sobota, 3. avgust 2013

Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta - 2. del

Članek: 
Drevesa: Časopis Slovenskega rodoslovnega društva, leto 2013, številka 2, stran 21-26.

Družinske korenine Dorothy Kamenshek


Dorothy Kamenshek
Članek je, kot posledica odziva na dve leti prej s pomočjo izključno javnih spletnih virov (torej povsem legalno) opravljeno rodoslovno raziskavo družinskih korenin astronavtke slovenskega rodu Sunite Williams, pravzaprav nastal že leta 2010.

Takrat se je s pismom, med drugimi, tudi na predsednika Slovenskega rodoslovnega društva (SRD) Petra Hawlino za pomoč pri iskanju družinskih korenin nekdaj slavne in tistega leta umrle ameriške igralke baseballa Dorothy Kamenshek (1925-2010) obrnil Američan slovenskih korenin, profesor Ed Gobetz (Edi Gobec) iz Euclida, OH.

Potomci Slovencev v ZDA, predvsem v Clevelandu in okolici, so zelo dejavni pri odkrivanju slovenskih korenin slavnih in uspešnih Američanov, in priimek Kamenšek je dajal slutiti, da bi tudi predniki Dorothy lahko izvirali iz Slovenije.

Kot član SRD sem se z veseljem lotil izziva, čeprav sem za Dorothy Kamenshek takrat slišal prvič in o njej nisem vedel ničesar. In če tudi se je izkazalo, da predniki Dorothy ne izvirajo iz Slovenije, lahko tudi ta raziskava, tako kot tista prva, če ne drugega, služi kot šolski primer koristne uporabe javnih spletnih virov pri rodoslovnih raziskavah.

Uvodno pismo


From: gobedslo [mailto:gobedslo@aol.com]
Sent: Saturday, June 12, 2010 5:59 PM
To: ottolou@gulftel.com; John.Vidmar@synovate.com; bonitabser@ameritech.net
Cc: peter.hawlina@siol.net; BreLonc@aol.com; drawrite@sbcglobal.net
Subject: In search for Kamenshek's roots

Dear Friends:

I keep receiving various emals which report on the number of Kamensheks (Kamenseks) listed in Slovenian telephone directories, but open up with, or contain,  the statement: "Edi cannot find her. But he will keep looking." From the context it is not clear where I am unable to find her or where I will keep looking. So let me explain.

First of all, we have several Kamensheks in our archives and I have also known quite a few of them in Slovenia. I am strongly inclined to think that Dorothy Kamenshek, too, is of Slovenian descent. A partial copy of my letter to our  friend of many years, Mary Lou,  is  reproduced below; there I stated, "Of course, I hope Kamenshek is Slovenian, but if we want to be trusted, we must verify this with certainty." I further pointed out that names are a very good guide to start research, yet they are often not reliable for identifying one's nationality or ethnic descent." Indeed, inclusion in telephone directories can be encouraging, but in itself it proves nothing. Those who have ever done serious research know that they can find numerous Novaks, Tomazics, Fabjans, Korens, etc., in Slovenian telephone books, but many of them are also listed in Slovakia, Poland, Ukraine and elsewhere. In my letter to Mary Lou I gave the example of Koren.  We researched numerous Korens who had such an obvious, unmistakable (!) Slovenian surname, but to my surprise I have discovered that there were  many Korens of Norwegian descent. Had I included them in our publications among  Slovenians, we would be forever discredited.

This is why in the case of Kamenshek, too, my policy was to verify her Slovenian roots. We have a rich folder of data on this famous  baseball star Dorothy Kamenshek, yet no mention of her ethnic background. We needed some verification and I have finally succeeded in locating her closest friend. (Allegedly, she has no living relatives in America.) I was, of course, very disappointed when she told me that Dorothy was of Romanian origin. I repeated, "Are you sure her ancestors were Romanian?" And her answer was, "This is what she told me." It is possible that her friend is wrong — I hope she is! Perhaps Dorothy's mother was, indeed, Romanian, while her father was Slovenian. It would also be possible that Dorothy herself (especially since her mother died when Dorothy was still a child)  did not have the correct information. (I researched many Slovenians who were unaware of their true ethnicity and we have then discovered it together.)  This is why I wrote to Mary Lu that I will keep looking. I will do so, yet busy as I am, I would be delighted if someone else, too, would try to reliably identify Dorothy's ancestry. We can't count too much on telephone listings, but our genealogists could demonstrate their skills by an expert search for Dorothy's roots. If they discover them before I do, I will gladly give them full credit in any publication where I may, God willing, include her. For the vast majority which may not know it, American Slovenians (unlike a number of other groups) were included in an American encyclopedia of sports where I listed also many of their American and world records, as well as brilliant Olympic achievements. This was possible, of course, only because we kept looking.

For genealogists who may wish to search for Dorothy Kamenshek's roots, here is the most essential information: Date of Birth: December 21, 1925; Place of Birth: Norwood (near Cincinnati), Ohio.

Ed Gobetz

Potek raziskave


KORAK 1


Ker je bila Dorothy rojena pred letom 1930, bi podatke o njej lahko našli v popisu prebivalstva iz tega leta. Torej prvi vir je bil »US Census 1930«. Prijavil sem se v trenutno največjo javno spletno zbirko osebnih podatkov Američanov »Ancestry.com« in opravil poizvedbo (Search) o Dorothy (Dorthy) Kamenshek.

Že predogled je ponudil dovolj natančne podatke o njenih starših. Družino so sestavljali: oče Nick (star 34 let), mati Johanna (stara 31 let) in hči Dorothy (stara 4 leta). Družina je živela v kraju Cincinnati, Hamilton, OHIO. V rubriki kraj rojstva je bilo tako za očeta, kot mater zapisano: Austria.

KORAK 2


Na osnovi teh podatkov je g. Ed Gobetz naročil izpis poroke »Marriage Record« za Nikolaja in Ivano Kamenšek. Iz dokumenta je razbrati, da je bil Nikolaj rojen 21. oktobra 1893 na Ogrskem kot sin Antona Kamenška /Kamenshek/ in Marije Massay. Johanna pa je bila rojena 1. maja 1898 kot hči Mat. Bandenburga in Anne Kallman. Poročena sta bila v 20. junija 1924 v ZDA, v zvezni državi Ohio.«.

Iz podatka je bilo opaziti neujemanje v oceni starosti Nikolaja Kamenška. Po Census 1930 bi bil ta rojen leta 1895, po poročnem dokumentu pa leta 1893. Neskladje podatkov, še posebej ko gre za letnice, je pri spletnih rodoslovnih zbirkah običajen pojav, saj gre tam pogosto za okvirne ocene, kar raziskavo dodatno otežuje.

KORAK 3


Družina Nika Kamenška je v letu 1930 štela le tri člane in javno dostopni podatki zanjo so v tem času zelo skopi, zato si je bilo potrebno zabeležiti vsako podrobnost, saj nam lahko ta pride prav v poznejši fazi raziskovanja. Podroben ogled gornjega vira »US Census 1930« namreč odkrije še marsikaj. 

Nick Kamenschek, družina v Census 1930

Tako izvemo še, da sta bila Nick in Johanna ob poroki stara 28, oziroma 25 let, in tudi, da je bil njun domači pogovorni jezik »Language spoken in home before coming to the United States« nemščina »German«

Naslednji zanimiv podatek je leto njunega prihoda v ZDA: Nick (1913) in Johanna (1922). In če zabeležimo še naslednje: Nick je bil v letu 1930 po poklicu brivec in zaposlen v brivskem salonu.

KORAK 4


Lahko kaj več izvemo iz seznama potnikov v ZDA? Vir "Ancestry.com" ni dal ustreznega odgovora, saj mi tam Nick-a ni uspelo najti. Na srečo obstaja drug, prav tako odličen, vir podatkov o izseljencih v ZDA, seznam potnikov prispelih v pristanišče New York, torej »Ellis Island/Port of New York Records«. Oba vira nimata prikazanih nujno istih dokumentov, zato je priporočljivo uporabiti obe možnosti.

V slednjem lahko preberemo, da je leta 1913 na Ellis Island, pristanišče pred New Yorkom, prispel Nikolaus Kamanschek, star 20 let iz kraja Ayvar(?). V zapisu lahko preberemo tudi, da je bil Nikolaj po poklicu brivec, njegov najbližji sorodnik doma pa je bil oče, Anton Kamanschek.

Nikolaus Kamenschek, Ellis Island 1913

Njegova poznejša žena Johanna Bandenburg je prišla v ZDA v resnici 13. marca 1921 (in ne 1922), stara 22 let, kar je razvidno iz zbirke »New York Passenger Lists, 1820-1957 Record«. Iz drugega vira »Ellis Island/Port of New York Records« pa je razvidno tudi, da je bila Johanna, prav tako kot Nick, rojena v Romuniji, a v kraju Ciakova.

KORAK 5


Krajevni imenik mesta Cincinnati, 1933-1935
V naslednjem viru dobimo posredno informacijo o Nickovi smrti. Na krajevnem imeniku mesta Cincinnati »U.S. City Directories, 1821-1989 (Beta) Record« iz leta 1933-4 in 1935 je videti vpisa, da je bil Nicholas leta 1933-4 brivec, leta 1935 pa je bila njegova žena Johanna že vdova »Johanna Wid. Nicholas«. Nick je torej umrl najverjetneje leta 1934. V obeh zapisih se poleg pojavlja tudi zapis Bernard Kamenshek. Nazadnje je bila Johanna, mati Dorothy, v imeniku mesta Cincinnati omenjena leta 1936, kar kaže na to, da je po letu 1936 morda spremenila priimek, se torej znova poročila.

Nagrobna plošča Dorothy Kamenshek
Ko sem iskal kje sta po smrti moža oziroma očeta Nicka živeli Johanna in Dorothy, sem prišel po naključju do dveh drugih spletnih virov: fotografije nagrobnika Dorothy iz spletnega vira »Find A Grave« in osmrtnice Edwarda Wenzell, ki sta zadevo na prvi pogled še bolj zapletla. 

Vira namreč z veliko gotovostjo sporočata, da je Johanna po smrti moža svojo hči Dorothy oddala v posvojitev družini Wenzell. Videti je, da se je Dorothy ravno v tej družini navdušila za baseball, saj ga je igrala skupaj s hčero iz te družine Margareth Wenzell (napis njunih imen na skupnem nagrobniku).

Edward Wenzell, osmrtnica 2003

Zgolj zaradi popolnitve podatkov naj navedem še vir »California Death Index, 1940-1997«, iz katerega je razvidno, da se je Johanna, mati Dorothy, rodila 1. maja 1898, umrla pa 13. septembra 1983 v Orange (CA), kot Johanna K. Wiener.

KORAK 6


Še vedno nismo našli dejanskega kraja rojstva Nicka Kamenška, z izjemo kraja Ayvar, ki pa zaradi slabe čitljivosti zapisa ni nujno prebran pravilno, izčrpali pa smo tudi vire v katerih se je pojavljalo njegovo ime. 

Raziskovanje nadaljujmo tako, da poskusimo v ZDA poiskati morebitne Nickove sorodnike. V istem kraju kot Nick (Cincinnati, Hamilton, OHIO), je živel tudi Bernard Kamenshek, ki se je tudi sicer že pojavljal v zapisih skupaj z Nickom in njegovo ženo. Lahko kaj več izvemo o njemu? 

Bernard je imel precej številčnejšo družino kot Nick. Po »US Census 1930« sta Bernard (38 let) in njegova žena Euphemia (37) imela 6 otrok. Ti so bili: Marie (15), Josephine (13), Agnes (11), Martha (8), Irma (6) in Robert (0). Ob poroki sta bila Bernard in Euphemia stara 23, oziroma 22 let. Bernard je v ZDA prispel leta 1907 in v rubriki kraj rojstva, je zanj zapisano Romania. Bernard je bil leta 1930 po poklicu prodajalec pohištva. O Bernardu pa lahko, za razliko od Nicka, odkrijemo še mnogo več zapisov.

Bernard je omenjen tudi v popisu prebivalstva ZDA iz leta 1920. V »US Census 1920« je zabeleženo, da je bil rojen v Avstro-Ogrski »Austria Hungary« in, da je njegov materin jezik bil nemščina. Tudi v letu 1920 je bil po poklicu prodajalec pohištva. Omenjen pa je tudi že v popisu prebivalstva iz leta 1910. V »US Census 1910« je zabeleženo, da je bil takrat star 18 let, samski in, da je v ZDA prispel leta 1907. Kot njegov kraj rojstva je zabeleženo Nemčija »Germany«. In kar je še posebej zanimivo, v letu 1910 je bil Bernard po poklicu brivec, tako kot Nick. 

Primerjava do sedaj odkritih podatkov daje slutiti, da sta bila Nick in Bernard gotovo bližnja sorodnika, morda celo brata.

KORAK 7


Bernard Kamenshek, registracijski kartonček, 1917-1918
Registracijski kartonček o Bernardu Kamenšku iz časa 1. svetovne vojne »World War I Draft Registration Cards, 1917-1918«, ki je sicer zelo slabo berljiv, nam odkrije naslednje: »Bernard Kamenshek; star 26 let; rojen 14. junija 1891 v Torontal, Avstrija; stanuje v kraju Reading, Ohio; je lastnik trgovine (Store Keeper); poročen in ima otroke, …«.

Ob vpisu v registracijski kartonček iz časa 2. svetovne vojne »U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942« je Bernard kot svoj rojstni kraj navedel: Uiwar, Roumania

Prebrana zapisa kraja Ayvar pri Niku in Ujwar pri Bernardu zvenita zelo podobno. S pomočjo storitve »Google Map« mi je uspelo ugotoviti, da gre v obeh primerih dejansko za kraj Újvár, v današnji Romuniji. Bernardov domnevni kraj rojstva Torontal, omenjen v prejšnem viru, pa je pravzaprav ime pokrajine, ki ji danes pravimo Banat, in se razteza na ozemlju današnje Srbije, Madžarske in Romunije.

KORAK 8


Da sta bila Nick in Bernard dejansko brata dokončno potrdi naslednji zapis o prihodu Bernarda v ZDA leta 1907, saj je v njem možno prebrati, da je bil tudi Bernardov oče Anton, doma iz kraja Újvár

»KAMENSCHEK Bernard - Age: 16 - From: Ujwar - DtAr: Friday, 11 Oct 1907 - To: Cincinnati, OH - Via: Bre/Bal - Ship: Hannover - Note: Born in Ujwar; Father: Anton Kamenschek, lives in Ujwar«.

Po viru »Emigration from Banat in the National Archives Ship Records«, so iz kraja Újvár tudi naslednji Kamenški, gotovo sorodniki Nicka in Bernarda: Anna (r.~1889), Mihaly (r.~1882) in njun brat Jacob, ki je očitno prispel v ZDA prvi.

- KAMENESEK Anna -[K552]- Age: 17 -From: Ujwar; DtAr: Monday, 14 May 1906 - To: Cincinnati, OH -Via: Fiu/NY -Ship: Slavonia, - Note: Going to join her brother, Jacob Kamencsck.

- KAMENSCHEK Michael -[K552]- Age: 24; DtAr: Thursday, 27 Sep 1906 - To: Cincinnati, OH -Via: Bre/Bal -Ship: Frankfurt - Note: Born in Ujwar. Going to join brother, Jacob Kamenschek; oziroma, po viru »Baltimore, Passenger Lists, 1820-1948 and 1954-1957«: KAMENSCHEK Mihaly, star 24 let; po poklicu kmet (Farm Laborer); rojen v Torontal, Hungary.

Zaključek


Raziskava je nedvoumno pokazala, da predniki Dorothy Kamenshek izvirajo iz Romunije. Njen oče Nikolaj (1893-1934), sin Antona Kamenška in Marije r. Masay, je bil rojen v kraju Újvár v današnji Romuniji. Romunskega porekla je bila tudi njena mati Johanna (1898-1983), hči Mateja Bandenburga in Ane Kalman, saj je bila rojena v kraju Ciacova, prav tako v Romuniji. Kraja sta si zemljepisno dokaj blizu, oba se nahajata v bližini večjega romunskega mesta Temišvar. Tudi priimka njunih mater Masay in Kalman, sta v Romuniji dokaj pogosto zastopana.

Raziskava je pokazala tudi, da je v ZDA živelo več sorodnikov Dorothy Kamenshek, med njimi vsaj stric Bernard z družino, in brata Jakob in Mihael, ter njuna sestra Ana. Dorothy, ki je bila posvojena v družino Wenzel, in je ostala samska, pa z njimi verjetno ni imela stikov.

Rojstna kraja staršev Dorothy Kamenshek

TorontálTorontál county was located in the Banat region. It shared borders with the Kingdom of Serbia and the Hungarian counties Syrmia, Bács-Bodrog, Csongrád, Csanád, Arad and Temes (the first county was part of Croatia-Slavonia). The river Danube formed its southern border, the river Tisza its western border, and the river Maros its northern border. Its area was 10,042 km² around 1910.

Újvár: Ujvár is a place with a very small population in the state/region of Timis, Romania which is located in the continent/region of Europe. Cities, towns and places near Ujvar include Neuburg an der Bega, Uivar, Magyarszentmarton and Sinmartinul Maghiar. The closest major cities include Timisoara, Belgrade, Oradea and Debrecen.

Spletni viri


- »Google Search«, »Google Map«
- »New York Passenger Lists, 1820-1957 Record«
- »Baltimore, Passenger Lists, 1820-1948 and 1954-1957«
- »US Census 1910«, »US Census 1920«, »US Census 1930«
- »U.S. World War I Draft Registration Cards, 1917-1918«
- »U.S. City Directories, 1821-1989 (Beta) Record«
- »U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942«
- »California Death Index, 1940-1997«
- »Ellis Island/Port of New York Records«
- »Emigration from Banat in the National Archives Ship Records«
- »Find A Grave«

Ni komentarjev:

Objavite komentar