sreda, 14. november 2012

Žrtve 1. in 2. svetovne vojne

Padli AO vojaki 1. svetovne vojne na Primorskem (1914-1918)


Dr. A. Pavlica: Koledar za navadno leto 1921; Tiskala, izdala in založila "Narodna tiskarna" v Gorici, 1920.

Iz uvoda: "Jokaj, domovina! Na tisoče tvojih najboljših mož in mladeničev je palo v nesrečni svetovni vojski, ne da bi vedeli zakaj. In mi, ki plačemo za njimi, tega tudi ne vemo. Ko bi vedeli, da so se borili za dom in oltar in da so dali za to svoje življenje, bi nam to bilo v tolažbo, tako pa je naša žalost neizmerna in nimamo druge tolažbe ko Boga, v katerega zaupamo, da se bo strašni zločin svetovne vojske obrnil našim družinam v dobro in da bo iz krvi vrlih mož in mladeničev, ki je bila po nedolžnem prelita, priklilo blagostanje in sreča za njih potomce. Letošnji Koledar bodi posvečen spominu teh naših vrlih mož in mladeničev, bodi posvečen vsej neizmerni žalosti, ki smo jo trpeli v tem strašnem času, vsem neizmernim solzam, ki smo jih potočili za palimi. ... Dr. Egidij".

Koledar, ki je tudi sicer zanimivo branje, vsebuje popis 1019 v 1. svetovni vojni umrlih vojakov z Goriškega in Krasa. Skoraj vsak izmed njih je predstavljen s fotografijo in osnovnimi podatki: priimkom, imenom (ali začetnico tega), krajem rojstva, ter letnico in krajem smrti. Popis ni popoln, a gre nedvomno za enega izmed najbolj sistematičnih popisov žrtev 1. svetovne vojne na tem območju.

Vojne izgube AO vojske na frontah 1. svetovne vojne (1914-1918)


Seznami vojnih izgub avstro-ogrske vojske so bili v času trajanja 1. svetovne vojne skozi vse štiriletno obdobje objavljani v časopisju na vsem ozemlju predvojne Avstro-Ogrske. Na sezname vojnih izgub so se uvrščali ne samo umrli, temveč tudi ranjeni ali bolni, vojni ujetniki, idr., torej vsi tisti, ki neko obdobje zaradi kakršnega koli razloga niso mogli sodelovati na bojišču. Seznami so zanimivi, ker poleg imena, priimka, letnice in kraj rojstva, kar večinoma omogoča identifikacijo osebe, beležijo tudi enoto v kateri je vojak služil, bolnišnico kjer se je zdravil in, če je umrl, tudi datum njegove smrti. Viri omogočajo iskanje po ključnih besedah. Zanimivi so naslednji viri:

1. Digitalna knjižnica Slovenije (DLIB): Iz slovenskega dnevnega časopisja priporočam v branje izdaje časopisa Slovenski narod, ki je v letih 1914-1918 sproti objavljal sezname vojnih izgub na frontah 1. svetovne vojne za celotno slovensko ozemlje.

2. Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich (Oö. Landesbibliothek): Izredno zmogljiv iskalnik omogoča iskanje po kombinacijah več ključnih besed in ima možnost časovnega filtriranja virov.

3. Österreichische Nationalbibliothek ANNO: Zmogljiv iskalnik omogoča tudi časovno filtriranje virov.

S pravilno izbiro iskalnega ključa, ki je lahko seveda karkoli: priimek, kraj rojstva, številka polka, ..., idr. nam digitalizirani viri nudijo izvrstne možnosti za raziskave.

Umrli v 2. svetovni vojni na Slovenskem (1941-1945)


Projekt Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani nudi tudi bogat vpogled v rodoslovne podatke oseb, ki so postale žrtve 2. svetovne vojne. Poleg datuma in kraja rojstva in smrti, sta zabeleženi tudi imeni staršev in dekliški priimek matere, poklic osebe in ponekod tudi domače hišno ime: http://www.sistory.si/zrtve/


Interniranci taborišča Dachau (1944/45)


Med interniranimi v taborišču Dachau so bili tudi številni Slovenci. 

Popis "Dachau Concentration Camp Records" beleži 166394 zapornikov tega taborišča in o njih ponuja naslednje informacije: ime, priimek, rojstni datum, kraj rojstva, nacionalna pripadnost, kraj zadnjega bivališča (taborišča) pred internacijo, datum internacije, datum in kraj odpreme v drugo taborišče ali datum smrti, evidenčno številko interniranca, vir podatka.


Žrtve 1. in 2. svetovne vojne iz Nemčije in sveta


Weltkriegsopfer je še ena zanimiva zbirka žrtev 1. in 2. svetovne vojne, ki se dnevno dopolnjuje. Za posameznega vojaka so na voljo podatki o datumu in kraju rojstva, činu (poklicu) v vojski, datumu in kraju smrti, kraju pokopa in še čem.