sobota, 2. maj 2015

Izseljenci iz Ljubljanske pokrajine, 1941

Seznam prebivalcev iz območja Ljubljanske pokrajine, ki so na osnovi sporazuma z dne 31. avgusta 1941 zaprosili za preselitev v Nemčijo.
Zapis vsebuje naslednja polja: (dekliški) priimek, osebno ime, (priimek po poroki), osebno ime enega izmed staršev, naslov trenutnega bivališča, datum rojstva, kraj rojstva in poklic. Po vseh poljih obstaja možnost iskanja po abecedi.