nedelja, 17. junij 2012

Zemljiški katastri slovenskih dežel

Arhiv Republike Slovenije (ARS) v Ljubljani hrani bogato zbirko katastrov naših krajev iz obdobja od sredine 18. stoletja do 2. polovice 19. stoletja. 

Terezijanski kataster (1747-1805)
- Jožefinski kataster
        - za Štajersko (1784-1790)
        - za Koroško (1784-1790)
- Franciscejski kataster
       - za Kranjsko (1823-1869)
       - za Štajersko (1823-1869)
       - za Koroško (1823-1869)
       - za Primorsko - Goriška Kresija (1811-1869)
- Reambulančni kataster
       - za Kranjsko (1867-1882)
       - za Koroško (1869).

Mapire: Zemljevidi Habsburških dežel (1763-1878).
Archivio di Stato di Trieste (Mestni arhiv v Trstu): Franciscejski kataster.