nedelja, 30. avgust 2015

Družine na Barki

PDF
Raziskava je zasnovana na analizi priimkov in hišnih imen, ki so se v brkinski vasi Barka pojavljali do sredine 20. stoletja. Po razpoložljivih matičnih knjigah je bilo mogoče priimkom slediti od 17. stoletja naprej, hišnim imenom pa od leta 1820, ko so bili prebivalci vasi prvič sistematično popisani po hišah, v katerih so živeli (Status Animarum Vreme 1820). Najobsežnejši del raziskave pa je popis vseh družin, ki so na Barki živele okoli leta 1940 in prikaz rodovnika šestih generacij prednikov z označenimi hišnimi imeni, za vsako družino posebej. Takrat je imela Barka 59 hišnih številk, še sedem, do takrat sicer izumrlih, a zanimivih družin, pa je prikazanih posebej, na koncu. Nastala je 136 strani dolga skripta.

Priimki: Različnih priimkov je bilo v 17. stoletju na Barki zabeleženih 21. Nekateri so kmalu zamrli (+), drugi pa so se obdržali do danes. Ti priimki so bili: Prelec, Klun, Povh, Mayer, Požrl, Trebec, Vidmar+, Gustinčič, Martinčič+, Uršič, Ivančič+, Urbančič+, Cerkvenik, Vovk, Jankovič, Majcen, Nedoh, Čepar, Kovačič, Vatovec in Počkar. Najstarejši trije - Prelec, Kljun in Polh - so bili v vasi zelo verjetno prisotni že tudi v 16. stoletju. V 18. stoletju je na Barko prišlo devet novih priimkov, v 19. stoletju osem in v 20. stoletju, do konca 2. svetovne vojne, še sedem.

Godčeva in Nančetova hiša, 1955
Hišna imena: Pri hišnih imenih je analiza potekala drugače. Hišno ime, ki je nastalo z delitvijo družine na "Dolnje" in "Gornje",  je bilo upoštevano le enkrat in za analizo je ostalo 72 različnih hišnih imen. Ta so bila razvrščena v pet-šest glavnih skupin. Skoraj tretjina, 23 primerov je bilo takih, je hišno ime nastalo na osnovi osebnega imena prvega hišnega gospodarja (Anžetovc, Blaži, Francini, Japle, Licij, Vidic, ...); v 14 primerih je bilo hišno ime povzeto po poklicni dejavnosti oz. družbenem statusu nosilca družine (Babcini, Bagin, Godec, Kiselak, Kovač, Kušmar, Mežnar, Mlekar, ...); v 11 je bilo enako priimku družine (Ambrožič, Felicijan, Frank, Goranc, Kukec, Majcen, Medved); v 7 je bilo to prepoznano po legi oz. namembnosti hiše (Bregar, Per verhi, Dvorec Strane, šolska stavba, župnišče, ...); po osebnostnih oz. telesnih lastnostih je bilo hišno ime prepoznano v 6 primerih (Šantolo, Rusec, Per udovi revi, Čef, ...) in le v 2 primerih po krajevnem izvoru (Gradiščan in Rijavčan). Za devet primerov ni bilo mogoče najti logične povezave (Hurjak, Hutež, Močnik, Prijatelj, Smrč, Škof, Špikar, Tolinder in Torent).

Raziskava je bila domačinom na Barki predstavljena ob vaškem opasilu, dne 30 avgusta 2015.

---
Osnovni viri: Matične knjige župnije Vreme in družinske knjige župnij Vreme in Vatovlje.