četrtek, 6. julij 2017

Spomin na šolo

Letos mineva štirideset let od zaključka mojega osnovnošolskega izobraževanja. S starši in bratom smo takrat živeli v ljubljanski Šiški, kjer sem do leta 1977 obiskoval Osnovno šolo Hinka Smrekarja. Šolanje sem zatem nadaljeval na Gimnaziji Ljubljana-Šentvid in ga zaključil s študijem matematike na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Okrogli jubilej praznovanja valete se mi zdi pravšnja priložnost, da s pomočjo skupinskih fotografij iz osnovne in srednje šole obudim spomin na svoje sošolke in sošolce. In seveda na učiteljice in učitelje.


OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA

Osnovna šola Hinka Smrekarja, 1959.


ZGODOVINA


Šola je bila v sklopu urbanizacije Litostrojskega naselja predvsem za potrebe učencev, katerih starši (ali eden od njih) so bili zaposleni v TZ Litostroj, zgrajena leta 1959. Načrte zanjo je izdelal arhitekt ing. Emil Navinšek (1904-1991). Šola je dobila ime po slikarju, risarju, grafiku in ilustratorju Hinku Smrekarju (1883-1942) katerega doprsni kip stoji na zelenici pred šolo. Slavnostna otvoritev šole je bila 5. septembra leta 1959, ko je s šolskim poukom začela prva generacija učencev. V prvem šolskem letu 1959/60 je bilo vanjo vpisanih 1221 učencev, poučevalo pa je 43 učiteljev. Na šoli je bilo 29 oddelkov in pouk je potekal v dveh izmenah. V prvem šolskem letu sta bili na šoli v tečajni obliki organizirani tudi šola za starše in šola za odrasle. Od šolskega leta 1974/75 v sklopu šole (sicer v prostorih VVZ Litostroj) poteka pouk podaljšanega bivanja. Od začetka svojega obratovanja ima šola svojo šolsko knjižnico in svojo knjižničarko in stalno zaposlenega psihologa, od leta 1977 tudi socialnega pedagoga. Poleg učiteljskega kadra so na šoli od samega začetka zaposleni tudi administrativni delavci, kuharica, hišnik in snažilke.

Pogled na šolo z vzhodne smeri. [Glasilo TZ Litostroj, junij 1960]


V prvih letih po otvoritvi je bila h šoli dograjena le šolska telovadnica. Z občutnejšimi obnovitvenimi deli so na šoli začeli septembra 2000, ko so gradbeniki pod vodstvom delovodje Staneta Pečka vlili prvo betonsko ploščo nad zakloniščem. Slavnostna otvoritev obnovljene šole je bila 3. septembra 2001. Šola je dobila sodobno opremljene učilnice in druge šolske prostore, sodobno računalniško učilnico ter razdelilno šolsko kuhinjo. Do takrat so učenci hodili na kosilo v VVZ Litostroj. Šola je dobila tudi novo sodobno opremljeno telovadnico, obnovljeno šolsko igrišče in lepo urejeno okolico. Arhitekt obnovitvenega prizidka je bil arhitekt Boris Briški. Denar za gradnjo in opremo je zagotovila Mestna občina Ljubljana.

Od ustanovitve do danes je šolo vodilo 7 ravnateljev oz. ravnateljic: Vinko Habjan, Ronald Malej, Volga Stanković, Marjan Kodelja, Milena Zatler, Janez Špan in Rebeka Velak.

Osnovna šola Hinka Smrekarja danes - pogled z zahoda [vir: uradna spletna stran OŠ]
Viri:

- Osnovna šola Hinko Smrekar (uradna spletna stran, Wikipedija)
- Glasilo Delovnega kolektiva TZ Litostroj, 1960-1980, Slovanska knjižnica LJ.
- Breda Mihelič: Urbanistični inštitut RS: Zgibanka Litostrojsko naselje, MOL, 2013.
- Osebni arhiv

SOŠOLKE IN SOŠOLCI


MALA ŠOLA

MALA ŠOLA. Na travniku pred otroškim vrtcem OŠ Hinko Smrekar, 1969. (Z leve). Borut Vrhovec, Marjan Horvat, _ _, Vida Kramarič, _ _, Sonja Korent, _ _, Bruno Golja, Željko Klobučar, Davor Eberl, Bojan Rošelj, Vladimir Jeke, _ _, Svetislav Mitrakovič, Branko Cafuta, _ _, Mojca Šoba, Branko Cerar, Marjetka Vižintin. Robert Fonda (povsem zadaj levo od sredine, med mamo v belem in Marizo Kobal v črnem). Vzgojiteljica: Bruna.SPREJEM CICIBANOV MED PIONIRJE

Prvošolčki, cicibani, so bili ob 29. novembru, na dan, ko je Jugoslavija praznovala praznik republike, sprejeti med pionirje. Na osnovnih šolah so to obeležili s proslavami in svečano prisego cicibanov. Vsak ciciban je prisegel, da bo priden in dober pionir, da se bo učil v šoli in pomagal sošolcem. Ob sprejemu v Pionirsko organizacijo so starejši pionirji dali novim članom na glavo modro kapico z zvezdo, okoli vratu so jim zavezali rdečo ruto in jim pripeli pionirsko značko [moja op.: kolikor se spomnim smo to opravili sami, kar je razvidno tudi iz tega, kako so rutice vezane]. Cicibani oziroma na novo sprejeti pionirji so prejeli tudi pionirsko člansko izkaznico in knjižico. To je bil zelo časten dogodek. Ob sprejemu v Pionirsko organizacijo so morali cicibani svečano priseči z naslednjimi besedami: »Pred pionirsko zastavo obljubljam, da se bom marljivo in vztrajno učil. S svojim znanjem in pridnostjo želim zdaj in ko odrastem koristiti naši socialistični domovini Jugoslaviji in vsem njenim delavnim ljudem. Obljubljam, da bom zvest tovariš in dober človek. Vse moje delo in ravnanje naj pokažeta, da sem vreden otrok svojega ljudstva in vreden član velike družine narodov, ki hočejo po poti napredka, pravice in miru.«. Dati častno pionirsko (besedo) ni bil mačji kašelj, saj je bil pionir tisti, ki je bil tudi: [P] pošten, [I] iskren, [O] olikan, [N] neustrašen, [I] iznajdljiv in [R] radodaren. Po prireditvi je sledila pogostitev; mame so za to priložnost napekle pecivo, ki je bilo položeno na mize, ki so bile okrašene z belimi, modrimi in rdečimi prti v znamenju jugoslovanske zastave. Nad šolskimi vrati pa sta viseli jugoslovanska ter slovenska zastava in slika Josipa Broza Tita. To naj bi opozarjalo otroke, da se morajo v jedilnici obnašati olikano, kot zahteva njihova zaprisega. [Povzeto po: Od včeraj za jutri. Zbornik ob 60-letnici Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina, 2013.].

Osnovna šola Hinka Smrekarja, 1. b razred, Sprejem med pionirje, 29. november 1969. Z leve. Spredaj: Cvetka Pinterič, Bojana Rihtaršič, Sonja Korent, Linda Kobal, Bruno Kralj, Metka Stanovnik, Matjaž Štine, Robert Fonda, Marko Šparemblek. V sredini: Mojca Eržen, Mojca Šoba, Mateja Peterlin, Bojana Žohar, Zdenko Opalički, Davor Eberl, Bojana Razbornik(?), Milan Ostanek. Zadaj: Robert Kocjančič, _ _, Bojan Jakofčič, Stanko Podgornik, Lili Žibert, Irena Nemanič, Andrej Grenc, Slavko Gruden, _ _, Vojko Vrtar. [Foto: last Mateje Peterlin Mrhar].
Praznik cicibanov in sprejem v pionirsko organizacijo, 29. novembra 1969: "Cicibani so lepo in prisrčno proslavili 29. november. Kako pa tudi ne! Saj je bil to njihov dan, dan sprejema cicibanov v pionirsko organizacijo. Že teden prej je bilo vse živo v učilnicah prvih razredov. Tu imajo prav cicibani svoj drugi dom. Na sam praznični dan so urejeni stopili pred pionirsko zastavo. Starejši pionirji so pripravili proslavo. Na zaključku jim je predsednik odreda obrazložil pomen sprejema, nakar so prejeli pionirske izkaznice in pravila. Po položeni zaobljubi so jim zavezali okrog vratu rdeče rute, v pozdrav pa so zavihteli s pionirskimi čepicami. Slovesnost je zaključila pionirska himna. Občinska zveza prijateljev mladine je vsem poklonila izkaznice in knjižice s pravili in zaobljubo, za rutice, čepice in značke pa so prispevali starši, katerim so cicibani v položeni zaobljubi zagotovili, da se bodo učili in zopet učili. Ob zaključku je bila dobra zakuska, ki so jo pionirčki res zaslužili. Veselih pesmi ni bilo ne konca ne kraja. Tako so zaključili naši najmlajši svoj praznik.". [GLASILO SZDL OBČINE KAMNIK, PETEK — 26. decembra 1969.].


ŠOLSKO SPRIČEVALO

Izkaz o uspehu in vedenju [osebni arhiv RF]
1.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1969-70. 1.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Slavko Gruden, Bojan Jakofčič, Bojana Razbornik, Irena Nemanič, Andrej Grenc, Robert Kocjančič, Bruno Kralj, Silvo Mesner, Davor Eberl. V sredini: Marko Šparemblek, Sonja Korent, Bojana Rihtaršič, Alenka Seliškar, Mojca Šoba, Lili Žibert, Bojana Žohar, Linda Kobal, Cvetka Pinterič, Mateja Peterlin, Mojca Eržen. Spredaj: Vojko Vrtar, Matjaž Štine, Milan Ostanek, Stanko _, Zdenko Opalički, Robert Fonda. Učiteljica: Antonija Košak.

2.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1970-71. 2.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Andrej Grenc, Robert Kocjančič, Bojan Jakofčič, Bruno Kralj, Stanko Podgornik, Milan Ostanek, Hinko Mesner, Marko Šparemblek, Robert Fonda, Irena Nemanič, Andreja Peteros. V sredini: Tatjana Stojanovič, Sonja Korent, Mateja Peterlin, Bojana Rihtaršič, Alenka Seliškar, Metka Stanovnik, Lili Žibert, Bojana Žohar, Cvetka Pinterič, Mojca Šoba, Mojca Eržen, Linda Kobal. Spredaj: Matjaž Štine, Silvo Mesner, Zdenko Opalički, Vojko Vrtar. Učiteljica: Boža Hosnar. 

3.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1971-72. 3.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Tatjana Stojanovič, Mojca Eržen, Andreja Peteros, Irena Nemanič. Tretja vrsta: Bojana Žohar, Mojca Šoba, Mateja Peterlin, Sonja Korent, Robert Kocjančič, Bojan Jakofčič, Stanko Podgornik, Bruno Kralj, Andrej Grenc. Druga vrsta: Lili Žibert, Linda Kobal, Metka Stanovnik, Bojana Rihtaršič, Alenka Seliškar, Cvetka Pinterič, Marko Šparemblek, Bojan Rošelj, Hinko Mesner. Spredaj: Robert Fonda, Matjaž Štine, Milan Ostanek, Zdenko Opalički, Vojko Vrtar. Učiteljica: Slavica Bizjak.

4.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1972-73. 4.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Metka Stanovnik, Tatjana Stojanovič, Bojan Jakofčič, Robert Kocjančič, Stanko Podgornik, Tomaž Janežič, Andrej Grenc, Irena Nemanič, Andreja Peteros. V sredini: Lili Žibert, Mateja Peterlin, Janika Pavšek, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Sonja Korent, Tatjana Kosmač, Mojca Eržen, Bojana Žohar, Linda Kobal, Cvetka Pinterič. Spredaj: Hinko Mesner, Robert Fonda, Matjaž Štine, Vojko Vrtar, Milan Ostanek, Zdenko Opalički(?),  Bojan Rošelj. Učiteljica: Slavica Bizjak.

5.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1973-74. 5.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Metka Stanovnik, Milan Ostanek, Stanko Podgornik, Hinko Mesner, Robert Fonda, Matjaž Štine, Vojko Vrtar, Aleš Pešec, Zdenko Opalički(?). V sredini: Robert Kocjančič, Andrej Grenc, Bojan Rošelj, Tomaž Janežič, Bojan Jakofčič, Irena Nemanič, Radmila Milanovič, Jana Pavšek, Andreja Peteros, Tatjana Kosmač, Sonja Korent. Spredaj: Tatjana Stojanovič, Linda Kobal, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Lili Žibert, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Mateja Peterlin, Lili Zver. Razredničarka: Vera Blaž-Šturm (ni na fotografiji).

6.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1974-75. 6.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Mateja Peterlin, Irena Nemanič, Metka Stanovnik, Andreja Peteros, Radmila Milanovič, Andrej Grenc, Bojan Jakofčič, Tomaž Janežič, Robert Kocjančič, Aleš Pešec, Vojko Vrtar. V sredini: Lili Zver, Sonja Korent, Tatjana (Dada?) Stojanovič, Bojana Rihtaršič, Mojca Šoba, Lili Žibert, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Tatjana Kosmač, Jana Pavšek. Spredaj: Robert Fonda, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Stanko Podgornik, Silvo Mesner, Bojan Rošelj, Hinko Mesner. Razredničarka: Vera Blaž-Šturm.

7.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1975-76. 7.b razred. Učenci (z leve). Zadaj: Andreja Peteros, Lili Zver, Jana Pavšek, Irena Nemanič, Bojan Jakofčič, Radmila Milanovič, Tomaž Janežič, Vojko Vrtar, Aleš Pešec, Andrej Grenc, Tatjana Stojanovič, Sonja Korent, Metka Stanovnik. V sredini: Lili Žibert, Stane Podgornik, Hinko Mesner, Bojan Rošelj, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Robert Fonda. Spredaj: Silvo Mesner, Robert Kocjančič, Mojca Eržen, Bojana Rihtaršič, Mateja Peterlin, Mojca Šoba, Tatjana Kosmač. Razredničarka: Vera Blaž-Šturm.

GENERACIJA 1977 - OŠ HINKO SMREKAR


8.A RAZRED

ŠOLSKO LETO 1976-77. 8.A razred. Učenci (z leve). Zadaj: Jani Bolarič, Svetislav Mitraković, Matjaž Jelovčan, Renata Racman, Irena Toni, Lojzka Cizelj, Andrej Baričič, Tomaž Ružič, Tomaž Kutnar, Marjan Perišić. V sredini: Nataša Alič, Liljana Šajnovič, Andrej Ferlan, Borut Šorli, Bojan Maselj, Igor Krilič, Barbara Pečirer, Mišo (Alojz) Grmšek, Peter Saje. Spredaj: Nevenka Podlipec, Tatjana Kovač, Metka Vidovič, Mirjana Novosel, Breda Rajar, Janika Jekovec, Stanka (Ljuba) Prosenik, Renata Hanc. Razredničarka: Dušica Kunaver (učiteljica angleščine in družbeno-moralne vzgoje).

8.B RAZRED

ŠOLSKO LETO 1976-77. 8.B razred. Učenci (z leve). Zadaj: Robert Fonda, Bojan Jakofčič, Vojko Vrtar, Milan Ostanek, Matjaž Štine, Bruno Kralj, Hinko Mesner, Silvo Mesner, Stane Podgornik, Robert Kocjančič. V sredini: Andrej Grenc, Aleš Pešec, Tomaž Janežič, Radmila Milanovič, Irena Nemanič, Lili Žibert, Metka Stanovnik, Jana Pavšek, Andreja Peteros. Spredaj: Lili (Lidija) Zver, Tatjana Stojanovič, Tatjana Kosmač, Bojana Rihtaršič, Bojana Žohar, Mojca Eržen, Mateja Peterlin, Mojca Šoba. Manjka: Sonja Korent. Razredničarka: Rada Demšar (učiteljica gospodinjstva).

8.C RAZRED

ŠOLSKO LETO 1976-77. 8.C razred. Učenci (z leve). Zadaj: Stanko Kamin, Roman Hrovat, Borut Vrhovec, Dimitrij (Mitja) Hribovšek, Gordan (Kocka) Kocič, Željko Klobučar, Vlado Jeke, Martin (Tine) Hercigonja. V sredini: Zoran Reljić, Karlinca Jerebič, Miran Novak, Drago Gavrilović (Gavro), Davor Eberl, Miran Potočki, Primož Smerkolj, Bojan Murn, Marjan Horvat. Spredaj: Vida Kramarič, Lili Kladnik, Lili Tratnik, Suzana Justin, Tanja Rep, Zdenka Sapor, Andreja Možina, Marjetka Vižintin. Manjkata: Zvonimir Bolta in Branko Cankar. Razredničarka: Mira Bole (učiteljica zgodovine). 

8.D RAZRED

ŠOLSKO LETO 1976-77. 8.D razred. Učenci (z leve). Zadaj: Iztok Hrovat, Slavko Gruden, Igor Ribič, Marko Jovanovič, Igor Cimerman, Vladimir Kučan, Igor Gorišek, Bruno Golja, Vladimir Jenko, Tomaž Ščetinec. V sredini: Ervin Jurak, Brane Cafuta, Boštjan Škulj, Brane Cerar, Darko Splichal, Andrej Cimerman, Vojko Škerjanec, Bojana Razbornik. Spredaj: Sanja Vojnovič, Tatjana Bunc, Ljudmila Klinc, Brigita Remšak, Irena Bahar, Nataša Žučko, Tatjana Žebavec, Elizabeta Mejandžijev, Marija Tavčar. Razredničarka: Marija Popović (učiteljica telesne vzgoje).


GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠENTVID


ZGODOVINA


Prvotna stavba Gimnazije Šentvid.
Danes osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85
Poslopje na Prušnikovi 85 je bilo dograjeno 14. oktobra 1911, načrte zanj je izdelal arhitekt Rudolf Petz. Leta 1928 je bila odprta tudi meščanska šola in tega leta so del šole tudi nadzidali. Načrte za nadzidavo je pripravil gradbeni podjetnik Josip Sršen. 

Po letu 1945 je bila meščanska šola ukinjena in je bila namesto nje do leta 1956 v stavbi nižja gimnazija z nazivom XII. gimnazija. 

Nato je bila do leta 1958 v bivših škofovih zavodih, nato pa je dobila novo poslopje ob osnovni šoli. 

Osnovna šola se je po prvi svetovni vojni imenovala Državna narodna šola v Šentvidu nad Ljubljano, nato Osnovna šola Ljubljana Šentvid, leta 1956 pa se je preimenovala v Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Ljubljana Šentvid.

Povojno obdobje [Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid (1945 – 2015)]. 

Gimnazija Šentvid je bila ustanovljena 3. septembra 1945 z Odredbo ministrstva za prosveto in se je imenovala Državna nižja gimnazija. Skozi leta se je postopoma razvila v popolno gimnazijo. V šolskih letih 1947/48 do šolske reforme 1957/58 je delovala kot XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid. Prostore je imela skupaj z osnovno šolo v poslopju bivše meščanske šole (danes OŠ Franc Rozman Stane). V šolskem letu 1948/49 je šolo obiskovalo že 445 dijakov. Imela je že telovadnico, prirodoslovni kabinet in dijaško kuhinjo. Z novo stanovanjsko gradnjo v Šentvidu se je vpis v gimnazijo povečal in šola je odprla peti gimnazijski razred. Preselila se je v prostore bivše škofijske gimnazije, ki jo je upravljala JLA. V šolskem letu 1955/56 je delovala kot XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid. Imela je vseh osem razredov in je bila že popolna gimnazija. V osemnajstih oddelkih je bilo vpisanih 571 dijakov. V stavbi so poleg gimnazije delovale še avtomehanična šola, šolski center za veziste, JLA in Ljudska univerza. 

Gimnazija Ljubljana-Šentvid, Prušnikova 98.
Zaradi prostorske stiske so pričeli [v bližini] graditi novo šolsko stavbo, ki je bila dokončana v letu 1957. V novem šolskem poslopju je prostore dobila tudi Osnovna šola Alojza Kebeta. Z novo šolsko reformo v letu 1958 so bile ukinjene nižje gimnazije in XII. gimnazija Ljubljana-Šentvid se je preimenovala v V. gimnazijo in postala srednja šola druge stopnje. 

Od šolskega leta 1974/75 do 1980/81 je delovala kot Gimnazija Ljubljana-Šentvid

Z uvedbo srednjega usmerjenega izobraževanja se je preimenovala v Srednjo šolo za elektroniko in računalništvo, leta 1988/89 pa v Srednjo šolo za elektroniko in naravoslovje. Gimnazija je ponovno postala 1. 9. 1990. 

Ravnatelji na Šentviški gimnaziji v povojnem obdobju so bili: Janko Černuta (1945–1947), Marija Perko (1947–1948), Janko Černuta (1949–1950), Stane Medved (1950–1969), Rado Jan (1969), Jože Šifrer (1969–1973), Srečko Božnar (1973–1983), Jure Grgurevič (1983–2003) in Jaka Erker (2003-).


IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana-Šentvid, 30.3.2016.

Gimnazija Šentvid obsega kompleks objektov, ki so bili zgrajeni v štirih fazah v obdobju 1957-1992. Znotraj kompleksa deluje tudi osnovna šola Šentvid. 

Opis obstoječega stanja:

1. Objekt 1a, 1b – najstarejši objekt Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid je bil zgrajen v letih 1956-1957 po načrtih arhitekta Nikolaja Bežka [1912-1987], učenca Plečnikove šole in je kot stavba z lastnostmi kulturne dediščine uvrščen v skupino varovanih šolskih objektov v Ljubljani. Objekt uporabljata Gimnazija in OŠ Šentvid (večji del), po IDZ pa je predviden samo za osnovno šolo z izjemo drugega nadstropja v objektu 1b, ki je predviden za gimnazijo in predvidoma skupne kurilnice, ki se nahaja v kleti objekta 1b.

2. Objekt 2a, 2b – okrog leta 1965 je bil zgrajen na severni strani dislocirano od glavne stavbe objekt z dvema telovadnicama, bazenom in spremljajočimi prostori. Bazenski trakt je kasneje bil preurejen v predavalnico in učilnico. Objekt je v uporabi Gimnazije in OŠ Šentvid. K temu objektu spada tudi dvoje stanovanj (v lasti MOL in RS), ki sta predvideni za rušenje za potrebe izgradnje novega prizidka Gimnazije. Po IDZ sta objekta predvidena za potrebe Gimnazije, z izjemo večje in manjše telovadnice, ki jih bo uporabljala samo osnovna šola. Gimnazija izvaja športno vzgojo v športni dvorani, ki se nahaja v neposredni bližini.

3. Objekt 3 – leta 1969 je bil zgrajen objekt z učilnicami med glavno stavbo in telovadnico. Objekt je v uporabi Gimnazije (večji del) in OŠ Šentvid. Po IDZ je objekt predviden za potrebe gimnazije, z izjemo garderob in sanitarij ob telovadnici, ki so namenjeni samo za osnovno šolo.

4. Objekt 4 – leta 1992 je bil zgrajen najmlajši objekt v sklopu kompleksa Gimnazije in OŠ Šentvid. Kletni del se je uporabil kot dvorana, v etažah so učilnice in knjižnica. Objekt je v celoti v uporabi Gimnazije, kar ostane nespremenjeno tudi po IDZ.

Gimnazija Ljubljana-Šentvid danes [vir: uradna spletna stran gimnazije]

Glej tudi:

- Začetki šolstva v Šentvidu pri Ljubljani (Kamra)
- Slovenski šolski muzej (Šentvid)
Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid (1945 – 2015).
- Razpisna dokumentacija projektantske storitve Gimnazija Šentvid (DOC)
- Gimnazija Ljubljana-Šentvid (Uradna spletna stran).
- Astronomija na Gimnaziji Šentvid (KamraZgodovina).

SOŠOLKE IN SOŠOLCI


1. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1977-78, 1.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Zdenka Pesjak, Vanja Tominšek, Tomaž Koleša, Marija (Marjana) Hočevar, Andreja Koračin, Mojca Ferjančič, Simona Bobnar, Darja Sterle, Mojca Šoba, Alenka Mrak, Polona Ovijač. V sredini: Jasmina Verbič, Vanja Štamcar, Nina Podpečan, Marta Pirc, Mojca Malovrh, Irena Kleindienst, Tomaž Barle, Robert Fonda, Bojan Kadunc (prof. matematike in fizike). Zadaj: Matija Šenk, Spominka Šavor, Stanka Živič, Aleš Pleško, Jurij Jenko, Vojko Kapus, Bojan Lipič, Željko Klobučar, Boštjan Vrabič, Iztok Hrovat. Razrednik: Vera Blaž-Šturm (prof. biologije). Na fotografiji manjka: Alenka Pokovec.

2. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1978-79. 2.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Mojca Ferjančič, Simona Bobnar, Mojca Šoba, Tomaž Barle, Andrej Margetič. Druga vrsta: Vera Blaž-Šturm (prof. biologije, razrednik), Irena Kleindienst, Marija (Marjana) Hočevar, Andreja Koračin, Mojca Cegnar, Polona Ovijač. Tretja vrsta: Antonija Kobilica-Krašček (prof. angleščine), Mojca Malovrh, Stanka Živič, Nina Podpečan, Majda Pirc, Vanja Štamcar, Tomaž Koleša, Janez Čuček. Zadaj: Željko Klobučar, Aleš Pleško, Vanja Tominšek, Iztok Hrovat, Robert Fonda, Boštjan Vrabič.

3. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1979-80. 3.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Robert Fonda, Irena Kleindienst, Aleš Pleško, Andreja Koračin, Vanja Štamcar, Mojca Malovrh. V sredini: Jurij Jenko, Vera Blaž-Šturm (prof. biologije, razrednik), Robert Lah, Spominka Šavor, Mojca Šoba, Majda Pirc, Nina Podpečan, Marija (Marjana) Hočevar, Iztok Hrovat, Andrej Margetič. Zgoraj: Janez Čuček, Polona Ovijač, Simona Bobnar, Mojca Ferjančič, Alenka Mrak, Vanja Tominšek, Stanka Živič, Tomaž Barle, Boštjan Vrabič.

4. RAZRED

ŠOLSKO LETO 1980-81. 4.e razred. Dijaki (z leve). Spredaj: Janez Čuček, Jurij Jenko, Tomaž Barle, Andrej Margetič, Stanka Živič [Kovač]. V sredini: Vanja Štamcar (+1987), Mojca Malovrh [Strojan], Majda Pirc [Kolenc], Andreja Koračin [Tiringer], Marija (Marjana) Hočevar, Polona Ovijač [Žagar], Spominka Šavor (+1982?). Zadaj: Tomo Tiringer, Mojca Ferjančič [Jejčič], Simona Bobnar [Kožar], Mojca Šoba [Gal], Alenka Mrak [Božič], Aleš Pleško, Robert Fonda, Vanja Tominšek, Boštjan Vrabič (+1997). Razrednik: Milko Vratič (prof. telesne vzgoje). Na fotografiji manjkajo: Iztok Hrovat, Irena Kleindienst [Mežnar], Željko Klobučar in Nina Podpečan [Lauko].

Profesorji v 4. letniku: Milena Sevšek (slovenščina), Vera Jeršek-Černe (zgodovina), Franc Malnar (filozofija in psihologija), Tončka Krašček-Kobilca (angleščina), M. Zalokar (nemščina), Ivanka Noč (geografija), Irena Snoj (matematika), Marjan Kodelja (fizika), Josip Korošec (umetnostna vzgoja), Miloš Vratič (telesna vzgoja), Vera Šturm-Blaž (biologija), Ivanka Kropivnik (kemija), Maruša Šetinc (samoupravljanje in sociologija), Viktor Magyar (obramba in zaščita) in Tončka Uran (tehnična vzgoja).

13 komentarjev:

 1. Robert Kocjančič16. oktober 2017 ob 13:51

  Dragi Robert, tule tvoj šahovski partner Robert iz sedmega nadstropja Gorazdove 15 :-).
  Na tvoj blog sem naletel, ko sem iskal sledi za najinimi sošolkami in sošolci, ker je letos bila 40. obletnica valete (1977) osmih razredov šole Hinka Smrekarja. Kakšno monumentalno delo si tule raziskal in objavil, zelo zanimivo branje!

  Pred petimi leti (35. obletnica) sem tudi sam izbrskal te razredne fotke in jih poskeniral ter začel seznam sedanjih naslovov tedanjih sošolcev, ki pa je precej nepopoln. Na tvojem seznamu oseb na sliki bi lahko dopolnil nekaj imen, npr.
  v 1.B razredu je
  -- v zadnji vrsti prvi z leve Slavko Gruden, tretja je Bojana Razbornik, četrta potem Irena Nemanič, prvi z desne pa po moje Davor Eberl, drugi z desne pa Silvo Mesner, ne Hinko;
  -- v drugi vrsti je sedma z desne (za Lili) Bojana Žohar (in ne Bojana Kosmač; Tatjana Kosmač se nam je pridružila v 4.B), pri četrti deklici pa imam asociacijo na ime Alenka. Zraven tebe je po moje Zdenko Opalički (primerjaj 2. in 3. B), za tretjega z desne pa se ne spomnim, lahko da je Stanko...

  v 2.B je vse OK, edino ta, ki si jo z vprašajem imenoval Bojana Rački mi še vedno asocira na Alenko. Moram preveriti, ker smo se običajno na zadnjo stran fotke podpisovali;

  V 3.B se nam je pridružil Bojan Rošelj; vse pravilno;

  V 4.B : se nam je pridružila Tatjana Kosmač. Med Milanom Ostankom in Bojanom Rošljem po mojem ni Zdenko Opalički (primerjaj 3.B), ampak imena se ne spomnim;

  5.B: v drugi vrsti 7. z leve je Radmila Milanovič. V zadnji vrsti se nisi prepoznal med Hinkotom in Matjažem :-), prvi zadaj z desne pa spet ni Zdenko Opalički (prim. 4.B, ko sta še oba skupaj);

  6.B in 7.B v podpisu manjka samo Radmila;

  8.B: namesto podvojene Tatjane Stojanovič v drugi vrsti je Radmila Milanovič.

  Kot kaže, so nas v osnovni šoli precej mešali v prvih razredih, česar se jaz niti ne spomnim...

  Morda imaš ti kakšne dodatne naslove? Nadaljujeva raje po e-pošti? Se vidimo na okrogli obletnici, ki jo organizira Borut Vrhovec v Pivnici Šiška konec naslednjega tedna?

  Hvala in lep pozdrav, Robert

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala tebi Robert. Bom dopolnil in popravil, kar bo treba. Lp, Robert.

   Izbriši
 2. Škoda, da sem zamudila obletnico. Bi rada sošolce, ki sem jih imela do petega razreda še kdaj videla. Lep pozdrav Linda

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ja, škoda. Imeli smo se res lepo in vsi smo si bili enotni, da se zagotovo še srečamo. Te obvestim. Lepo pozdravi vse svoje. Lep pozdrav, Robert.

   Izbriši
 3. Čestitke k lepi predstavitvi šolske zgodovine našega konca ...
  Obiskoval sem sosednjo šolo v Sp. Šiški in od 1972 isto gimnazijo.
  Lep pozdrav
  Branko Šuštar
  Slovenski šolski muzej, Ljubljana

  OdgovoriIzbriši
 4. Generacija A razreda se bo dobila 29.11.2019 in proslavila 50. obletnico sprejema v pionirsko organizacijo.

  OdgovoriIzbriši
 5. Čestitke! Tudi sam sem otrok litostrojčanov (Tilka in Ivan Rep), malce starejši od vas. Moja sestra je na sliki 8.c razreda (Tanja Rep, danes Krajnc) in z veseljem sem prebral kar ste zapisali. Po slikah pa sem našel precej znanih obrazov iz mladosti. Prebral sem tudi zapis o Litostroju, vse čestitke! Do l. 1975 smo živeli na takratni Djakovičevi 55 ob IKS Litostroj. Oče je strastno šahiral na balinplacu, jaz sem popil kar nekaj malinovcev in pojedel "rumploščic" v menzi, ko sem ga prišel iskat domov na kosilo. V litostrojsko menzo sem hodil na kosilo, ko sem hodil na gimnazijo, poleti pa po kosilo (v menažki) v kuhinjo Internata (stoji še danes, poleg gradijo stanovanjski stolpnici).

  Vašega očeta nisem poznal, poznal sem pa precej litostrojčanov, ki se pojavijo na vaših fotografijah.

  Še enkrat vse čestitke in lep pozdrav,

  Ivo Rep

  OdgovoriIzbriši
 6. Zanimivo. Jaz sem letnik 64 in sem 1.razred hodil na OŠ Hinka Smrekarja. Stanovali smo na Korotanski. Potem smo se preselili, ampak je stara mama še vedno živela tam. Vse počitnice sem preživel v Litostrojskem okolišu. Moji dve sestrični sta obe hodili v to OŠ vse razrede. Ena je tudi letnik 63.
  Aja pa na dokumentu o mali šoli imaš napačno vpisan datum rojstva ..letnica 68?
  Lp bojan žužek

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nimam. Vpisano je pravilno leto 1963.

   Izbriši
 7. V spominu na OŠ Hinka Smrekarja imam, da smo morali med odmori hoditi v avli v krogu. Pa da so nam starejši učenci nosili malico v razred. Ko sem šel 2.razred v novo Oš na podeželju, je bilo kot da sem prišel v teksas..oz v solo marije terezije....no saj je res bila, saj je bila zgrajena leta 1886.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Res je. Med odmori smo hodili v krogu. Kot pri vojakih.

   Izbriši