grafin Barbo von Waxenstein, Tochter des Weikhard Ferdinand. Zeugen: Sigismnnd Graf von Petazzi — Franz Anton Freiherr von Moscon — Franz Jakob Freiherr von Rauber.
Opomba 14  grof Daniel Barbo 1. 1733. v boju med »mestnim trgovstvom" in »kmetiškim trgovstvom" pred posebno komisijo v Gradcu v duhovitih govorih zagovarjal pravico, da smejo z nekaterimi predmeti (zlasti s platnom) trgovati tudi kranjski kmetje, ne pa samo meščanje, obširno razpravlja Vrhovec v svojih »Ljubljanskih meščanih
Opomba 15  ali 1746
Opomba 16  V 14. stoletju je na tem kraju stal stolpast dvor plemiške rodbine Slattenegkov. Verjetno v začetku 17. stoletja so poslopje prezidali v dvorec Slatna. V 16. stoletju so bili lastniki plemeniti Peltzhoferji, Wazenbergi, Scharffenecki in Graffenwegerji. Leta 1692 je Slatno kupil baron Jurij Krištof Ott pl. Ottenheimb in jo še istega leta odstopil baronici Mariji Izabeli Wernegkh. Po njeni smrti je dve leti pozneje gospoščino podedoval njen sin, grof Ernest Barbo-Wachsenstein in v lasti te rodbine je ostala Slatna do leta 1753, ko jo je dobila baronica Notburga Gusič, roj. Barbo. Gosiči so gospoščino prodali Matiji Pehaniju leta 1845, ki pa ni bil dolgo lastnik. Leta 1855 je posest kupil knez Weriand zu Windischgrätz. Posest je ostala v lasti njegovih dedičev do konca druge svetovne vojne ter je bila uničena zaradi gradnje ceste po njej.
Opomba 17  Grof Marija Dizma Vajkard Oton Franc Vincenc Jožef Emanuel Barbo je bil med redkimi plemiči tistega časa na Slovenskem, ki so se prilagodili domačim razmeram in se opredelili za slovenstvo; med drugim je bil tudi deželni in državni poslanec. Podpiral je slovenske kulturne ustanove (čitalništvo in Matico) ter sodeloval pri Kranjski kmetijski družbi. Z njegovim denarnim prispevkom so zgradili prvi Narodni dom na Kranjskem – v Novem mestu
Opomba 18  Politische Mandate: Mitglied der Prov. Nationalversammlung, DnP 21.10.1918 – 16.02.1919
Politische Funktionen: Abgeordneter zum Krainer Landtag Reichsratsabgeordneter 1901–1907 sowie 1911–1918
Beruflicher Werdegang: K.k. Kämmerer in Laibach, Gutsbesitzer 

Povzetek:


Beneška linija:


Pietro Barbo (1417-1471), papež Pavel II.


Grb Pietra Barbo-a
Neposredni predniki po moški liniji: Niccolo (~1390), Paolo, Nicolo, Marco (~1300), Pancrazio, Pantaleone, Paolo, Marco (~1200), Gabriele.

Že v osnovi ni vzdržala trditev, ki se pojavlja na Wikipediji, da je papež Pavel II. v svojem grbu povzel del grba rodbine Barbo-Waxenstein. Prej je bilo obratno. Rodbina Barbo-Waxenstein se pojavi šele po letu 1525, torej pol stoletja po smrti papeža Pavla II.. Prav tako papežev rodovnik objavljen leta 1904 istrske veje Barbo ne omenja, čeprav seže vse do 12. stoletja.

Barbo - Neron


Domneva, ki se tudi v tem primeru pojavlja na Wikipediji, je zavajajoča in zelo verjetno ne drži. Iz zgodovine je znano, da je v 15. stoletju v papeških krogih obstajala težnja po rehabilitaciji v zgodovini osovraženega rimskega cesarja Nerona. Po izročilu naj bi ta pri overovitvah svojih listin uporabljal pečatnik, ki so ga zgodovinarji poimenovali Sigillum Neronis. V 15. stoletju so motiv s tega pečatnika pričeli uporabljati tudi rimski papeži, kot prvi med njimi Ludovico Trevisan (ok.1402-1465), in sicer tako, da so ga prenesli v svoj pečatni prstan. Med tistimi, ki so svoj prstan okrasili z motivom Neronovega pečata je bil tudi Pietro Barbo, papež Pavel II., pa tudi njegov naslednik Leonardo di Medici. Verjetno na podlagi tega se je razširila zgodba o rodovni povezavi rodbine Barbo z Neronom, ki jo je morda podkrepilo tudi dejstvo, da je bilo Barbo tudi eno izmed številnih osebnih imen, s katerimi se je (ali so ga) naslavljal Neron. V neki listini iz časa njegova življenja so njegovo polno ime zapisali kot: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Domicijan Barbo Lucio, alias Nero.

Istrska linija:


Analiza rodovnika "Patricus"


O prvih dveh članih Barbo omenjenih v rodovniku "Patricus", Colandu in Pietru ni na spletu najti ničesar. Najstarejši podatek o Barbojih v Istri je najti za leto 1315, ko je bil brez imena omenjen Ser Barbo v Boljunu pri Lupoglavu. Časovno bi oseba neznanega imena sicer lahko ustrezala Colandu, kar pa ni mogoče zagotovo potrditi. Prvi odkriti Barbo zapisan v spletnih virih tudi z osebnim imenom je bil Giovanni (Zanino), po rodovniku "Patricus" Petrov sin. Leta 1388 mu je, hkrati z nekim Nicolo Barbo-jem, potekla pogodba o najemu mlina v Motovunu. Za Zaninovega sina Blanca (roj. ok. 1390) spletni viri navajajo, da predstavlja začetnika rodu Barbo na Kranjskem, oziroma ga omenjajo kot lastnika gospostva Klana. Blancu sledi sin Kastelan I., o katerem tudi ni najti podatkov, temu pa njegov sin Ivan Bernardin I. (okoli 1450- pred 1509), ki se je poročil z dedinjo gospostva Kožljak, Marto Moysse. Kožljak je rodbini Barbo pripadel sicer šele leta 1525, torej po smrti Ivana Bernardina I.. Tega leta je Martha (Moysse) Kožljak dedovala po svojem bratu Georgu in ga hkrati prenesla na svoja sinova Kastelana II. (okoli 1480-1549) in Ivana. Prvi je grad obnovil in se v njem naselil, ter postal Barbo z nazivom Waxenstein, drugi pa je postal Pićenski škof.
Spletni rodovnik "Patricus", ki je osredotočen na rodbino Barbo-Waxenstein seže do 13. stoletja. V rodovniku beneške linije Barbo ni zaslediti nikogar od šestih v tej zbirki zabeleženih prednikov Kastelana II. iz Kožljaka.

Kastelan II. Barbo-Waxenstain (~1480-1549)


Neposredni predniki po moški liniji: Ivan (~1450), Kastelan I, Blanco (~1390), Giovanni, Pietro, Colando (~1290).

Kastelan II. Barbo je postal tako prvi Barbo z nazivom Waxensten. Njemu že lahko sledimo[1] dokaj natančno od leta 1501 dalje, ko je postal meščan Rijeke. Vsaj od 1507 dalje je bil notar (tega leta je spisal tudi zemljiški urbar). V letih 1507 in 1517 je omenjen kot tožilec v Trstu in leta 1514 kot "veliki" notar Banco de Maleficio v Devinu. Leta 1522 je bil v Gorici in 1523, kot avstrijski odposlanec, v Ljubljani. Leta 1524 je postal meščan Trsta. Iz leta 1525 (kar se ujema z materinim dedovanjem Kožljaka) obstaja podatek, da je z dveh strani dal obzidati svojo hišo in postaviti 3 kamnite stolpe in naslednje leto 1526 se naseli na gradu Kožljak. Iz leta 1529 je tudi podatek, da ima hišo v Trstu, kjer ima vinograde. 

Znani so trije njegovi sinovi: Bernardin II., Jurij I. in Franc. Glavni dedič Jurij I. Barbo (ok.1510-?) se omenja poleg lastnika Kožljaka tudi kot lastnik Kastva in Gotnika (od leta 1551). Njegov sin Rudolf Barbo (1555-1613?) je živel na gradu Škrljevo, katerega je njegova žena Ana Werneg po Rudolfovi smrti prodala. Njun sin Andrej Daniel Barbo (ok.1595-1638) je bil prvi, ki je pridobil naziv barona (prej so bili od Kastelana II. dalje vitezi). Andrej Daniel je bil praproščak kranjske deželne konjenice Deputierter der Provinz Krain. Leta 1636 je v zakup vzel grad Kostanjevico in ga po smrti prepustil sinovoma. Njegova hči Sidonia Regina Barbo se je poročila z Janezom Krstnikom Valvasorjem, bratrancem Janeza Vajkarda Valvasorja.


Po razpoložljivih podatkih torej ni bilo mogoče najti najbližjega skupnega prednika Pietra Barbo-a, papeža Pavla II. in Kastelana II. iz Kožljaka. Tako tudi ni bilo mogoče povezati rodu Barbo iz Benetk z rodbino Barbo-Waxenstein.


----
[1]  Vicedomni arhiv v Trstu. 

-----

SPLOŠNI VIRI:

POVEZAVE

 • Barbo Waxensteini - http://sl.wikipedia.org/wiki/Barbo_Waxensteini
 • Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana 1999
 • Osebni rodbinski fond: BARBO DANIEL, LJUBLJANA, čas gradiva (1728-1836) 1810, 1813 
 • Rodbina Barbo-Waxenstein (Preinfalk, Gea 1990) - http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=27854381
 • Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon, German 1859 (ODLIČNO) 
 • http://books.google.si/books?id=ZpqQl_VEeQMC&pg=PA192&lpg=PA192&dq=%22Barbo+Waxenstein&source=bl&ots=-SyyivMgk9&sig=S54I7PluciHusMDD2Sku7C-vMcc&hl=sl&sa=X&ei=Ogi0U6TFNOm_ygO32oBg&ved=0CCoQ6AEwAjge#v=onepage&q=%22Barbo%20Waxenstein&f=false
 • http://triestestoria.altervista.org/famiglie/barbo.html


GRB

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbo_logo.png


RODOVNIKI

 • http://wwperson.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/llmult
 • http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=lorenfamily&id=I74586
 • http://patricus.info/Rodokmeny/Barbo.txt
 • http://geneall.net/en/name/224391/otto-count-barbo-von-waxenstein/
 • http://gw.geneanet.org/cvpolier?lang=en&p=wolfgang+eberhard&n=barbo+von+waxenstein
 • http://www.myheritage.si/research? (BARBO, WAXENSTEIN)
 • http://genealogy.euweb.cz/auersperg/auersperg4.html
 • http://www.mytrees.com/newanc/Austria/Died-1879/Ba/Barbo-Waxenstein-family/
 • http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=royals&id=I40668

POSESTI

 • Graščina Barbo - http://www.gradovi.jesenice.net/barbo.html
 • Grad Kožljak - http://tomicko.slo-istra.net/blog/blog/grad-kozljak/

OSEBE

 • Ludovico Barbo (1381-1443) - http://en.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Barbo
 • Pietro Barbo (1417-1471) - http://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_Pavel_II.
 • Marco Barbo (1420-1491) - http://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Barbo
 • Max Valerij Barbo (ok1635-1699) –
 • http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Maks_Valerij_Grof_Barbo_Sentrupert.jpg
 • Weikhard Ferdinand Barbo (ok.1661-1709) 
 • - http://books.google.si/books?SGywPjnoHwBw&ved=0CDAQ6wEwAA
 • - Almanach and painting in the second half of the 17th century in Carniola
 • Franz Engelbert Barbo (1664-1706) - http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbarbof.html
 • Franjo Barbo (ok.1500-?) - http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=53726
 • Jožef Emanuel Barbo Waxenstein (1825-1879)
 • - http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Emanuel_Barbo_Waxenstein
 • - FOTO http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-HSXBLGGP
 • Josef Anton Barbo (1863-1930)
 • - http://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00058/index.shtml
 • - FOTO http://wt.adler-wien.eu/individual.php?pid=I365&ged=adler-recherche_01