ponedeljek, 15. januar 2024

Primorski rodoslovni biografski leksikon

(v nastajanju)

Rodoslovna zbirka Kraševci predstavljena na rodoslovnem spletišču Geneanet (Robert Fonda Genealogy) je bila od vsega začetka prvenstveno osredotočena v raziskavo rodovnikov 'običajnih'* ljudi s Krasa in bližnje okolice, oz. družin in posameznikov, ki so bili s Krasom in Kraševci kakorkoli rodoslovno povezani. Zbirka je začela nastajati sredi 90. let 20. stoletja z vasjo Lokev pri Divači in se sčasoma bolj ali manj podrobno razširila na številne okoliške župnije, vasi, kraje in mesta na območju, ki okvirno seže na severu do Križa in Štanjela, na vzhodu do Postojne, na jugu do Ilirske Bistrice in Prema in na zahodu do Doline, Bazovice in Repentabra. V zbirko sta poleg širšega območja Krasa v nekoliko večjem obsegu vključeni tudi župniji Nova in Stara Oselica v Poljanski dolini, ki sta tudi sistematično in relativno dobro raziskani.

Družbena elita. Posebna pozornost pri zbiranju rodoslovnih podatkov je bila namenjena uglednim posameznikom in ti. gosposkim družinam (D'nus/D'na). Torej lokalnim veljakom, civilnim izobražencem, duhovščini in nasploh tako ali drugače uspešnim posameznikom, ki so s svojo izobrazbo in/ali delovanjem obogatili in nadgradili oz. presegli domače okolje. Zbirka je tako postala tudi vzorčni primer za morda v bodoče novo nastale rodoslovne biografske leksikone, v katerih bi bili pomembnejši predstavniki družbe predstavljeni ne samo s svojim delom, temveč tudi z rodovniki.

Rodoslovna zbirka Kraševci poleg osnovnih podatkov o osebah, kot so ime, priimek ter datumi rojstva, poroke in smrti, in bolj ali manj raziskanim rodovnikom, torej beleži tudi njihove poklice oz. dejavnosti. Tako lahko v zbirki prepoznamo nekdanje trgovce, gostince, javne delavce, obrtnike (kovače, zidarje, kamnoseke, tkalce, krojače, mizarje, šivilje, ...), občinske in druge funkcionarje (davkarje, poštne mojstre, ...) idr. S temi informacijami zbirka posega tudi v dinamiko vsakdanjega življenja nekega kraja ali območja. Iz objektivnih (človeških) razlogov, med katere uvrščam predvsem pomanjkljive vpise v razpoložljivih virih (v glavnem so bili ti cerkvene matične knjige) in sem ter tja lastne nedoslednosti pri prepisu obstoječih podatkov, so nekatere izmed oseb v zbirki lahko tudi pomanjkljivo titulirane, se pa tudi to ves čas sproti popravlja in dopolnjuje.

Ker so imena in priimki oseb v Rodoslovni zbirki Kraševci praviloma vpisani tako, kot so bila zabeleženi v za osebo najzgodnejšem viru, kjer je bilo mogoče pri krstu, za pomoč pri njihovem prepoznavanju prilagam orientacijsko preglednico (ver. 2023-04-07) z vpisanimi imeni in priimki 2809 izbranih** posameznikov (okoli 1,5% celotne zbirke).

___

* Ker so plemiške družine v veliki meri že raziskane, te v tej zbirki nimajo posebne vloge. Nekoliko večje pozornosti so bile deležne le nekatere posamezne plemiške družine, ki so na tem območju tudi sicer živele dlje časa, med njimi npr. Bottoni, Dolenc, Garzarolli,  Hueber, Jelloushek, Kupfershein, Nicoletti, Petazzi, Premerstein, Ranier, Raunach, Schiwitzhoffen, Smuz, Uzhan, Valvasor, ...

** Za branje je datoteko potrebno uvoziti v osebni računalnik, nato pa ime in priimek iskane osebe natančno prepisati v iskalnik zbirke. Podatki o osebah v poševnem tisku (20. stoletje) v zbirki javno še niso nedostopni.

Zapisal: 15. januarja 2024.

Ni komentarjev:

Objavite komentar