torek, 30. junij 2009

Prikaz skupnega rodovnika župnije

Članek: 
Drevesa: Časopis Slovenskega rodoslovnega društva, leto 2009, številka 2, stran 25-26.

V članku je predstavljen primer zgoščenega grafičnega prikaza neke rodbine (priimka) skozi njeno celotno obdobje zapisov v matičnih knjigah neke župnije. Tak prikaz minimalnih dimenzij ponuja zgoščen vpogled v rodovnik hišnih imen posameznega rodu za dolgo, tudi 300 let in več, obdobje njenega obstoja.

Poleg osnovnih podatkov, kot sta hišno ime in osebno ime gospodarja, letnice rojstva in smrti, poklic, idr., rodovnik vsebuje tudi podatke, ki omogočajo obojestransko časovno sledljivost vsem hišnim imenom znotraj posameznega prikaza. S tem je omogočeno njegovo povezovanje z drugimi rodbinami znotraj župnije, kar omogoča celosten grafični prikaz rodovnika neke župnije.

Primer - Rod Jurija Božeglava (1664-?), Borštnerja iz Lokve:


Iz grafičnega prikaza zgoraj je razvidno naslednje:

- Jurijevi sinovi, po domače Borštnerja: Luka, Jurij in Tilen so bili v naslednji generaciji nosilci treh hišnih imen v vasi: Bertole, Borštnar (dedič) in Tilih. Najstarejši sin, Luka je pristopil in prevzel hišno ime tasta s priimkom ŠVIGELJ, kar pomeni, da je temu hišnemu imenu v preteklost mogoče slediti preko rodu ŠVIGELJ. Drugi sin, Jurij je dedoval očetovo posest in hišno ime. S tretjim sinom, Tilnom pa je na osnovi njegovega osebnega imena, nastalo novo hišno ime, Tilih /=Tilhovi/.

- Luka je imel tri sinove, ki so nadaljevala rod: Matijo, Luko ml. in Blaža. Matija je, glede na podatek o hišni številki, dedoval, a je v naslednji generaciji dedovala njegova hči Barbara. Takrat se je menjal priimek, spremenilo se je pa tudi hišno ime. Rod Bertole je izumrl in SKOK kot novi gospodar je nadaljeval rod Skokovih. Temu rodu lahko sledimo preko priimka SKOK. Luka ml. je nadaljeval rod na hišni številki 19 (hišno ime se ni ohranilo). Dedoval je njegov sin Ivan, za njim Simon, potem pa se je preko hčere Marije priimek spremenil v PLACER. Simonov prvi brat Ivan se je odselil v Merče, drugi Andrej pa je pristopil k družini UMEK in prevzel tamkajšnje domače hišno ime Mavta. Temu je mogoče v preteklost slediti preko rodu UMEK. Blaž, tretji izmed sinov Luke ml. se je izselil v Vipavo.

- Rod Borštnerjevih se je v vasi od Jurija nadaljeval preko Mihaela, Franca, Antona, Antona in Franca, nato pa je pred koncem 19. stoletja v vasi izumrl /dejansko se je zadnji gospodar iz vasi izselil/.

- Rod po Tilnu se je nadaljeval preko Mihaela in Jožefa. Jožef je imel tri sinove: Mihaela, Matevža in Antona. Mihael kot najstarejši je dedoval, a se je z njim hišno ime spremenilo. Namesto Tilhovi, so postali Packonovi. Z Matevžem je nastalo novo hišno ime Matužinovi, Anton pa je pristopil k družini JERMAN in postal Bognarjev.