torek, 17. februar 2015

Moji pradedje v 1. svetovni vojni

Članek: 
Drevesa: Časopis Slovenskega rodoslovnega društva, leto 2014, številka 1, stran 10-13.
Če so v gornjem zapisu predstavljeni v 1. svetovni vojni udeleženi moji pradedje, pa se tej niso mogli izogniti tudi bratje mojih prababic. Naj posebej predstavim še enega od njih.

Anton Mlač (1889-1957)


Anton Mlač je bil brat moje pranone Jožefe (Pepe) Tonjeve iz Prelož in sin preloškega hrusta Antona Mlača (1863-1939), starega Tonjevca in bivšega dragonca, ter drobne, a odločne, matere Marije prav tako rojene Mlač, Cesarjeve iz Prelož.

Ob izbruhu 1. svetovne vojne je bil mobiliziran. V kateri enoti je služil, in na katerem bojišču je sodeloval, mi zaenkrat ni uspelo odkriti. Na fotografiji skupaj s starši in sestrami iz leta 1917, ki je nastala pred domačo hišo Tonjevih v Preložah, pa je videti, da je v vojni pridobil čin desetnika, bil dvakrat odlikovan, za pasom pa je nosil sabljo. A najbolj ga je življenje teplo šele po njej.

Tonjevi iz Prelož, 1917
Z leve: Jožefa (moja pranona), mati Marija s Pepko v naročju (Jožefino hčero), Ana, oče Anton st., Anton ml. in Marija.

Anton ml. je poveljeval vojakom, njemu pa je ukazovala žena, Tona Kušmarjeva iz Pareda. Govorilo se je, da ga je pod pretvezo, da gre za začasno obdobje po rojstvu prve hčere prepričala za odhod v Ameriko. Oče si je za svojega sina pri Fabjanovih v Lokvi izposodil denar za pot in kot varščino zastavil svojo hišo. Sin se s tem, da je moral zapustiti v naravi dokaj premožno domačo kmetijo, katere dedič kot edini sin v družini, bi zagotovo postal, se ni mogel nikakor sprijazniti. Od vseh članov družine se je novemu svetu najtežje prilagodil. Pravzaprav, se mu ni. Sčasoma se je zapil in družina se mu je odpovedala. Phil Stevko, eden njegovih zetov mi je leta 2003 povedal: "He lived many years at -Harbour light-, a home for alcoholics. Wilma and I went to visit him when we got engaged. He was not invited to the wedding, 20.10.1956. He died soon after that. There wasn't even a funeral for him.".

Anton Mlač je sodeč po nekrologu, objavljenem v lokalnem časopisu, umrl 17. decembra 1957 v Clevelandu.

Name: Mlac, Anton Sr.
Date: Dec 17 1957
Source: Source unknown;  Cleveland Necrology File, Reel #136.
Notes: Mlac, Anton Sr., husband of Antonia; father of Irene Jagodnik, Anton Jr., Albina Ulle, Wilma Stevko, and grandfather. Services from Joseph Zele & Sons Memorial Chapel, 458 E. 162nd St., Thursday at 8:15 a. m. and from St. Robert's Church at 9 a. m. Interment Calvary Cemetery.

Od treh hčera: Slave, Albine in Vilme, ter sina Antona ml., Slava (v Ameriki nosi ime Irene), kot najstarejša še živi. Rojena je bila še v Preložah, v hiši Pri Tonjevih, in je danes verjetno najstarejša še živeča oseba rojena v tej vasi. Dne 4. aprila 2017 je dopolnila 97 let.

Dopolnitve


Za pomoč pri prepoznavi vojaških atributov sem povprašal tudi v Muzej novejše zgodovine v Ljubljani in strokovnjake za obdobje 1. svetovne vojne na forumu ProHereditate. Iz njihovih odgovorov sem povzel še naslednje. Podatki so dopolnjeni tudi s povzetki vojaških kartotek, ki jih hrani Državni arhiv v Trstu.

Jožef Fonda (1875-1950)


ČAS IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: Trst, okoli 1910.

Časovna opredelitev: Predvojna fotografija. Spominja na obdobje okoli leta 1900.

Uniforma: predvojna Hechtgrau (ščukasto-siva), model M08 (leto 1908). Poljski lovci so imeli uniforme take barve že v 19. stoletju. Barva na ovratniku travnato zelena, gumbi na naramkah zlati.

Odlikovanja: na prsih najverjetneje nosi jubilejno medaljo Signum Memoriae izdelano leta 1898, ob 50. obletnici kronanja Franca Jožefa I.. Trak je rdeče barve. Strelska vrvica, kot priznanje dobremu strelcu, je zelene barve.


TRŽAŠKI DRŽAVNI ARHIV (ATTI MILITARI ex a.u.)

Zbirka kartotek avstroogrskih vojaških obveznikov s Slovenskega Primorja zanj ponuja vpogled v dve. Prva (Haupt=Grundbuchsblatt) beleži podatke med leti 1896 in 1908. Iz nje je mogoče razbrati, da je bil 10. aprila 1896 vpoklican in 1. oktobra istega leta razporejen v lovsko enoto 97. tržaškega pešpolka (I.R.97). Na tem mestu je odslužil najprej tri leta (1896-1899) rednega vojaškega usposabljanja in v tem času, točneje 16. junija 1898, prejel odlikovanje za odličnega strelca. Nato je bil sedem let (1900-1906) v rezervni lovski sestavi, zadnji dve leti pred iztekom vojaške obveznosti (1906-1908) pa je bil priključen h k. k. domobranskemu pehotnemu polku v okviru 20. lovskega bataljona (FJB 20). Z 31. decembrom 1908 je bil po zakonu o vojaški obveznosti odpuščen iz vojaškega služenja. Druga kartoteka (Vormerkblatt) zajema čas 1. svetovne vojne in beleži podatke med leti 1914 in 1917. Iz nje je razvidno, da je bil 28. julija 1914 vpoklican na vojno zbirališče v Divačo. Dne 1. julija 1915 je prejel čin poddesetnika (Gefreiter-Patrouilleführer), 12. novembra istega leta pa je bil povišan v desetnika (Korporal-Unterjäger). Do konca vojne je, ves čas v okviru 20. lovskega bataljona, služil vojsko v Ljubljani, Gradcu in nazadnje v Gornji Radgoni.

Haupt=Grundbuchsblatt - Josef Fonda [Državni arhiv v Trstu]


Podrobnejši povzetek obeh kartotek:

1. Haupt=Grundbuchsblatt 1896-1908.

Assentiert durch das heeres = Ergänzuns bezirkskommando (Landwehr = oder Landesschüsen Ergänzungsbezirks Komando, Truppe oder Anstalt: I. R. 97
Mit der lausenden zahl [zaporedna številka]: 36
Assentjahrgang [leto vpisa]: 1896
Blat.Nr.: 47

Wor. un Zuname [ime in priimek]: Josef Fonda
Geburtsjahre [leto rojstva]: 1875, Ort [kraj]: Corgnale, Bezirk [okrožje]: Sesana, Land [dežela]: Kűstenland.
Religion [vera]: Röm Kath.
Kunst Gewerbe sonstiger Lebensberuf [poklic]: Bauer [kmet]

Assentiert und eingereist [pristopil]: am 10. april 1896; ingereiht [razvrščen v skupino]: am 1. October 1896. Nach der Losreihe auf drei Jahre in der Linie, sieben Jahre in der Reserve und zwei Jahre in der Landwehr zum K.u.K. Feld. Jäger Bataillon No.20.

PERSONSBESCHREIBUNG [Osebni opis]

Haare [lasje]: blond (svetle), Augen [oči]: blau (modre), Augenbrauen [obrvi]: blond (svetle); Nase [nos]: propart (pravilen); Mund [usta]: propart (pravilna), Rinn [nos?]: propart; Angesicht [obraz]: ___; Geimpft [cepljen]: Ja; Spricht [jezik]: Slovenish; Körpermass in Metern [telesna višina v metrih] 1.635; Grossenflasse der Fussbekleidung [velikost stopala]: 13

NACHGEFOLGTE [sosledje dogodkov]

I.R, No.97 (Jäger):


eingetheilt[vpoklic]01.10.1896zur 1. Feld Compagnia
präsentiert[razvrstitev]05.10.1896zur activen Dienstleistung
betheilt[plačilo]09.10.1896mit dem Bandgelde von 3 fl.
[odlikovanje]16.06.1898zum Shitzen [streljanje]
betheilt[plačilo]02.12.1898mit der ...
23.09.1899

I.R. No.97 (Res. Jäger):

übersetzt[premestitev]31.12.1899in der Reserven [v rezervni sestavi]
22.08.-07.09.1901[vojaške vaje?] 
16.08.-28.08.1903[vojaške vaje?] 
21.08.-02.09.1905[vojaške vaje?]
übersetzt[premestitev]31.10.1906... zum .. Land... Regiment N.5

Triest, am 31. Dezember 1906.

Pola, am 31. Dezember 1906. 
[ŽIG] Verwaltungskommision des k.k. Land.. Regiment N.5

F.J.B. No.20:

eingetheilt[vpoklic]31.12.1906zur 6. Feld-Compagnie
15.06.1908
entlassen[izstop]31.12.1908aus dem Landwehrverbande auf Grund des Wehrgesetzes  

(St. B.Nr. 25) [po zakonu o vojaški obveznosti odpuščen]2. Vormerkblatt (Abschribt) 1914-1917:
 F.J.B No.20
Korporal Unterjäger

Nach Angabe des Mannes. Muttersprache [materin jezik]: Slowenish.

Charge und Name: Infntr. dist. Romy. Fonda Josef, 1875 Lokew-Sesana
Assentjahr u. Blatt Nr. [leto vpoklica in številka lista]: 1896-1388
Proffession [poklic]: Gerichtsdiener [sodni sluga, prečrtano]; Fabriks einzicher, fabrikarbeiter [tovarniški delavec].

DatumVeränderungen [spremembe]
Präsentiert[vpoklic]28.07.1914zur Kriegsdienstleistung in eingeteilt zur Ldst. R.S.A. in Divača
Eingeteilt[razvrstitev]28.07.1914zur ... Divacca
Befördert[napredovanje]01.07.1915zum Gefreiten laut [Patrouilleführer - poddesetnik] ... L.Bez.Kmdo befel N.175 von 29.06.1915.
Befördert[napredovanje] 12.11.1915zum Gftr. titl. Korporal [Unterjäger - desetnik] laut befehl des k. k. LFJ Baon Triest Stuhl 961
Transf.[premestitev]28.09.1916zur k.u.k. P.S.S. in Laibach
Eing.[razvrstitev]01.10.1916zur Ldst.B.Kmdo. Nr.5
Transf.[premestitev]06.10.1916zur Ldst.B.Kmdo. Nr.3 in Graz
Einge.[razvrstitev]07.10.1916zur Ldst.B.Kmdo. Nr.3 in Graz  Trans. abt. von Pisino? [Pazin] ~ Ober Radkersburg [Gornja Radgona]
24.10.1916zur 4/3 Ldst.Ers.Komp. Hudritz?


[ŽIG] ...egel 24.... z 4/3 Ldst. Ers. Komp. Graz-Austritz. B.k. Landsturmbezirkskommando Nr. 3. Graz.

Abgeg. 5.2.17 MHK 155/15
Gestraft (gerichtlich) [kazni]: 1 mal [enkrat]
Besondere Ausbildung [druga usposabljanja]: Komp. Koch [kuhanje]

Mihael Cerkvenik (1886-1952)


ČAS IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: Ljubljana, 1914?.

Uniforma: starejši model uniforme Hechtgrau (ščukasto-sive barve), model M08 (leto 1908). Vzdignjen ovratnik svetle barve (roza?) nakazuje, da gre verjetno za pripadnika 97. tržaškega pehotnega pešpolka.

Kapa: Splošna oblika volnene zimske kape. Na vrhu značka z inicialkami FJI (Franc Jožef I.).

TRŽAŠKI DRŽAVNI ARHIV (FOGLIO MATRICOLARE e CARATTERISTICO)

Mjegova kartoteka iz baze italijanskih vojnih obveznikov, ki je nastala verjetno leta 1921, poleg osebnih podatkov vsebuje tudi osnovne vojaške podatke. Iz njih je razvidno, da je bil 1. februarja 1915 kot avstro-ogrski vojak razvrščen v 97. (tržaški) pehotni polk. Dne 3. junija 1930 je bil razrešen vojaške obveznosti.

Foglio matricolari e carrateristico

N. di matricola 1746/86 del distretto di Trieste (94)

Cerkvenik Michele di Michele e di Cok Maria nato il 29-8-1886 a Corgnale inscritto nel comune di Corgnale provincia di Trieste.

Professione o mestiere: appaltatoris [pogodbeni delavec]

Arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari

Gia militare nell'esercito Austro-Ungarico dal 1-2-1915 col grado di Sold. 97. Fant. al momento dell'armistizio come da ruolo prov. agg N2 Corgnale 2-11-1921.

Prosciolto definitivamento dal servizio (Cire. 667) C.M. 1925 24 Dicembre 1929.

Riprietinato nella posizione congado illimitato per effetto della Legga 27 Giugno 1929 N. 1144. Circolaro AS 413 dal Comunale Militare 1929 li 18 Maggio 1930. Inficato e particato a Trieste li 18-5. 1930. L'UFFICIALE ADDETTO.

Tale iscritto nel ruolo 71B della forca in congedo di Fanteria del Distretto Militare di Trieste 3-6-1930.

Domicillo: Corgnale 60.

Anton Mljač (1889-1957)


ČAS IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: Prelože, 1917.

Uniforma: vojaška poljsko sivo-zelena Feldgrau, model M16 (leto 1916) s spuščenim ovratnikom. Opasač, model M17 (leto 1917).

Sablja: avstro-ogrska konjeniška sablja model 1869 s portepejem.

Obutev: Usnjene gamaše in navadni čevlji.
Korporal Geschütz-Vormeister

Čin:
 Korporal (Desetnik - Geschütz-Vormeister) - označujeta dve zvezdici na ovratniku. Imel je opravka s konji, od barve pokončne črte na ovratniku je odvisno, v katero enoto je bil razporejen: konjenica, topništvo ali vozarstvo.

Odlikovanja:
medalja za hrabrost (srebrna ali bronasta II. stopnje). Poleg nje nadomestni trakec za karlov križec (model FJI). Na desni strani prsi eden izmed kvalifikacijskih znakov za posebno usposobljenost (Qualification Badge), ki opredeljuje njegovo specializacijo.

TRŽAŠKI DRŽAVNI ARHIV (FOGLIO MATRICOLARE e CARATTERISTICO)

Njegova kartoteka iz baze italijanskih vojaških obveznikov, ki je bila najverjetneje ustvarjena leta 1921, poleg osebnih podatkov vsebuje tudi nekaj osnovnih podatkov v zvezi z njegovo vojaščino. Iz kartoteke je razvidno, da je 22. aprila 1911 nastopil svojo redno vojaško služenje v avstro-ogrski vojski, in sicer v artileriji, kot vojak topničar. To njegovo usposobljenost potrjujeta tudi zabeležki iz leta 1921 in 1926. V kartoteki je zabeleženo tudi, da živi v Ameriki.Foglio matricolari e carrateristico

N. di matricola 516/89 del distretto di Trieste (94)

Mljac Antonio di Antonio e di Maria Mljac nato il 16-12 1889 a Prelose circondario di Sesana qualo inscrito nel comune di Corgnale mandamento di Sesana circfondario di Sesana.

Arte o professione: contadino

Arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari

Gia militare nell'esercito Austro-Ungarico dal 22-4-1911 col grado di soldato artigleria campo al momento dell'armistizio come da Ruolo prov. A NS Commune di Corgnale 2-11-1921. 

Verificato e parificato a Trieste li 3-7-26 L'Ufficiale addetto. Tale Iscritto nel ruolo 71 B della forza in congredo di artigleria pesante del Distretto Militare di Trieste li 3-7-26.

Domicilio eletto all'invio in conjedo e succesivi cambiamenti: America-Nord-Cleveland-Ohio-N687 E.200 Street.

Franc Bevk (1893-1957/8)


Iz zapisa na seznamu vojnih izgub je mogoče povzeti, da je bil konec leta 1915 (ali v začetku 1916) ranjen. Tam je zabeleženo, da je sprva kot enoletni prostovoljec služil v tržaškem pehotnem polku št. 97, kasneje pa je prestopil v 17. pehotni polk: Verlustliste 28. Januar 1916: Bevk Franz, EinjFreiw. Zugsf., IR. Nr. 97, zugeteilt dem IR. Nr. 17, 10. Komp., Krain, Adelsberg, Wippach, 1893; verw.

Iz istega seznama je možno prebrati, da je bil že leta 1914 ranjen tudi njegov brat, vojak 17. pehotnega polka: Verlustliste 8. Oktober 1914: Bevk Johann, Inft., : IR. Nr. 17, 12. Komp., Krain, Krainburg, Oslitz 1886, verw.

Ni komentarjev:

Objavite komentar