sobota, 30. marec 2013

Bogomir Magajna (1904-1963) in njegov rod

Predavanje: predstavitev rodovnika
Knjižnica Divača, Divača, 27. marec 2013. 
Število prisotnih: ~ 20.


Vsakoletno literarno srečanje posvečeno spominu dr. Bogomirja Magajne, ki se je 27. marca 2013, kot že 9. po vrsti, odvilo v divaški knjižnici, je tokrat sovpadalo s 50. obletnico zdravnikove smrti. Okrogla obletnica je bila primerna, da je bil tokratni simpozij vsebinsko namenjen raziskavi njegovega rodu in prikazu rodovnika rodbine Magajna v Vremski dolini.

Rod Magajna


Pri predstavitvi Magajnovega rodu sem izhajal iz najstarejših zapisov oseb s priimkom Magajna odkritih v urbarnih in matičnih virih za območje Vremske doline in okolice, iz njih izluščil rodoslovno dokazljivo najstarejšega neposrednega prednika dr. Magajne in izpeljal družinsko drevo njegovih potomcev. Izkazalo se je, da je rod Magajna v Vremski dolini že zelo star, saj najstarejši zapisi o priimku na tem območju segajo že v 16. stoletje. Takrat je bil v urbarju gospostva Švarcenek (Schwarzenegg) iz leta 1574 omenjen neki Blaž Magajna iz Rodika. Sredi 17. stoletja so družine s priimkom Magajna živele tudi v Dolnjih Vremah, Rožicah in v Famljah. 

Čemparjevi, Peračevi, Bridčevi in Oštirjevi


Rod Bogomirja Magajne lahko z gotovostjo spremljamo od Marka Magajne iz Dolnjih Vrem, ki je umrl leta 1703 v starosti približno 50 let, kot je bilo zabeležno v matični knjigi umrlih župnije Vreme.

Vpis smrti Marka Magajne, 14. oktober 1703

Za raziskavo rodu dr. Magajne je bila zanimiva družinska veja, ki jo je razvil najmlajši izmed Markovih sinov, Anton Magajna (ok.1700-?). Ta se je leta 1723 poročil z Uršo Klun iz Artviž in v Dolnjih Vremah ustvaril rod Čemparjevih. Čemparjevi, ki so se ukvarjali z ovčjerejo, so bili skozi več generacij ena uglednejših in premožnejših rodbin Vremske doline. To potrjujejo tako poroke hčera, ki so se večinoma poročale v druge ugledne družine, kot tudi dejstvo, da je družina v skoraj vsaki generaciji potomcev enemu izmed svojih sinov omogočila nadaljnje šolanje izven svojega kraja, večinoma v Ljubljani. Kar nekaj Čemparjevih sinov je postalo duhovnikov.

Nekaj fragmentnih zapisov o duhovnikih Magajna

V naslednjih generacijah se je rod Čemparjevih najprej razširil v Famlje k Peračevim in v Gornje Vreme, kjer so nastali Bridčevi. Kasneje se je razvila družinska veja Čemparjevih tudi v Divači, rod Bridčevih v Gornjih Vremah pa se je razširil na Bridčeve in Oštirjeve. Pri slednjih se je za družino prijelo tudi domače ime Pri Jožetu, po gospodarju Jožetu Magajni, staremu očetu dr. Bogomirja Magajne.

Rodovnik


Zaradi obsežnosti rodovnika Marka Magajne, ki kot celota presega 3000 evidentiranih njegovih neposrednih potomcev in dodatno skoraj 1500 njihovih zakonskih partnerjev, sem se pri grafičnem prikazu rodovnika omejil zgolj na moške linije potomcev, pri poročenih hčerah pa prikazal le zakonske partnerje. Tako sem uspel rodovnik, kar se tiče preglednosti, skrčiti na obvladljivo velikost 90 x 250 cm, hkrati pa prikazati vse glavne veje rodu.

Izrez iz rodovnika dr. Bogomirja Magajne

Odzivi


Lea Kalc Furlanič: Magajnova sestra po vojni tolkla lakoto
Primorske novice, 2. april 2013


Jožica Planinc: O rodovniku zdravnika psihiatra in pisatelja Bogomirja Magajne (1904-1963)
ISIS Glasilo Zdravniške Zbornice Slovenije, leto XXII. številka 6, 1. junij 2013Ni komentarjev:

Objavite komentar