sreda, 13. februar 2013

Učiteljstvo na Slovenskem (1861-1941)

Učiteljski tovariš (1861-1941)


Med leti 1861 in 1941 je Slovensko učiteljsko društvo izdajalo časopis Učiteljski tovariš, v katerem je sproti obveščalo javnost o svojih dejavnostih na področju šolstva, nastavitvah in premestitvah učiteljev, idr..

Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev na Slovenskem (1871-1940)


Slovensko učiteljsko društvo je od leta 1871 dalje skrbelo tudi za obširne popise stanja v šolstvu in sezname svojih učiteljev. Podatke je letno (ne vsako) objavljalo v Slovenskih učiteljskih imenikih in koledarjih.

- Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem (1874,1885)
- Shematismus der Volksschulen Krains (1876) - v nemščini
- Popotnikov koledar za slovenske učitelje (1887-1897)
- Personalstatus offentlichen allgemeinen Volksschulen in Krain (1898,1918) - v nemščini
- Imenik šolskih oblastev, osnovnih, meščanskih in srednjih šol ter učiteljstva v Sloveniji (1921)
- Ročni zapisnik "zveze jugoslovenskih učiteljskih društev" Julijske krajine (1922,1923)
- Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji (1923)
- Stalež srednjih in strokovnih šol v Sloveniji (1925,1928)
- Stalež šolstva in učiteljstva v Dravski banovini (1934)
- Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini (1936/37,1939/40)

Slovenski učiteljski imeniki in koledarji so zanimivi tudi za rodoslovce, saj vsebujejo številne zanimive informacije o tedanjih slovenskih učiteljih, ne sicer povsod vseh, a vendarle: ime, priimek, naziv, leto rojstva, kraj rojstva, leto mature, leto nastopa službe, šolski okraj delovanja, poklic in status v šolstvu (šolski upravitelj, nadučitelj, učitelj, ... stalni, začasni ali pomožni - provizorični).


Ni komentarjev:

Objavite komentar