četrtek, 28. februar 2013

O delovanju kulturnih društev v Lokvi

Članek: 
Revija Kras, leto 2013, številka 122/123, stran 70-73.

Članek objavljen v reviji Kras obravnava zgodovino delovanja kulturnih društev v Lokvi na Krasu od začetkov organizirane kulturne dejavnosti v zadnjih letih 19. stoletja do vključno leta 1963. Dejavnosti kulturnih društev je bila pogosto vezana na trenutno politično obdobje in glede na to so se ta bodisi rojevala ali umirala z njimi pa se je spreminjala tudi oblika delovanja. Za posamezna obdobja kulturne dejavnosti so poimensko navedeni glavni organizatorji in člani posameznih društev.

Vsebina
Zapis


Dodatek


Člani KUD Lokev pred odhodom na eno izmed svojih gostovanj, ok. 1963
Z leve stojijo: Andrej Moderc, tajnik - Malenderjev, Boris Placer (1919-1974) - Fabjanov, Sonja Placer - Fabjanova, Anton Božeglav (1914-1986), predsednik - Tonček Packonov, Dora Debevec - Petračeva, Viktor Žiberna (1934) - Babčin, Marta Moderc - Malenderjeva, Miranda Počkaj - Matičkova iz Rodika, Anton Frankovič - Mautov, Alojz Škibin (1917-1971) - Flekov (čepi), Marta Razpet - Kariževa (Pecoldova), Suzana Perhavec - Tončkova, Jože Mavec - Pograjanov, Marjo Fonda (1934-1966) - Vršancev (čepi), Novica Kljajić (1921-2001), Drago Mirošič - Šternov (Kaldanov), Jože Čok (1925-1992) - Liletov. Osebe v avtobusu niso bile prepoznane.

sreda, 13. februar 2013

Učiteljstvo na Slovenskem (1861-1941)

Učiteljski tovariš (1861-1941)


Med leti 1861 in 1941 je Slovensko učiteljsko društvo izdajalo časopis Učiteljski tovariš, v katerem je sproti obveščalo javnost o svojih dejavnostih na področju šolstva, nastavitvah in premestitvah učiteljev, idr..

Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev na Slovenskem (1871-1940)


Slovensko učiteljsko društvo je od leta 1871 dalje skrbelo tudi za obširne popise stanja v šolstvu in sezname svojih učiteljev. Podatke je letno (ne vsako) objavljalo v Slovenskih učiteljskih imenikih in koledarjih.

- Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem (1874,1885)
- Shematismus der Volksschulen Krains (1876) - v nemščini
- Popotnikov koledar za slovenske učitelje (1887-1897)
- Personalstatus offentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain (1898,1918) - v nemščini
- Imenik šolskih oblastev, osnovnih, meščanskih in srednjih šol ter učiteljstva v Sloveniji (1921)
- Ročni zapisnik "zveze jugoslovenskih učiteljskih društev" Julijske krajine (1922,1923)
- Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji (1923)
- Stalež srednjih in strokovnih šol v Sloveniji (1925,1928)
- Stalež šolstva in učiteljstva v Dravski banovini (1934)
- Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini (1936/37,1939/40)

Slovenski učiteljski imeniki in koledarji so zanimivi tudi za rodoslovce, saj vsebujejo številne zanimive informacije o tedanjih slovenskih učiteljih, ne sicer povsod vseh, a vendarle: ime, priimek, naziv, leto rojstva, kraj rojstva, leto mature, leto nastopa službe, šolski okraj delovanja, poklic in status v šolstvu (šolski upravitelj, nadučitelj, učitelj, ... stalni, začasni ali pomožni - provizorični).