nedelja, 14. december 2014

Rodbina Muha


PDF
400-letna zgodovina rodu Muhovih, ene najuglednejših in najvplivnejših neplemiških družin na Primorskem, ki živi v Lokvi na Krasu nepretrgoma od leta 1671 dalje, je impresivna. Nosilci družinske dedne veje so si skozi generacije sledili na eni strani: kot mitničarji, poštni mojstri, krčmarji, gostilničarji, trgovci, veleposestniki, župani (imeli so tudi deželnega poslanca), podporniki šolstva in kulturnih dejavnosti..., in na drugi: kot pospeševalci kmetijstva, ovčarstva, svilopreje, govedoreje, .... Sinovi v stranskih linijah so se izobraževali in postajali duhovniki, cesarski uradniki, zdravniki, inženirji, trgovci, ..., hčere pa so se večinoma poročale v druge, prav tako ugledne, družine premožnih posestnikov ali izobražencev.

Podatki za kroniko, ki obsega 34 vsebinsko zgoščenih strani, so bili črpani iz cerkvenih matičnih in družinskih knjig, pretežno župnije Lokev, digitaliziranega dnevnega časopisja (od sredine 19. stoletja dalje), Ščekove lokavske kronike, spominov, ustnega izročila, idr..


Kroniki je priložen rodovnik velikosti 90 x 500 cm, v katerem je povzetih 11 generacij rodbine Muha.